Teoria generală a dreptului

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 57243
Mărime: 745.35KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Drd. Mocanu Mihaela
UNIVERSITATEA „ANDREI SAGUNA” CONSTANTA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Obiectul teoriei generale a dreptului si metodele acestuia
 3. 1.Importanta studierii dreptului
 4. 2.Sistemul stiintelor juridice si locul teroriei generale a dreptului in acest sistem
 5. 3.Metodele cercetarii stiintifice a dreptului
 6. Capitolul II
 7. Conceptul de drept
 8. 1.Notiunea dreptului;etimologie;terminologie;
 9. 2.Aparitia si dezvoltarea dreptului
 10. 3.Definitia dreptului
 11. 4.Factorii de configurare a dreptului
 12. 5.Dreptul si statul
 13. 5.1.Consideratii generale despre stat
 14. 5.2.Elementele constitutive ale statului
 15. 5.3.Forma statului
 16. 5.4.Corelatia stat- drept
 17. 5.5.Statul de drept si trasaturile sale
 18. Capitolul III
 19. Principiile dreptului
 20. 1.Notiune, importanta, clasificare
 21. 2.Principiile generale ale dreptului
 22. 2.1. Principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului
 23. 2.2. Principiul libertăţii
 24. 2.3. Principiul echităţii şi justiţiei
 25. 2.4. Principiul egalităţii
 26. 2.5. Principiul responsabilităţii
 27. 3.Principiile fundamentale de ramura
 28. 4.Principii specifice unor institutii de drept
 29. Capitolul IV
 30. Functiile dreptului
 31. 1.Notiunea de functie a dreptului
 32. 2.Prezentarea functiilor dreptului
 33. Capitolul V
 34. Sistemul dreptului
 35. 1.Notiunea si conceptul sistemului dreptului
 36. 2.Componentele de sistem ale dreptului
 37. 3.Ramurile de drept
 38. Capitolul VI
 39. Norma juridica
 40. 1.Sistemul normelor din societate
 41. 1.1.Norme tehnice si norme sociale
 42. 1.2.Obiceiul
 43. 1.3.Normele de convieţuire
 44. 1.4.Morala şi normele morale
 45. 2.Notiunea de norma juridica; trasaturile normei juridice
 46. 3.Structura normei juridice
 47. 3.1.Structura logico-juridică a normei juridice
 48. 3.2.Structura tehnico-legislativă a normei juridice
 49. 4.Clasificarea normelor juridice
 50. 5.Actiunea normei juridice
 51. 5.1 Actiunea in timp a normelor juridice
 52. a.Intrarea in vigoare
 53. b.Principiile actiunii in timp a normelor
 54. 5.2.Acţiunea normelor juridice în spaţiu
 55. 5.3. Acţiunea normelor juridice asupra subiectelor
 56. 6.Interpretarea normelor juridice
 57. 6.1.Necesitatea interpretării dreptului
 58. 6.2. Noţiunea, obiectul, scopul şi importanţa interpretării
 59. 6.3. Formele (felurile) interpretării
 60. 6.4. Metodele (metodologia) de interpretare a dreptului
 61. 6.5. Analogia în drept
 62. Capitolul VII
 63. Izvoarele dreptului
 64. 1.Notiunea de izvor(sursa) de drept
 65. 2. Sistemul izvoarelor dreptului român contemporan
 66. 3. Caracterizarea izvoarelor dreptului roman
 67. 4. Actele normative ale organelor de stat
 68. 5. Actele normative ale organelor de stat subordonate legii
 69. 6. Acte normative internationale
 70. 7. Alte izvoare ale dreptului
 71. 7.1.Obiceiul juridic sau cutuma
 72. 7.2. Contractul normative
 73. 7.3.Practica judiciară în sistemul dreptului roman contemporan
 74. 7.4.Ştiinţa juridică (doctrina)
 75. Capitolul VIII
 76. Raportul juridic
 77. 1.Conceptul raportului juridic
 78. 2. Trăsăturile (caracteristicile) raportului juridic
 79. 3. Elementele (structura) raportului juridic
 80. 3.1. Părţile (subiectele) raportului juridic.
 81. 3.2. Conţinutul raportului juridic
 82. 3.3.Obiectul raportului juridic
 83. 4. Clasificarea raporturilor juridice
 84. 5. Formarea, modificarea şi încetarea raporturilor juridice. Actele şi faptele juridice
 85. 5.1. Noţiunea faptelor juridice
 86. 5.2. Clasificarea faptelor juridice
 87. 5.3. Actele juridice
 88. Capitolul IX
 89. Raspunderea juridica
 90. 1.Noţiunea răspunderii juridice
 91. 2.Condiţiile răspunderii juridice
 92. 2.1.Fapta (conduita) ilicită
 93. 2.2.Rezultatul faptei ilicite
 94. 2.3.Raportul sau legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător
 95. 2.4.Subiectul răspunderii juridice
 96. 2.5Vinovăţia
 97. 2.6Cauze care exclud caracterul ilicit al faptei şi cauze care
 98. înlătură răspunderea juridică
 99. 3.Formele (felurile) răspunderii juridice
 100. Capitolul X
 101. Realizarea dreptului
 102. 1. Noţiunea realizării dreptului
 103. 2.Noţiunea aplicării dreptului
 104. 3.Fazele procesului de aplicare a dreptului
 105. Capitolul XI
 106. Tehnica elaborarii actelor normative
 107. 1.Principiile activităţii normative
 108. 2.Tehnica juridică
 109. 3.Tehnica elaborării actelor normative
 110. 4.Tehnica redactării actelor juridice individuale
 111. 5.Sistematizarea actelor normative

Extras din curs

Capitolul I

Obiectul teoriei generale a dreptului si metodele acestuia

1. Importanta studierii dreptului

Conceptul “statul de drept” este o notiune care prezideaza orice dezbatere

publica, astfel ca studierea acestui concept are o importanta covarsitoare atat

pentru intelegerea lui cat si pentru dezvoltarea societatii noastre.

Dreptul - după cum vom vedea pe parcursul cursului - este un ansamblu de

reguli de conduită obligatorii ce consfinţesc anumite drepturi, libertăţi şi obligaţii

ale oamenilor în relaţiile lor reciproce, a căror respectare este asigurată, la nevoie,

de către forţa publică.

Orice comunitate umană, încă de la primele colectivităţi, a simţit nevoia unei

organizări, a unei discipline, fără de care convieţuirea ar fi imposibilă. S-au format

inevitabil anumite reguli, norme, obiceiuri a căror respectare era necesară

colectivităţii respective şi care la început era asigurată de şeful familiei, apoi în

gintă, în trib de şeful de gintă, trib, direct sau împreună cu sfatul bătranilor, pentru

ca apoi să se creeze un organism special chemat să aplice şi să asigure respectarea

acestor norme. Acest organism întruchipa puterea publică şi era constituit ca ceva

distinct de colectivitatea respectivă, care s-a chemat pe rand cetate (civitas polis)

apoi republică sau imperiu, cu timpul a căpătat denumirea de stat.

Evoluţia societăţii umane a confirmat dictonul "ubi societas, ibi ius" ("unde

este societate, acolo este şi drept"). Omul este o fiinţă politică - "zoon politikon" -

spunea Aristotel. El trăieşte în societate, fiind o fiinţă socială. Deci omul, ca fiinţă

socială, trăieşte într-o colectivitate în care se formează în funcţie de anumite

situaţii complexe diferite norme de conduită care la început sunt mai simple,

rudimentare, pentru ca apoi în societatea modernă şi mai ales în cea contemporană,

legislaţia să ia o extindere foarte amplă, cerută de viaţa socială, de transformările

care au loc, de nevoile dezvoltării vieţii sociale. Nu fară temei se vorbeşte azi,

uneori, chiar de o inflaţie legislativă în numeroase ţări.

Desigur că apariţia şi dezvoltarea dreptului se produce în funcţie de epoca

istorică, de condiţiile economice, sociale, politice, culturale, naţionale din fiecare

ţară.

Tocmai de aceea este necesar şi important a se studia dreptul, condiţiile care

influenţează modificarea, transformarea lui, pentru a-i determina direcţiile

dezvoltării sale viitoare, modalităţile potrivite pentru a asigura aplicarea,

respectarea lui, precum şi asigurarea drepturilor şi libertăţii membrilor societăţii,

ale oamenilor.

Statul de drept a apărut ca o replică la abuzul de putere la statul absolutist şi

societatea ierarhizată cu privilegiile feudale, în urma revoluţiilor burgheze,

democratice, care au aşezat la temeliile puterii "declaraţiile drepturilor şi

libertăţilor omului".

Acest concept urmăreşte să înlăture arbitrariul şi fărădelegea, să asigure

siguranţa juridică a cetăţeanului, garanţia domniei legii, astfel ca fiecare cetăţean să

fie conştient de faptul că demnitatea sa, drepturile şi libertăţile sale sunt asigurate

prin lege, în caz de violare a lor, indiferent că încălcarea se produce de către un

organ al puterii publice, de către un funcţionar de stat, sau de către un alt cetăţean,

justiţia va interveni, îl va apăra şi repune în drepturi şi va sancţiona pe cel care a

atentat la interesele sale legitime.

Nu in ultimul rand trebuie mentionat ca fiecare dintre noi sîntem implicaţi în

nenumărate raporturi sociale cu caracter juridic, ceea ce solicită cunoaşterea şi

aplicarea corectă a normelor juridice.

Iată aşadar că, odată cu apariţia dreptului, apare şi necesitatea studierii

dreptului, cunoaşterea fenomenului juridic avînd de-a lungul istoriei o evoluţie

complexă ce a dus la formarea ştiinţei juridice ca element de sine stătător în

sistemul ştiinţelor în general, al celor sociale în special.

2. Sistemul stiintelor juridice si locul teroriei generale a dreptului in acest

sistem

Ca fenomen social, ştiinţa trebuie privită atât ca un sistem de cunoştinţe, cât

şi ca un sistem generator de noi valori spirituale.

Ştiinţele, în general, se clasifică în ştiinţe ale naturii, ştiinţe despre societate

şi ştiinţe despre gândire1.

Pentru a plasa ştiinţa dreptului în ansamblul ştiinţelor, trebuie să ne referim

la două trăsături esenţiale ale obiectului său: a) dreptul este un fenomen social, un

produs al vieţii în societate şi b) obiectul ştiinţei juridice are caracterul unei reguli,

al unei norme a acţiunii generale2. Pornind de la aceste trăsături, deducem că ştiinţa

dreptului aparţine grupului ştiinţelor despre societate, şi anume subgrupului

ştiinţelor normative, care au la bază ideea de finalitate şi caută ceea ce trebuie să

fie, nu fapte, ci soluţii.

Ştiinţa dreptului este o ştiinţă normativă în dublu sens: este o ştiinţă cu

privire la norme deoarece fragmentul din realitatea socială pe care-1 studiază este

reprezentat de normele juridice , dar şi o ştiinţă ce degajă o linie de conduită.

Obiectul ştiinţelor juridice îl constituie studierea dreptului, a fenomenului

juridic în toată complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de norme, drepturile

subiective, relaţiile juridice şi ordinea de drept din societate, conştiinţa juridică ş.a.

Ansamblul disciplinelor juridice se constituie într-un sistem al ştiinţelor

juridice în cadrul căruia se pot distinge, în funcţie de sfera şi modul de abordare a

studiului dreptului, trei grupe şi anume: a) ştiinţele juridice teoretice, globale; b)

ştiinţele juridice de ramură şi c) ştiinţele juridice istorice3.Unii autori4 includ in

aceasta clasificare si grupa stiintelor auxiliare(participative) care fara a face parte

propriu-zis din sistemul ştiinţei dreptului, sunt totusi indispensabile cunoaşterii

unor fenomene juridice sau corectei aplicări a normelor juridice5.

Preview document

Teoria generală a dreptului - Pagina 1
Teoria generală a dreptului - Pagina 2
Teoria generală a dreptului - Pagina 3
Teoria generală a dreptului - Pagina 4
Teoria generală a dreptului - Pagina 5
Teoria generală a dreptului - Pagina 6
Teoria generală a dreptului - Pagina 7
Teoria generală a dreptului - Pagina 8
Teoria generală a dreptului - Pagina 9
Teoria generală a dreptului - Pagina 10
Teoria generală a dreptului - Pagina 11
Teoria generală a dreptului - Pagina 12
Teoria generală a dreptului - Pagina 13
Teoria generală a dreptului - Pagina 14
Teoria generală a dreptului - Pagina 15
Teoria generală a dreptului - Pagina 16
Teoria generală a dreptului - Pagina 17
Teoria generală a dreptului - Pagina 18
Teoria generală a dreptului - Pagina 19
Teoria generală a dreptului - Pagina 20
Teoria generală a dreptului - Pagina 21
Teoria generală a dreptului - Pagina 22
Teoria generală a dreptului - Pagina 23
Teoria generală a dreptului - Pagina 24
Teoria generală a dreptului - Pagina 25
Teoria generală a dreptului - Pagina 26
Teoria generală a dreptului - Pagina 27
Teoria generală a dreptului - Pagina 28
Teoria generală a dreptului - Pagina 29
Teoria generală a dreptului - Pagina 30
Teoria generală a dreptului - Pagina 31
Teoria generală a dreptului - Pagina 32
Teoria generală a dreptului - Pagina 33
Teoria generală a dreptului - Pagina 34
Teoria generală a dreptului - Pagina 35
Teoria generală a dreptului - Pagina 36
Teoria generală a dreptului - Pagina 37
Teoria generală a dreptului - Pagina 38
Teoria generală a dreptului - Pagina 39
Teoria generală a dreptului - Pagina 40
Teoria generală a dreptului - Pagina 41
Teoria generală a dreptului - Pagina 42
Teoria generală a dreptului - Pagina 43
Teoria generală a dreptului - Pagina 44
Teoria generală a dreptului - Pagina 45
Teoria generală a dreptului - Pagina 46
Teoria generală a dreptului - Pagina 47
Teoria generală a dreptului - Pagina 48
Teoria generală a dreptului - Pagina 49
Teoria generală a dreptului - Pagina 50
Teoria generală a dreptului - Pagina 51
Teoria generală a dreptului - Pagina 52
Teoria generală a dreptului - Pagina 53
Teoria generală a dreptului - Pagina 54
Teoria generală a dreptului - Pagina 55
Teoria generală a dreptului - Pagina 56
Teoria generală a dreptului - Pagina 57
Teoria generală a dreptului - Pagina 58
Teoria generală a dreptului - Pagina 59
Teoria generală a dreptului - Pagina 60
Teoria generală a dreptului - Pagina 61
Teoria generală a dreptului - Pagina 62
Teoria generală a dreptului - Pagina 63
Teoria generală a dreptului - Pagina 64
Teoria generală a dreptului - Pagina 65
Teoria generală a dreptului - Pagina 66
Teoria generală a dreptului - Pagina 67
Teoria generală a dreptului - Pagina 68
Teoria generală a dreptului - Pagina 69
Teoria generală a dreptului - Pagina 70
Teoria generală a dreptului - Pagina 71
Teoria generală a dreptului - Pagina 72
Teoria generală a dreptului - Pagina 73
Teoria generală a dreptului - Pagina 74
Teoria generală a dreptului - Pagina 75
Teoria generală a dreptului - Pagina 76
Teoria generală a dreptului - Pagina 77
Teoria generală a dreptului - Pagina 78
Teoria generală a dreptului - Pagina 79
Teoria generală a dreptului - Pagina 80
Teoria generală a dreptului - Pagina 81
Teoria generală a dreptului - Pagina 82
Teoria generală a dreptului - Pagina 83
Teoria generală a dreptului - Pagina 84
Teoria generală a dreptului - Pagina 85
Teoria generală a dreptului - Pagina 86
Teoria generală a dreptului - Pagina 87
Teoria generală a dreptului - Pagina 88
Teoria generală a dreptului - Pagina 89
Teoria generală a dreptului - Pagina 90
Teoria generală a dreptului - Pagina 91
Teoria generală a dreptului - Pagina 92
Teoria generală a dreptului - Pagina 93
Teoria generală a dreptului - Pagina 94
Teoria generală a dreptului - Pagina 95
Teoria generală a dreptului - Pagina 96
Teoria generală a dreptului - Pagina 97
Teoria generală a dreptului - Pagina 98
Teoria generală a dreptului - Pagina 99
Teoria generală a dreptului - Pagina 100
Teoria generală a dreptului - Pagina 101
Teoria generală a dreptului - Pagina 102
Teoria generală a dreptului - Pagina 103
Teoria generală a dreptului - Pagina 104
Teoria generală a dreptului - Pagina 105
Teoria generală a dreptului - Pagina 106
Teoria generală a dreptului - Pagina 107
Teoria generală a dreptului - Pagina 108
Teoria generală a dreptului - Pagina 109
Teoria generală a dreptului - Pagina 110
Teoria generală a dreptului - Pagina 111
Teoria generală a dreptului - Pagina 112
Teoria generală a dreptului - Pagina 113
Teoria generală a dreptului - Pagina 114
Teoria generală a dreptului - Pagina 115
Teoria generală a dreptului - Pagina 116
Teoria generală a dreptului - Pagina 117
Teoria generală a dreptului - Pagina 118
Teoria generală a dreptului - Pagina 119
Teoria generală a dreptului - Pagina 120
Teoria generală a dreptului - Pagina 121
Teoria generală a dreptului - Pagina 122
Teoria generală a dreptului - Pagina 123
Teoria generală a dreptului - Pagina 124
Teoria generală a dreptului - Pagina 125
Teoria generală a dreptului - Pagina 126
Teoria generală a dreptului - Pagina 127
Teoria generală a dreptului - Pagina 128
Teoria generală a dreptului - Pagina 129
Teoria generală a dreptului - Pagina 130
Teoria generală a dreptului - Pagina 131
Teoria generală a dreptului - Pagina 132
Teoria generală a dreptului - Pagina 133
Teoria generală a dreptului - Pagina 134
Teoria generală a dreptului - Pagina 135
Teoria generală a dreptului - Pagina 136
Teoria generală a dreptului - Pagina 137

Conținut arhivă zip

 • Teoria Generala a Dreptului.pdf

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului

I. Conceptul izvorului de drept Dreptul este în egală măsura tehnica şi artă (a binelui şi a echităţii – “jus est ars boni et aequi”), principiu...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Norma Juridică

I. Caracteristicile normei juridice I.1 Conceptul de normă juridică Norma juridică ca element constitutiv al dreptului este o regulă de conduită,...

Drepturile și morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Norma Juridică

1. Conceptul de normă juridică Normele juridice "reprezintă reguli de conduită instituite sau sancţionate de stat, a căror aplicare este asigurată...

Normă Juridică

1. CONCEPTELE DE NORMĂ JURIDICĂ Normele juridice constituie structura internă a dreptului privit în ansamblu, elementele sale constitutive....

Norma Juridică

1. Notiunea de interpretare a normelor juridice Interpretarea desemneaza operatiunea intelectuala de stabilire a sensului exact al normelor...

Evoluția izvoarelor formale în dreptul românesc - cutuma

1. Conceptul izvorului de drept Izvoarele dreptului românesc, în special izvoarele formale constituie baza ştiinţelor juridice care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Locul Teoriei Generale a Dreptului în Sistemul Științelor Juridice

O cunoaştere cât mai detaliată a realităţii interioare şi a celei înconjurătoare a reprezentat dintotdeauna o preocupare continuă a fiinţei umane....

Locul și rolul științei teoriei generale a dreptului în sistemul științelor juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

TGD - relația dintre teoria generală a dreptului și filosofia dreptului

INTRODUCERE sau Ubi jus, ibi remedium Unde se aplică legea numai acolo se face dreptate. Dreptul e o ştiinţă socială, doarece obiectul său e să...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Teoria Generală a Dreptului

CAPITOLUL I – DREPTUL SI STATUL Sectiunea I – Conceptul de drept §1. Notiunea de drept Cuvântul „drept” deriva din latinescul directus ceea ce...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Teoria generală a statului și dreptului

Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din...

Ai nevoie de altceva?