Drept Internațional Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 20 fișiere: doc
Pagini : 155 în total
Cuvinte : 44885
Mărime: 452.95KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Vlad
Puncte necesare: 0

Extras din curs

OBIECTIVE:

- Cunoaşterea specificității și a trăsăturilor caracteristice ale dreptului internațional privat;

- Indentificarea raporturilor juridice care intră sub incidența dreptului internațional privat;

- Înțelegerea metodei de reglementare a raporturilor cu element străin;

1. Noțiune, obiect şi metodă de reglementare privind dreptul internațional privat

1.1 Noțiune

Dreptul internaţional privat este acea ramură a sistemului nostru de drept, cuprinzând totalitatea normelor juridice, care reglementează soluţionarea conflictelor de legi, a conflictelor de jurisdicţii, precum şi condiția juridică a străinului în țara noastră.

Trăsături care definesc şi individualizează dreptul internațional privat:

-ramură de drept ce aparține sistemului de drept intern al fiecărui stat.

-normele dreptului internațional privat sunt cunoscute sub denumirea de norme conflictuale, deşi această ramură de drept operează şi cu norme materiale - cum sunt, de exemplu, cele care reglementează condiţia juridică a străinului sau normele (materiale) uniforme incluse în diferite tratate sau convenţii internaţionale;

-în domeniul său intră conflictul de legi, conflictul de jurisdicții, condiția juridică a străinului și cetățenia.

-reglementează numai o parte din relațiile de drept privat cu element de extraneitate: raporturile de drept civil, de dreptul familiei, dreptul muncii, procedură civilă şi alte raporturi conexe cu acestea.

1.2 Obiectul de reglementare

 Relațiile juridice caracterizate prin aceea că au în componență un element străin, ce constituie principalul factor de diferențiere față de raporturile juridice de drept intern.

1.3 Raportul juridic de drept internațional privat

Activitatea personelor fizice sau juridice se desfășoară nu numai în cadrul intern al fiecărui stat, ci și în cadrul relațiilor internaționale, ceea ce conduce la nașterea unor raporturi juridice în care unul sau mai multe elemente sunt ”străine” sau de ”extraneitate”, în sensul că prezintă legătură cu două sau mai multe state.

Exemple:

- un contract încheiat între o societate română şi un partener german, a cărui loc de executare a obligaţiilor este Germania;

- o căsătorie perfectată între un cetăşean român şi un cetăţean francez pe teritoriul Statelor Unite ale Americii;

- masa succesorală se află pe teritoriul unui alt stat;

- moștenirea lăsată de un cetățean străin cu ultimul domiciliu în România;

- adopţia unui copil minor român realizată de o familie din Anglia;

- faptă cauzatoare de prejudiciu produsă pe teritoriul altui stat;

Existența unor asemenea elemente determină ca raporturile juridice să vină în

contact cu mai multe sisteme de drept.

Raporturile juridice de drept internațional privat sunt raporturile civile, comerciale, precum și alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate [art. 2557 alin. (2) Cod Civil].

Trăsăturile caracteristice raportul juridic de drept internațional:

- raportul juridic de drept internațional privat conține un element străin, prin care are legătură cu mai multe sisteme de drept. Prin intermediul elementului străin al raportului juridic, poate să ia naștere un conflict de legi;

- raportul juridic de drept internațional privat ia naștere în domeniul dreptului privat în sens larg;

- subiectele raportului juridic de drept internațional privat sunt persoane fizice sau persoane juridice. În calitatea sa și de subiect de drept civil, statul poate fi parte într-un raport juridic cu element străin.

Nu orice raport juridic cu element de extraneitate formează obiect de reglementare a dreptului internatțonal privat, ci numai raporturile de drept civil, în sens larg.

Nu intră în această categorie raporturile cu element străin din domeniul dreptului administrativ, dreptului financiar, dreptului penal sau dreptului procesual penal.

1.4 Elementul de extraneitate

Elementul străin sau de extraneitate  simplă împrejurare de fapt datorită căreia raportul juridic este legat de mai multe tări şi prin aceasta de mai multe sisteme de drept.

Trăsăturile caracteristice elementului de extraneitate:

- nu este un element de structură al raportului juridic de drept international privat, în sensul că nu este un al patrulea element, alături de subiecte, conţinut şi obiect. Este doar un fapt juridic care se referă la unul sau mai multe din cele trei elemente de structură (ex: faptul că persoana fizică – subiect al raportului juridic – are cetățenia străină sau domiciliul în străinătate; obiectul vânzării se află pe teritoriul altei țări, locul delictului este în străinătate, contractul se încheie în altă țară, etc).

- este calificat ca fiind element străin prin raportare la un anumit sistem de drept. Elementul de extraneitate este analizat ca fiind "străin" prin raportare la sistemul de drept al forului. Determinarea elementelor de extraneitate și efectele produse de acestea diferă de la un sistem de drept la altul. De exemplu, pentru determinarea legii naționale a persoanei fizice, unele sisteme de drept consideră că elementul de extraneitate il constituie cetățenia iar altele consideră că îl constituie domiciliul persoanei fizice.

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17
Drept Internațional Privat - Pagina 18
Drept Internațional Privat - Pagina 19
Drept Internațional Privat - Pagina 20
Drept Internațional Privat - Pagina 21
Drept Internațional Privat - Pagina 22
Drept Internațional Privat - Pagina 23
Drept Internațional Privat - Pagina 24
Drept Internațional Privat - Pagina 25
Drept Internațional Privat - Pagina 26
Drept Internațional Privat - Pagina 27
Drept Internațional Privat - Pagina 28
Drept Internațional Privat - Pagina 29
Drept Internațional Privat - Pagina 30
Drept Internațional Privat - Pagina 31
Drept Internațional Privat - Pagina 32
Drept Internațional Privat - Pagina 33
Drept Internațional Privat - Pagina 34
Drept Internațional Privat - Pagina 35
Drept Internațional Privat - Pagina 36
Drept Internațional Privat - Pagina 37
Drept Internațional Privat - Pagina 38
Drept Internațional Privat - Pagina 39
Drept Internațional Privat - Pagina 40
Drept Internațional Privat - Pagina 41
Drept Internațional Privat - Pagina 42
Drept Internațional Privat - Pagina 43
Drept Internațional Privat - Pagina 44
Drept Internațional Privat - Pagina 45
Drept Internațional Privat - Pagina 46
Drept Internațional Privat - Pagina 47
Drept Internațional Privat - Pagina 48
Drept Internațional Privat - Pagina 49
Drept Internațional Privat - Pagina 50
Drept Internațional Privat - Pagina 51
Drept Internațional Privat - Pagina 52
Drept Internațional Privat - Pagina 53
Drept Internațional Privat - Pagina 54
Drept Internațional Privat - Pagina 55
Drept Internațional Privat - Pagina 56
Drept Internațional Privat - Pagina 57
Drept Internațional Privat - Pagina 58
Drept Internațional Privat - Pagina 59
Drept Internațional Privat - Pagina 60
Drept Internațional Privat - Pagina 61
Drept Internațional Privat - Pagina 62
Drept Internațional Privat - Pagina 63
Drept Internațional Privat - Pagina 64
Drept Internațional Privat - Pagina 65
Drept Internațional Privat - Pagina 66
Drept Internațional Privat - Pagina 67
Drept Internațional Privat - Pagina 68
Drept Internațional Privat - Pagina 69
Drept Internațional Privat - Pagina 70
Drept Internațional Privat - Pagina 71
Drept Internațional Privat - Pagina 72
Drept Internațional Privat - Pagina 73
Drept Internațional Privat - Pagina 74
Drept Internațional Privat - Pagina 75
Drept Internațional Privat - Pagina 76
Drept Internațional Privat - Pagina 77
Drept Internațional Privat - Pagina 78
Drept Internațional Privat - Pagina 79
Drept Internațional Privat - Pagina 80
Drept Internațional Privat - Pagina 81
Drept Internațional Privat - Pagina 82
Drept Internațional Privat - Pagina 83
Drept Internațional Privat - Pagina 84
Drept Internațional Privat - Pagina 85
Drept Internațional Privat - Pagina 86
Drept Internațional Privat - Pagina 87
Drept Internațional Privat - Pagina 88
Drept Internațional Privat - Pagina 89
Drept Internațional Privat - Pagina 90
Drept Internațional Privat - Pagina 91
Drept Internațional Privat - Pagina 92
Drept Internațional Privat - Pagina 93
Drept Internațional Privat - Pagina 94
Drept Internațional Privat - Pagina 95
Drept Internațional Privat - Pagina 96
Drept Internațional Privat - Pagina 97
Drept Internațional Privat - Pagina 98
Drept Internațional Privat - Pagina 99
Drept Internațional Privat - Pagina 100
Drept Internațional Privat - Pagina 101
Drept Internațional Privat - Pagina 102
Drept Internațional Privat - Pagina 103
Drept Internațional Privat - Pagina 104
Drept Internațional Privat - Pagina 105
Drept Internațional Privat - Pagina 106
Drept Internațional Privat - Pagina 107
Drept Internațional Privat - Pagina 108
Drept Internațional Privat - Pagina 109
Drept Internațional Privat - Pagina 110
Drept Internațional Privat - Pagina 111
Drept Internațional Privat - Pagina 112
Drept Internațional Privat - Pagina 113
Drept Internațional Privat - Pagina 114
Drept Internațional Privat - Pagina 115
Drept Internațional Privat - Pagina 116
Drept Internațional Privat - Pagina 117
Drept Internațional Privat - Pagina 118
Drept Internațional Privat - Pagina 119
Drept Internațional Privat - Pagina 120
Drept Internațional Privat - Pagina 121
Drept Internațional Privat - Pagina 122
Drept Internațional Privat - Pagina 123
Drept Internațional Privat - Pagina 124
Drept Internațional Privat - Pagina 125
Drept Internațional Privat - Pagina 126
Drept Internațional Privat - Pagina 127
Drept Internațional Privat - Pagina 128
Drept Internațional Privat - Pagina 129
Drept Internațional Privat - Pagina 130
Drept Internațional Privat - Pagina 131
Drept Internațional Privat - Pagina 132
Drept Internațional Privat - Pagina 133
Drept Internațional Privat - Pagina 134
Drept Internațional Privat - Pagina 135
Drept Internațional Privat - Pagina 136
Drept Internațional Privat - Pagina 137
Drept Internațional Privat - Pagina 138
Drept Internațional Privat - Pagina 139
Drept Internațional Privat - Pagina 140
Drept Internațional Privat - Pagina 141
Drept Internațional Privat - Pagina 142
Drept Internațional Privat - Pagina 143
Drept Internațional Privat - Pagina 144
Drept Internațional Privat - Pagina 145
Drept Internațional Privat - Pagina 146
Drept Internațional Privat - Pagina 147
Drept Internațional Privat - Pagina 148
Drept Internațional Privat - Pagina 149
Drept Internațional Privat - Pagina 150
Drept Internațional Privat - Pagina 151
Drept Internațional Privat - Pagina 152
Drept Internațional Privat - Pagina 153
Drept Internațional Privat - Pagina 154
Drept Internațional Privat - Pagina 155
Drept Internațional Privat - Pagina 156

Conținut arhivă zip

 • Drept International Privat
  • Tema I.doc
  • Tema II.doc
  • Tema III.doc
  • Tema IV.doc
  • Tema IX.doc
  • Tema V.doc
  • Tema VI.doc
  • Tema VII.doc
  • Tema VIII.doc
  • Tema X.doc
  • Tema XI.doc
  • Tema XII.doc
  • Tema XIII.doc
  • Tema XIV.doc
  • Tema XIX.doc
  • Tema XV.doc
  • Tema XVI.doc
  • Tema XVII.doc
  • Tema XVIII.doc
  • Tema XX.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Regimul Juridic al Străinilor în România

I. NOTIUNEA DE CONDITIE JURIDICA A STRAINULUI Notiunea de strain persoana fizica. Notiunea de conditie juridica a strainului Potrivit...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Desfacerea căsătoriei în dreptul internațional privat

1. Care sunt conditiile pentru obtinerea unui divort? (de exemplu posibilitatea de a divorta prin acord comun, solicitare de separare etc.)...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Actul Juridic de Drept Internațional Privat

Actul juridic de drept internaţional privat 1.Norma conflictuală privind actul juridic 1.1. Generalităţi Prin condiţii de fond ale actului...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?