Grile Dreptul Muncii

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4650
Mărime: 46.91KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Covaci
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Detaşarea:

a) presupune modificarea, în mod excepţional, a locului muncii;

b) poate fi prelungită, în toate cazurile, cu respectarea termenelor maxime prevăzute de Codul muncii;

c) atrage suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului care a dispus măsura.

2. Suspendarea contractului individual de muncă:

a) presupune ca, în toate cazurile, salariatul să nu presteze muncă în favoarea angajatorului în raport cu care contractul s-a suspendat;

b) determină ca, în unele situaţii, salariatul să beneficieze de vechime în muncă (atunci când suspendarea s-a produs fără vina acestuia);

c) nu poate opera din iniţiativa angajatorului.

3. Pe durata executării contractului individual de muncă:

a) perioada de probă constituie vechime în muncă;

b) angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este permisă;

c) perioada de probă conferă salariatului aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricărui alt salariat.

4. Demisia:

a) presupune notificarea angajatorului în formă scrisă, cerută „ad validitatem”;

b) presupune, de regulă, respectarea de către salariat a termenului de preaviz prevăzut în contractul individual de muncă;

c) poate fi revocată de salariat numai cu acordul angajatorului.

5. Acordarea preavizului de către angajator este obligatorie:

a) în cazul concedierii disciplinare;

b) în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului;

c) în cazul suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului;

d) în cazul demisiei.

6. Durata preavizului:

a) este, în toate cazurile, determinată;

b) nu poate fi mai mică de 20 zile lucrătoare în cazul în care salariatul este concediat pentru necorespundere profesională;

c) este suspendată în situaţia în care contractul individual de muncă este suspendat.

7. În situaţia concedierii pentru necorespundere profesională:

a) concedierea salariatului se întemeiază pe vinovăţia lui (deoarece nu s-a pregătit profesional);

b) necorespunderea profesională s-a ilustrat cu prilejul verificării realizată la şi pentru încheierea contractului individual de muncă;

c) angajatorul are obligaţia de a-i propune celui în cauză alt loc de muncă, în concordanţă cu pregătirea sa profesională (dacă în unitate există un astfel de loc de muncă vacant).

8. Concedierea disciplinară:

a) intervine exclusiv în cazul săvârşirii unei abateri grave;

b) nu poate fi dispusă în cazul încălcării repetate a obligaţiilor de serviciu;

c) include, prin definiţie, culpa salariatului.

9. În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică:

a) este exclusă culpa salariatului;

b) angajatorul este obligat să efectueze evaluarea prealabilă;

c) angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului un alt loc de muncă vacant în unitate, corespunzător cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

10. Decizia de concediere:

a) se emite de către angajator cu consultarea sindicatului din unitate;

b) în toate cazurile, produce efecte de la data comunicării ei salariatului;

c) trebuie întocmită în forma scrisă, cerută „ad validitatem”.

Preview document

Grile Dreptul Muncii - Pagina 1
Grile Dreptul Muncii - Pagina 2
Grile Dreptul Muncii - Pagina 3
Grile Dreptul Muncii - Pagina 4
Grile Dreptul Muncii - Pagina 5
Grile Dreptul Muncii - Pagina 6
Grile Dreptul Muncii - Pagina 7
Grile Dreptul Muncii - Pagina 8
Grile Dreptul Muncii - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • grile dreptul muncii 1.doc
  • grile dreptul muncii 2.doc
  • grile dreptul muncii 3.doc
  • grile dreptul muncii 4.doc
  • grile dreptul muncii 5.doc
  • grile dreptul muncii 6.doc
  • grile dreptul muncii 7.doc
  • grile dreptul muncii 8.doc
  • grile dreptul muncii 9.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii - test grilă

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Grile Dreptul Afacerilor

1. . Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Grile examen de selecție Drept Administrativ

1. Elementele administrației publice sunt: a) unitățile administrativ-teritoriale; b) elementul structural organic (autoritățile publice) și...

Teste grilă dreptul muncii (2010)

1. Constituie munca subordonata: a. munca prestata de voluntar in temeiul contractului de voluntariat b. munca persoanelor care presteaza...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Administrarea Salarizării - Domeniu de Bază al Managementului Resurselor Umane

Introducere Angajarea personalului reprezintă un act de voinţă reciprocă a celui ce angajează şi a celui angajat, concretizat prin încheierea...

Dreptul muncii - test grilă

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Ai nevoie de altceva?