Situații financiar-contabile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 10644
Mărime: 302.26KB (arhivat)
Publicat de: Victoria Szekely
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Situaţiile financiar-contabile reprezintă un instrument de mare importanţă în

procesul conducerii, fiind necesare atât pentru fundamentarea deciziilor privind

alocarea, finanţarea, utilizarea şi recuperarea fondurilor, cât şi pentru organizarea

controlului asupra realizării deciziilor luate, precum şi pentru stabilirea unor drepturi şi

obligaţii şi a unor răspunderi şi cointeresări provenite din activitatea de gospodărire şi

dezvoltare a patrimoniului.

Ele au un rol deosebit de important, atât pentru conducerea unităţii patrimoniale

la nivelul căreia se circumscriu informaţiile, cât şi pentru organele din afara unităţii

interesate să cunoască activitatea şi rezultatele ei. Situaţiile financiar-contabile fac

parte din categoria documentelor contabile oficiale pentru exercitarea controlului şi

analizei patrimoniului şi activităţii şi pot fi admise ca probă în justiţie.

Reglementările financiare în vigoare,1 prevăd ca persoanele juridice care la data

bilanţului depăşesc limitele a doua dintre criterii de mărime:

- total active: 3.650.000 euro,

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Potrivit aceloraşi reglementari, persoanele juridice care la data bilanţului nu

depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus întocmesc

situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu si/sau situaţia

fluxurilor de trezorerie.

Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor,

datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entităţi.

Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere şi, după caz, din

situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie

prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar

precedent.

Dacă valorile nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în

notele explicative, însoţită de comentarii relevante.

2.1. Informaţii furnizate de situaţiile financiare

Obiectivul situaţiilor financiare şi al rapoartelor de analiză financiară, este de a

furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele, modificările poziţiei

1 OMFP 1752 din 17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene, publicat în M.O., partea I, nr. 1080 din 30.11.2005

9

financiare şi despre riscul pierderii investiţiei făcută în capitalul întreprinderii, informaţii

care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Poziţia financiară a unei întreprinderi este influenţată de resursele economice pe

care le controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea şi solvabilitatea sa,

precum şi de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi

desfăşoară activitatea.

Informaţiile despre resursele economice controlate de întreprindere şi capacitatea

sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa capacitatea

întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului în viitor.

Informaţiile despre structura financiară sunt utile pentru anticiparea nevoilor

viitoare de creditare şi a modului în care profiturile şi fluxurile viitoare de trezorerie vor

fi repartizate între cei care au un interes faţă de întreprindere; acestea sunt utile şi

pentru anticiparea şanselor întreprinderii de a primi finanţare în viitor.

Informaţiile despre lichiditate şi solvabilitate sunt utile pentru a anticipa

capacitatea întreprinderii de a-şi onora angajamentele financiare scadente. Lichiditatea

se referă la disponibilităţile de numerar în viitorul apropiat, după luarea în calcul a

obligaţiilor financiare aferente acestei perioade. Solvabilitatea se referă la

disponibilităţile de numerar pe o perioadă mai mare în care urmează să se onoreze

angajamentele financiare scadente.

Informaţiile despre performanţa unei întreprinderi, în special despre

profitabilitatea acesteia, sunt necesare pentru evaluarea modificărilor potenţiale ale

resurselor economice pe care întreprinderea le va putea controla în viitor. În acest sens

informaţiile despre variabilitatea performanţelor sunt importante. Informaţiile despre

performanţe sunt utile pentru anticiparea capacităţii întreprinderii de a genera fluxuri de

trezorerie cu resursele existente. Ele sunt utile şi pentru formularea raţionamentelor

despre eficienţa cu care întreprinderea poate utiliza noi resurse.

Informaţiile privind modificările poziţiei financiare a unei întreprinderi sunt utile

pentru a evalua activităţile sale de exploatare, investiţii şi de finanţare în perioada de

raportare. Aceste informaţii sunt utile oferind utilizatorului o bază pentru evaluarea

capacităţii întreprinderii de a genera numerar, sau echivalente ale numerarului şi a

nevoilor întreprinderii de a utiliza aceste fluxuri de trezorerie. La întocmirea unei situaţii

a modificărilor poziţiei financiare fondurile pot fi definite în diverse moduri, cum ar fi:

toate resursele financiare, fondul de rulment, lichidităţile sau numerarul.

Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite de bilanţ. Informaţiile privind

performanţa sunt oferite în primul rând de contul de profit şi pierdere. Informaţiile

privind modificările poziţiei financiare sunt furnizate în situaţiile financiare prin

intermediul unei situaţii distincte.

Părţile componente ale situaţiilor financiare se completează reciproc, deoarece

ele reflectă diferite aspecte ale aceloraşi tranzacţii sau ale altor evenimente. Deşi

fiecare situaţie oferă informaţii diferite, este probabil ca nici una să nu servească unui

singur scop sau să ofere toate informaţiile impuse din necesităţile specifice ale

utilizatorilor. De exemplu, contul de profit şi pierdere oferă o imagine incompletă a

performanţei dacă nu este folosit împreună cu bilanţul şi situaţia modificărilor poziţiei

financiare.

Preview document

Situații financiar-contabile - Pagina 1
Situații financiar-contabile - Pagina 2
Situații financiar-contabile - Pagina 3
Situații financiar-contabile - Pagina 4
Situații financiar-contabile - Pagina 5
Situații financiar-contabile - Pagina 6
Situații financiar-contabile - Pagina 7
Situații financiar-contabile - Pagina 8
Situații financiar-contabile - Pagina 9
Situații financiar-contabile - Pagina 10
Situații financiar-contabile - Pagina 11
Situații financiar-contabile - Pagina 12
Situații financiar-contabile - Pagina 13
Situații financiar-contabile - Pagina 14
Situații financiar-contabile - Pagina 15
Situații financiar-contabile - Pagina 16
Situații financiar-contabile - Pagina 17
Situații financiar-contabile - Pagina 18
Situații financiar-contabile - Pagina 19
Situații financiar-contabile - Pagina 20
Situații financiar-contabile - Pagina 21
Situații financiar-contabile - Pagina 22
Situații financiar-contabile - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiar-Contabile.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Recunoașterea și evaluarea structurilor din situațiile financiare anuale în conformitate cu normalizarea contabilă europeană

- CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE: Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare,...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Situațiile Financiare în Contextul Standardelor Internaționale de Contabilitate Publică

Introducere Integrarea europeană este un proces istoric evolutiv de ajustare a economiilor ţărilor occidentale la un nivel comun de dezvoltare, în...

Întocmirea situațiilor financiar-contabile la SC Conpet SA

INTRODUCERE Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Analiza Situației Financiare pe Baza Bilanțului Contabil

1.1. Rolul bilantului contabil în analiza situatiei financiare si patrimoniale a firmei Obiectivul esential al analizei financiare îl reprezinta...

Ai nevoie de altceva?