Relații financiare monetare internaționale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5198
Mărime: 57.20KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Vasiliu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Globalizarea

2. FMI

3. Grupul Băncii Mondiale GBM

4. Alte instituţii financiare

1. GLOBALIZAREA reprezintă un efect necontrolat al creşterii interdependenţelor economice şi financiare dintre ţări, interdependenţe ce pot îmbrăca următoarele forme: intensificarea comerţului internaţional, a fluxurilor financiare, mobilitatea forţei de muncă (emigraţia şi imigraţia).

Globalizarea induce o serie de efecte pozitive şi negative la nivelul economiilor lumii, precum:

- efecte pozitive:

scăderea costului de producţie datorită delocalizării producţiei spre acele zone sau ţări unde factorii de producţie sunt mai ieftini;

mobilitatea forţei de muncă şi creşterea nivelului de trai;

atenuarea disparităţilor regionale;

infuzia de tehnologie spre zone puţin dezvoltate;

- efecte negative:

- sacrificarea calităţii atunci când minimizarea preţului devine obiectivul prioritar;

În ţările dezvoltate, globalizarea determină creşterea inegalităţilor sociale şi amplificarea dezechilibrelor sociale.

2. FMI - FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL reprezintă rezultatul Conferinţei de la BRETTON WOODS - 1944 unde marile puteri economice ale lumii s-au întâlnit pentru a pune bazele sistemului monetar internaţional. După al II-lea război mondial, SUA a ieşit învingătoare din război, reprezentând principala putere economico-financiară a lumii. De aceea la Bretton Woods s-a hotărât ca dolarul să devină moneda cheie a întregului sistem monetar.

LIT FRF AUR - doar dolarul era convertibil în aur;

- celelalte monede erau convertibile în aur

DEM GBP doar prin intermediul dolarului;

USD YPY

Prevederile Conferinţei De La Bretton Woods

- introducerea cursurilor de schimb fixe la nivelul întregului Sistem Monetar Internaţional SMI cu marje de fluctuaţie de ± 2,25 %;

- doar dolarul este liber convertibil în aur iar celelalte monede sunt convertibile în aur doar prin intermediul dolarului;

- se înfiinţează FMI ca o instituţie care să supervizeze SMI;

Pe fondul creşterii deficitului comercial al SUA şi a tendinţelor inflaţioniste ale dolarului, SMI se prăbuşeşte în 1971 – 1973 când se trece în mod generalizat de la cursurile de schimb fixe la cursurile de schimb flotante.

FMI a fost gândit ca o instituţie financiară care să asigure stabilitatea întregului sistem financiar şi să preîntâmpine eventualele crize economice mondiale precum a fost şi cea din 1930.

Obiectivul central al FMI îl reprezintă:

- stabilitatea financiară;

- promovarea cooperări internaţionale şi a comerţului internaţional;

- desfiinţarea restricţiilor valutare şi a deprecierii competitive a unei monede;

- reducerea deficitelor temporare de balanţă comercială;

Sistemul de contribuţii (cote de participare) şi vot

Capitalul propriu al FMI este format din contribuţiile vărsate de ţările membre FMI. La aderare fiecare ţară trebuie să verse o anumită sumă de bani care înainte se exprima în aur şi valută dar după 1978 (al II-lea amendament FMI) tranşa aur s-a transformat în tranşă valută.

Cota de participare a unei ţări la FMI depinde de mărimea şi puterea ei financiară, şi anume:

- PIB – produs intern brut;

- nivelul rezervelor oficiale;

- volumul exportului şi al importului;

Aşadar cu cât o ţară este mai mare şi mai puternic dezvoltată economic cu atât cota sa de participare este mai mare;

Deciziile în interiorul fondului se iau pe bază de vot. Fiecare ţară dispune din oficiu de 250 voturi iar pentru fiecare 100.000 $ aduşi suplimentar mai primeşte 1 vot.

Grupul ţărilor dezvoltate contribuie cu 2/3 la resursele fondului, ceea ce înseamnă că pot adopta majoritatea deciziilor fără sprijinul celorlalte ţări.

SUA deţine putere de veto cu o majoritate de 4/5, ceea ce înseamnă că ele pot lua o parte din cele mai importante decizii. Unele decizii trebuie adoptate prin unanimitate, însă acestea sunt strict de natură administrativă ca de exemplu mărirea cotelor de participare.

Obiectivul central al FMI ar trebui să fie întrajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare. Acestea însă au un număr insuficient de voturi pentru a putea influenţa luarea deciziilor de creditare.

Organul de conducere FMI este Consiliul Guvernatorilor din care fac parte guvernatorii Băncilor Centrale din ţările membre.

Activitatea de Creditare FMI

Creditele FMI îmbracă 2 forme - creditele STAND BY;

- facilităţile de finanţare;

Creditele Stand By sunt credite care se acordă în 5 tranşe din care prima tranşă se deblochează automat la cererea ţării debitoare. În momentul solicitării unui credit Stand By, o comisie FMI se deplasează în ţara solicitantă unde împreună cu guvernul stabileşte un program de alocare a fondurilor.

Aceste programe trebuie să respecte întocmai obiectivul finanţării FMI (ex. Reducerea deficitului extern)

Deblocarea tranşelor creditului Stand By este condiţionată de respectarea principiului condiţionalităţii, acesta spune că accesarea tranşei următoare este condiţionată de îndeplinirea obiectivelor programului şi de alocarea corespunzătoare a tranşei precedente.

Facilităţile de creditare se acordă de către FMI numai ţărilor care au probleme temporare foarte serioase precum deficite temporare de cont curent, probleme cu stocurile în perioadele de criză în cazul ţărilor producătoare, etc.

DST Drepturi Speciale de Tragere este moneda de cont a FMI.

DST este o monedă compozită de tip coş valutar (monedă fictivă) şi nu are o formă materială.

Coşul valutar DST este format din următoarele monede: - USD 45 %

- EUR 29 % DST

- YPY 15 %

- GBP 11 %

În prezent rolul şi obiectivele FMI s-au modificat faţă de cum arătau ele în 1944.

Obiectivul actual al FMI est creşterea economică durabilă cu accent pe atenuarea efectelor sociale negative. Se urmăreşte nu numai reducerea deficitului extern şi promovarea comerţului internaţional ci şi dezvoltarea echilibrului, creşterea nivelului de trai şi constituirea unei administraţii de stat eficiente.

3. GRUPUL BĂNCII MONDIALE - GBM este o bancă cu participare guvernamentală a cărei activitate e orientată spre dezvoltarea şi reconstrucţia economică a ţărilor membre. Din grup fac parte 3 instituţii:

- BIRD - Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (≠ BERD banca europeană)

- AID - Agenţia Internaţională de Dezvoltare – care sprijină ţările subdezvoltate, ţările din lumea a treia, în principiu creditele devin nerambursabile;

- CFI - Corporaţia Financiară Internaţională care sprijină sectorul privat;

Un stat devine membru al BIRD după ce devine membru FMI.

Preview document

Relații financiare monetare internaționale - Pagina 1
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 2
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 3
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 4
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 5
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 6
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 7
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 8
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 9
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 10
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Curs 1 Rel fin[1].mon internat..doc
  • Curs 2 Rel fin[1].mon internat..doc
  • Curs 3 Rel fin[1].mon internat..doc
  • Curs 4 Rel fin[1].mon internat..doc

Alții au mai descărcat și

Sinteză analiză economică-financiară

SINTEZA – ANALIZA ECONOMICA-FINANCIARA Partea I –a si a II-a prof.univ.dr. Gh. ZAMAN TEORIE 1. Metoda substituirilor in lant in cazul...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Te-ar putea interesa și

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Piața financiară și bursa de valori

1.Piata financiara 1.1. Introducere Relatiile de natura financiara, de credit si monetare s-au amplificat pe plan international, consolidandu-se...

Relații financiar-monetare internaționale - criza economică actuală

1.Criza economica a fost prezisa de acum 30 de ani Pentru multi oameni actuala criza economica a venit ca o sageata din albastrul cer. Intre timp,...

Relații Financiar Monetare Internaționale

Cap. I Piaţa şi politica valutară Caracteristicile şi funcţionarea pieţei valutare Schimburile internaţionale de bunuri şi servicii şi...

Modelul monetar al FMI și problemele aplicării sale

Cap 1. Fondul Monetar International 1.1 Istoric Fondul Monetar International – FMI : este o organizatie internationala care are 186 de state...

Politici promovate de fondul monetar internațional în țările membre

Cap I : ,,Prezentarea Fondului Monetar Internațional” 1.1 Istoric Fondul Monetar Internațional a fost creat în mod oficial la 27 decembrie 1945...

Dinamica contului de capital și financiar al balanței de plăți externe a Republicii Moldova în perioada semestrului I al anului 2009

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Balanţa de plăţi externe permite compararea sub raport cantitativ şi calitativ a schimburilor reale...

Relații financiar monetare internaționale - evoluția pieței auto 2009

Cele mai afectate domenii de criza economica si financiara al carui varf va fi atins in 2009 vor fi piata auto si cea a constructiilor, potrivit...

Ai nevoie de altceva?