Bazele contabilității semestrul 1

Curs
4/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 40014
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Sabrina Baciu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL

CONTABILITATII

CUPRINS:

1.1. Definitia contabilitatii

1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune (domeniul de aplicare)

1.3. Metoda contabilitatii

1.3.1. Notiunea si continutul metodei contabilitatii

1.3.2. Procedeele metodei contabilitatii

1.3.3. Conventiile contabile

1.4. Obiectivul fundamental al contabilitatii

CUVINTE CHEIE: contabilitate, teorie stiintifica, practica sociala normalizata

1.1. Definitia contabilitatii

Orice persoana fizica sau juridica în viata /activitatea sa se foloseste de anumite bunuri (valori1)

economice. În legatura cu aceste bunuri, persoana respectiva are drepturi si obligatii, aceasta întrucât orice

valoare economica are o dubla natura: ca utilitate indicând destinatia sa si ca resursa indicând provenienta,

respectiv relatiile juridice în cadrul carora s-a obtinut.

Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoarea economica apartinând unei persoane fizice sau

juridice, precum si bunurile la care se refera, constituie patrimoniul. Patrimoniul, în aceasta acceptie, se

constata, are o dubla natura: economica si juridica.

Stiinta care studiaza modificarile ce au loc, în timp, în patrimoniul unei persoane juridice (organizatii),

adica miscarile de valori, explicând cauzele si consecintele lor este contabilitatea. De cuantificarea si evidenta

acestor modificari se ocupa tehnica contabila, adica contabilitatea ca activitate practica. Asadar, contabilitatea

reprezinta simultan, o teorie stiintifica si o tehnica, o practica sociala normalizata.

Analiza statutului contabilitatii se circumscrie în perimetrul unei controverse: contabilitatea poate fi

considerata fie arta, fie tehnica, fie stiinta, fie limbaj.

Contabilitatea

privita ca

arta

- are în vedere aplicarea cunostintelor în vederea obtinerii de rezultate utile omului. Se

refera la maiestria, priceperea contabilului de a se baza pe cunostinte empirice. În aceasta

acceptie, contabilitatea este arta a identificarii, masurarii, înregistrarii, clasificarii,

1 Prin valoare, aici, întelegem lucrurile carora societatea le acorda pretuire, întrucât satisfac anumite trebuinte ale acesteia. Valori

economice sunt bunurile si serviciile care sunt destinate a satisface nevoile economice prin aceasta asigurându-se, în primul rând, viata

materiala a oamenilor si a societatii omenesti în continuitatea si înnoirea ei permanenta.

6

interpretarii si comunicarii datelor exprimate numeric, dominant prin etalonul banesc,

date implicate de evenimente ce au afectat întreprinderile;

- consta în aplicarea unui ansamblu coerent de principii, proceduri si instrumente pentru a

înregistra si clasifica tranzactiile (operatiile economico-financiare) care marcheaza viata

diverselor entitati patrimoniale (organizatii de diferite tipuri) în scopul furnizarii

informatiilor necesare luarii deciziilor economice.

- ca tehnica de gestiune, contabilitatea poate fi considerata partea aplicativa a teoriei

contabile. În acest sens, Legea contabilitatii din România nr. 82/1991 precizeaza la art. 2:

„contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a

rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 12

trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si

pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si

fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu

investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile

publice si alti utilizatori.”

- contabilitatea, ca activitate practica se poate exprima sub doua forme ale acesteia si

anume:

Contabilitatea

privita ca

tehnica

 ca parte componenta a sistemului informational al întreprinderii;

 ca structura organizatorica, respectiv compartimentul de contabilitate având

misiunea de a îndeplini functiunea contabila a întreprinderii.

- reprezinta: (1) un sistem de principii si cunostinte care explica legaturile si raporturile

între componentele patrimoniului, iar pe aceasta baza furnizeaza informatii asupra

modului cum trebuie gestionat eficient patrimoniul si (2) totodata, în plan metodologic,

elaboreaza tehnici de lucru pentru realizarea contabilitatii ca practica, ca sistem de

culegere, de prelucrare, stocare, transmitere si analiza a informatiilor privind pozitia

financiara si performanta entitatii patrimoniale.

Contabilitatea

privita ca

teorie

stiintifica

- reprezinta, deci „un sistem de principii care fundamenteaza modul de cunoastere si

gestiune” a patrimoniului.

Preview document

Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 1
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 2
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 3
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 4
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 5
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 6
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 7
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 8
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 9
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 10
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 11
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 12
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 13
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 14
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 15
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 16
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 17
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 18
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 19
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 20
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 21
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 22
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 23
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 24
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 25
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 26
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 27
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 28
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 29
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 30
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 31
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 32
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 33
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 34
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 35
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 36
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 37
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 38
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 39
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 40
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 41
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 42
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 43
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 44
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 45
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 46
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 47
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 48
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 49
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 50
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 51
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 52
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 53
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 54
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 55
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 56
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 57
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 58
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 59
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 60
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 61
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 62
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 63
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 64
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 65
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 66
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 67
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 68
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 69
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 70
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 71
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 72
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 73
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 74
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 75
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 76
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 77
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 78
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 79
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 80
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 81
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 82
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 83
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 84
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 85
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 86
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 87
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 88
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 89
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 90
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 91
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 92
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 93
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 94
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 95
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 96
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 97
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 98
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 99
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 100
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 101
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 102
Bazele contabilității semestrul 1 - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • 3Cap_I_Natura_si_obiectivele_contabilitatii.pdf
  • 4Cap_II_Modelarea_si_modele_de_baza_in_contabilitate.pdf
  • 5Cap_III_Conturile_si_partida_dubla.pdf
  • 6Cap_IV_Evaluarea_si_calculatia_in_ctb.pdf
  • 7Cap_V_Sistemul_informational_contabil.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Te-ar putea interesa și

Plan de Afaceri pentru Prestarea Serviciilor de Tip Rent A Car în Cadrul Fleet Management

CAPITOLUL I – Prezentarea generală a firmei Fleet Management Services 1.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate al firmei Fleet Management...

Planul de carieră

Autoevaluarea: 1. Valorile -libertate independenta -acceptarea provocarilor -securitate,confort -prestigiul -stabilitatea locului de munca...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Promovare ASE

1.Macromediul a)Analiza serviciilor de educatie din domeniul economiei agroalimentare la nivel international Specializarea urmărește...

Resurse Umane și Formare Profesionala

1. Resurse umane şi formare profesionala 1.1 Introducere Dezvoltarea de succes si durabilă a turismului depinde nu doar de peisajul atractiv şi...

Contabilitate în Turism

Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepţiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Ai nevoie de altceva?