Regulament de funcționare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 9076
Mărime: 29.63KB (arhivat)
Publicat de: Eugenia Alexandru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1.

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.

Art. 2.

Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.

Art. 3

Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Art. 4.

Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Art. 5.

Actele notariale pot fi efectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si de alte institutii, in conditiile si limitele prevazute de lege.

Art. 6.

Notarii publici si celelalte institutii prevazute la art. 5, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor.

In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui.

Daca inscrisul prezentat are un continut indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa in act.

Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza intocmirea actului.

Art. 7.

Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Capitolul II - Competenta notarilor publici

Art. 8.

Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;

c) procedura succesorala notariala;

d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

j) efectuarea si legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;

l) orice alte operatiuni prevazute de lege.

Art. 9.

Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala, altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Art. 10.

In indeplinirea atributiilor ce-i revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:

a) procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;

b) in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;

c) actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;

d) eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public in al carui birou se afla originalul acestora.

Art. 11.

Conflictele de competenta intre birourile notarilor publici situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Hotararea judecatoriei este definitiva. Cand conflictul intervine intre birouri notariale situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul de notar public cel din urma sesizat.

Art. 12.

Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici vor indeplini, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti;

b) legalizarea copiilor de pe inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata.

Actele prevazute la alin. 1, in cazul in care depunerea lor este necesara la unele institutii sau agenti economici, vor fi indeplinite de acestea.

Art. 13.

Activitatea notariala a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei se desfasoara pe baza legii romane si a intelegerilor internationale la care Romania este parte, precum si potrivit uzantelor internationale.

La cererea persoanelor fizice avand cetatenia romana, precum si a persoanelor juridice romane, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei indeplinesc urmatoarele acte notariale:

a) redactarea de inscrisuri in vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii;

b) autentificarea inscrisurilor;

c) legalizarea sigiliilor si a semnaturilor;

d) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

e) certificarea unor fapte;

f) legalizarea de copii de pe inscrisuri;

g) efectuarea si legalizarea traducerilor;

h) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;

i) eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Activitatile notariale prevazute la alin. 2 lit. c), f) si g) pot fi indeplinite, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun.

Actele notariale se indeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si la bordul navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla stationate in raza de activitate a acestor organe, precum si la domiciliul cetateanului roman ori in alt loc, daca acest lucru este prevazut in conventiile internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parti sau legea locala nu se opune.

Preview document

Regulament de funcționare - Pagina 1
Regulament de funcționare - Pagina 2
Regulament de funcționare - Pagina 3
Regulament de funcționare - Pagina 4
Regulament de funcționare - Pagina 5
Regulament de funcționare - Pagina 6
Regulament de funcționare - Pagina 7
Regulament de funcționare - Pagina 8
Regulament de funcționare - Pagina 9
Regulament de funcționare - Pagina 10
Regulament de funcționare - Pagina 11
Regulament de funcționare - Pagina 12
Regulament de funcționare - Pagina 13
Regulament de funcționare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Regulament de Functionare.doc

Alții au mai descărcat și

Deschiderea Succesiunii și a Procedurii Succesorale

Activitatea succesorala notariala este necesara societatii pentru ca aduce ordine in dreptul succesoral si in problemele ce le are aproape fiecare...

Invenții cesiune de creanță

NOTE DE CURS* - 2005 - I N V E N T I A TRANSMITEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENTIILE PRIN CONTRACTELE DE CESIUNE SI DE LICENTA 1. CONSIDERATII...

Desene și Modele Industriale

NOTE DE CURS* - 2007 - DESENE SI MODELE INDUSTRIALE CAPITOLUL I IZVOARE JURIDICE Ansamblul materiei desenelor si modelelor industriale este...

Drept Administrativ

Constantele modelului democratic de administratie publica sunt acele principii generale care se gasesc atât in modelul liberal cat si in modelul...

Actele Nesupuse Controlului și Limitele Controlului

Actele nesupuse controlului si limitele controlului 1.Actul administrativ – forma si emitere În acceptiunea cea mai directa, a administra...

Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ

Juristconsultul roman Domitius Ulpianus a fost primul care a facut distinctia dintre dreptul civil si dreptul public, definind „jus privatum” ca...

Cetățenia

1.1. Consideratii generale Pentru a întelege termenul de cetatenie, trebuie sa facem o analiza, în sensul dictionarelor unor limbi diferite....

Guvernul României

Consideratii generale. Guvernul este autoritatea de vârf a administratiei publice, cu competenta materiala generala, pe care o exercita pe întreg...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Prezentarea Primăriei Sectorului 1

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Metodele si principiile ce sunt folosite pentru organizarea si...

Matricea BCG și Analiza SWOT

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1. AFACEREA 1.1. Firma: S.C. DELICIU S.A. a fost infiintata in decembrie 2003 avand ca domeniu de...

Managementul organizațiilor publice, organizare și structura organizatorică în Primăria Municipiului Iași

1.1. Definire Din perspectiva managementului public, institutiile si autoritatile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social...

Izvoarele Dreptului Muncii

1. Semnificatia termenului ”munca” Munca, inteleasa ca o activitate creatoare de valori materiale sau spirituale, este indisolubil corelata cu...

Ai nevoie de altceva?