Drept administrativ - varianta intermediară

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 31
Mărime: 213.38KB (arhivat)
Publicat de: Florian Adam
Puncte necesare: 0
FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE

Cuprins

 1. Titlul I
 2. DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURĂ A SISTEMULUI DREPTULUI
 3. 1. Noţiunea de drept administrativ 5
 4. 2. Raporturile juridice de drept administrativ 8
 5. 2.1. Noţiune 8
 6. 2.2. Categorii şi tipuri de raporturi juridice de drept
 7. administrativ 10
 8. 3. Izvoarele dreptului administrativ 12
 9. 4. Codificarea dreptului administrativ 17
 10. 5. Raportul dintre ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului
 11. administrativ 20
 12. Titlul II
 13. ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALĂ
 14. 1.Consideraţii introductive 24
 15. 1.1. Istoric şi elemente de drept comparat privind şeful statului 24
 16. 1.2. Reflectarea constituţională a instituţiei şefului de stat 25
 17. 2. Preşedintele României 27
 18. 2.1. Noţiunea şi misiunea Preşedintelui României în cadrul
 19. Constituţiei din 1991, revizuită în anul 2003 27
 20. 2.2. Alegerea şi învestirea Preşedintelui României 28
 21. 2.3. Sarcinile Preşedintelui României 30
 22. 2.4. Sfera atribuţiilor Preşedintelui României 32
 23. 2.4.1. Natura juridică a regimului politic românesc 32
 24. 2.4.2. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României 34
 25. 2.5. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul 35
 26. 2.5.1. Adresarea de mesaje Parlamentului 35
 27. 2.5.2. Convocarea şi dizolvarea Parlamentului 36
 28. 2.5.3. Promulgarea legii 37
 29. 2.5.4. Atribuţiile Preşedintelui României în raporturile sale cu justiţia şi cu alte autorităţi jurisdicţionale 38
 30. 2.5.4.1. Numirea judecătorilor 38
 31. 2.5.4.2. Acordarea graţierii individuale 39
 32. 2.5.4.3. Numirea membrilor altor organe jurisdicţionale 39
 33. 2.6. Atribuţii ale Preşedintelui României ca şef al executivului 40
 34. 2.6.1. Atribuţiile în raport cu Guvernul şi alte autorităţi ale
 35. administraţiei publice 40
 36. 2
 37. 2.7. Atribuţiile Preşedintelui în cazuri excepţionale 41
 38. 2.8. Atribuţiile Preşedintelui României în domeniul politicii
 39. externe 43
 40. 2.9. Actele şi răspunderea Preşedintelui României 45
 41. 2.9.1. Actele Preşedintelui României 45
 42. 2.9.2. Răspunderea Preşedintelui României 46
 43. 2.10. Modul de reglementare a separaţiei Puterilor în Constituţia
 44. României şi implicaţiile asupra sferei Administraţiei Publice 49
 45. 2.10.1. Semnificaţiile noţiunii de autoritate publică 49
 46. 2.10.2. Semnificaţia sintagmei "administraţie publică" 53
 47. 3. Guvernul şi administraţia centrală 55
 48. 3.1. Constituirea Guvcrnului şi funcţiile sale 55
 49. 3.2. Condiţii pentra a fi membru al Guvernului 57
 50. 3.3. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 58
 51. 3.4. Încetarea mandatului Guvernului 59
 52. 3.5. Atribuţiile Guvernului 60
 53. 3.6. Funcţionarea Guvernului 62
 54. 3.7. Actele Guvernului 63
 55. 3.8. Primul-ministru 65
 56. 3.9. Organizarea aparatului de lucru al Guvernului 66
 57. 3.10. Răspunderea Guvernului 67
 58. 4. Ministerele şi celelalte autorităţi ale Administraţiei publice
 59. centrale. Administraţia publică centrală de specialitate 71

Extras din curs

Contribuţia dreptului la consolidarea şi perfecţionarea relaţiilor sociale este amplificată mai ales de contribuţia deosebită a normelor de drept în prefigurarea raporturilor sociale specifice statului de drept.

În acest sens, dreptul influenţează modalităţile concrete de evoluţie a relaţiilor sociale mai ales în domeniul ramurilor dreptului public, în special, în ceea ce priveşte raporturile care se formează în relaţiile dintre autorităţile publice.

Administraţiei publice îi sunt aplicabile diferite norme de drept care se grupează în ramuri deosebite ale sistemului de drept. Potrivit Constituţiei din 1991 revizuită, în Statul român, dintre Preşedintele României şi Guvern este plasată de către unii autori în sfera executivului. Cu toate acestea, atât Preşedintele României, cât şi Guvernul au domeniile lor proprii de activitate,chiar dacă ele se şi intersectează.

Un alt aspect rezultat ca urmare a aplicării normelor constituţionale este acela că autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene sunt autonome reprezentând o contrapondere la puterea administraţiei centrale care este condusă de guvern. Constituită din consilii locale- ca organe decizionale şi de control - şi din primari, ca organe executive, autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti şi municipale pe baza principiului autonomiei locale fiind alese prin vot direct de cetăţenii localităţilor.

La nivelul judeţelor există consiliile judeţene care sunt alese direct de către locuitorii judeţului. Relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice guvernate de principiul autonomiei locale, ca şi dintre acestea şi adminstraţia centrală inclusiv guvern, sunt de colaborare nefiind structurate ierarhic de pe poziţii de subordonare. Totuşi,Guvernul exercită o tutelă administrativă prin intermediul prefectului, iar prefectul are drept de control al legalităţii actelor administraţiei locale, şi în cazul în care se consideră că un act este ilegal îl poate aduce în faţa instanţei de contencios administrativ, urmând ca actul administrativ să fie suspendat de drept în timpul executării.

În condiţiile sistemului nostru administrativ complexitatea relaţiilor sociale care apar în administraţia publică implică existenţa unei multitudini de norme juridice diferenţiate prin obiectul lor de reglementare şi deci grupate în ramuri diferite ale sistemului de drept.

Sistemul dreptului este format din totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice sociale. Aceste norme juridice sunt instituite sau sancţionate de stat şi sunt garantate prin forţa sa de constrângere pe baza convingerii majorităţii colectivităţii. Dreptul administrativ ca ramură a dreptului în general reglementează numai anumite raporturi sociale specifice obiectului său de activitate.

În literatura de specialitate relativ ta obiectul de activitate al dreptului administrativ s-a pus întrebarea dacă nu este acelaşi cu obiectul administraţiei publice ca formă de realizare a puterii de stat.

În general, obiectul dreptului administrativ este asemănător cu al administraţiei publice dar nu se confundă cu ei. Administraţia publică constă în organizarea executării în concret a legilor şi celorlalte acte ale autorităţilor de stat bazate pe lege. În general, această activitate este îndeplinită aproape în întregime de autorităţile administraţiei publice. Cu toate acestea şi celelalte categorii de autorităţi ale statutului, respectiv autorităţile judecătoreşti care realizează fiecare formă deosebită a puterii de stat, pot îndeplini o activitate administrativă dar numai în măsura realizării activităţii lor specifice. Chiar autorităţile legislative(Senat şi Camera deputaţilor) pot îndeplini forme ale activităţii administrative, cum ar fi spre exemplu comisiile de anchetă ale Parlamentului sau activitatea preşedinţilor de instanţe cu privire la funcţionarea instanţelor de judecată mai ales în ceea ce priveşte atribuţiile lor de supraveghere a organelor administrative de pe lângă instanţa respectivă.

Preview document

Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 1
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 2
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 3
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 4
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 5
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 6
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 7
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 8
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 9
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 10
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 11
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 12
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 13
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 14
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 15
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 16
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 17
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 18
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 19
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 20
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 21
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 22
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 23
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 24
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 25
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 26
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 27
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 28
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 29
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 30
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 31
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 32
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 33
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 34
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 35
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 36
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 37
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 38
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 39
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 40
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 41
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 42
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 43
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 44
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 45
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 46
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 47
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 48
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 49
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 50
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 51
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 52
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 53
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 54
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 55
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 56
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 57
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 58
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 59
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 60
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 61
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 62
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 63
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 64
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 65
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 66
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 67
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 68
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 69
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 70
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 71
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 72
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 73
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 74
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 75
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 76
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 77
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 78
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 79
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 80
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 81
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 82
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 83
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 84
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 85
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 86
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 87
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 88
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 89
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 90
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 91
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 92
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 93
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 94
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 95
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 96
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 97
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 98
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 99
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 100
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 101
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 102
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 103
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 104
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 105
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 106
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 107
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 108
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 109
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 110
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 111
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 112
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 113
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 114
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 115
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 116
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 117
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 118
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 119
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 120
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 121
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 122
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 123
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 124
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 125
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 126
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 127
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 128
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 129
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 130
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 131
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 132
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 133
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 134
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 135
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 136
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 137
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 138
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 139
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 140
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 141
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 142
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 143
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 144
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 145
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 146
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 147
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 148
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 149
Drept administrativ - varianta intermediară - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ - Varianta Intermediara.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Atribuțiile președintelui României în raporturile cu guvernul

CAPITOLUL I Rolul şi clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Secţiunea I Rolul Preşedintelui României In conformitate cu art.1,...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Președintele României - Atribuții pe Care le Exercită Singur

1) Scurta prezentare si clasificare a atributiilor Presedintelui Romaniei conform Constitutiei Romaniei din anul 2003. Alegerea Presedintelui...

Raporturile de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ 1. Conceptul de raport de drept administrativ Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Te-ar putea interesa și

Managementul Firmei

OBIECTUL DE STUDIU 1.1. DEFINIREA MANAGEMENTULUI Managementul, ca stiinta s-a conturat relativ recent, ca raspuns la stringentele necesitati ale...

Teoria Administrației Publice

Introducere Teoria administratiei publice reprezinta o disciplina esentiala pentru domeniul stiintelor administrative, specializarea...

Piețe de capital

. Actiuni la purtator sunt actiunile a caror circulatie este absolut libera, posesorul lor beneficiind de toate drept. si obligat care decurg din...

Management Public și al Resurselor Financiare Publice

Introducere Analiza modului în care statul îşi îndeplineşte funcţiile, îmbracă aspecte cantitative şi calitative. Aspectele cantitative sunt date...

Ai nevoie de altceva?