Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 23375
Mărime: 906.10KB (arhivat)
Publicat de: Romi Năstase
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Popescu

Extras din curs

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile

Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei

întreprinderi sau institutie publica în prezentarea ansamblului problemelor financiare.

Dictionarul de contabilitate al Editurii Universitatii din Oxford defineste politicile

contabile ca fiind ,,bazele contabile specifice si utilizate în permanenta de catre o organizatie

în întocmirea situatiilor financiare; aceste baze sunt considerate si determinate de organizatie

ca fiind cele mai adecvate pentru prezentarea eu fidelitate a rezultatelor si operatiilor sale

financiare; politicile sunt focalizat subiecte specifice precum ,,regimurile de pensii”,

,,goodwill-ul”, ,,costurile de cercetare si de dezvoltare”, ,,operatiile exprimate în monede

straine” etc.”

O definitie mai precisa apartine lui Christopher Nobes: ,,Politicile contabile sunt

metode detaliate de evaluare, masurare si recunoastere (constatare) pe care o întreprindere le-a

ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau practici comerciale. Aceste

politici trebuie sa fie utilizate în mod permanent si trebuie sa fie publicate. Raportul anual al

unei întreprinderi va include ,,o anexa privind politicile contabile” care au fost aplicate în

situatiile financiare. De exemplu, o publicare a politicilor ar preciza daca întreprinderea a

utilizat metoda lineara sau degresiva de amortizare, daca în evaluarea stocurilor a fost utilizata

metoda FIFO sau CMP, cum au fost calculate si contabilizate provizioanele pentru platile

viitoare de pensii 1.

Organismul international de normalizare contabila (IASC-IASB) defineste Politicile

contabile drept ansamblul principiilor, bazelor, conventiilor, regulilor si practicilor

specifice adoptate de o entitate în conducerea curenta a activitatilor a contabilitatii acestora,

pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Prin politica contabila trebuie sa se

clarifice ferm varianta de operare constanta pentru fiecare tip de eveniment în parte, porninduse

de la faptul ca I.A.S. si interpretarile Comitetului Permanent pentru Interpretari ofera

diverse moduri de rezolvare a unei anumite probleme, solutii alternative, calcule optionale etc.

Cu toate acestea mai apar si alte principii si reguli, cum ar fi 2:

„rationamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor;

„judecata de valoare" care reprezinta baza solutiilor contabile;

„pragul de semnificatie" conform caruia o informatie - este tratata ca semnificativa în

functie de interesul urmarit (spre exemplu daca ea reprezinta sub 5% dintr-o cifra de afaceri

nu mai prezinta importanta).

Politicile contabile încorporeaza:

principiile;

metodele si procedurile;

bazele de calcul;

regulile de evaluare;

practicile proprii,

specifice fiecarei entitati în parte.

Conform I.A.S.-urilor si Regulamentului Financiar al Uniunii Europene, „este

necesara elaborarea unui set (manual) de proceduri de catre conducerea fiecarei persoane

juridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative

pâna la finalizarea situatiilor financiare trimestriale si anuale”.

1 Feleaga N., Malciu L. - Politici si optiuni contabile (vezi bibliografia)

2 Dictionar Wikipedia

„Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activitatii, de catre specialisti

în domeniul economic, tehnic si comercial, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei

adoptate de persoana juridica.”

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baza ale

contabilitatii, si îndeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii

activitatii, dar si celelalte principii, care guverneaza functionarea contabilitatii.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât sa se asigure furnizarea, prin situatiile

financiare, a unor informatii care sa fie:

(a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor si

(b) credibile în sensul ca:

reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice;

sunt neutre, adica nepartinitoare;

sunt prudente;

sunt complete sub toate aspectele semnificative;

reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor

juridica.

În absenta unui I.A.S. specific si a unei interpretari a Comitetului Permanent pentru

Interpretari, conducerea trebuie sa foloseasca rationamentul profesional - conform art. 22 din

I.A.S. nr. 1 - la dezvoltarea unei politici contabile, care sa ofere cele mai utile informatii

utilizatorilor, finantatorilor, controlorilor si tuturor celor care citesc situatiile financiare. În

exercitarea acestui rationament profesional conducerea ia în considerare:

a) cerintele si recomandarile din Standardele Internationale de Contabilitate care se

refera la aspecte similare si conexe;

b) definitiile, criteriile de recunoastere si evaluare pentru active, obligatii, venituri si

cheltuieli prevazute în Cadrul general I.A.S.C.;

c) pronuntarile altor organisme de stabilire a aplicarii Standardelor si practicile

acceptate în sector numai în masura în care acestea sunt consecvente (cu restrictiile

precedente: a si b). Odata stabilita configuratia politicii contabile, modificarea acesteia este

permisa doar daca unele din criteriile sale de fundamentare sunt modificate de lege sau au ca

rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile persoanei

juridice.

Schimbarea politicilor contabile se poate face:

Retrospectiv - deci si asupra evenimentelor anterioare, pentru bunurile si evenimentele

existente si în derulare;

Prospectiv - numai pentru viitor.

Definitii

6. Termenul de „politici cotabile” este folosit în Standardul International de Contabilitate

(IPSAS 1) cu sensul urmator:

Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile contabile

specifice adoptate de o entitate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Un set complet de situatii financiare include:

(a) O situatie a pozitiei financiare;

(b) O situatie a performantei financiare;

(c) O situatie a modificarilor activelor nete/capitalurilor proprii;

(d) O situatie a fluxurilor de trezorerie; si

(e) Politicile contabile si note la situatiile financiare.

Preview document

Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 1
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 2
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 3
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 4
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 5
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 6
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 7
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 8
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 9
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 10
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 11
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 12
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 13
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 14
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 15
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 16
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 17
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 18
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 19
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 20
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 21
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 22
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 23
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 24
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 25
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 26
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 27
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 28
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 29
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 30
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 31
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 32
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 33
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 34
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 35
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 36
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 37
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 38
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 39
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 40
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 41
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 42
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 43
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 44
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 45
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 46
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 47
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 48
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 49
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 50
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 51
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 52
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 53
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 54
Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • TEMA 01 INTRODUCERE Politici contabile_LPopescu.pdf
  • TEMA 02 Grupurile de societati_LPopescu.pdf
  • TEMA 03 METODOLOGIA Situatii financiare consolidate_LPopescu.pdf
  • TEMA 04 CONSOLIDAREA IN ROMANIA_SFA_LPopescu.pdf
  • TEMA 05 Prezentarea situatiilor financiare consolidate_LPopescu.pdf
  • TEMA 06 CONSOLIDAREA IN ROMANIA_Politici contabile_LPopescu.pdf
  • TEMA 07 Retratarea prealabila a conturilor individuale_LPopeswcu.pdf

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

De la politici contabile la contabilitate creativă în marile scandaluri economice

REZUMAT Lucrarea de față își propune ca principal obiectiv să aducă în atenție practicile de contabilitate creativă folosite de către marile...

Politici și opțiuni contabile la nivelul grupurilor de societăți - SC GruzinExport SA

1 INTRODUCERE SC GRUZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior GRUZINEXPORTIMPORT, este...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl...

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Modele de Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL I. Guvernanta corporativa: o continua revolutie Consiliile exercita tot mai multa influenta, investitorii devin tot mai pretentiosi iar...

Regrupări de întreprinderi - grupuri de societăți românești și afaceri românești de succes

Introducere Cuvinte cheie: grupuri româneşti, conturi consolidate, înfiinţare, evoluţie, distincţii, indicatori . Proiectul prezent este...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Ai nevoie de altceva?