Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14162
Mărime: 56.70KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 10

Cuprins

  1. CAPITOLUL I. INTRODUCERE 4
  2. 1. Furtul şi clasificarea furturilor 4
  3. 2. Consideraţii generate privind furtul din locuinţe 4
  4. CAPITOLUL II. CERCETAREA LA FATA LOCULUI ÎN CADRUL METODICII CERCETĂRII INFRACŢIUNII DE FURT DIN LOCUINŢE 8
  5. 1. Consideraţii generale 8
  6. 2. Măsuri preliminare cercetării la faţa locului 8
  7. 3. Efectuarea cercetării la faţa locului 9
  8. 4. Fixarea rezultatelor cercetării 14
  9. CAPITOLUL III. ASCULTAREA PERSOANELOR 15

Extras din licență

1. Ascultarea persoanei vătămate 15

Scopul ascultării persoanei vătămate 18

Ascultarea propriu-zisă

Evaluarea declaraţiilor

2. Ascultarea martorilor 18

Consideraţii generale

Scopul ascultării martorilor

Ascultarea propriu-zisă

Evaluarea rezultatelor ascultării

3. Ascultarea învinuitului sau inculpatului 22

Pregătirea ascultării

Tactica ascultării propriu-zise

Consemnarea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

CAPITOLUL IV. ALTE ACTIVITĂŢI TACTICE 26

1. Percheziţia la domiciliul persoanelor suspecte 26

Scopul efectuării percheziţiei

Pregătirea percheziţiei

Efectuarea percheziţiei

Fixarea rezultatelor percheziţiei

2. Prezentări pentru recunoaşterea persoanelor 32

Reconstituiri

Prezentări pentru recunoaşterea persoanelor

Reconstituirea

3. Expertizele. Identificarea persoanelor după urmele de mâini, picioare şi traseologice pentru identificarea instrumentelor utilizate 37

Consideraţii generale

Identificarea infractorilor după urmele de mâini

Expertiza urmelor de picioare

Expertiza urmelor instrumentelor utilizate în comiterea furturilor

4. Identificarea şi prinderea infractorilor 44

Identificarea persoanelor după semnalmentele exterioare

Identificarea persoanelor după voce şi vorbire

Identificarea persoanelor după scris

Identificarea persoanelor după modul de operare

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 48

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

1. Furtul şi clasificarea furturilor.

Furtul sub diversele sale forme, se numără printre cele mai vechi fapte îndreptate împotriva patrimoniului, pedepsite de legile din toate timpurile, datorită atât pericolului sau social cât şi frecvenţei cu care a fost şi este săvârşită . Astfel, infracţiunea de furt o întâlnim în cele mai vechi legi romaneşti, precum şi în legile din toate timpurile. La vechimea şi permanenta ei specializare, se poate adăuga şi ponderea crescută pe care o deţine în comparaţie cu alte infracţiuni contra patrimoniului, cum ar fi pirateria sau gestiunea frauduloasă .

În legislaţia noastră penală furtul, tâlhăria precum şi celelalte infracţiuni contra patrimoniului, sunt incriminate în doua titluri distincte (III, IV) din partea specială a Codului Penal, după cum privesc proprietatea publică sau privată.

După locul de săvârşire, natura şi modul de operare, furtul cunoaşte forme variate, care se pot totuşi ordona în câteva categorii mai cunoscute prin frecventa lor, ca: furtul din locuinţe, furtul din buzunare, furturile din tren, furturile din şi de imobile precum şi alte categorii: furturi de la persoane adormite, furtul săvârşit de la garderobele sălilor de spectacole, furtul din hoteluri, etc.

In funcţie de caracteristicile diferitelor categorii de furt, ştiinţa criminalisticii elaborează şi metodica corespunzătoare de investigate.

2. Consideraţii generale privind furtul din locuinţe.

Furtul din locuinţe se săvârşeşte de cele mai multe ori în cele mai diverse şi neaşteptate forme, principala preocupare a hoţilor fiind aceea de a nu fi observaţi sau surprinşi în momentul comiterii faptei.

Autorul procedează la o anumită pregătire a furtului, în sensul cunoaşterii locului în care intenţionează să opereze, a numărului de persoane care locuiesc şi a programului lor de activitate, a obiceiurilor casei în general.

În cazul furtului din apartamentele situate în blocuri, care în prezent deţine o anumită pondere, autorii îşi îndreaptă atenţia spre apartamentele locuite de un număr mic de persoane, uşor de stabilit, pe baza listelor de plată a întreţinerii afişate la intrarea în blocuri, precum şi după posibilităţile materiale ale locatarilor, potrivit meseriei sau profesiei exercitate.

Din locuinţele aflate în imobilele mari cu mai multe apartamente, furturile se comit de obicei ziua, când locatarii sunt la lucru. Timpul de noapte este preferat când locuinţa se află într-un loc mai izolat, departe de zonele populate ale localităţilor.

Informaţii despre situaţia materială a posibilelor victime sunt obţinute de infractori de la diverse persoane aflate în apropierea celor vizaţi: personal de serviciu al blocurilor, de la copii sau chiar profitând de o anumită naivitate a celor vizaţi, care primesc în casa persoane străine. Un caz elocvent în acest sens este cel în care o anumită persoană pătrunde în apartamentul cuiva sub diverse pretexte: vinderea unor produse, etc. În timpul discuţiilor infractorul pune în ceaşca de cafea sau paharul de suc al gazdei anumite substanţe (Diazepam, Ciclobarbital). În urma acestei fapte, gazda adoarme şi infractorul fură din locuinţă tot ceea ce-şi doreşte.

În literatura de specialitate, îndeosebi în cea occidentală, furturile săvârşite prin pătrunderea în locuinţe, de regulă fără violenţă, sunt denumite convenţional „furturi de buna-ziua” sau „furturi de bună-dimineaţa”. Caracterele după care se încadrează un furt la cele de „buna dimineaţa” sunt: în nopţile de vară, când geamurile apartamentelor de la parter sunt deschise, infractorul trecând pe acolo la o ora târzie, cam între ora 2 şi 4, spune în geam „buna dimineaţa”. Daca nu i se răspunde va intra în apartament şi va fura .

Un alt exemplu este „furtul prin descoperire” în care autorul sună la uşă şi dacă nu-i răspunde nimeni intră în locuinţă. „Furtul prin falsa calitate” este cel prin care anumite persoane pătrund în locuinţă prin natura profesiei .

Bibliografie

Basarab M. – „Criminalistica”, Univ. „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca,1968

Bogdan T. – „Probleme de psihologie judiciara”, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973

Bogdan T., Santea I., Dragan - Ernianu R. – „Comportamentul umanin procesul Judiciar”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1983

Bulai E. în Colectiv – „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penal român” Partea generală,1982

Ciopraga A. – „Criminalistica. Tratat de tactica”, Ed. Gama, Iaşi, 1996

Coman L., Constantin M. în colectiv – „Tratat practic de criminalistică” vol. I, Ministerul de Interne Bucureşti, 1976

Dongoroz V. – „Explicaţii teoretice ale Codului penal roman” în Colectiv, vol. III, Partea specială, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1971

Mircea M. – „Criminalistică”, Ed. fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 1994, ediţia a II-a

Pop I. – „Drept procesual penal, Partea generate”, Tip. Naţională Cluj, 1974

Stancu E. – „Criminalistică”- vol. I şi II, Ed. Actami, Bucureşti, 1995

Suciu C. – „Criminalistica” Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995

Turai C. – „Enigmele unor amprente”

Dosar nr. 146/1997, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Dosar nr. 131/1998, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Dosar nr. 295/2000, Poliţia Mun. Sighetu Marmatiei

Dosar nr. 844/1998, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Dosar nr. 420/1997, Judecătoria Dragomireşti Maramureş

Dosar nr. 263/1997, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Dosar nr. 0049/1998, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Dosar nr. 768/1998, Judecătoria Dragomiresti, Maramureş

Dosar nr. 220/2000, Judecătoria Dragomireşti, Maramureş

Raport de expertiză nr. 110306/1997, al B.P. Dragomireşti, Maramureş

Preview document

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 1
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 2
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 3
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 4
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 5
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 6
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 7
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 8
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 9
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 10
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 11
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 12
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 13
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 14
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 15
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 16
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 17
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 18
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 19
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 20
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 21
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 22
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 23
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 24
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 25
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 26
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 27
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 28
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 29
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 30
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 31
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 32
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 33
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 34
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 35
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 36
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 37
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 38
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 39
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 40
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 41
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 42
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 43
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 44
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 45
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 46
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 47
Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Metodica Cercetarii Infractiunilor de Furt din Locuinte in Practica Organelor Judiciare ale Judetului Maramures.doc

Alții au mai descărcat și

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene

1. Evoluția conceptului de cetățenie a Uniunii Europene 1.1. Tratatul de la Maastricht (TUE) Prima reglementare cu privire la cetățenia Uniunii a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?