Construcție Europeană

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 179 în total
Cuvinte : 80909
Mărime: 295.97KB (arhivat)
Publicat de: Atena Chiriță
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. Capitolul I. Originile ideii de Europă unită
  2. 2. Capitolul II. Proiectul comunitar. Comunităţile Europene şi Uniunea Europeană.
  3. 3. Capitolul III. Viitorul construcţiei europene.

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORIGINILE IDEII DE EUROPĂ UNITĂ

- TEMA I -

DEBUTUL IDEII DE UNITATE EUROPEANĂ.

ROLUL MARILOR GÂNDITORI

1. Originile antice şi medievale

Conceptul de unitate europeană, aflat astăzi în atenţia tuturor celor care analizează fenomenul comunitar, nu a apărut pentru prima dată în contextul actualei organizări politice a spaţiului european, ci el îşi are originea în perioade foarte îndepărtate ale istoriei bătrânului continent.

Dacă unii dintre cercetătorii acestui fenomen consideră că despre „civilizaţia europeană" se poate vorbi abia începând cu secolul al XII-lea, cei mai mulţi plasează debutul ideii unităţii europene în perioada antichităţii. Potrivit acestor cercetători, Europa este moştenitoarea comună a civilizaţiei greceşti, romane şi a bisericii creştine: ”Dacă vorbim de o unire a Europei, trebuie să admitem că aceasta a început în Italia, la Roma. Roma a fost aceea care pentru prima dată a impus o unitate politică asupra Europei. De la Marea Neagră şi până în Anglia, din Carpaţi în Pirinei au mărşăluit legiunile romane, iar în urma lor Roma a impus popoarelor imperiului unitate şi ordine bazate pe aceleaşi legi.”

În antichitatea greco-romană Europa însemna „lumea civilizată” din zona mai mare a bazinului mediteranean, restul fiind „barbari” (străini), adică lumea exterioară.

Un prim exemplu de organizare politică în acest spaţiu apare în perioada Greciei antice. Cetăţile-state greceşti erau organizate în confederaţii (amficţionii), uniuni cu caracter militar destinate îndepărtării pericolului extern (în special persan) având instituţii religioase şi politice comune. Una dintre aceste instituţii, Consiliul amficţionilor, avea rolul de a soluţiona, prin arbitraj, diferendele dintre cetăţi, prevăzându-se şi un tribunal obligatoriu care ar fi intervenit în caz de încălcare a principiilor stabilite. Amficţioniile cetăţilor greceşti au durat atâta vreme cât au ţinut pericolele, după care fiecare stat-cetate şi-a continuat existenţa separat.

O altă formă de organizare politică este cea a Romei antice, care de la o comunitate restrânsă la dimensiunile unui stat, s-a extins la întreaga peninsulă, stabilind, încetul cu încetul, autoritatea romană în jurul întregii Mediterane şi mai apoi până la „marginile lumii”, de la Atlantic la Marea Neagră şi Marea Caspică. Pentru Roma antică, războiul reprezenta calea de soluţionare a diferendelor cu celelalte popoare, considerate „barbare”. „Pax romana” (aspiraţia Romei) avea în vedere unificarea întregii Europe sub dominaţia romană, organizarea imperiului sub o autoritate unică, pe baza aceloraşi legi pentru toţi oamenii liberi din imperiu, deveniţi cetăţeni romani, care aveau acelaşi statut juridic, erau reprezentaţi de o administraţie comună, apăraţi de o armată comună, aveau o monedă unică şi chiar o limbă comună.

Încă din antichitate, în special prin acţiunea Romei, s-au pus bazele şi s-a transmis mai departe o civilizaţie unitară. Veritabilul fundament al unităţii europene îl constituie astfel „tradiţiile europene”, a căror sursă este Antichitatea. „Umanismul” născut în Grecia antică (dezvoltarea unei concepţii despre om şi societate în care omul este „măsura tuturor lucrurilor”), completat de Roma antică cu conceptele de justiţie şi cetăţean (şi răspândit apoi în întregul său imperiu) şi îmbogăţit în ultimele decenii ale acestuia de creştinism, care i-a dat o nouă filosofie, stă la baza acestor tradiţii europene. Ele au permis ulterior, în timpul Evului Mediu, să se contureze o comunitate de civilizaţie europeană.

Contribuţia Imperiului Roman la ideea de unitate europeană ar trebui însă nuanţată pentru că, dacă din punctul de vedere al structurii politice, ea poate fi susţinută, nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte dimensiunea sa culturală, slăbită prin extinderea Imperiului în afara Europei şi prin întărirea, ca replică la stoicismul imperial, a unui ecumenism inspirat din religiile şi filosofiile orientale.

Spiritul ecumenic a supravieţuit căderii Imperiului Roman însă se va clătina atunci când expansiunea islamică va duce la fracturarea continentului, separând pe barbarii occidentali de centrele de civilizaţie şi punând în pericol elementele de cultură comună moştenite de la Roma antică.

Francii sub Carol cel Mare au oprit acest declin. Se consideră că încercările de refacere a graniţelor fostului Imperiu Roman în perioada lui Carol cel Mare, care a realizat, pentru o scurtă perioadă, unitatea politică a unei mari părţi a Europei, au avut, de asemenea, consecinţe religioase, morale şi intelectuale în spiritul ideii de unitate europeană, reînviind comunitatea religioasă, morală şi intelectuală moştenită de la civilizaţia antică.

Imperiul carolingian este astfel descris ca „naşterea primei Europe” sau „punctul de început al întregii dezvoltări a civilizaţiei occidentale”, prin imprimarea aceluiaşi tip de instituţii unor teritorii diverse, prin crearea unor fundamente comune în gândire şi atitudini intelectuale, prin impunerea creştinismului ca forţă unificatoare.

Preview document

Construcție Europeană - Pagina 1
Construcție Europeană - Pagina 2
Construcție Europeană - Pagina 3
Construcție Europeană - Pagina 4
Construcție Europeană - Pagina 5
Construcție Europeană - Pagina 6
Construcție Europeană - Pagina 7
Construcție Europeană - Pagina 8
Construcție Europeană - Pagina 9
Construcție Europeană - Pagina 10
Construcție Europeană - Pagina 11
Construcție Europeană - Pagina 12
Construcție Europeană - Pagina 13
Construcție Europeană - Pagina 14
Construcție Europeană - Pagina 15
Construcție Europeană - Pagina 16
Construcție Europeană - Pagina 17
Construcție Europeană - Pagina 18
Construcție Europeană - Pagina 19
Construcție Europeană - Pagina 20
Construcție Europeană - Pagina 21
Construcție Europeană - Pagina 22
Construcție Europeană - Pagina 23
Construcție Europeană - Pagina 24
Construcție Europeană - Pagina 25
Construcție Europeană - Pagina 26
Construcție Europeană - Pagina 27
Construcție Europeană - Pagina 28
Construcție Europeană - Pagina 29
Construcție Europeană - Pagina 30
Construcție Europeană - Pagina 31
Construcție Europeană - Pagina 32
Construcție Europeană - Pagina 33
Construcție Europeană - Pagina 34
Construcție Europeană - Pagina 35
Construcție Europeană - Pagina 36
Construcție Europeană - Pagina 37
Construcție Europeană - Pagina 38
Construcție Europeană - Pagina 39
Construcție Europeană - Pagina 40
Construcție Europeană - Pagina 41
Construcție Europeană - Pagina 42
Construcție Europeană - Pagina 43
Construcție Europeană - Pagina 44
Construcție Europeană - Pagina 45
Construcție Europeană - Pagina 46
Construcție Europeană - Pagina 47
Construcție Europeană - Pagina 48
Construcție Europeană - Pagina 49
Construcție Europeană - Pagina 50
Construcție Europeană - Pagina 51
Construcție Europeană - Pagina 52
Construcție Europeană - Pagina 53
Construcție Europeană - Pagina 54
Construcție Europeană - Pagina 55
Construcție Europeană - Pagina 56
Construcție Europeană - Pagina 57
Construcție Europeană - Pagina 58
Construcție Europeană - Pagina 59
Construcție Europeană - Pagina 60
Construcție Europeană - Pagina 61
Construcție Europeană - Pagina 62
Construcție Europeană - Pagina 63
Construcție Europeană - Pagina 64
Construcție Europeană - Pagina 65
Construcție Europeană - Pagina 66
Construcție Europeană - Pagina 67
Construcție Europeană - Pagina 68
Construcție Europeană - Pagina 69
Construcție Europeană - Pagina 70
Construcție Europeană - Pagina 71
Construcție Europeană - Pagina 72
Construcție Europeană - Pagina 73
Construcție Europeană - Pagina 74
Construcție Europeană - Pagina 75
Construcție Europeană - Pagina 76
Construcție Europeană - Pagina 77
Construcție Europeană - Pagina 78
Construcție Europeană - Pagina 79
Construcție Europeană - Pagina 80
Construcție Europeană - Pagina 81
Construcție Europeană - Pagina 82
Construcție Europeană - Pagina 83
Construcție Europeană - Pagina 84
Construcție Europeană - Pagina 85
Construcție Europeană - Pagina 86
Construcție Europeană - Pagina 87
Construcție Europeană - Pagina 88
Construcție Europeană - Pagina 89
Construcție Europeană - Pagina 90
Construcție Europeană - Pagina 91
Construcție Europeană - Pagina 92
Construcție Europeană - Pagina 93
Construcție Europeană - Pagina 94
Construcție Europeană - Pagina 95
Construcție Europeană - Pagina 96
Construcție Europeană - Pagina 97
Construcție Europeană - Pagina 98
Construcție Europeană - Pagina 99
Construcție Europeană - Pagina 100
Construcție Europeană - Pagina 101
Construcție Europeană - Pagina 102
Construcție Europeană - Pagina 103
Construcție Europeană - Pagina 104
Construcție Europeană - Pagina 105
Construcție Europeană - Pagina 106
Construcție Europeană - Pagina 107
Construcție Europeană - Pagina 108
Construcție Europeană - Pagina 109
Construcție Europeană - Pagina 110
Construcție Europeană - Pagina 111
Construcție Europeană - Pagina 112
Construcție Europeană - Pagina 113
Construcție Europeană - Pagina 114
Construcție Europeană - Pagina 115
Construcție Europeană - Pagina 116
Construcție Europeană - Pagina 117
Construcție Europeană - Pagina 118
Construcție Europeană - Pagina 119
Construcție Europeană - Pagina 120
Construcție Europeană - Pagina 121
Construcție Europeană - Pagina 122
Construcție Europeană - Pagina 123
Construcție Europeană - Pagina 124
Construcție Europeană - Pagina 125
Construcție Europeană - Pagina 126
Construcție Europeană - Pagina 127
Construcție Europeană - Pagina 128
Construcție Europeană - Pagina 129
Construcție Europeană - Pagina 130
Construcție Europeană - Pagina 131
Construcție Europeană - Pagina 132
Construcție Europeană - Pagina 133
Construcție Europeană - Pagina 134
Construcție Europeană - Pagina 135
Construcție Europeană - Pagina 136
Construcție Europeană - Pagina 137
Construcție Europeană - Pagina 138
Construcție Europeană - Pagina 139
Construcție Europeană - Pagina 140
Construcție Europeană - Pagina 141
Construcție Europeană - Pagina 142
Construcție Europeană - Pagina 143
Construcție Europeană - Pagina 144
Construcție Europeană - Pagina 145
Construcție Europeană - Pagina 146
Construcție Europeană - Pagina 147
Construcție Europeană - Pagina 148
Construcție Europeană - Pagina 149
Construcție Europeană - Pagina 150
Construcție Europeană - Pagina 151
Construcție Europeană - Pagina 152
Construcție Europeană - Pagina 153
Construcție Europeană - Pagina 154
Construcție Europeană - Pagina 155
Construcție Europeană - Pagina 156
Construcție Europeană - Pagina 157
Construcție Europeană - Pagina 158
Construcție Europeană - Pagina 159
Construcție Europeană - Pagina 160
Construcție Europeană - Pagina 161
Construcție Europeană - Pagina 162
Construcție Europeană - Pagina 163
Construcție Europeană - Pagina 164
Construcție Europeană - Pagina 165
Construcție Europeană - Pagina 166
Construcție Europeană - Pagina 167
Construcție Europeană - Pagina 168
Construcție Europeană - Pagina 169
Construcție Europeană - Pagina 170
Construcție Europeană - Pagina 171
Construcție Europeană - Pagina 172
Construcție Europeană - Pagina 173
Construcție Europeană - Pagina 174
Construcție Europeană - Pagina 175
Construcție Europeană - Pagina 176
Construcție Europeană - Pagina 177
Construcție Europeană - Pagina 178
Construcție Europeană - Pagina 179

Conținut arhivă zip

  • Constructie Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Mecanisme și instituții ale UE

1. Aspecte introductive Crearea Comunităților Europene în anii ’50 a avut ca element de unitate constituirea unor entităţi numite instituţii...

Evoluția izvoarelor formale în dreptul românesc - cutuma

1. Conceptul izvorului de drept Izvoarele dreptului românesc, în special izvoarele formale constituie baza ştiinţelor juridice care nu sunt...

Consiliul Europei, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene - Studiu Comparativ

Motto: „Va veni o zi când voi, francezi, ruși, italieni, englezi, germani, voi, toate națiunile continentului, fără să vă pierdeți calitățile...

Procesul formării UE

I.1.1 Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestora Apariţia comunităţilor europene nu a avut loc deodată, în urma unei singure...

Europa - spațiu sau teritoriu - evoluția ideii europene

Introducere Dezbaterile recente privind cetăţenia europeană au reactivat dilemele mai vechi şi mai noi asociate identităţii europene. Geografic,...

Europa și Specificul European

Cine reflecteazã asupra unificãrii europene trebuie sã clarifice în prealabil la ce se referã. Asadar, ce este Europa? Dacã luãm în seamã întreaga...

Te-ar putea interesa și

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Construcția Europeană

Introducere Termenul de Europa are o etimologie controversată, unii atribuindu-i o origine semitică, alţii una celtică sau grecească . Cert este...

Construcție Europeană

I. ISTORICUL UNIUNII EUROPENE Desi a aparut recent pe scena internatioanala, Uniunea Europeana continua de fapt cooperarea la nivel european...

Construcție europeană II - politicile Uniunii Europene

1.Constructia europeana Demersurile referitoare la constructia europeana, la unitatea si perspectivele sale sunt expuse unei duble degradari. Pe...

Construcția europeană - fondurile structurale

Constructie Europeana III – Fondurile structurale 1.Scurt istoric Este foarte dificil sa identificam diferitele etape ale constructiei europene....

Construcția europeană

Constructia Europeana II Politici europene In UE nu exista o majoritate, ci numai minoritati. In ciuda diferentelor dintre acestea, la baza...

Repere în Construcția Europeană

Premisele aparitiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societatile din spatiul geografic european au evoluat nu doar în sensul...

Ai nevoie de altceva?