Organizarea și etica profesiilor juridice

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14604
Mărime: 64.51KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Unitatea de invatare 1

Consideratii generale despre justitie

Cuprins

1.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat.

1.2. Dublul grad de jurisdicţie

1.3. Egalitatea în faţa justitiei

1.4. Gratuitatea justiţiei

1.5. Colegialitatea

1.6. Accesul liber la justiţie

1.7. Procesul echitabil şi durata procedurilor.

1.8. Caracterul permanent şi sedentar al instanţelor

1.9. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor şi cel al continuităţii.

Obiectivele unitatii de invatare 1

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să:

• Identificati sensurile notiunii de justitie

• Identificati principiile ce stau la baza organizarii justitiei ca serviciu public.

Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare:

• într-o primă accepţiune, justiţia este o funcţie, funcţia de a judeca, de a decide asupra conflictelor ivite între diferitele subiecte de drept prin aplicarea legii. În acest sens se spune că judecătorul înfăptuieşte justiţia. Într-o astfel de viziune, justiţia este o prerogativă suverană care aparţine statului;

• Într-o a doua accepţiune, mai restrânsă, prin justiţie se înţelege ansamblul instituţiilor prin a căror mijlocire se poate exercita funcţia judiciară: instanţe judecătoreşti, magistraţi, auxiliari sau parteneri ai justiţiei etc.. Din această perspectivă, justiţia este un serviciu public al statului deoarece corespunde unei activităţi organizate, finanţate, reglate şi ale cărei rezultate sunt asumate de stat.

1.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat.

În societatea modernă rolul de a înfăptui justiţia şi l-a asuma statul. Faptul că justiţia este monopolul statului implică două consecinţe:

• nici o altă autoritate decât instanţele judecătoreşti legal instituite nu pot înfăptui justiţia, prin pronunţarea unor hotărâri care să se bucure de autoritatea lucrului judecat şi de forţă executorie. În acest sens, art.125 alin.1 din Constituţie prevede că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Csaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege;

• cealaltă consecinţă a principiului potrivit căruia justiţia este monopolul statului este aceea că statul este obligat să împartă justiţia atunci când se solicită acest lucru. Judecătorul care a fost învestit cu soluţionarea unei cereri nu poate refuza judecata, sub sancţiunea săvârşirii infracţiunii de denegare e dreptate. În acest sens art.3 C.civ. prevede că “judecătorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate”. Bineînţeles că este ideal ca judecătorul să soluţioneze cauza cu care a fost învestit, în temeiul unui text de lege al cărui conţiunt să fie neechivoc şi perfect aplicabil situaţiei de fapt ce caracterizează speţa. Însă, chiar dacă legea prezintă neclarităţi sau lacune, judecătorul este obligat să recurgă la interpretarea legii, iar în lipsă de text expres la analogia legii ori la analogia dreptului şi să rezolve cauza cu care a fost învestit.

1.2. Dublul grad de jurisdictie.

Organizarea justiţiei pe sistemul dublului grad de jurisdicţie porneste de la idee conform careia controlul ierarhic al hotărârilor judecătoreşti este un câştig incontestabil şi reprezintă atât o garanţie pentru justiţiabil în contra abuzurilor care ar putea să apară în activitatea unui judecător cât şi o recunoaştere a faptului că judecătorii pot greşi în opera lor de aplicare şi interpretare a legii.

Acest principiu presupune ca :

• instanţele judecătoreşti să nu se situeze la acelaşi nivel ierarhic şi să fie grupate două câte două, astfel încât un proces judecat într-o instanţă să poată ajunge apoi, prin exercitarea căilor de atac, în faţa unei instanţe superioare. Dacă o cauză este judecată în primă instanţă la tribunal, apelul se va soluţiona de curtea de apel, iar recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

• chiar dacă procesul urmează trei faze – primă instanţă, apel şi recurs - nu se poate vorbi de un triplu grad de jurisdicţie. Recursul este o cale de atac extraordinară care nu permite discutarea cauzei sub toate aspectele de fapt şi de drept, singurele problemele susceptibile de a fi analizate fiind cele de drept şi numai dacă se încadrează în motivele indicate în mod expres şi limitativ de lege. Analizarea cauzei sub toate aspectele sale de fapt şi de drept şi administrarea unui probatoriu complet este posibilă numai în faza judecăţii în primă instanţă şi în faţa instanţei de apel, motiv pentru care chiar dacă legea prevede şi calea de atac a recursului, nu se poate vorbi decât de un dublu grad de jurisdicţie.

Preview document

Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 1
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 2
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 3
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 4
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 5
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 6
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 7
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 8
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 9
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 10
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 11
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 12
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 13
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 14
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 15
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 16
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 17
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 18
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 19
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 20
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 21
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 22
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 23
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 24
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 25
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 26
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 27
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 28
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 29
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 30
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 31
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 32
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 33
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 34
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 35
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 36
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 37
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 38
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 39
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 40
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 41
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 42
Organizarea și etica profesiilor juridice - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Etica Profesiilor Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Profesii Liberale

AVOCATUL Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã,...

Referat Organizarea profesiilor liberale.

Răspunderea ca şi notiune, are un conţinut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, în cadrul mai multor ştiinţe, în încercarea de a...

Te-ar putea interesa și

Cadrul Teoretic și Conceptual al Auditului Financiar

Cap. I Auditul – definire, rol si obiective 1.1 Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului Notiunea de audit provine din...

Audit Financiar la Insitutii Publice - Salarizare

INTRODUCERE Lucrarea prezintă mecanismele de funcţionare ale unui audit extern independent, într-o societate democratică modernă. Semnalează...

Dreptul tratatelor internaționale

Capitolul I. Noţiuni introductive Secţiunea I. Introducere privind etica profesiilor juridice 1. Ce este etica ? Deşi există opinii potrivit...

Studiu privind Comportamentul Etic al Personalului Medical

INTRODUCERE Este adevărat că nu există societatea ideală, însă în multe domenii există situaţii, fapte, comportamente care te supără, chiar te...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Particularități ale activități brokerilor de credite în lume

Cap.1 Definirea brokerilor de credite şi caracteristicile activităţii acestora prin prisma avantajelor oferite şi a prejudecăţilor 1.1. Definirea...

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere...

Teste sociologie

1. Precizaţi diferenţa dintre obiectul de studiu al sociologiei muncii şi sociologiei generale. Sociologia este stiinta sociala care studiaza...

Ai nevoie de altceva?