Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4161
Mărime: 16.33KB (arhivat)
Publicat de: Dana-Tudosia Dragu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Carmen
Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de drept Simion Barnutiu Sibiu

Extras din curs

Juristconsultul roman Domitius Ulpianus a fost primul care a facut distinctia dintre dreptul civil si dreptul public, definind „jus privatum” ca ramura a dreptului care priveste interesele indivizilor si „jus publicum” ca ramura a dreptului care priveste interesele statului.

Din sfera dreptului public, care cuprinde dreptul constitutional, dreptul penal, dreptul fiscal, trebuie precizat si dreptul administrativ care, prin obiectul sau propriu si modul de aplicare se deosebeste de celelalte ramuri.

O prima distinctie a fost facuta în literatura de specialitate cu privire la faptul ca „ dreptul constitutional este cel care organizeaza, iar dreptul administrativ cel care lucreaza”.

În ceea ce priveste deosebirea dintre dreptul fiscal, prin care se reglementeaza raporturile dintre stat (prin administratia sa specializata) si contribuabili si dreptul administrativ, precizam ca acesta contine normele de organizare si functionare pentru însasi organele fiscale (ale statului sau ale unitatilor administrativ–teritoriale).

În ce priveste distinctia care trebuie facuta între dreptul penal si dreptul administrativ, elementul esential îl constituie sanctiunea; dreptul penal reglementeaza modul de sanctionare a persoanelor care încalca legea penala, în timp ce dreptul administrativ sanctioneaza persoanele care încalca normele de drept administrativ.

Ceea ce este comun tuturor ramurilor de drept public este faptul ca în raporturile juridice în care unul din subiecti este statul sau alta autoritate publica, nu functioneaza principiul egalitatii partilor

Dreptul administrativ, ca ramura a dreptului public cuprinde ansamblul de norme juridice privind crearea, organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice. Dreptul administrativ constituie cadrul legal de desfasurare a activitatii administratiei, normele sale conferind administratiei publice puteri, prerogative care nu exista la normele de drept ce reglementeaza relatiile dintre particulari. Aceasta caracteristica face din raporturile juridice administrative raporturi de subordonare, de inegalitate a partilor, fiindca dreptul administrativ actioneaza în regim de putere publica, normele sale având caracter imperativ.

Dreptul administrativ, ca dreptul aplicabil administratiei, poate fi definit ca ramura a dreptului public formata din normele juridice ce reglementeaza relatiile sociale privind constituirea, organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice, în regim de putere publica, statutul functionarilor publici si responsabilitatea administratiei. Ramura dreptului administrativ reprezinta obiectul de cercetare al stiintei dreptului administrativ care, cerceteaza normele juridice aplicabile administratiei, evolutia istorica a ramurii de drept si aspectele legate de armonizarea dreptului administrativ cu dreptul comunitar european.

Din definitia de mai sus, rezulta câteva trasaturi caracteristice ale dreptului administrativ:

a) dreptul administrativ este o ramura a dreptului public român;

b) normele juridice ce constituie ramura dreptului administrativ reglementeaza modul de constituire, de organizare si functionare a autoritatilor administratiei publice, competenta acestora;

c) normele dreptului administrativ au caracter aproape exclusiv imperativ, constituind un regim derogator al actiunilor administratiei publice, un regim de putere publica, de supraordonare a subiectelor raporturilor juridice, deasupra aflându-se întotdeauna autoritatile administratiei;

d) dreptul administrativ cuprinde si normele juridice care reglementeaza statutul juridic al functionarilor publici si pe acela privind responsabilitatea administratiei. Caracterul imperativ al normelor juridice nu exclude tragerea la raspundere a administratiei pentru nesocotirea interesului general si al interesului juridic, particular recunoscut ca atare de drept.

Preview document

Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 1
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 2
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 3
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 4
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 5
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 6
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 7
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 8
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 9
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 10
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 11
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 12
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 13
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 14
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 15
Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, Normele si Izvoarele Dreptului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Proprietatea publică și proprietatea privată

Dreptul de proprietate publica este dreptul real principal,inalienabil, insesizabil, imprescriptibil, care confera atributele de posesie, folosinta...

Domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale

Noţiunile de bun public şi de proprietate publică au fost prezente şi la noi în ţară din cele mai vechi timpuri, dar Regulamentele Organice ale...

Instituții europene - realități și perspective - proces decizional și actele juridice ale Uniunii Europene

Aspecte generale Mai mult decât o confederaţie de state, mai puţin decât un stat federal, Uniunea Europeană este o construcţie nouă care nu intră...

Drept Administrativ

I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Având drept scop realizarea unor interese...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Te-ar putea interesa și

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Izvoarele Dreptului Administativ

Administratia publica, in cadrul statului de drept, trebuie sa se conformeze, in activitatea sa, normele juridice (cuvantul norma este echivalent...

Izvoarele Formale Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

Notiunea de izvor de drept al dreptului administrativ In acceptiunea cotidiana, prin izvor de drept se intelege forma de exprimare juridica a...

Sinteze licență drept administrativ

Prin administratie se poate întelege: - continutul principal al activit put executive a statului; - sist de aut pub care înfâptuiesc put...

Drept Administrativ

1)CONCEPTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA interesul public este influentat de regimul politic,forma de guvernamant,cond social-istorice,interne si...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Ai nevoie de altceva?