Prezentarea situațiilor financiare în sistemul contabil american

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 24 în total
Mărime: 17.14KB (arhivat)
Publicat de: Cosmina Ivașcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BURADA CORNELIU
cig, anul 3.Upg ploiesti

Extras din curs

Întreprinderile americane întocmesc şi prezintă următoarele situaţii financiare anuale:

- bilanţul;

- contul de profit şi pierdere;

- tabloul fluxurilor de trezorerie;

- tabloul capitalurilor proprii ( sau situaţia variaţiei capitalurilor proprii );

- situaţia rezultatului global ( sub diferite forme, începând din anul 1997 );

- anexele relative la situaţiile financiare.

Pentru întocmirea şi prezentarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere nu există norme specifice care să le reglementeze.

Sistemul contabil american a dedicat în schimb trei norme pentru tabloul fluxurilor de trezorerie: FAS 95, FAS 102( care modifică FAS 95) şi FAS 104.

Dacă o societate americană are filiale, atunci situaţiile financiare prezentate de aceasta vor fi în mod obligatoriu conturi consolidate. În acest sens conturile individuale ale filialelor nu vor fi publicate şi auditate.

În sistemul contabil american nu există modele standard pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. De asemenea nu există nici denumiri standard ale acestora, normele contabile americane fixând doar reguli generale, în prezentarea conturilor anuale.

Foarte important este ca denumirea dată situaţiilor financiare, termenii utilizaţi să fie bine explicitaţi.

Exemplu, contul de profit şi pierde poate fi intitulat :

- Statement of Income( Declaraţie privind câştigul);

- Statement of Earning(Declaraţie privind câştigul);

- Statement of Operations(Declaraţie privind funcţionarea- folosită în cazul în care se pun în evidenţă pierderi).

Şi bilanţul poate avea mai multe denumiri:

- Balance sheet ( Bilanţ );

- Statement of Financial Position( Bilanţul poziţiei financiare);

- Statement of Financial Condition(Bilanţul situaţiei financiare).

Dacă sunt prezentate situaţii financiare consolidate, atunci denumirea lor va fi precedată de cuvântul ”consolidated”( consolidat).

Exemplu: “ Consolidated balance sheet”( Bilanţul consolidat).

Indiferent de denumirea situaţiei financiare anuale întocmite şi prezentate de o întreprindere americană, aceasta trebuie să aplice şi să respecte în interiorul său principiul permanenţei metodelor. Acest lucru asigură utilizatorul de informaţii că dispune de informaţii financiare stabile pe o perioadă lungă de timp.

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Situatiilor Financiare in Sistemul Contabil American.ppt

Alții au mai descărcat și

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Contabilitatea Americană

CONTABILITATEA AMERICANĂ 1.1. Scurt istoric al contabilităţii americane Prezenţa societăţilor americane în vârful ierarhiei întreprinderilor...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Notele explicative la situațiile financiare anuale

INTRODUCERE Situaţiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziţiei şi a performanţei financiare a unei entităti. Obiectivul situaţiilor...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Politici și tratamente contabile privind trezoreria întreprinderii

CAPITOLUL I. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE – COMPONENTA A SITUAŢIILOR FINANCIARE 1.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII TABLOULUI FLUXURILOR DE...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Studiu comparativ privind raportarea financiară a companiei AT&T din SUA și companiei Vodafone din Marea Britanie

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a...

Ai nevoie de altceva?