Drept Internațional Privat

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 34796
Mărime: 148.04KB (arhivat)
Publicat de: Gordob Y.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. PARTEA GENERALĂ
 2. TITLUL I
 3. ASPECTE INTRODUCTIVE
 4. CAPITOLUL 1. Particularităţile raportului juridic de drept
 5. internaţional privat
 6. CAPITOLUL 2. Conţinutul dreptului internaţional privat
 7. Secţiunea I — Normele conflictuale
 8. Secţiunea II — Normele materiale, ca izvoare ale
 9. dreptului internaţional privat
 10. CAPITOLUL 3. Domeniul dreptului internaţional privat
 11. CAPITOLUL 4. Diferitele feluri de aplicare a Legii străine
 12. CAPITOLUL 5 Conflicte de legi în situaţii speciale 54
 13. CAPITOLUL 6. Izvoarele dreptului internaţional privat 59
 14. TITLUL II
 15. PROBLEME GENERALE PRIVIND PRINCIPALELE FELURI DE CONFLICTE CARE POT APARE ÎN LEGĂTURĂ CU RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
 16. CAPITOLUL 1. Calificarea şi conflictul de calificări CAPITOLUL 2 . Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale
 17. şi retrimiterea
 18. CAPITOLUL 3. Aplicarea legii străine ca lex causae CAPITOLUL 4. Cazurile de înlăturare de la aplicare a legii
 19. străine
 20. Secţiunea 1. Ordinea publică de drept internaţional privat român
 21. Secţiunea II. Fraudarea legii aplicabile în dreptul
 22. internaţiona1 privat

Extras din curs

TITLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

CAPITOLUL 1

PARTICULARITĂŢILE RAPORTULUI JURIDIC

DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

1. Elementul de extraneitate

Elementul de extraneitate sau elementul ,,străin” constituie principalul factor de distingere a raporturilor juridice de drept internaţional privat faţa de alte raporturi juridice.

În definiţie, elementul de extraneitate este acea parte componenta a raportului juridice care se afla în străinătate sau sub incidenţa unei legi străine.

Elementul este ,,străin” prin raportare la legea româna sau la statul român.

Elementul de extraneitate nu constituie în element de structura distinct al raportului juridic, alături de subiecte, conţinut şi obiect, ci oricare dîntre acestea poate constitui în element de extraneitate.

Prezentăm în continuare principalele elemente de extraneitate care pot apare în legătură cu cele trei elemente de structură ale raportului juridic.

1. Elementele de extraneitate în legătură cu subiectele raportului juridic se disting în funcţie de felul acestor subiecte.

Astfel, pentru persoanele fizice pot fi elemente de extraneitate: cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa şi, în anumite sisteme de drept, religia.

Pentru persoanele juridice, principalele elemente de extraneitate sunt sediul, naţionalitatea, fondul de comerţ etc.

Acestea sunt elemente de extraneitate când sunt străine sau se afla în străinătate.

2. În legătură cu obiectul (derivat) al raportului juridic, şi anume bunul (mobil sau imobil), există element de extraneitate atunci când bunul este situat în străinătate sau, deşi este în ţara, se află sub incidenţa unei legi străine (de exemplu, bunurile unei ambasade străine în România).

3. În ceea ce priveşte conţinutul raportului juridic, acesta, fiind format din drepturile şi obligaţiile parţilor, este imaterial, şi se materializează prin elemente de fapt, care, atunci când sunt plasate în străinătate sau sub incidenţa unei legi străine, constituie, totodată, elemente de extraneitate. Aceste elemente de fapt sunt, în principal, următoarele:

a) la actele juridice pot fi:

- elemente obiective, precum locul încheierii actului sau al executării actului sau al prestaţiei caracteristice (de exemplu, locul înstrăinării bunului mobil, la vânzare), sau

- în element subiectiv, şi anume voinţa părţilor de a plasa raportul juridic sub incidenţa unei legi străine.

b) la faptele juridice (stricto sensu) elementele de fapt la care ne referim pot fi, la delicte, locul săvârşirii delictului sau al producerii prejudiciului, iar la evenimentele naturăle, locul producerii evenimentului (naşterea, moartea, calamitatea naturălă etc.).

Pentru aspectele de procedură, constituie elemente de extraneitate specifice faptul că instanţa competentă este străină sau hotărârea judecătorească ori arbitrală este pronunţată în străinătate etc.

Într-un raport juridic pot fi unul sau mai multe elemente de extraneitate.

2. Conflictul de legi

Existenţa elementului de extraneitate într-un raport juridic face ca, în legătură cu acel raport juridic, să se nască în conflict de legi.

Într-o definiţie juridică, conflictul de legi este situaţia care apare în cazul în care într-un raport juridic există un element de extraneitate, şi care constă în aceea că acel raport juridic devine susceptibil de a se aplica două sau mai multe sisteme de drept aparţinând unor state diferite.

Conflictul de legi este pasibil însa şi de o definiţie ,,metaforic㔺i anume el este o îndoială, o întrebare care se pune în mintea judecătorului sau arbitrului competent pentru soluţionarea litigiului: care dîntre sistemele de drept în prezenţă se aplică raportului juridic respectiv?

Pentru facilitatea înţelegerii noţiunii de conflict de legi, luăm următorul exemplu de lucru: s-a încheiat un contract de vânzare cumpărare între o firmă română (vânzătoare) şi una germană (cumpărătoare) Contractul s-a încheiat la Bucureşti, iar marfa se livrează în Germania între părţi a izbucnit în litigiu generat de neexecutarea corespunzătoare a contractului de către una din parţi. Problema primordială care se pune pentru judecătorul sau arbitrul competent să soluţioneze acest litigiu este care anume dîntre cele două sisteme de drept în prezenţă (român sau german) se va aplica în cauză. În acest caz există, aşadar, un conflict de legi, iar raportul juridic respectiv este de drept internaţional privat.

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17
Drept Internațional Privat - Pagina 18
Drept Internațional Privat - Pagina 19
Drept Internațional Privat - Pagina 20
Drept Internațional Privat - Pagina 21
Drept Internațional Privat - Pagina 22
Drept Internațional Privat - Pagina 23
Drept Internațional Privat - Pagina 24
Drept Internațional Privat - Pagina 25
Drept Internațional Privat - Pagina 26
Drept Internațional Privat - Pagina 27
Drept Internațional Privat - Pagina 28
Drept Internațional Privat - Pagina 29
Drept Internațional Privat - Pagina 30
Drept Internațional Privat - Pagina 31
Drept Internațional Privat - Pagina 32
Drept Internațional Privat - Pagina 33
Drept Internațional Privat - Pagina 34
Drept Internațional Privat - Pagina 35
Drept Internațional Privat - Pagina 36
Drept Internațional Privat - Pagina 37
Drept Internațional Privat - Pagina 38
Drept Internațional Privat - Pagina 39
Drept Internațional Privat - Pagina 40
Drept Internațional Privat - Pagina 41
Drept Internațional Privat - Pagina 42
Drept Internațional Privat - Pagina 43
Drept Internațional Privat - Pagina 44
Drept Internațional Privat - Pagina 45
Drept Internațional Privat - Pagina 46
Drept Internațional Privat - Pagina 47
Drept Internațional Privat - Pagina 48
Drept Internațional Privat - Pagina 49
Drept Internațional Privat - Pagina 50
Drept Internațional Privat - Pagina 51
Drept Internațional Privat - Pagina 52
Drept Internațional Privat - Pagina 53
Drept Internațional Privat - Pagina 54
Drept Internațional Privat - Pagina 55
Drept Internațional Privat - Pagina 56
Drept Internațional Privat - Pagina 57
Drept Internațional Privat - Pagina 58
Drept Internațional Privat - Pagina 59
Drept Internațional Privat - Pagina 60
Drept Internațional Privat - Pagina 61
Drept Internațional Privat - Pagina 62
Drept Internațional Privat - Pagina 63
Drept Internațional Privat - Pagina 64
Drept Internațional Privat - Pagina 65
Drept Internațional Privat - Pagina 66
Drept Internațional Privat - Pagina 67
Drept Internațional Privat - Pagina 68
Drept Internațional Privat - Pagina 69
Drept Internațional Privat - Pagina 70
Drept Internațional Privat - Pagina 71
Drept Internațional Privat - Pagina 72
Drept Internațional Privat - Pagina 73
Drept Internațional Privat - Pagina 74
Drept Internațional Privat - Pagina 75
Drept Internațional Privat - Pagina 76
Drept Internațional Privat - Pagina 77
Drept Internațional Privat - Pagina 78
Drept Internațional Privat - Pagina 79
Drept Internațional Privat - Pagina 80
Drept Internațional Privat - Pagina 81
Drept Internațional Privat - Pagina 82
Drept Internațional Privat - Pagina 83
Drept Internațional Privat - Pagina 84
Drept Internațional Privat - Pagina 85
Drept Internațional Privat - Pagina 86
Drept Internațional Privat - Pagina 87
Drept Internațional Privat - Pagina 88
Drept Internațional Privat - Pagina 89
Drept Internațional Privat - Pagina 90
Drept Internațional Privat - Pagina 91
Drept Internațional Privat - Pagina 92
Drept Internațional Privat - Pagina 93
Drept Internațional Privat - Pagina 94
Drept Internațional Privat - Pagina 95
Drept Internațional Privat - Pagina 96
Drept Internațional Privat - Pagina 97
Drept Internațional Privat - Pagina 98
Drept Internațional Privat - Pagina 99
Drept Internațional Privat - Pagina 100
Drept Internațional Privat - Pagina 101
Drept Internațional Privat - Pagina 102
Drept Internațional Privat - Pagina 103
Drept Internațional Privat - Pagina 104
Drept Internațional Privat - Pagina 105
Drept Internațional Privat - Pagina 106
Drept Internațional Privat - Pagina 107
Drept Internațional Privat - Pagina 108
Drept Internațional Privat - Pagina 109
Drept Internațional Privat - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Drept International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Regimul Juridic al Străinilor în România

I. NOTIUNEA DE CONDITIE JURIDICA A STRAINULUI Notiunea de strain persoana fizica. Notiunea de conditie juridica a strainului Potrivit...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Concedierea pentru indisciplină

1. Raspunderea disciplinara. Consideratii generale Disciplina muncii reprezintă o obligaţie juridică, având caracter de sinteză, deoarece...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Persoana fizică în dreptul internațional privat

Notiuni Generale Este considerata a fi strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea cetatenia acestuia. Legislatia romana...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?