Noțiunea de licență

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2264
Mărime: 19.61KB (arhivat)
Publicat de: Remus Crăciun
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Licența pentru practicarea anumitelor genuri de activitate este un act prin care se atestă capacitatea și dreptul titularului de a desfășura un anumit gen de activitate în condiții care să asigure calitatea și siguranța mărfurilor și serviciilor.

Genurile de activitate care se practică în bază de licență se stabilesc prin lege.

Acțiunea în spațiu a licenței

Sfera de acțiune a licenței este determinată de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licențe, în cazul în care legislația nu prevede altfel.Licența poate acționa și în afara hotarelor țării în conformitate cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

Termenul de valabilitate al licenței.Licența se acordă pentru un termen de 5 ani.

Dreptul la licență

Dreptul la licență îl au:

a) persoanele fizice și juridice, inclusiv cele străine, înregistrate în Republica Moldova ca subiecți ai activității de întreprinzător;

b) persoanele juridice care nu se află sub incidența prevederilor lit.a), înregistrate în modul stabilit de legislație;

c) persoanele fizice a căror activitate necesită licențiere în temeiul altor acte legislative.

Documentele necesare eliberării de licență

(1) Pentru a primi licență, persoana juridică sau fizică prezintă:

a) cerere, în care indică:

- denumirea sa, forma de organizare juridică, sediul și codul fiscal, în cazul unei persoane juridice; numele, prenumele (patronimicul, după caz), datele din buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) și codul fiscal, în cazul unei persoane fizice;

- genul de activitate pentru care solicită licență;

b) statutul (persoana juridică) sau decizia de fondare (persoana fizică);

c) documentul de înregistrare în conformitate cu legislația. certificat de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției;

d) după caz, avizul organului abilitat, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Documentele menționate la alin.(1) lit.b) și c) nu se cer de la persoanele fizice care au dreptul la licență în temeiul altor acte legislative.

Autoritățile abilitate cu dreptul de a acorda licențe

(1) Dreptul de a acorda licențe îl au ministerele, departamentele, alte autorități ale administrației publice pentru genurile de activitate prevăzute în anexa nr.2.

(2) Dreptul exclusiv de autorizare a activității băncilor și altor instituții financiare (case de schimb valutar, magazine "duty-free") aparține Băncii Naționale a Moldovei.

Comisia de eliberare a licențelor

(1) Prin ordinul conducătorului autorității abilitate cu dreptul de a acorda licențe se creează o comisie de eliberare a licențelor (în continuare - comisie), în componența a 5-7 membri (inclusiv președintele și secretarul) specialiști în domeniul respectiv.

(2) De competența comisiei ține:

a) examinarea cererii, verificarea actelor prezentate de solicitant și emiterea de decizie privind acordarea de licență sau privind respingerea cererii;

b) exercitarea controlului asupra conformității activității desfășurate de titularul de licență condițiilor stipulate în licență;

c) adoptarea de decizie privind suspendarea licenței;

d) executarea lucrărilor de secretariat:

- primirea, înregistrarea și evidența cererilor și actelor prezentate de solicitanți;

- evidența licențelor eliberate, suspendate sau retrase;

- evidența actelor referitoare la controlul asupra activității titularilor de licență;

e) întocmirea și păstrarea proceselor-verbale ale ședințelor sale.

Preview document

Noțiunea de licență - Pagina 1
Noțiunea de licență - Pagina 2
Noțiunea de licență - Pagina 3
Noțiunea de licență - Pagina 4
Noțiunea de licență - Pagina 5
Noțiunea de licență - Pagina 6
Noțiunea de licență - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Notiunea de licenta.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Dreptul transporturilor - Contractul de expediție

1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie...

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Dreptul Uniunii Europene I

ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Praxiologia normelor juridice

INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte...

Drept bancar

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția...

Te-ar putea interesa și

Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova

Introducere Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, după aceleasi legi, principii si regulamente,...

Drept Bancar - Republica Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova. 1.1. Identificaţi persoanele cărora Banca Naţională a Moldovei le poate deschide conturi sau acorda...

Plan de lecție

DISCIPLINA: Contabilitate CLASA a XI-a SUBIECTUL LECTIEI: Imobilizarile necorporale TIPUL LECTIEI: Dobandire de cunostinte SCOPURI derivate din...

Invenții cesiune de creanță

NOTE DE CURS* - 2005 - I N V E N T I A TRANSMITEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENTIILE PRIN CONTRACTELE DE CESIUNE SI DE LICENTA 1. CONSIDERATII...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Tranzacții Internaționale

CONTRACTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. Concept; caractere juridice; clasificare Contractul comercial internaţional este acordul de voinţă...

Teoria generală a statului și dreptului

Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din...

Ai nevoie de altceva?