Procedura Insolvenței

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 12826
Mărime: 39.88KB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Banu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Manzala Traian

Cuprins

  1. I.Noţiuni introductive.
  2. II.Insolvenţa debitorului
  3. III.Participanţii la procedura insolvenţei
  4. IV. Desfăşurarea procedurii insolvenţei

Extras din curs

PROCEDURA INSOLVENŢEI

I.Noţiuni introductive.

In cadrul procedurii insolvenţei, Legea nr. 85/2006, lege-cadru în acest domeniu, stabileşte procedura colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă sau în insolvenţă iminentă, instituind că „amânarea" în timp a plăţii datoriei se referă la executarea obligaţiilor băneşti (pecuniare).

Prestaţiile băneşti izvorăsc, de regulă, din contracte (cum ar fi, de exemplu, contracte de împrumut, când se pune problema restituirii sumei de bani împrumutate, vânzare-cumpărare,executarea de lucrări, prestarea de servicii, când se pune problema plăţii preţului sau a tarifului etc).

Obligaţiile care au ca obiect sume de bani pot izvorî şi din fapte juridice stricto senso, fie licite (respectiv, gestiune de afaceri şi plată nedatorată, reunite pe principiul îmbogăţirii fără just temei), fie din delicte sau cvasidelicte. Teoretic, creanţele care izvorăsc din fapte juridice stricto sensu (licite sau ilicite) nu intră sub incidenţa reglementărilor Legii nr. 85/2006, întrucât procedura instituită prin acest act normativ vizează numai „datoriile comerciale" (art. 1). Ori, gestiunea de afaceri, plata nedatorată etc. sunt socotite ,fapte civile", chiar dacă sunt făcute de un comerciant, cu excepţia situaţiei în care ele sunt accesorii unui fapt de comerţ.

De altfel, un comerciant poate să aibă datorii băneşti care să izvorască din contracte (de exemplu, contract de colaborare) sau chiar din lege (de exemplu, pentru comerciantul persoană fizică, obligaţia legală de întreţinere, potrivit art. 86 şi art. 94 din Codul familiei).

Cu toate că legiuitorul se referă în art. 1 din Legea nr. 85/2006, republicată, doar la obligaţiile comerciale, considerăm că, având în vedere în special dispoziţiile art. 123 din lege, creanţele civile pot fi şi ele îndestulate în cadrul procedurii insolvenţei chiar dacă, declanşarea procedurii este rezervată numai creditorilor ale căror creanţe izvorăsc din fapte de comerţ.

In cazul în care patrimoniul debitorului nu are lichidităţi (sume de bani) suficiente pentru acoperirea creanţelor, acesta poate fi supus procedurii insolvenţei.

Potrivit precizărilor anterioare, procedura insolvenţei este reglementată prin Legea nr. 85/2006.

In prezent, se poate observa că legiuitorul renunţă la termenul „lichidare judiciară" înlocuindu-l cu acela de ,faliment'.

Intenţia actuală a legiuitorului este de realizare a creanţelor creditorilor, dacă este posibil, pe baza a două proceduri alternative pr: procedura simplificată şi proedura generală.

Conform textului art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, procedura simplificată reprezintă procedura prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin (2) intră direct în procedura falimentului, fie o dată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 60 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele arătate la art. 1 alin (2) lit. c) şi d).

Spre deosebire de procedura simplificată, procedura generală este procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei asa cum a fost publicată în M. Of., P.I, nr. 359/21.04.2006.

Preview document

Procedura Insolvenței - Pagina 1
Procedura Insolvenței - Pagina 2
Procedura Insolvenței - Pagina 3
Procedura Insolvenței - Pagina 4
Procedura Insolvenței - Pagina 5
Procedura Insolvenței - Pagina 6
Procedura Insolvenței - Pagina 7
Procedura Insolvenței - Pagina 8
Procedura Insolvenței - Pagina 9
Procedura Insolvenței - Pagina 10
Procedura Insolvenței - Pagina 11
Procedura Insolvenței - Pagina 12
Procedura Insolvenței - Pagina 13
Procedura Insolvenței - Pagina 14
Procedura Insolvenței - Pagina 15
Procedura Insolvenței - Pagina 16
Procedura Insolvenței - Pagina 17
Procedura Insolvenței - Pagina 18
Procedura Insolvenței - Pagina 19
Procedura Insolvenței - Pagina 20
Procedura Insolvenței - Pagina 21
Procedura Insolvenței - Pagina 22
Procedura Insolvenței - Pagina 23
Procedura Insolvenței - Pagina 24
Procedura Insolvenței - Pagina 25
Procedura Insolvenței - Pagina 26
Procedura Insolvenței - Pagina 27
Procedura Insolvenței - Pagina 28
Procedura Insolvenței - Pagina 29
Procedura Insolvenței - Pagina 30
Procedura Insolvenței - Pagina 31
Procedura Insolvenței - Pagina 32
Procedura Insolvenței - Pagina 33
Procedura Insolvenței - Pagina 34
Procedura Insolvenței - Pagina 35
Procedura Insolvenței - Pagina 36
Procedura Insolvenței - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Procedura Insolventei.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Contractele de Credit Bancar

1. Aspecte generale privind contractele de credit Potrivit art. 3 lit. g din Legea nr. 58/1998, creditul bancar reprezintă orice angajament de...

Adunarea Generală a Acționarilor

Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA ) Noţiuni generale Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea...

Procedurq insolvenței comerciale - deschiderea procedurii și părțile implicate în această procedură

1.INSOLVENTA, FALIMENT SI INSOLVABILITATE De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă...

Insolvență

CAPITOLUL I INSOLVENTA – DEFINITIE. CARACTERELE JURIDICE ALE PROCEDURII DE INSOLVENTA Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care...

Insolvența societăților comerciale

Principalele repere ale recentei reforme legislative Abundenţa actelor normative având ca obiectiv simplificarea procedrilor de acces la statutul...

Procedura Insolvenței

1.Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: • instanţele judecătoreşti; • judecătorul-sindic; •...

Te-ar putea interesa și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Insolvența în context european - proceduri și participanți

Insolventa in context european: proceduri si participanti 1. Procedura insolventei si participantii la aceasta 1.1. Insolventa comerciala...

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Participanții la procedura insolvenței

Capitolul I Notiunea procedurii insolventei Scopul procedurii insolventei, potrivit art. 2 din Legea nr.85/2006, este instituirea unei procedure...

Procedura Insolvenței

Procedura insolvenţei I. Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: - instanţele judecătoreşti; -...

Procedura Insolvenței

Falimentul, sau procedura insolvenţei – pe scurt Insolvabilitate Definiţie: Situaţie în care valoarea activelor de care dispune un agent economic...

Participanții în procedura insolvenței

Apecte introductive. Potrivit dispoziţiilor art. 5 din lege, organele care aplică procedura sunt : instanţele judecatoreşti, judecător-sindic,...

Ai nevoie de altceva?