Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 30941
Mărime: 132.97KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Vasilescu
Puncte necesare: 0
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Extras din curs

Primele semne ale acestei ştiinţe apare încă din epoca antică. Criminalistica, ca şi ştiinţă a fost fondată în urmă cu peste o sută de ani de către austriacul Hanse Gross, magistrat şi profesor de drept care a elaborat în 1893 un manual al judecătorului de instrucţie şi a definit criminalistica ca o ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal.

În privinţa identificării persoanelor după semnalmente, primele preocupări apar în Franţa în timpul lui Napoleon I care a înfiinţat prima poliţie judiciară, în fruntea căruia a pus un fost condamnat. Acesta a organizat pentru prima dată o evidenţă a infractorilor pe bază de fişe în care erau descrise semnalmentele persoanei, faptele comise de acestea, modul de operare şi poreclele.

În 1879 apare un nou sistem de identificare a infractorilor, sistemul antropometric, conceput de Alfonse Bertillon, care consta în măsurarea diferitelor segmente şi părţi ale corpului, sistem care s-a dovedit în timp că nu este destul de precis.

Acest sistem antropometric a fost înlocuit cu cel dactiloscopic, al cărui părinte este Francisc Calton. În ţara noastră, primele preocupări în domeniul criminalisticii apar în 1847, în timpul domniei lui Nicolae Şuţu, printr-o lucrare intitulată: „Reguli ce urmează a se păzi în privegherea şi cercetarea vinovaţilor”. Lucrarea cuprindea o serie de metode de tehnică şi tactică criminalistică.

Fotografia judiciară a fost pusă în practică din 1879, ceea ce situează România printre primele locuri în Europa în aplicarea acestui concept. O importanţă deosebită o au cei trei fraţi Minovici. Doctorul Mina Minovici a înfiinţat primul serviciu de evidenţă a infractorilor, folosind fişe antropometrice cu fotografii din faţă şi din profil, precum şi cu impresiunile papilare a primelor 4 degete de la mâna dreaptă. Tot el a înfiinţat şi prima morgă din România. Doctorul Ştefan Minovici a publicat în 1900 prima lucrare privind falsurile în documente şi fotografia în domeniul justiţiei. Nicolae Minovici a elaborat în 1904 primul tratat de medicină legală în România.

Dezvoltarea dactiloscopiei în România este opera doctorului Andrei Ionescu, care în 1914 a înlocuit metoda antropometrică cu metoda dactiloscopică. Alţi criminalişti au mai fost Petrescu Victor, care au elaborat instrucţiuni practice pentru cercetarea la faţa locului în cazul crimelor şi spargerilor. In 1920, Heri Stall, a publicat un tratat privind expertiza grafică şi tratat de grafologie şi expertiză în falsuri.

In 1902 s-a înfiinţat prima şcoală de poliţie ştiinţifică, iar în 1909 s-a înfiinţat şcoala de poliţie tehnică.

Noţiunea şi obiectul criminalisticii

Criminalistica este o ştiinţă juridică cu caracter autonom şi unitar care studiază, elaborează şi foloseşte metode şi mijloace tehnico ştinţifice, procedee tactice, şi metodice destinate descoperirii şi cercetării infracţiunilor, identificării infractorilor şi prevenirii faptelor antisociale.

Ea are un obiect de studiu propriu, şi un domeniu de cercetare bine delimitat.

Obiectul de studiu

- Elaborarea şi folosirea de metode şi mijloace tehnico ştiinţifice destinate descoperirii şi cercetării urmelor infracţiunii, create de om, de instrumente, de arme de foc, mijloace de transport şi fenomene fizico-chimice, în scopul identificării persoanelor sau obiectelor care s-au creat;

- Preluarea din alte domenii ale ştiinţei şi adaptarea lor la nevoile criminalisticii: din fizică, chimie, medicină legală, biologie, psihologie, logică, matematică, informatică, etc.

- Elaborarea de metode şi procedee ştiinţifice şi tactice pentru efectuarea actelor şi activităţilor de urmărire penală necesare în activitatea de cercetare a infracţiunilor.

- Elaborarea metodologiei de cercetare a diverselor genuri de infracţiuni prin studierea practicii judiciare şi valorificarea experienţei pozitive a organelor de urmărire penală.

- Elaborarea şi folosirea de metode şi mijloace tehnico tactice care să ducă la prevenirea săvârşirii de infracţiuni.

- Evidenţierea cauzelor şi condiţiilor care au generat sau favorizat săvârşirea infracţiunilor în vederea prevenirii acestora.

Principiile care stau la baza criminalisticii:

- Principiul legalităţii: toate activităţi de tehnică, tactică sau metodică criminalistică trebuie efectuate în baza legii;

- Principiul aflării adevărului: art. 3 din codul de procedură penală prevede că în desfăşurarea procesului trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la împrejurările cauzei şi persoana infractorului;

- Principiul prezumţiei de nevinovăţie, conform căruia orice persoană împotriva căreia s-a pornit un proces penal este prezumată nevinovată numai organelor judiciare revenindu-le obligaţia să administreze probele necesare dovedirii vinovăţiei.

- Procesul cercetării infracţiunilor reprezintă un caz particular de cunoaştere a realităţii: fiecare infracţiune are particularităţile ei, legate de natura faptei, împrejurările în care s-a comis, persoana infractorului, mobilul, modul de operare, mijloacele folosite

- Orice activitate infracţională lasă urme în mediul înconjurător şi se consumă în spaţiu şi timp: toate faptele infracţionale produc modificări în mediul care îl înconjoară şi ajută la identificarea făptuitorului.

- Orice fenomen legat de infracţiune produce în aceleaşi condiţii aceleaşi efecte;

- Examinarea criminalistică se realizează în principal prin comparaţie: se compară urmele rămase la locul faptei cu modelele tip legate de la persoanele bănuite că ar fi săvârşit acea infracţiune.

Preview document

Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 1
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 2
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 3
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 4
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 5
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 6
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 7
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 8
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 9
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 10
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 11
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 12
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 13
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 14
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 15
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 16
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 17
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 18
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 19
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 20
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 21
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 22
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 23
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 24
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 25
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 26
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 27
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 28
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 29
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 30
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 31
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 32
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 33
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 34
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 35
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 36
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 37
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 38
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 39
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 40
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 41
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 42
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 43
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 44
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 45
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 46
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 47
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 48
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 49
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 50
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 51
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 52
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 53
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 54
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 55
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 56
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 57
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 58
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 59
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 60
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 61
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 62
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 63
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 64
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 65
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 66
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 67
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 68
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 69
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 70
Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Notiunea Obiectul - Principiile Metodele si Sistemul Criminalisticii.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Interceptările Telefonice și Înregistrările audio-video Ambientale ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Mijloacele de probă în procesul penal 1.1 Evoluția mijloacelor de probă în procesul penal român Dovedirea faptelor și împrejurărilor într-un...

Interceptările și înregistrările audio sau video

Interceptarile si inregistrarile audio sau video In principiu, interceptările și înregistrările convorbirilor sau a comunicațiilor reprezintă un...

Reguli Generale ale Metodei Portretului Vorbit

1. SUCCINTE CONSIDERATII ISTORICE PRIVIND IDENTIFICAREA PERSOANEI PRINCIPIILE METODEI PORTRETULUI VORBIT Problema deosebirii unui om de altul,...

Criminalistică

Definiţie: Criminalistica este ştiinţa care elaborează metodele tactice şi mijloacele tehnico- ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Expertiză grafică - reglementarea juridică a expertizei grafice și problemele ce se pot rezolva

Stabilirea identităţii unor persoane sau obiecte privită în sensul cel mai larg - proprie tuturor domeniilor stiinţei - reprezintă elementul...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Balistica Judiciară

Balistica (gr. Ballo – a arunca) reprezinta o disciplina tehnico – militara ce studiaza legitatile miscarii proiectilelor trase din arma de foc,...

Criminalistică

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Metode fizico-chimice de investigare în chimie - criminalistică

Noţiunea, obiectul, metodele şi principiile criminalisticii Apărarea ordinii de drept, cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură...

Criminalistică

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Balistică Judiciară

Consideraţii privind noţiunea, obiectul şi sarcinile balisticii judiciare Balistica (gr. Ballo – a arunca) reprezintă o disciplină tehnico –...

Ai nevoie de altceva?