Sistemul Contabil Britanic

Curs
6.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 6120
Mărime: 158.63KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Maftei
Puncte necesare: 0
Cursurile 3-5

Extras din curs

1. Consideraţii generale asupra contabilităţii britanice

A. Trăsăturile contabilităţii britanice:

- simplitate – motiv pentru care ne-am putea întreba “ de ce nu gândim şi noi aşa de simplu ca ei?”;

- libertatea judecăţii profesionale – ar presupune să avem culture lor;

- impunerea imaginii fidele – prin care sunt invitaţi producătorii de informaţii financiar-contabile, la transparenţă în degajarea acestora, la respectarea principiilor fundamentale.

Prin modul în care britanicii s-au aplecat asupra stiinţei contabilităţii, aceştia au construit o şcoală proprie de contabilitate, cunoscută sub denumirea de şcoala de contabilitate anglo-saxonă. Ea a influienţat şi continuă să influienţeze normalizarea contabilă europeană şi mondială.

În fapt, britanicii au importat de la italieni o contabilitate în partidă dublă, pe care au perfecţionat-o, reuşind să exporte astăzi o “contabilitate de tip liberal” şi conceptul de “imagine fidelă”, bazată pe ideea de instituţionalizare a profesiei contabile.

Aceştia sunt cei care au pus bazele practicilor şi gândirii contabile la nivel mondial, postându-se între maeştrii italieni, care au dominat gândirea contabilă în Evul Mediu şi normalizatorii americani consideraţi stăpânii evoluţiei contabilităţii de la sfârşitul secolului al XX- lea

- B. Influienţa factorilor de mediu asupra contabilităţii britanice

Revoluţia industrială britanică a influienţat în mod decisiv evoluţia sistemului contabil britanic.

Dezvoltarea sectorului manufacturier şi a comerţului internaţional au condus la conturarea factorilor care au influienţat contabilitatea britanică, aceştia fiind identificaţi în:

- comerţ – pentru care englezul are un cult, spre deosebire de francez care nu are încredere în bogăţia mobiliară sau în conerţul cu bani;

- sistemul bancar – care au stimulat dezvoltarea economică, prin activitatea băncilor comerciale “ Merchant banks” care realizează finanţările pe termen scurt a operaţiilor de comerţ în detrimentul finanţării pe termen lung a întreprinderilor industriale;

- bursele – care au preluat finanţările pe termen lung, ca urmare la apelul făcut la economiile publice( în Regatul Unit, prima bursă a luat fiinţă la Londra în anul 1571)

- Dezvoltarea economică generată de revoluţia industrială a condus la apariţia societăţilor anonime ( limited liability companies), fapt ce a condus la o raportare contabilă continuă, cererea de informaţii financiare fiind exprimată de acţionari.

- La începutul sec. al XIX – lea regulile contabile lipseau, ele fiind incluse în statutele societăţilor comerciale , întrucât nu exista nici o lege a societăţilor anonime.

- În anul 1844 guvernul emite prima lege a societăţilor anonime ( Joit Stock Companies Act).

- Urmare dezvoltării economice, în a doua jumătate a sec. al XIX –lea s-au dezvoltat practicile şi au apărut conceptele de:

- comunicare a informaţiilor financiare( financial reporting); şi

- de bună informare a publicului( full and fair disclosure), în spiritul “adevărului şi exactităţii”, care conduce în final la o imagine fidelă a afacerilor diferitelor companii.

- Aşa a fost posibil apariţia celor şase mari societăţi de audit( The Big Six), care au dezvoltat misiunea de audit şi care a devenit( începând cu anul 1900) o funcţie mult mai complexă .

- Urmare acţiunii factorilor, trăsăturile definitorii ale contabilităţii britanice stabilite în sec. al XIX –lea au fost identificate în:

- participarea nesemnificativă a statului la reglementarea contabilă;

- orientarea informaţiilor financiare către nevoile marilor societăţi anonime;

- reglementarea şi evoluţia principiilor contabile de către o profesie liberală puternică;

- necesitatea realizării misiunilor de control a conturilor prin servicii specializate, puse la dispoziţie de cabinete autorizate.

- Concluzie:

Sfârşitul sec. al XIX- lea găseşte Regatul Unit fără o reglementare contabilă proprie, dar cu premisele create pentru o normalizare şi reglementare a contabilităţii.

Prima parte a sec. al XX- lea aduce un semn de îndoială asupra credibilităţii contabilităţii britanice, ca urmare a inexistenţei unei legislaţii şi a unor norme solide de contabilitate care au generat diferite scandaluri financiare( vezi cazul armatorului “ Royal Mail Line”).

- Urmare scandalurilor financiare declanşate de aruncarea pe piaţa informaţiilor a unor informaţii financiare ireale, la începutul anilor ’40 avem o primă tentativă a profesiei contabile britanice de a stabili norme contabile.

- Astfel în anul 1942 se crează” Comitetul principiilor contabile” ( Committee on Accounting Priciples) care timp de ani 25 de ani a elaborat şipublicat o serie de recomandări.

- În anul 1947 , ca urmare a reformei în legislaţia britanică, este elaborată Legea societăţilor comerciale( Companies Act) , care în anul 1948 a fost înlocuită printr-o lege a consolidării.

- Legea consolidării stabileşte liniile directoare ale contabilităţii britanice care sunt valabile şi astăzi şi care obligă la prezentarea prin conturi a unei imagini fidele, presupunând schimbări conceptuale de fond, respectiv:

- din “ o imagine corectă”( correct);

- în “ imagine loială, sinceră, cinstită”( fair).

- După 1948 până în anul 1971 urmează o altă perioadă de vid în normalizarea contabilă, perioadă în care a fost prejudiciată calitatea comparabilităţii conturilor anuale prezentate de societăţile britanice.

- În anul 1971 ia fiinţă “ Comitetul normelor contabile”( Accounting Standards Committee – A.S.C.), care reunea ca membri reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor profesionale( The Big Six). Acesta a elaborat în perioada 1971-1990 un număr de 25 de recomandări( norme), intitulate “ Enunţuri ale practicii contabile normalizate”( Statement of Standard Accounting Practice – SSAP). Anterior elaborării normelor, ACS-ul transmite celor şase organisme profesionale “proiectul de normă”(Exposure Draft- ED), spre consultare şi perfecţionare.

Preview document

Sistemul Contabil Britanic - Pagina 1
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 2
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 3
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 4
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 5
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 6
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 7
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 8
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 9
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 10
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 11
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 12
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 13
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 14
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 15
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 16
Sistemul Contabil Britanic - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Cursul Nr 3.doc
  • Cursul nr5.ppt
  • Tema nr_4.doc

Alții au mai descărcat și

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din țara x și referențialul internațional, proiect de convergență

INTRODUCERE La nivel mondial, doua organisme joaca un rol dominant în materie de armonizare contabila: Consiliul standardelor de contabilitate...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Studiu comparativ privind raportarea financiară a companiei AT&T din SUA și companiei Vodafone din Marea Britanie

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Sisteme contabile - Japonia, China, Australia, Marea Britanie, Turcia

1. SISTEMUL CONTABIL DIN JAPONIA 1.1. Contextul contabil Industrializarea Japoniei a început în anul 1868 după restauraţia Meiji. Guvernul era...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Ai nevoie de altceva?