Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1576
Mărime: 8.71KB (arhivat)
Publicat de: Liubasha L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iachimovschi A

Cuprins

  1. 1. Activitatea de control exercitată de comisarii de conturi din Franţa.
  2. 2. Expertiza contabilă, revizia agreată şi consilierea fiscală în Germania.
  3. 3. Aspectul legal în organizarea activităţii de audit în Danemarca.

Extras din curs

În Franţa activitatea de audit este exercitată de persoane calificate numite comisar de conturi. Statutul de comisar de conturi poate fi obţinut de persoana care deţine diploma de expertiză contabilă şi care la cererea sa a fost înscrisă în lista comisarilor de conturi fără examene sau stagieri de specialitate. Acelaşi drept îl au şi titularii unei diplome universitare cu profil economic sau juridic cu condiţia că au un stagiu profesional de 3 ani pe lîngă un comisar de conturi abilitat şi au susţinut un examen cu probe scrise şi orale. Diploma de experiză contabilă se oferă titularilor diplomelor de studii superioare contabile şi financiare sau persoanelor care au susţinut 16 probe promovate în 3 etape. În Franţa diploma de studii superioare contabile şi financiare se obţine pe baza studiilor universitare care durează 5 ani.

Pentru a pretinde la statutul de expert contabil se realizează un stagiu profesional de 3 ani, după finalizarea stagiului este necesară validarea stagiului şi susţinerea unui examen final care include următoarele probe:

1) Evaluarea cunoştinţelor cu privire la controlul legal al conturilor şi audit contractual;

2) Conversaţii pe diverse teme de specialitate cu membrii comisiei de examinare;

3) Prezentarea unei lucrări pe o temă originală.

Experţii contabili sunt înregistraţi în lista experţilor contabili care este ţinută de instituţia cu denumirea ordinul experţilor contabili. Această instituţie se află în subordinea ministerului economiei finanţelor şi bugatului, instituţia elaborează norme profesionale pentru misiunile de audit a conturilor. Experţii contabili sunt în drept de a întocmi conturi anuale (situaţii financiare)şi conturi consolidate, exercită audit contractual care constă în atestarea regularităţii şi sincerităţii documentelor contabile de sinteză (registre contabile), oferă consultanţă în probleme social-economice şi de administrare, acordă asistenţă comitetelor entităţilor cu activitate economică, deasemenea prestează servicii de expertiză judiciară şi de evaluare a întreprinderilor în situaţii de cesiune, fuziune şi achiziţionare. Pentru a obţine dreptul de a exercita controlul legal al conturilor este necesar obţinerea titlului de comisar de conturi. Lista este completată de compania naţională a comisarilor de conturi. Compania se află în jurisdicţia ministerului justiţiei şi în prezent sunt înregistraţi circa 15000 de comisari de conturi. Compania este administrată de un consiliu naţional în subordinea căruia sunt consiuliile regionale ale companiilor regionale a comisarilor de conturi, companiile regionale supravegheză calitatea lucrărilor efectuate de comisarii de conturi. Deasemenea companiile regionale sunt împutarnicite de a apăra interesele morale ale comisarilor de conturi, totodată sunt obligate să supravegheze exercitarea de către comisarii de conturi a controlului legal al conturilor şi a lucrărilor de audit contactuale.

Comisarii de conturi spre deosebire de experţii contabili sunt în drept de a exercita controlul legal al conturilor (auditul situaţiilor financiare). Potrivit normelor Franceze controlul legal al conturilor prevede:

a) Examinarea activelor şi verificarea documentelor contabile

b) Stabilirea conformităţii cu cerinţele normei contabile

c) Verificarea autenticităţii şi corespunderii informaţiilor din conturile anuale cu datele din raportul de gestiune al consiliului de administraţie şi cu informaţia din rapoartele elaborate pentru acţionari.

Genurile de servicii caracteristice activităţii de audit din Germania sunt prestate de următoarele categorii de specialişti:

I) Revizori contabili

II) Revizori agreaţi

III) Consilieri fiscali

Revizorul contabil deţine următoarele competenţe şi experienţe:

- Diplomă universitară cel puţin 5 ani de studii

- Stagiul profisional de 5 ani, inclusiv 4 în cabinet de control legal

- Examen (7 probe scrise şi 1 probă orală cu subiecte pe teme de verificare şi certificare a conturilor anuale, pe teme de economie, dreptul societăţilor şi dreptul

Preview document

Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 1
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 2
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 3
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 4
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Practici Avansate de Organizare a Activitatii de Audit in Unele Tari din Europa.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Audit public intern - pregătirea misiunii de audit public intern

INTRODUCERE Auditul public intern – reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Auditul Performanței

CAPITOLUL 1 CADRUL TEORETIC ŞI CONCEPTUAL AL AUDITULUI 1.1. ELEMENTE DE REFERINŢĂ PRIVIND EVOLUŢIA ISTORICĂ A AUDITULUI Contabilitatea şi...

Auditul Controlului Intern

I. Sistemul de Control Intern 1. Importanţa CI 2. Coordonatele esenţiale ale CI 3. Tehnici fundamentale de control intern 4. Cadrul conceptual...

Te-ar putea interesa și

Etica în afaceri - studiu de caz Victoria's Secret

I. ETICA – DEFINIȚII ȘI CONCEPTE Etică în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se...

Ai nevoie de altceva?