Programa practică de licență

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4274
Mărime: 30.51KB (arhivat)
Publicat de: Vlaicu-Horea Sima
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Manzarari
indicatii metodice de efectuare a practicii de licenta la o intreprindere

Extras din curs

I. SCOPUL PRACTICII

Practica de licenţă are ca scop pregătirea specialistului cu o calificare corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la Institutul Internaţional de Management ,,IMI-NOVA” şi de a însuşi practica contabilităţii în una din unităţile economice.

Sarcinile principale ale practicii de licenţă sunt:

1. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii în funcţie de forma aplicată la unitatea patrimonială, analizei activităţii economico-financiare;

2. Studierea sistemelor economice şi de gestionare, respectării standardelor de contabilitate şi altor documente normative;

3. Acumularea de către studenţi a deprinderii în practică şi a experienţei privitor la organizarea evidenţei contabile la toate sectoarele ei, controlului intern al activităţii economice şi asigurării integrante a bunurilor materiale şi financiare a întreprinderilor;

4. Studierea posibilităţilor privind perfecţionarea organizării contabilităţii la întreprinderea unde studentul face practica.

II. ANGAJAMENTELE STUDENTULUI

Sosind la întreprindere, studentul este supus unui instructaj vizând tehnica securităţii efectuate de inginerul sau tehnicianul întreprinderii responsabil de tehnica securităţii.

In scopul întocmirii graficului de lucru studentul studiază structura întreprinderii si organizarea producţiei.

Graficul de lucru se întocmeşte împreună cu conducătorul practicii de la întreprindere în corespundere cu programa practicii.

După ce în sectorul corespunzător s-a efectuat practica, în jurnalul evidenţei practicii, se notează data efectuării practicii la acest sector.

Pe parcursul practicii studentul e obligat să respecte programul zilnic de muncă stabilit la unitatea economică respectivă. Lipsa de la lucru poale avea loc numai din cauze motivate. In cazul întârzierii sau lipsei nemotivate a studentului conducătorul practicii de la întreprindere precizează cauza şi prezintă, în caz de necesitate, la catedră un raport (scris sau oral) pentru a se lua măsurile necesare.

Faţă de studentul care încalcă disciplina de muncă stabilită la întreprindere, conducătorul întreprinde masurile respective, inclusiv interzicerea continuării practicii la această întreprindere.

Aflându-se la practica de licenţă, studentul e dator să evidenţieze elementele progresive în planificare, evidenţă, calculaţia costului, în utilizarea contractului operativ etc. şi minuţios le studiază. Aprecierile corespunzătoare privind studierea metodelor progresive de lucru contabil se oglindesc în concluziile şi propunerile studentului. Mai detaliat toate acestea şi alte date necesare se notează în raportul respectiv.

I.a întreprinderile mixte, societăţile pe acţiuni, cooperativele, întreprinderile de arendă şi altele studentul atrage o deosebită atenţie particularităţilor activităţii acestor unităţi.

La întreprindere studentul trebuie să noteze în jurnalul său de lucru îndeplinit în fiecare zi, sau o dată în 2-3 zile, iar la sfârşitul săptămânii îl prezintă conducătorului practicii de la întreprindere pentru informaţii despre lucrul îndeplinit. Conducătorul semnează în jurnal şi indică data controlului.

La sfârşitul practicii studentul prezintă la catedră jurnalul şi raportul vizând practica îndeplinită.

III. INDICAŢII METODICE PRIVIND PRACTICA ŞI ÎNTOCMIREA RAPORTULUI

Practica de licenţă durează 7 săptămâni sau 35 zile lucrătoare.

La practică studentul studiază fiecare sector al contabilităţii, începând de la perfectarea, primirea şi controlul documentelor primare şi centralizatoare, modul registrelor analitice şi sintetice.

Ulterior studiază modul de completare a Cărţii mari şi a rapoartelor financiare. O mare atenţie trebuie acordată respectării legilor, regulamentelor aferente contabilităţii activelor şi pasivelor, impozitelor şi decontărilor etc.

Timpul acordat la însuşirea programei practicii se utilizează în corespundere cu graficul prezent, care trebuie să includă următoarele teme:

Nr. d/o Denumirea lucrărilor ţi a temelor Numărul de zile

1 2 3

1 Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii 1

2. Organizarea contabilităţii la întreprindere 1

3. Automatizarea sistemului de informaţie 1

4. Conţinutul temelor la contabilitate

4.1. Contabilitatea activelor nemateriale 1

4.2. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung 2

4.3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung 1

4.4. Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare si scurtă durată 1

4.5. Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului 3

4.6. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite

fdffabricate 2

4.7. Contabilitatea mărfurilor 1

4.8. Contabilitatea creanţelor 2

4.9. Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt 2

4.10. Contabilitatea capitalului propriu 1

4.11. Contabilitatea datoriilor 5

4.12. Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor 4

4.13. Calculaţia costurilor de producţie 3

4.14. Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare 5

Total zile 35

După studierea fiecărui sector al contabilităţii studentul întocmeşte capitolul corespunzător al raportului privind practica, care conţine partea textuală şi anexele care cuprind documente primare şi centralizatoare registrele, calculele, formulele contabile respective, din contabilitatea activităţii întreprinderii. Dalele luate ale acestor documente şi registre, rapoarte financiare, trebuie aă fie concordate între ele.

Raportul practicantului se întocmeşte în baza acelei forme de contabilitate care se foloseşte la întreprindere unde s-a făcut practica (jumal-order, memorial-order. automatizata la computer). In raport se indică critic observaţiile referitoare la organizarea evidenţei !a unitatea economică menţionată, părţile pozitive, neajunsurile, cazurile abaterilor de la regulamentele stabilite, instrucţiuni etc. De asemenea, se reflectă particularităţile evidenţei contabile, determinate de specificul ramurii din care face parte întreprinderea. Pe baza analizei organizării contabile la întreprindere studentul în raportul său formulează propunerile respective aferente perfecţionării acesteia.

Preview document

Programa practică de licență - Pagina 1
Programa practică de licență - Pagina 2
Programa practică de licență - Pagina 3
Programa practică de licență - Pagina 4
Programa practică de licență - Pagina 5
Programa practică de licență - Pagina 6
Programa practică de licență - Pagina 7
Programa practică de licență - Pagina 8
Programa practică de licență - Pagina 9
Programa practică de licență - Pagina 10
Programa practică de licență - Pagina 11
Programa practică de licență - Pagina 12
Programa practică de licență - Pagina 13
Programa practică de licență - Pagina 14
Programa practică de licență - Pagina 15
Programa practică de licență - Pagina 16
Programa practică de licență - Pagina 17
Programa practică de licență - Pagina 18
Programa practică de licență - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Programa Practica de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Teoretice a Contabilității Mijloacelor Bănești

I. Bazele teoretice a contabilităţii mijloacelor băneşti 1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti În procesul...

Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Contabilitate consolidată - metoda integrării globale

Societatea mama “M” detine 45% din capitalul social al societatii fiice “F” formand impreuna grupul “M”. De regula denumirea grupului este preluata...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Contabilitate consolidată

Dezvoltarea economica in tarile industrializate a determinat aparitia de intreprinderi puternice care domina piata si care a avut efect asupra...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Aplicații contabilitate consolidată

1.Soc. Alfa tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si prezinta un stoc initial de materii prime de 100 kg evaluat la costul de achizitie de...

Te-ar putea interesa și

Campania de promovare online a Pensiunii Montana

INTRODUCERE Fiind un sistem de schimbare a informatiilor, cel mai important aspect al Internetului este puterea lui de conectare, abilitatea de a...

Aspecte privind relația contabilitate-fiscalitate în România

CAPITOLUL I SISTEMUL FISCAL.NOTIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE SI TAXE 1.TRASATURILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI FISCAL Termenul de fiscalitate este...

Cercetare de Marketing

1. Analiza macromediului 1.1 Mediul politic 1.1.1 Mediul politic internaţional 1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei...

Studiu monografic privind așezarea și perceperea veniturilor bugetare în cazul unui agent economic - SC Humanitas Farm SRL Focșani

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL S.C. HUMANITAS FARM S.R.L. 1.1. Scurt istoric Societatea comercială Humanitas Farm S.R.L. a fost...

Privire de Ansamblu Asupra Economiei Franceze

Introducere: Atunci când ne raportăm la modelul economic francez, inevitabil ne vine în minte proiectul post-belic rezultat din voluntarismul şi...

Asigurărilor Facultative Medicale

INTRODUCERE Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Marketingul Serviciilor

1. DENUMIREA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI DE SERVICII Universitatea Romano-Americana este institutie de invatamant superior acreditata,...

Ai nevoie de altceva?