Note de curs - bazele contabilității

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 69422
Mărime: 2.32MB (arhivat)
Publicat de: Silvian Prodan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: violeta dragoi
curs pt studentii de anul 1

Cuprins

 1. CAPITOLUL I:
 2. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 4
 3. 1.1. Obiectul contabilităţii 4
 4. 1.1.1.Repere istorice asupra obiectului contabilităţii 4
 5. 1.1.2. Concepţia juridică asupra obiectul contabilităţii 5
 6. 1.1.3. Concepţia economică asupra obiectului contabilităţii 11
 7. 1.1.4. Concepţia financiară asupra obiectului contabilităţii 12
 8. 1.1.5. Alte modalităţi de reprezentare a patrimoniului 12
 9. 1.2. Sfera de cuprindere a obiectului contabilităţi 17
 10. 1.2.1.Unităţi patrimoniale care organizează şi conduc contabilitatea 17
 11. 1.2.2. Prezentarea principalelor elemente patrimoniale ce fac obiectul contabilităţii 19
 12. 1.2.2.1. Activele patrimoniale 19
 13. 1.2.2.2. Pasivele patrimoniale 27
 14. 1.2.2.3. Veniturile, cheltuielile şi rezultatul exerciţiului 31
 15. 1.2.2.4. Ajustările de valoare 33
 16. 1.2.2.6. Aplicaţii privind structura elementelor patrimoniale 34
 17. 1.2.3. Tipuri de modificări produse de operaţiile economice asupra elementelor patrimoniale 37
 18. 1.3. Metoda contabilităţii 41 1.3.1. Noţiunea şi conţinutul metodei contabilităţii 41
 19. 1.3.2. Procedeele metodei contabilităţii 43
 20. 1.4. Principiile contabile generale 45
 21. CAPITOLUL II: BILANŢUL CONTABIL PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII 47
 22. 2.1. Definirea, conţinutul şi structura bilanţulu 47
 23. 2.2. Forme de prezentare a bilanţului 49
 24. 2.3. Teorii privind structura bilanţulu 51
 25. 2.4. Tipuri de bilanţ 53
 26. 2.5. Funcţiile bilanţului 54
 27. 2.7. Contul de profit şi pierdere 55
 28. 2.8. Aplicaţii privind bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere 58
 29. CAPITOLUL III: DOCUMENTELE CONTABILE. FORME DE ÎNREGISTRARE ÎN CONTABUILITATE 64
 30. 3.1. Documentele contabile 64
 31. 3.1.1. Definirea, conţinutul şi funcţiile documentelor contabile 64
 32. 3.1.2. Întocmirea, prelucrarea şi verificarea documentelor contabile 65
 33. 3.1.3. Clasificarea documentelor contabile 67
 34. 3.1.4. Circulaţia documentelor contabile 70
 35. 3.1.5. Clasarea şi păstrarea documentelor contabile 71
 36. 3.2.Registrele de contabilitate 72
 37. 3.3. Formele de înregistrare contabilă 77
 38. 3.3.1. Definirea formei de contabilitate 77
 39. 3.2.1. Forme de înregistrare în contabilitate 78
 40. CAPITOLUL IV : EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN CONTABILITATE 81
 41. 4.1. Noţiunea şi principiile evaluării patrimoniului 81
 42. 4.2. Sistemul de preţuri şi tarife, bază a evaluării patrimoniului 82
 43. 4.3. Forme şi metode de evaluare a elementelor patrimoniale 83
 44. 4.3.1. Evaluarea curentă 83
 45. 4.3.2. Evaluarea periodică 85
 46. 4.4. Aplicaţii privind evaluarea patrimoniului 86
 47. PROBLEME DE REZOLVAT 89

Extras din curs

INTRODUCERE

În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe. Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute din utilizarea acestuia şi a performanţelor financiare a unităţii patrimoniale.

După unii autori, contabilitatea este considerată o teorie ştiinţifică, ce are ca obiect de studiu mişcarea circulară a bunurilor economice, a veniturilor, şi a cheltuielilor etc. Alţi autori consideră contabilitatea ca o tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute.

Prin câmpul de acţiune, contabilitatea este grefată pe o entitate patrimonială de forma unităţilor economice, instituţii publice sau organizaţii obşteşti. Prin contabilitate se asigură transpunerea într-un sistem formalizat, cu procedee proprii şi principii clar definite, a tuturor operaţiilor economice determinate de desfăşurarea activităţii de către entităţile patrimoniale. Contabilitate, prin cuantificarea tuturor operaţiilor economice şi înregistrarea lor pe o bază unitară pentru toate întreprinderile, dă posibilitatea efectuării de comparaţii între acestea atât în timp (situaţia unei uîntreprinderi de la o perioadă la alta), cît şi în spaţiu (comparaţii între întreprinderi diferite care desfăşoară activităţi similare).

Acest curs de bazele contabilităţii nu face altceva decât să pună în lumină un ansamblu de noţiuni teoretice fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii, furnizând informaţii cu privire la patrimoniul ca obiect de studiu al contabilităţii.

Cursul este structurat în două părţi, fiecare dintre acestea având la unul dintre cele două principii fundamentale ale metodei contabilităţii şi anume:

- dubla reprezentare a patrimoniului: orice bun sau valoare economică are o sursă de provenienţă (prima parte);

- dubla înregistrare: orice operaţie economică produce o dublă modificare a patrimoniului, fie numai la nivelul uneia dintre masele patrimoniale sau concomitent şi cu aceeaşi sumă în ambele categorii de elemente patrimoniale (partea a II-a)

Obiective Partea I

1. Înţelegerea noţiunii de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii.

2. Înţelegerea modului de reprezentare a patrimoniului în contabilitate (dubla reprezentare).

3. Înţelegerea noţiunilor de activ şi pasiv; cheltuieli şi venituri.

4. Înţelegerea modului de completare şi de întocmire a documentelor contabile şi a rolului fiecărei categorii de astfel de documente.

5. Însuşirea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale, evaluare prin care elementele patrimoniale sunt cuantificate astfel încât să poată fi înregistrate în contabilitate.

INTRODUCERE

În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe. Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute din utilizarea acestuia şi a performanţelor financiare a unităţii patrimoniale.

După unii autori, contabilitatea este considerată o teorie ştiinţifică, ce are ca obiect de studiu mişcarea circulară a bunurilor economice, a veniturilor, şi a cheltuielilor etc. Alţi autori consideră contabilitatea ca o tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute.

Prin câmpul de acţiune, contabilitatea este grefată pe o entitate patrimonială de forma unităţilor economice, instituţii publice sau organizaţii obşteşti. Prin contabilitate se asigură transpunerea într-un sistem formalizat, cu procedee proprii şi principii clar definite, a tuturor operaţiilor economice determinate de desfăşurarea activităţii de către entităţile patrimoniale. Contabilitate, prin cuantificarea tuturor operaţiilor economice şi înregistrarea lor pe o bază unitară pentru toate întreprinderile, dă posibilitatea efectuării de comparaţii între acestea atât în timp (situaţia unei uîntreprinderi de la o perioadă la alta), cît şi în spaţiu (comparaţii între întreprinderi diferite care desfăşoară activităţi similare).

Acest curs de bazele contabilităţii nu face altceva decât să pună în lumină un ansamblu de noţiuni teoretice fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii, furnizând informaţii cu privire la patrimoniul ca obiect de studiu al contabilităţii.

Cursul este structurat în două părţi, fiecare dintre acestea având la unul dintre cele două principii fundamentale ale metodei contabilităţii şi anume:

- dubla reprezentare a patrimoniului: orice bun sau valoare economică are o sursă de provenienţă (prima parte);

- dubla înregistrare: orice operaţie economică produce o dublă modificare a patrimoniului, fie numai la nivelul uneia dintre masele patrimoniale sau concomitent şi cu aceeaşi sumă în ambele categorii de elemente patrimoniale (partea a II-a)

Obiective Partea I

1. Înţelegerea noţiunii de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii.

2. Înţelegerea modului de reprezentare a patrimoniului în contabilitate (dubla reprezentare).

3. Înţelegerea noţiunilor de activ şi pasiv; cheltuieli şi venituri.

4. Înţelegerea modului de completare şi de întocmire a documentelor contabile şi a rolului fiecărei categorii de astfel de documente.

5. Însuşirea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale, evaluare prin care elementele patrimoniale sunt cuantificate astfel încât să poată fi înregistrate în contabilitate.

Preview document

Note de curs - bazele contabilității - Pagina 1
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 2
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 3
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 4
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 5
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 6
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 7
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 8
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 9
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 10
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 11
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 12
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 13
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 14
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 15
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 16
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 17
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 18
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 19
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 20
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 21
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 22
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 23
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 24
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 25
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 26
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 27
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 28
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 29
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 30
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 31
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 32
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 33
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 34
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 35
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 36
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 37
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 38
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 39
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 40
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 41
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 42
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 43
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 44
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 45
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 46
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 47
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 48
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 49
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 50
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 51
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 52
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 53
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 54
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 55
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 56
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 57
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 58
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 59
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 60
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 61
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 62
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 63
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 64
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 65
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 66
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 67
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 68
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 69
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 70
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 71
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 72
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 73
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 74
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 75
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 76
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 77
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 78
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 79
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 80
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 81
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 82
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 83
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 84
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 85
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 86
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 87
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 88
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 89
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 90
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 91
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 92
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 93
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 94
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 95
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 96
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 97
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 98
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 99
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 100
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 101
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 102
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 103
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 104
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 105
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 106
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 107
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 108
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 109
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 110
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 111
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 112
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 113
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 114
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 115
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 116
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 117
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 118
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 119
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 120
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 121
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 122
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 123
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 124
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 125
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 126
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 127
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 128
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 129
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 130
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 131
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 132
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 133
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 134
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 135
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 136
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 137
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 138
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 139
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 140
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 141
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 142
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 143
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 144
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 145
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 146
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 147
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 148
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 149
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 150
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 151
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 152
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 153
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 154
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 155
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 156
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 157
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 158
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 159
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 160
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 161
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 162
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 163
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 164
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 165
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 166
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 167
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 168
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 169
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 170
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 171
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 172
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 173
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 174
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 175
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 176
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 177
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 178
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 179
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 180
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 181
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 182
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 183
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 184
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 185
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 186
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 187
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 188
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 189
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 190
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 191
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 192
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 193
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 194
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 195
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 196
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 197
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 198
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 199
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 200
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 201
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 202
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 203
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 204
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 205
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 206
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 207
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 208
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 209
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 210
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 211
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 212
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 213
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 214
Note de curs - bazele contabilității - Pagina 215

Conținut arhivă zip

 • Note de Curs - Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Calculul și înregistrarea salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Evaluarea în Contabilitate

1. Definirea evaluarii Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa...

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la SC CF Muntenia SA

CAP.1 PREZENTARE GENERALA A SC C.F.MUNTENIA SA 1.1. SCURT ISTORIC AL “SC C.F.MUNTENIA SA” “SC C.F.MUNTENIA SA” Ploiesti este un agent economic...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

TVA - Alocare și Impact

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Principii Contabile General Acceptate în România

Introducere Contabilitatea este stiinta care se ocupa cu masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si a...

Bilanțul contabil în cadrul societății Elvila SA București

CAPITOLUL 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE - PREZENTAREA SI INTERPRETAREA BILANTULUI Bilantul apare ca un tablou al...

Ai nevoie de altceva?