Drept Administrativ Comparat

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 44394
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Iosif
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radulescu Crina

Extras din curs

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în ţări din Uniunea Europeană

Studii de drept comparat au fost întreprinse până acum în special în domeniul dreptului privat, în sensul său cel mai larg Acest fapt este cu atât mai remarcabil când unii îşi amintesc că rădăcinile istorice ale dreptului comparat sunt „înfipte” în dreptul public şi că transferul experienţei legale ale statelor „mai vechi” pentru a susţine dezvoltarea dreptului public şi, în particular, al celui constituţional către statele „mai tinere”, a avut un rol incontestabil pentru primele şi a exercitat şi continuă să exercite şi astăzi o influenţă considerabilă asupra celor din urmă.

Motivul acestei orientări unidirecţionale a dreptului com¬parat către problemele dreptului civil îl poate constitui în primul rând faptul că nevoia practică de a l chema în ajutor s a concentrat mai presus de orice în domeniul dreptului privat. Relaţiile comerciale şi personale ce depăşesc graniţele naţionale sunt în mod tradiţional mai apropiate şi mai mult dezvoltate între cetăţeni individuali decât între administraţiile naţionale sau între cetăţenii dintr un stat şi administraţia dintr un alt stat.

În cazul dreptului administrativ în particular, ar trebui, de aseme¬nea, adăugat că acesta este un domeniu de drept relativ nou, ce s a dezvoltat în statele europene numai în timpul secolului al XIX lea, când s a ajuns la noţiunea de „stat de drept”. De atunci, sarcinile şi autoritatea administraţiei vis à vis de cetăţeni s au dezvoltat continuu; într adevăr, într o asemenea măsură, încât relaţiile dintre indivizi şi administraţie au egalat cantitativ volumul relaţiilor legale dintre înşişi cetăţenii Pe fundalul unei influenţe în continuă creşte a civilizaţiei vestice şi al unui stan¬dard moral, economic şi chiar legal, în state diferite prin schimbul reciproc de bunuri şi idei, este greu de imaginat că dreptul administrativ va mai rămâne mult timp „neatins” de dreptul comparat. Aşa după cum afirma J. Schwarze, în „European Administrative Law (Office for Official Publications of the European Communities, Sweet and Maxwell, 1992): „Orice teorie legală de astăzi trebuie să şi evalueze conţinutul utilizând dreptul comparat, având mereu în vedere similarităţile în continuă evoluţie dintre condiţiile de viaţă şi dintre noţiuni de drept din mari regiuni ale lumii şi, într adevăr, cu cât puterea de stat intervine mai mult în relaţiile legale, cu atât este mai important să se procedeze la o comparaţie a drepturilor publice”.

Înainte de a examina specificul procesului comparativ în dreptul public şi în particular în dreptul administrativ, câteva re¬marci generale asupra conceptului, rolul şi metodele de drept comparativ.

În ceea ce priveşte conceptul o definiţie unică, general recunoscută a dreptului comparat, nu se poate întâlni nici în legislaţiile naţionale şi nici la nivel european Plecând de la sensul textual al expresiei, dreptul comparativ poate fi descris ca punerea faţă în faţă a legislaţiilor diferite, având în vedere că acest proces poate fi extins atât la spiritul şi stilul întregului sistem legal (aşa numitele macro comparaţii), cât şi la soluţiile problemelor individuale, aşa cum apar ele în variatele sisteme legale în discuţie (aşa numitele micro comparaţii).

Dreptul comparativ este, întâi de toate, o metodă de a do¬bândi cunoştinţe. În gradul în care expune această caracte¬ris¬tică, el este capabil să ofere o varietate de soluţii la probleme mai multe şi mai diverse decât cele oferite de o ştiinţă juridică cu pre¬o¬cupare naţională. Dreptul comparat îmbogăţeşte şi extinde „ga¬ma de soluţii” şi oferă persoanei care foloseşte critic această posibilitate de a găsi o „soluţie mai bună” la o problemă concretă

Mai mult, dreptul comparat urmăreşte, de asemenea, ţeluri specifice relevante pentru practică. Astfel, studii compara¬tive sunt des folositoare pentru acţiunile de pregătire a proce¬sului legislativ şi această metodă de drept comparat facilitează atât crearea unui drept nou, cât şi sarcina unei unificări supranaţionale de drepturi. În sfârşit, dreptul comparat poate fi o soluţie pentru judecători în interpretarea legii şi în rolul lor creativ de „creatori” de legi

Atunci când este vorba de elaborarea dreptului naţional, legislatorii au recurs frecvent în multe domenii şi în multe ţări la materialele elaborate de jurişti ce utilizează metoda dreptului comparat.

În dreptul organizaţiilor internaţionale, folosirea drep¬tului comparat este, în temeiul politicilor legale, o precondiţie necesară pentru orice tip de creaţie de drept; astfel, este folosit, pe de o parte, la crearea organizaţiei înseşi (formularea tratatului de fondare) şi, pe de altă parte, pentru regulile autonome din sfera internă (crearea unui drept secundar). Motivul constă în faptul că, cunoştinţele adunate din variatele legislaţii naţionale ale statelor membre dintr o organizaţie internaţională nu reprezintă doar un „rezervor” de idei binevenite pentru formarea legislaţiei acestei organizaţii. Din contră, o analiză mai amănunţită a legislaţiilor naţionale va demonstra ce valori sunt apte pentru o implementare pozitivă în interiorul unei comunităţi de state şi care procese sunt cele mai potrivite pentru a asigura realizarea la maximum a principiilor comune. Cu alte cuvinte, dreptul comparat poate să aducă o contribuţie decisivă la dezvoltarea şi funcţionarea efectivă a unei organizaţii internaţionale şi la aprobarea cadrului legislativ intern al acesteia.

Preview document

Drept Administrativ Comparat - Pagina 1
Drept Administrativ Comparat - Pagina 2
Drept Administrativ Comparat - Pagina 3
Drept Administrativ Comparat - Pagina 4
Drept Administrativ Comparat - Pagina 5
Drept Administrativ Comparat - Pagina 6
Drept Administrativ Comparat - Pagina 7
Drept Administrativ Comparat - Pagina 8
Drept Administrativ Comparat - Pagina 9
Drept Administrativ Comparat - Pagina 10
Drept Administrativ Comparat - Pagina 11
Drept Administrativ Comparat - Pagina 12
Drept Administrativ Comparat - Pagina 13
Drept Administrativ Comparat - Pagina 14
Drept Administrativ Comparat - Pagina 15
Drept Administrativ Comparat - Pagina 16
Drept Administrativ Comparat - Pagina 17
Drept Administrativ Comparat - Pagina 18
Drept Administrativ Comparat - Pagina 19
Drept Administrativ Comparat - Pagina 20
Drept Administrativ Comparat - Pagina 21
Drept Administrativ Comparat - Pagina 22
Drept Administrativ Comparat - Pagina 23
Drept Administrativ Comparat - Pagina 24
Drept Administrativ Comparat - Pagina 25
Drept Administrativ Comparat - Pagina 26
Drept Administrativ Comparat - Pagina 27
Drept Administrativ Comparat - Pagina 28
Drept Administrativ Comparat - Pagina 29
Drept Administrativ Comparat - Pagina 30
Drept Administrativ Comparat - Pagina 31
Drept Administrativ Comparat - Pagina 32
Drept Administrativ Comparat - Pagina 33
Drept Administrativ Comparat - Pagina 34
Drept Administrativ Comparat - Pagina 35
Drept Administrativ Comparat - Pagina 36
Drept Administrativ Comparat - Pagina 37
Drept Administrativ Comparat - Pagina 38
Drept Administrativ Comparat - Pagina 39
Drept Administrativ Comparat - Pagina 40
Drept Administrativ Comparat - Pagina 41
Drept Administrativ Comparat - Pagina 42
Drept Administrativ Comparat - Pagina 43
Drept Administrativ Comparat - Pagina 44
Drept Administrativ Comparat - Pagina 45
Drept Administrativ Comparat - Pagina 46
Drept Administrativ Comparat - Pagina 47
Drept Administrativ Comparat - Pagina 48
Drept Administrativ Comparat - Pagina 49
Drept Administrativ Comparat - Pagina 50
Drept Administrativ Comparat - Pagina 51
Drept Administrativ Comparat - Pagina 52
Drept Administrativ Comparat - Pagina 53
Drept Administrativ Comparat - Pagina 54
Drept Administrativ Comparat - Pagina 55
Drept Administrativ Comparat - Pagina 56
Drept Administrativ Comparat - Pagina 57
Drept Administrativ Comparat - Pagina 58
Drept Administrativ Comparat - Pagina 59
Drept Administrativ Comparat - Pagina 60
Drept Administrativ Comparat - Pagina 61
Drept Administrativ Comparat - Pagina 62
Drept Administrativ Comparat - Pagina 63
Drept Administrativ Comparat - Pagina 64
Drept Administrativ Comparat - Pagina 65
Drept Administrativ Comparat - Pagina 66
Drept Administrativ Comparat - Pagina 67
Drept Administrativ Comparat - Pagina 68
Drept Administrativ Comparat - Pagina 69
Drept Administrativ Comparat - Pagina 70
Drept Administrativ Comparat - Pagina 71
Drept Administrativ Comparat - Pagina 72
Drept Administrativ Comparat - Pagina 73
Drept Administrativ Comparat - Pagina 74
Drept Administrativ Comparat - Pagina 75
Drept Administrativ Comparat - Pagina 76
Drept Administrativ Comparat - Pagina 77
Drept Administrativ Comparat - Pagina 78
Drept Administrativ Comparat - Pagina 79
Drept Administrativ Comparat - Pagina 80
Drept Administrativ Comparat - Pagina 81
Drept Administrativ Comparat - Pagina 82
Drept Administrativ Comparat - Pagina 83
Drept Administrativ Comparat - Pagina 84
Drept Administrativ Comparat - Pagina 85
Drept Administrativ Comparat - Pagina 86
Drept Administrativ Comparat - Pagina 87
Drept Administrativ Comparat - Pagina 88
Drept Administrativ Comparat - Pagina 89
Drept Administrativ Comparat - Pagina 90
Drept Administrativ Comparat - Pagina 91
Drept Administrativ Comparat - Pagina 92
Drept Administrativ Comparat - Pagina 93
Drept Administrativ Comparat - Pagina 94
Drept Administrativ Comparat - Pagina 95
Drept Administrativ Comparat - Pagina 96
Drept Administrativ Comparat - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Tribunalul de Primă Instanță

CAPITOLUL I. Organele comunitare de jurisdicţie Secţiunea 1. Consideraţii generale Instituind cele trei Comunităţi europene şi Uniunea...

Uniunea Europeană

La începutul secolului XXI, largirea Uniunii Europene este considerata una dintre cele mai mari sanse de unificare pasnica a continentului...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia română

I. NOTIUNEA DE CETATENIE Cetatenia intereseaza nu numai dreptul constitutional, ci si legile conferind cetatenilor toate drepurile (incluzand pe...

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

I. Istoric asupra institutiei Efectele destabilizatoare a doua razboaie sangeroase si slabirea pozitiei Europei in lume au dus la constientizarea,...

Bugetul UE - Continut, Structura, Principii Bugetare

ABREVIERI CE – Comunitatea Europeană CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului CEE – Comunitatea Economică Europeană ECU - European...

Curtea Europeană de Justiție

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE Curtea Europeana de Justitie este institutie jurisdictionala ce vegheaza la aplicarea dreptului comunitar,...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Funcția Publică și Funcționarul Public în România

Capitolul I Funcţia publică. Noţiune şi evoluţii normative. 1.1. Noţiunea de funcţie publică în dreptul administrativ român şi în dreptul...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Administrația publică centrală de specialitate - elemente de istorie și contemporaneitate

Capitolul I 1.1 Scurt istoric al administraţiei publice, în România 1.1.1 Apariţia statului român Unul din aspectele cele mai deprimante ale...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Ai nevoie de altceva?