Sisteme Contabile Comparate

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12485
Mărime: 19.41MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I : CAUZELE DIFERENTELOR DINTRE SISTEMELE CONTABILE SI EXEMPLE DE

DIFERENTE

l.l.Definirea sistemului contabil

In literatura de specialitate se regasesc mai multe definitii ale sistemului contabil. Astfel:

S. Gray (1988) considera ca un sistem national de contabilitate se caracterizeaza prin patru atribute:

reglementarea, impunerea reglementarilor, evaluarea si publicarea informatiilor contabile.

C.W.Nobes (1998) restrdnge sistemul contabil la practicile de raportare financiard ale tuturor intreprinderilor

dintr-o anumita tara sau la practicile de raportare financiara a intreprinderilor cotate din acea tara sau chiar dinrun

grup de tari.

Exemple se sisteme contabile recunoscute la nivel international: sistemul IFRS, sistemul din SUA.

in tara noastra se poate vorbi de trei sisteme contabile:

-sistemul IFRS aplicat de societatile cotate la bursa pentru intocmirea conturilor consolidate;

-sistemul contabil al societatilor care aplica reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a;

-sistemul contabil al societatilor care aplica reglementarile contabile conforme cu directiva a VII-a.

Cu toate ca in prezent asistam la o globalizare a practicilor contabile datorita adoptarii IF'RS de cele 27 de tari

ale UE si convergentei dintre IFRS si USGAAP, nu se poate vorbi de o inlaturarea diferentelor existente intre

diferite tari cu privire la raportarea financiara.

De cele mai multe ori, aceste diferenle apar,Ia nivelul capitalurilor proprii qi rezultatului, atunci cdnd se trece

de la un referenlial contabil la altul. Sursa cea mai des utilizatd pentru relevarea acestor diferenle o reprezintd

situalile financiare ale societdfilor strdine ce sunt cotate in State Unite ale Americii.

mil. f

Grupul

multinational

GlaxoSmithKline 2005

Anul Valoarea CP Valoarea CP Diferentd Rezultat Rezultat Diferenta

(rFRS) (usGAAP) (%) (rFRS) (GAAP) (:%)

7.570

9.648

34.282 353% 4.816 3.336

34.653 +2590 5.498 4.465

-31%

(UK) 2006 -r9%

Aceasta situatie se datoreazaatat faptului ca IFRS sunt utilizate in foarte multe tari numai la nivelul conturilor

consolidate, cat si existentei diferitelor modalitati de aplicare practica a IFRS (dintre motivele aplicarii practice

diferite a IFRS mentionam: diferite versiuni de IFRS, diferite traduceri, existenta anumitor aspecte neabordate

de standardele internationale de raportare finanicara, existenta optiunilor, estimarile cu privire la evaluare etc).

Diferentele dintre sistemele de contabilitate apar atatlanivelul grupurilor de societati (intre IFRS si US GAAP),

dar mai ales la nivelul conturilor individuale,

l.2.Cauze posibile ale diferentelor dintre sistemele contabile

Cercetarile intreprinse in domeniul contabilitatii comparate au incercat, pe de o parte, sa inventarieze

diferentele care exista intre sistemele contabile, iar pe de alta parte, sa identifice cauzele care au dus la aparitia

acestor diferente. Dintre factorii care au inflentat in timp evolutia sistemului contabil al unei tari mentionam:

sistemul economic si politic, sistemul juridic (de drept), modul de finanfare a intreprinderilor. fiscalitatea,

nivelul de inflafie, legdturile economice qi politice dintre !dri, profesia contabilS, alti factori (religia, accidentele

istorice, exportul sau impunerea regulilor contabile de tarile mai puternice, importul regulilor si practicilor

contabile dintr=o altatara sau alte tari), cultura etc.

a)Sistemul economic si politic

Sistemul economic si politic al unei tari are o importanta determinanta asupra reglementarilor si practicilor

contabile. Diferentele intre sistemele politice sunt reflectate in diferentele dintre modul in care economia este

organizata si controlata. Aceasta, la randul sau, are influenta asupra rolului si obiectivelor contabilitatii. De

asemenea? contabilitatea este influentata si de modul in care o tara isi organizeaza relatiile economice. De

exemplu, daca toate procesele de productie sunt in proprietate comuna si controlate de catre societate, preturile,

cererea si oferta sunt stabilite pe baza planurilor centralizate. In aceste conditii, contabilitatea trebuie sa

serveasca planificarii centralizate si controlului economiei. Contabilitatea are in vedere numai unitdtile fizice,

iar profitul nu are nicio semnificatie. Un exemplu de sistem contabil cu asemenea caracteristici a fost cel chinez,

inainte de reformele de dupd 1980.

La extrema cealalta se situeaza sistemul economic capitalist in cadrul cdruia preturile, cererea si oferta sunt

determinate de piata, fara interventia guvemului. Insa, in practica, nicio tara nu ajuns astfel de departe, iar

guvernul reglementeaza si controliaza cel putin unele aspecte cu privire la piata si mediul intreprinderilor.

Controlul guvernului se poate manifesta prin:

-detinerea proprietatii in cadrul organizatiilor industriale (de exemplu in Franta, Italia si Spania statul este

proprietarul unor societati comerciale);

-chiar daca guvernul (statul) nu detine in proprietatea sa anumite intreprinderi, acesta poate juca un rol

important in controlarea si administrarea sectorului privat. Controlul statului poate sa ia diferite forme: acesta

poate sa gestioneze ceterea prin interventii si reglementari nesemnificative, sau poate sa influenteze oferta

printr-o implicare activa in reglementare sau controlul afacerilor.

Masura in care guvernul controleaza economia influenteaza dorinta acestuia de a controla sau reglementa

contabilitatea, organismele de reglementare contabila si tipul de reglementare contabila"

Daca guvemul urmareste o minima reglementare a mediului de afaceri al companiilor, acesta nu va dori nici sa

se implice in reglementarea contabila. Companiile sunt lasate ce si cum sa rapofieze. Metodele contabile

uniforme sunt mai putin importante iar reglementarea contabila este delegata profesiei sau altor organisme

independente.

Daca guvernul urmareste un control al economiei, el va dori sa se implice tot mai mult in reglementarea

contabilitatii. pentru a obtine informatia contabila necesara planificarii si conducerii comportamentul

intreprinderilor. De asemenea, vor fi impuse sisteme de raportare uniforme pentru toate companiile.

Preview document

Sisteme Contabile Comparate - Pagina 1
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 2
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 3
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 4
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 5
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 6
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 7
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 8
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 9
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 10
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 11
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 12
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 13
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 14
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 15
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 16
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 17
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 18
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 19
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 20
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 21
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 22
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 23
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 24
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 25
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 26
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 27
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 28
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 29
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 30
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 31
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 32
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 33
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Contabile Comparate.pdf

Alții au mai descărcat și

Comparație între sistemele de contabilitate italian și spaniol, țări aflate în barca influenței franceze

Caractertistici generale Influenta franceza asupra contabilitatii italiene nu dateaza de multa vreme. Italia are o traditie foarte lunga in...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Războiul Rece al Referențialelor Contabile

Abrevieri - I.A.S.B. = International Accounting Standards Board - F.A.S.B. = Financial Accounting Standards Board - I.F.R.S. = International...

De la politici contabile la contabilitate creativă în marile scandaluri economice

REZUMAT Lucrarea de față își propune ca principal obiectiv să aducă în atenție practicile de contabilitate creativă folosite de către marile...

Situațiile Financiare Anuale

Situaţiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor...

Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Societăților Comerciale

I. Obiectivele disciplinei Disciplina ofera prin problematica abordata informatii privind fuziunea, lichidarea, leasingul si consolidarea...

Te-ar putea interesa și

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Sisteme Contabile Comparate Privind Leasingul

INTRODUCERE Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX cand s-au realizat primele operatiuni de acest fel. Leasingul...

Sisteme contabile comparate - caracteristicile sistemelor contabile în diferite țări

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de...

Sisteme Contabile Comparate

INTRODUCERE Eseul debutează cu o introducere în cadrul căreia am prezentat contextul european şi internaţional al contabilităţii, deschiderea...

Ai nevoie de altceva?