Drept Internațional Privat

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 33297
Mărime: 179.60KB (arhivat)
Publicat de: Denis Matei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Sitaru

Extras din curs

Dreptul Internațional Privat = drept privat cu elemente de extraneitate.

Elementul de extraneitate este acea parte componentă a unui raport juridic care se află în străinătate sau sub incidența unei legi străine. Elementul de extraneitate nu constituie un al patrulea element al raportului juridic, peste subiecte, conținut și obiect al raportului juridic, ci oricare dintre aceste trei elemente ale raportului juridic poate constitui totodată și element de extraneitate.

Exemple:

- În legătură cu subiectul raportului juridic:

• în legătură cu persoanele fizice – pot fi elemente de extraneitate cetățenia (raporturi încheiate între un cetățean român și unul străin), reședința obișnuită;

• în legătură cu persoanele juridice – elemente de extraneitate pot fi sediul uneia sau chiar a ambelor părți ale raportului juridic, reședința obșnuită ș.a.

- În legătură cu obiectul raportului juridic (prestația părților) – elementul de extraneitate poate apărea cu privire la bun (dacă, de exemplu, un bun este plasat în străinătate).

- În legătură cu conținutul raportului juridic (drepturile și obligațiile părților) – se materializează prin anumite elemente precum:

• în cazul actelor juridice, locul încheierii actului sau locul executării lui;

• în legătură cu faptele juridice – delict săvârșit în străinătate sau delict săvârșit în România cu efect în străinătate.

Conflictul de legi

În momentul în care într-un raport juridic apare un element de extraneitate, problema care se pune în mintea judecătorului sau arbitrului competent să soluționeze un litigiu cu privire la acel raport este ce sistem de drept se va aplica acelui raport juridic.

Exemplu: un contract de vânzare-cumpărare încheiat între o firmă română, în calitate de vânzător, și o firmă germană, în calitate de cumpărător. Contractul s-a încheiat în București, dar marfa se livrează în Germania. Între părți izbucnește un litigiu generat de executarea necorespunzătoare sau neexecutarea de către una dinre părți a obligațiilor ce îi revin (firma română nu a expediat marfa sau firma germană nu a achitat prețul). Problema litigioasă se pune cu privire la termenul de prescripție. Să presupunem că acțiunea a fost introdusă la 5 ani de la apariția conflictului, fiind deci prescrisă conform dreptului român (3 ani), dar neprescrisă conform dreptului german (10 ani).

Există două elemente de extraneitate: sediul uneia dintre părți și locul executării contractului.

Întrebarea din mintea judecătorului este cea care reprezintă conflictul de legi.

Conflictul de legi = acea întrebare care se pune în mintea judecătorului sau arbitrului român competent să soluționeze litigiul privind care dintre cele două sisteme de drept este aplicabil în speță, în cazul în care în raportul juridic există un element de extraneitate și care constă în aceea că acel raport juridic devine susceptibil de a i se aplica două sau mai multe sisteme de drept existente în țări diferite.

Elemente esențiale ale conflictului de legi:

 izvorul – elementul de extraneitate;

 noțiunea de conflict de legi nu sugerează ideea unui conflict de suveranități;

 dacă există un element de extraneitate, acel raport devine susceptibil de a i se aplica un sistem de drept. Acel raport este caracterizat de existența unei norme specifice, numite normă conflictuală. Această normă poate să trimită la sistemul legislativ străin sau la cel român;

 conflictele de legi pot apărea numai în raporturile juridice de drept privat.

Art. 2567 N.C.Civ. – prin noțiunea de raporturi de drept internațional privat se înțeleg raporturile civile, comerciale, precum și alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate – raporturile ce țin de dreptul familiei, raporturile de muncă, raporturi privind comerțul internațional, proprietatea intelectuală sau procesul civil internațional.

Per a contrario, raporturile de drept public nu fac obiectul dreptului internațional privat.

În dreptul privat, părțile sunt pe poziție de egalitate juridică.

Pot apărea conflicte de legi cu privire la latura civilă a procesului penal, nu și la latura penală.

Soluționarea conflictului de legi – se face printr-o normă juridică specifică, și anume norma conflictuală.

Norma conflictuală = acea normă juridică specifică dreptului internațional privat care soluționează conflictele de legi, în sensul că stabilește care dintre sistemele de drept în prezență urmează să se aplice cu privire la acel raport juridic.

Comparație între norma conflictuală și norma materială:

 deosebiri:

a.) norma conflictuală nu cârmuiește raportul juridic pe fondul său. Ea numai arată care dintre sistemele de drept în prezență se va aplica în acel raport juridic. Așadar, norma conflictuală este o normă de trimitere sau, cum se mai spune în doctrină, este o normă de fixare.

b.) norma conflictuală se aplică întotdeauna în prealabil față de norma materială. Așadar, raționamentul material este ulterior celui de drept internațional privat. În momentul în care s-a decelat sistemul juridic aplicabil, raționamentul de drept internațional privat s-a încheiat.

Izvoarele normelor conflictuale:

- există norme conflictuale în dreptul intern, principala sursă fiind Cartea a VII din N.C.Civ., dar și art. 148-162 din Legea 105/1982.

- izvoare internaționale:

- convențiile internaționale la care România este parte;

- reglementările UE, în special Regulamentele (Reglamentul ROMA I – privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, Regulamentul ROMA II – privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale, Regulamentul ROMA III, care nu a intrat încă în vigoare).

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17
Drept Internațional Privat - Pagina 18
Drept Internațional Privat - Pagina 19
Drept Internațional Privat - Pagina 20
Drept Internațional Privat - Pagina 21
Drept Internațional Privat - Pagina 22
Drept Internațional Privat - Pagina 23
Drept Internațional Privat - Pagina 24
Drept Internațional Privat - Pagina 25
Drept Internațional Privat - Pagina 26
Drept Internațional Privat - Pagina 27
Drept Internațional Privat - Pagina 28
Drept Internațional Privat - Pagina 29
Drept Internațional Privat - Pagina 30
Drept Internațional Privat - Pagina 31
Drept Internațional Privat - Pagina 32
Drept Internațional Privat - Pagina 33
Drept Internațional Privat - Pagina 34
Drept Internațional Privat - Pagina 35
Drept Internațional Privat - Pagina 36
Drept Internațional Privat - Pagina 37
Drept Internațional Privat - Pagina 38
Drept Internațional Privat - Pagina 39
Drept Internațional Privat - Pagina 40
Drept Internațional Privat - Pagina 41
Drept Internațional Privat - Pagina 42
Drept Internațional Privat - Pagina 43
Drept Internațional Privat - Pagina 44
Drept Internațional Privat - Pagina 45
Drept Internațional Privat - Pagina 46
Drept Internațional Privat - Pagina 47
Drept Internațional Privat - Pagina 48
Drept Internațional Privat - Pagina 49
Drept Internațional Privat - Pagina 50
Drept Internațional Privat - Pagina 51
Drept Internațional Privat - Pagina 52
Drept Internațional Privat - Pagina 53
Drept Internațional Privat - Pagina 54
Drept Internațional Privat - Pagina 55
Drept Internațional Privat - Pagina 56
Drept Internațional Privat - Pagina 57
Drept Internațional Privat - Pagina 58
Drept Internațional Privat - Pagina 59
Drept Internațional Privat - Pagina 60
Drept Internațional Privat - Pagina 61
Drept Internațional Privat - Pagina 62
Drept Internațional Privat - Pagina 63
Drept Internațional Privat - Pagina 64
Drept Internațional Privat - Pagina 65
Drept Internațional Privat - Pagina 66
Drept Internațional Privat - Pagina 67
Drept Internațional Privat - Pagina 68
Drept Internațional Privat - Pagina 69
Drept Internațional Privat - Pagina 70
Drept Internațional Privat - Pagina 71
Drept Internațional Privat - Pagina 72
Drept Internațional Privat - Pagina 73
Drept Internațional Privat - Pagina 74
Drept Internațional Privat - Pagina 75
Drept Internațional Privat - Pagina 76
Drept Internațional Privat - Pagina 77
Drept Internațional Privat - Pagina 78
Drept Internațional Privat - Pagina 79
Drept Internațional Privat - Pagina 80
Drept Internațional Privat - Pagina 81
Drept Internațional Privat - Pagina 82
Drept Internațional Privat - Pagina 83
Drept Internațional Privat - Pagina 84
Drept Internațional Privat - Pagina 85
Drept Internațional Privat - Pagina 86
Drept Internațional Privat - Pagina 87
Drept Internațional Privat - Pagina 88
Drept Internațional Privat - Pagina 89
Drept Internațional Privat - Pagina 90
Drept Internațional Privat - Pagina 91
Drept Internațional Privat - Pagina 92
Drept Internațional Privat - Pagina 93
Drept Internațional Privat - Pagina 94
Drept Internațional Privat - Pagina 95
Drept Internațional Privat - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Drept International Privat.docx

Alții au mai descărcat și

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Concedierea individuală neimputabilă a salariatului

Concedierea individuală pentru motive neimputabile salariatului. Noţiuni generale În conformitate cu noua redactare primită de art. 65 din Codul...

Concedierea

Art.58/C.muncii defineste, la alin.1, concedierea ca fiind incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, pentru ca alin.2 sa se...

Concedierea pentru indisciplină

1. Raspunderea disciplinara. Consideratii generale Disciplina muncii reprezintă o obligaţie juridică, având caracter de sinteză, deoarece...

Spețe rezolvate la drept internațional public

1. Se dă art. 38/Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie: „1. Curtea, a cărei misiune este de a soluţiona conform dreptului internaţional...

Criminalistică

C A P I T O L U L I NOTIUNI INTRODUCTIVE. PRINCIPII Sectiunea 1. Aparitia si dezvoltarea criminalisticii Din momentul în care a început sa...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?