Suport curs criminalistică

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 37306
Mărime: 213.19KB (arhivat)
Publicat de: Raisa R.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Extras din curs

Capitolul I :Tehnica criminalistică

1.Noțiuni introductive

1.1. Definiția criminalisticii

Scopul procesului penal este cel al constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârsit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .In desfășurarea procesului penal, trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana făptuitorului.

Pentru aflarea adevărului, organele judiciare sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe, adică orice elemente de fapt constatate prin mijloace de probă.

Evoluția în timp a probațiunii penale a cunoscut perioade în care constatarea elementelor de fapt se făcea prin intermediul superstițiilor, obiceiurilor sau interesului celui mai puternic social, iar adevărul era departe de a fi unul obiectiv. Progresele făcute în domeniul cercetării științifice nu au putut fi ignorate de către juriștii preocupați de găsirea unor criterii de obiectivizare a adevărului, dar drumul științei pusă în slujba justiției a fost deosebit de lung și dificil și adesea extrem de sinuos. Utilizarea cunoștințelor științifice de către organele judiciare în efortul lor de aflare a adevărului a avut drept consecință, alături de perfecționarea sistemului probator, și o specializare a unor metode și mijloace destinate acestui scop, iar, în timp, apariția unor ramuri sau chiar a unor științe cu acest obiect. Printre aceste stiinte, care se mai numesc și științe judiciare, se număra și criminalistica.

Denumirea de „criminalistică" a fost folosită pentru prima dată în literatura juridică de către Hans Gross, în anul 1893, în Manualul judecătorului de instrucție, unde este definită ca o știință „a stărilor de fapt în procesul penal".

Pentru că mijloacele și procedeele criminalistice au fost folosite în special de către organele de poliție, criminalistica a fost cunoscută până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și sub denumirea de „poliție tehnică" sau „poliție științifică", respectivele denumiri vizând numai componența sa tehnică, nu și pe cea tactică și metodologică. Un alt termen care tinde să se extindă ca un neologism în toate limbile este cel de „forensic sciences" care se traduce prin „științe legale" și a cărui definiție este oarecum echivalentă cu cea a tehnicii criminalistice, dar nu exclude nici componența științifică a investigației penale.

In literatura juridică din țară și străinătate, s-au purtat discuții vizând caracterul de știință de sine stătătoare a criminalisticii, astăzi existând un consens asupra faptului că aceasta are un obiect propriu de studiu și un domeniu de cercetare bine delimitat, folosind, în acest sens, metode specifice.

Dacă asupra caracterului de știință autonomă a criminalisticii există o unitate de opinii, nu același lucru putem să-1 afirmăm cu privire la modul în care ea a fost definită de către diferiți autori, deși diferențele sub acest aspect nu vizează esențialul.

Criminalistica este o știință al cărei obiect constă în elaborarea metodelor și procedeelor tehnico-științifice și tactice de descoperire, ridicare, fixare și examinare a urmelor infracțiunii, precum și de descoperire și identificare a autorilor. Ea are, de asemenea, ca obiect și elaborarea unor măsuri de prevenire a infracțiunilor.

1.2. Structura criminalisticii

Criminalistica se subdivide în trei ramuri, respectiv tehnica criminalistică, tactica criminalistică și metodologia criminalistică.

Tehnica criminalistică elaborează metode și mijloace tehnice necesare căutării, descoperirii, relevării, fixării, ridicării, conservării, examinării și interpretării urmelor, efectuării constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor.

In tehnica criminalistică sunt cuprinse:

- fotografia judiciară;

- dactiloscopia (identificarea persoanelor după amprentele digitale, palmare și plantare);

- traseologia judiciară ( folosește în identificarea persoanelor, animalelor sau obiectelor urmele lăsate de către acestea);

- grafoscopia judiciară (având ca obiect identificarea persoanelor după scris)

- examenul tehnic al documentelor sau expertiza tehnică a documentelor (care are ca scop stabilirea autenticității acestora, a metodelor folosite pentru falsificare, a conținutului documentelor deteriorate precum și examinarea materialelor de scris);

- portretul vorbit (identificarea persoanelor sau a cadavrelor după semnalmente);

- balistica judiciară (elaborează metode și mijloace tehnico-științifice de studiere a armelor de foc de mână, a munițiilor acestora și a urmelor împușcăturii, în vederea identificării crimei cu care s-a tras;

Tactica criminalistică reprezintă un sistem de reguli și procedee științifice prin care se asigură efectuarea planificată, organizată, operativă și oportună a activităților de urmărire penală. Tactica criminalistică reprezintă suportul științific care stă la baza realizării activităților de investigare sau procedurale (ascultarea persoanelor, efectuarea cercetării locului faptei, a percheziției, prezentării pentru recunoaștere sau reconstituirii, luarea măsurilor asigurătorii etc.).

Metodologia criminalistică are ca obiect elaborarea și aplicarea regulilor de cercetare a diferitelor genuri de infracțiuni, bazate pe respectarea strictă a prevederilor legale și pe experiența pozitivă a organelor de urmărire penală. Metodologia stabilește care sunt activitățile procedurale care trebuie desfășurate cu ocazia investigării criminalistice a unei anumite infracțiuni, precum și ordinea logică în care acestea vor fi întreprinse, constituind un ghid științific al investigării unei infracțiuni determinate.

1.3. Criminalistica - știință de sine stătătoare

Existența unei științe este condiționată de un obiect propriu de cercetare și de metodele și mijloacele științifice de investigare utilizate.

O examinare a definiției generale ne permite sa cunoastem obiectul și direcțiile de acțiune ale acestei științe:

- elaborează sau adoptă mijloace tehnice și metode științifice necesare descoperirii, fixării, ridicării, examinării și interpretării urmelor și a altor mijloace materiale de probă, efectuării expertizelor și constatărilor tehni-co-științifice;

- elaborează metodologiile de investigare a diferitelor genuri de infracțiuni ținând cont de practica judiciară specifică, precum și de regulile generale ale tehnicii și tacticii criminalistice;

- elaborează metode și mijloace de prevenire a infracțiunilor, precum și de identificare a autorilor.

Criminalistica trebuie să respecte principiile cu caracter general valabile funcționării oricărui stat de drept izvorâte din prevederile Constituției, ale Codului penal și de procedură penală, cum sunt cel al legalității, al prezumției de nevinovăție sau cel al aflării adevărului.

Preview document

Suport curs criminalistică - Pagina 1
Suport curs criminalistică - Pagina 2
Suport curs criminalistică - Pagina 3
Suport curs criminalistică - Pagina 4
Suport curs criminalistică - Pagina 5
Suport curs criminalistică - Pagina 6
Suport curs criminalistică - Pagina 7
Suport curs criminalistică - Pagina 8
Suport curs criminalistică - Pagina 9
Suport curs criminalistică - Pagina 10
Suport curs criminalistică - Pagina 11
Suport curs criminalistică - Pagina 12
Suport curs criminalistică - Pagina 13
Suport curs criminalistică - Pagina 14
Suport curs criminalistică - Pagina 15
Suport curs criminalistică - Pagina 16
Suport curs criminalistică - Pagina 17
Suport curs criminalistică - Pagina 18
Suport curs criminalistică - Pagina 19
Suport curs criminalistică - Pagina 20
Suport curs criminalistică - Pagina 21
Suport curs criminalistică - Pagina 22
Suport curs criminalistică - Pagina 23
Suport curs criminalistică - Pagina 24
Suport curs criminalistică - Pagina 25
Suport curs criminalistică - Pagina 26
Suport curs criminalistică - Pagina 27
Suport curs criminalistică - Pagina 28
Suport curs criminalistică - Pagina 29
Suport curs criminalistică - Pagina 30
Suport curs criminalistică - Pagina 31
Suport curs criminalistică - Pagina 32
Suport curs criminalistică - Pagina 33
Suport curs criminalistică - Pagina 34
Suport curs criminalistică - Pagina 35
Suport curs criminalistică - Pagina 36
Suport curs criminalistică - Pagina 37
Suport curs criminalistică - Pagina 38
Suport curs criminalistică - Pagina 39
Suport curs criminalistică - Pagina 40
Suport curs criminalistică - Pagina 41
Suport curs criminalistică - Pagina 42
Suport curs criminalistică - Pagina 43
Suport curs criminalistică - Pagina 44
Suport curs criminalistică - Pagina 45
Suport curs criminalistică - Pagina 46
Suport curs criminalistică - Pagina 47
Suport curs criminalistică - Pagina 48
Suport curs criminalistică - Pagina 49
Suport curs criminalistică - Pagina 50
Suport curs criminalistică - Pagina 51
Suport curs criminalistică - Pagina 52
Suport curs criminalistică - Pagina 53
Suport curs criminalistică - Pagina 54
Suport curs criminalistică - Pagina 55
Suport curs criminalistică - Pagina 56
Suport curs criminalistică - Pagina 57
Suport curs criminalistică - Pagina 58
Suport curs criminalistică - Pagina 59
Suport curs criminalistică - Pagina 60
Suport curs criminalistică - Pagina 61
Suport curs criminalistică - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Suport curs criminalistica.doc

Alții au mai descărcat și

Portretul Vorbit

În activitatea de soluţionare a cauzelor penale, sau civile, de multe ori, organele judiciare sunt puse în situaţia de a face toate demersurile...

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Tactica Efectuării Confruntării

Confruntarea reprezintă activitatea de ascultare concomitentă a persoanelor audiate anterior în aceeaşi cauză, între ale căror depoziţii se...

Faimblat împotriva României - analiza

Sistemul juridic roman este, precum majoritatea sistemelor europene un sistem monist, care acorda prioritate dreptului international. Potrivit...

Criminalistică

C A P I T O L U L I NOTIUNI INTRODUCTIVE. PRINCIPII Sectiunea 1. Aparitia si dezvoltarea criminalisticii Din momentul în care a început sa...

Tactica ascultării invinuitului, inculpatului și altor părți

Prin intermediul Criminalisticii si nt elaborate metodele stiintifice si tactice de investigare a infractiunilor, asigurindu se o buna si eficienta...

Criminalistică

Definiţie: Criminalistica este ştiinţa care elaborează metodele tactice şi mijloacele tehnico- ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Te-ar putea interesa și

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Tactica ascultării suspectului, inculpatului

Inculpatul sau suspectul este principalul răspunzător pentru aevenimentul negativ pe care l-a comis, prin acțiunile sau inacțiunile sale. În...

Evoluția și Problemele Actuale ale Sistemului Criminalisticii

Ca oricare altă ştiinţă, criminalistica, în procesul de evoluţie, şi­a aşezat cunoştinţele într­un sistem logic argumentat, ceea ce mărturiseşte...

Criminalistică

Tema 1: Noţiuni generale despre criminalistică 1.1 Definiţie. Obiect Criminalistica este definită ca ştiinţa care elaborează şi foloseşte un...

Psihologie juridică

Psihologia judiciară este un domeniu de cunoaştere relativ tânăr, în plină expansiune şi din ce în ce mai popular în toată lumea (Arrigo, 2000)....

Ai nevoie de altceva?