Tactica ascultării suspectului, inculpatului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1611
Mărime: 17.40KB (arhivat)
Publicat de: Timea H.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Inculpatul sau suspectul este principalul răspunzător pentru aevenimentul negativ pe care l-a comis, prin acțiunile sau inacțiunile sale. În vederea aflării adevărului, dar și a respectării dreptului la apărare a inculpatului, o activitate importantă în ancheta penală este ascultarea acestuia.

Prin prezența sa la locul și momentul săvȃrșirii faptei, inculpatul reprezintă o sursă de informații importantă în ancheta penală. Însă, ca o consecință a evoluției reglementărilor procesuale penale, declarația de inculpat (mărturisirea) nu mai are valoare probantă absolută.

Reglementările procesuale diferențiază cele două noțiuni ,,inculpatˮ și ,,învinuitˮ astfel:

- conform art. 23 C.p.p., ,,Persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală este parte în procesul penal și se numește inculpat.ˮ;

- conform art. 229 C.p.p., ,, Persoana față de care se efectuează urmărirea penală se numește învinuit cȃt timp nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.ˮ.

Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, adică aceștia se presupune a fi nevinovați pȃnă la proba contrarie. Ei nu pot fi obligați să depună mărturie, beneficiind de dreptul de a tăcea și de a nu da declarații în procesul penal. În momentul în care aceștia își dau consimțămȃntul de a da declarații, acestea vor constitui probe și vor putea fi folosite chiar împotriva sa în procesul penal. Valoarea probantă a declarației învinuitului este reglementată de art. 69 C.p.p.: ,,declarațiile învinuitului sau ale inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.ˮ

În formarea declarațiilor inculpatului se parcurg trei etape: recepția, memorarea și redarea faptelor. Recepția informațiilor se referă la faptul că omul receptează informațiile prin simțurile sale, dintre care cel mai des întȃlnite sunt cea auditivă și cea vizuală. Recepția informațiilor poate fi influențată de factori obiectivi (audibilitatea, iluziile optice, durata sunetelor percepute, vizibilitatea) și de factori subiectivi (calitatea organului de simț, gradul de instruire al inculpatului, vȃrsta și inteligența, starea afectivă la momentul recepției, atenție). Memorarea faptelor presupune parcurgerea a trei etape (achiziția informației - memorarea, stocarea informației - păstrarea, reactivarea informației - actualizarea). Memorarea informațiilor este de asemenea influențată de factori obiectivi și subiectivi (carcaterul voluntar sau involuntar al memorării, volumul informației stocate, vȃrsta, inteligența, educația, starea de sănătate, starea psihică, intervalul de timp scurs între memorare și activare). Reproducerea faptelor presupune redarea informației memorate. Capacitatea de redare depinde de la persoană la persoană. Acesta poate fi influențat de volumul de date recepționate, dacă acestea sunt într-o înlănțuire logică sau sunt percepute fragmentat, atitudinea față de fapta comisă, nivelul intelectual și gradul de instruire, atmosfera creată în momentul redării (relaxarea sau presiunea).

În vederea audierii inculpatului/suspectului, anchetatorul trebuie să respecte anumite reguli tactice privind ascultarea acestuia. Prin urmare, anchetatorul trebuie să cunoască temeinic materialele cauzei așa cum au fost realizate pȃnă în momentul audierii, permițȃnd organului de anchetă să știe care aspecte trebuiesc lămurite, ce fel de întrebări sunt utile pentru a fi adresate acestuia, care sunt împrejurările negative care trebuiesc clarificate, ce alibiuri ar putea fi invocate.

Audierea, în mod normal, are loc la sediul organului de cercetare penală, însă, în situații speciale (vȃrsta, starea de sănătate) pot determina audierea la domiciliul acestuia, la spital, la locul de muncă, la locul comiterii faptei. Se asigură prezența apărătorului dacă este obligatorie asistența juridică sau dacă învinuitul are apărător.

Audierea suspectului se realizează în trei etape:

- stabilirea identității și dicuțiile prealabile: este obligatorie și se realizează cu ajutorul actelor de identitate, sau în lipsa lor, se apelează la alte mijloace care pot duce la stabilirea identității (acte oficiale cu fotografie); discuțiile prealabile - au rolul de a detensiona atmosfera;

- relatarea liberă: reprezintă o etapă obligatorie, prevăzută de C.p.p. care permite suspectului să relateze într-o declarație scrisă personal tot ce dorește să declare referitor la fapta cercetată, urmată de relatarea liberă orală care oferă anchetatorului prilejul de a observa manifestările voluntare sau involuntare de natură a trăda nervozitatea, nesinceritatea;

- întrebările de contro: sunt adresate de către anchetator în legătură cu aspectele ocolite intenționat sau nu de către suspect pe parcursul relatării libere.

Bibliografie

1. Atasiei D., ,,Criminalistică - suport de cursˮ, Iași, 2017

2. Bunea Gh., ,,Criminalistică - note de cursˮ, Ediția a II-a, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2019

3. Ciobanu P., Stancu E., ,,Criminalistică. Tratat de criminalissticăˮ, Editura Universul Juridic, București, 2017

4. Stancu E., Moise A. C., ,,Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penaleˮ, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

Preview document

Tactica ascultării suspectului, inculpatului - Pagina 1
Tactica ascultării suspectului, inculpatului - Pagina 2
Tactica ascultării suspectului, inculpatului - Pagina 3
Tactica ascultării suspectului, inculpatului - Pagina 4
Tactica ascultării suspectului, inculpatului - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Tactica ascultarii suspectului, inculpatului.docx

Alții au mai descărcat și

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Cercetarea la fata locului

Introducere Eficacitatea întregului arsenal de descoperire și cercetare a infracțiunilor este condiționată de oportunitățile și dezvoltarea...

Dreptul la un Proces Echitabil

Notiunea de "proces echitabil" este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între constantele drepturilor...

Procedura Judecării Cauzei Contravenționale în Instanță

Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi alte...

Instanțele judecătorești

- Judecatoriile - Tribunalele - Curtile de Apel - Inalta Curte de Casatie si Justitie JUDECATORIILE Judecatorie = Institutie judecatoreasca...

Cercetarea la fața locului

I. NOȚIUNEA ȘI IMPORTANȚA CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI Momentul de referință al apariției noii științe judiciare se situează în urmă cu un secol,...

Te-ar putea interesa și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Tactică criminalistică - Complexul de vinovăție

INTRODUCERE Suspectul sau inculpatul. În această modalitate este creionată cea mai importantă persoană a procesului penal, care duce la împlinirea...

Criminalistică

Metodologia identificarii criminalistice Metoda principala la care se recurge in identificarea criminalistica a unei personae, obiect sau fenomen,...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Ai nevoie de altceva?