Amenajarea Teritoriului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 56285
Mărime: 471.47KB (arhivat)
Publicat de: Dorian-Damian Chira
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Contoman

Extras din curs

Amenajarea teritoriului constituie o preocupare centrală a lumii contemporane, impunându-se ca o necesitate obiectivă pentru coordonarea multiplelor interese ce se interferează pe acelaşi teritoriu şi folosirea raţională a resurselor, ca un factor generator al dezvoltării.

Componenta proceselor de industrializare, urbanizare şi modernizare a agriculturii, organizarea teritoriului constituie expresia spaţială a politicii economice şi sociale, asigurând gospodărirea optimă a resurselor, dezvoltarea echilibrată a spaţiului în condiţiile dinamicii cerinţelor şi aspiraţiilor umane.

Din analiza problemelor organizării teritoriului pe plan mondial, într-o accepţiune foarte largă, aceasta cuprinde complexul măsurilor pentru punerea în valoare a resurselor şi dezvoltarea integrală din punct de vedere economic şi uman.

Activitatea de organizare a teritoriului trebuie să propună soluţionări probabile alternative, cu menirea de a evidenţia posibilităţile de dezvoltare armonioasă şi echilibrată a teritoriului, să ofere soluţii pentru repartizarea judicioasă dorită, voită sau posibilă a forţelor de producţie şi să urmărească valorificarea superioară a resurselor materiale şi umane în condiţii economice avantajoase.

În etapa actuală de dezvoltare generală, economică, socială şi culturală a ţării, un rol important îl are amenajarea (sistematizarea) teritorială a oraşelor şi localităţilor rurale.

Amenajarea generală a teritoriului trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă a teritoriului, repartizarea raţională, echilibrată a forţelor de producţie pe baza îmbinării organice a criteriilor de ordin politic, social şi cele de eficienţă economică care să permită obţinerea unor soluţii necesare realizării următoarelor obiective:

-reducerea cheltuielilor de investiţii pentru amenajările şi construcţiile necesare dezvoltării şi echipării complexe a teritoriului;

-reducerea deplasărilor pentru muncă a populaţiei prin apropierea locurilor de muncă de principalele centre populate;

-reducerea deplasărilor de bunuri prin apropierea locurilor de producţie de materiile prime sau de locurile de consum ale produselor;

-zonificarea funcţională a teritoriului care să permită valorificarea superioară a potenţialului economic existent;

-valorificarea maximă a teritoriului;

-păstrarea circuitului productiv a tuturor elementelor existente sau potenţiale din teritoriu;

-realizarea unui sistem de circulaţie şi transport pentru bunuri şi persoane care să asigure legături de transport rapide, scurte şi ieftine;

-descoperirea bogăţiilor naturale şi crearea condiţiilor de valorificare a acestora.

Sistematizarea elaborează baza ştiinţifică pentru amenajarea teritoriului în vederea dezvoltării localităţilor urbane şi rurale în care se desfăşoară viaţa şi activitatea oamenilor.

DEFINIŢII ALE ORGANIZĂRII TERITORIULUI

a. Organizarea teritoriului este un ansamblu de lucrări, măsuri şi acţiuni stabilite pe baza unei depline coordonări a factorilor de influenţă ce intervin într-un teritoriu dat în vederea utilizării eficiente a potenţialului de care dispun şi a asigurării unei desfăşurări coordonate a activităţilor economice şi sociale.

b. Amenajarea complexă a teritoriului reprezintă totalitatea măsurilor tehnice şi a lucrărilor întreprinse într-un ansamblu de acţiuni coordonate în scopul organizării armonioase a teritoriului ţării, a unităţilor administrativ teritoriale prin amplasarea obiectivelor economice şi sociale şi a echipărilor tehnice în vederea valorificării superioare a resurselor naturale şi umane, repartizării raţionale şi echilibrate a forţelor de producţie, a folosirii optime a terenurilor.

c. Amenajarea teritoriului este determinata de ansamblul acţiunilor de pregătire a unui teritoriu pentru executarea unei lucrări de echipare, asanare, nivelare, plantare sau defrişare pentru a-l face corespunzător unor destinaţii şi funcţii stabilite prin studiile de sistematizare a teritoriului.

d. Amenajarea teritoriului (sistematizarea) este o ştiinţă cu caracter pluridisciplinar care se ocupă cu organizarea şi remodelarea complexă a structurilor teritoriale şi ale localităţilor în scopul asigurării cadrului optim necesar desfăşurării activităţilor umane şi pentru a ridica permanent standardul de viaţă.

e. Sistematizarea urbană se refera la acţiunea de a organiza, amenaja sau remodela structurile teritoriale şi ale localităţilor.

f. Amenajarea (terenului) – acţiune de pregătire şi echipare a unui teren pentru a-l face să corespundă cerinţelor economice şi funcţionale stabilite prin proiectul de amenajare sau proiectul de sistematizare a terenului.

LEGISLAŢIA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI

1). Constituţia României prevede exploatarea resurselor naturale în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.

2). Legea fondului funciar (Legea nr.18/1991) stabileşte că organizarea şi amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condiţiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul realizării producţiei agricole şi se execută pe bază de studii şi proiecte prin care se rezolvă o serie de probleme cum ar fi:

a). corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activităţi economice şi sociale;

b). gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari şi destinaţii în concordanţă cu structurile de proprietate şi cu formele de cultivare a pământului, rezultate în urma asocierilor;

c). stabilirea perimetrelor fiecărei proprietăţi comasând terenurile dispersate şi rectificând hotarele neraţional amplasate;

d). elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a exploataţiilor agricole;

e). stabilirea reţelei de drumuri agricole ca o completare a reţelei de drumuri a teritoriului în scopul efectuării transportului producţiei şi a accesului maşinilor agricole.

3). Legea nr.350/2001 defineşte planul de amenajare a teritoriului ca un ansamblu de studii referitoare la o suprafaţă de teren definită prin care se stabilesc pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, obiectivele, acţiunile şi măsurile de adoptat pe o perioadă determinată. Acest plan permite aplicarea unor politici la nivel naţional şi zonal in vederea organizării planurilor de amenajare a teritoriului (naţional, zonal, judeţean, interorăşenesc sau intercomunal sau comunal).

Preview document

Amenajarea Teritoriului - Pagina 1
Amenajarea Teritoriului - Pagina 2
Amenajarea Teritoriului - Pagina 3
Amenajarea Teritoriului - Pagina 4
Amenajarea Teritoriului - Pagina 5
Amenajarea Teritoriului - Pagina 6
Amenajarea Teritoriului - Pagina 7
Amenajarea Teritoriului - Pagina 8
Amenajarea Teritoriului - Pagina 9
Amenajarea Teritoriului - Pagina 10
Amenajarea Teritoriului - Pagina 11
Amenajarea Teritoriului - Pagina 12
Amenajarea Teritoriului - Pagina 13
Amenajarea Teritoriului - Pagina 14
Amenajarea Teritoriului - Pagina 15
Amenajarea Teritoriului - Pagina 16
Amenajarea Teritoriului - Pagina 17
Amenajarea Teritoriului - Pagina 18
Amenajarea Teritoriului - Pagina 19
Amenajarea Teritoriului - Pagina 20
Amenajarea Teritoriului - Pagina 21
Amenajarea Teritoriului - Pagina 22
Amenajarea Teritoriului - Pagina 23
Amenajarea Teritoriului - Pagina 24
Amenajarea Teritoriului - Pagina 25
Amenajarea Teritoriului - Pagina 26
Amenajarea Teritoriului - Pagina 27
Amenajarea Teritoriului - Pagina 28
Amenajarea Teritoriului - Pagina 29
Amenajarea Teritoriului - Pagina 30
Amenajarea Teritoriului - Pagina 31
Amenajarea Teritoriului - Pagina 32
Amenajarea Teritoriului - Pagina 33
Amenajarea Teritoriului - Pagina 34
Amenajarea Teritoriului - Pagina 35
Amenajarea Teritoriului - Pagina 36
Amenajarea Teritoriului - Pagina 37
Amenajarea Teritoriului - Pagina 38
Amenajarea Teritoriului - Pagina 39
Amenajarea Teritoriului - Pagina 40
Amenajarea Teritoriului - Pagina 41
Amenajarea Teritoriului - Pagina 42
Amenajarea Teritoriului - Pagina 43
Amenajarea Teritoriului - Pagina 44
Amenajarea Teritoriului - Pagina 45
Amenajarea Teritoriului - Pagina 46
Amenajarea Teritoriului - Pagina 47
Amenajarea Teritoriului - Pagina 48
Amenajarea Teritoriului - Pagina 49
Amenajarea Teritoriului - Pagina 50
Amenajarea Teritoriului - Pagina 51
Amenajarea Teritoriului - Pagina 52
Amenajarea Teritoriului - Pagina 53
Amenajarea Teritoriului - Pagina 54
Amenajarea Teritoriului - Pagina 55
Amenajarea Teritoriului - Pagina 56
Amenajarea Teritoriului - Pagina 57
Amenajarea Teritoriului - Pagina 58
Amenajarea Teritoriului - Pagina 59
Amenajarea Teritoriului - Pagina 60
Amenajarea Teritoriului - Pagina 61
Amenajarea Teritoriului - Pagina 62
Amenajarea Teritoriului - Pagina 63
Amenajarea Teritoriului - Pagina 64
Amenajarea Teritoriului - Pagina 65
Amenajarea Teritoriului - Pagina 66
Amenajarea Teritoriului - Pagina 67
Amenajarea Teritoriului - Pagina 68
Amenajarea Teritoriului - Pagina 69
Amenajarea Teritoriului - Pagina 70
Amenajarea Teritoriului - Pagina 71
Amenajarea Teritoriului - Pagina 72
Amenajarea Teritoriului - Pagina 73
Amenajarea Teritoriului - Pagina 74
Amenajarea Teritoriului - Pagina 75
Amenajarea Teritoriului - Pagina 76
Amenajarea Teritoriului - Pagina 77
Amenajarea Teritoriului - Pagina 78
Amenajarea Teritoriului - Pagina 79
Amenajarea Teritoriului - Pagina 80
Amenajarea Teritoriului - Pagina 81
Amenajarea Teritoriului - Pagina 82
Amenajarea Teritoriului - Pagina 83
Amenajarea Teritoriului - Pagina 84
Amenajarea Teritoriului - Pagina 85
Amenajarea Teritoriului - Pagina 86
Amenajarea Teritoriului - Pagina 87
Amenajarea Teritoriului - Pagina 88
Amenajarea Teritoriului - Pagina 89
Amenajarea Teritoriului - Pagina 90
Amenajarea Teritoriului - Pagina 91
Amenajarea Teritoriului - Pagina 92
Amenajarea Teritoriului - Pagina 93
Amenajarea Teritoriului - Pagina 94
Amenajarea Teritoriului - Pagina 95
Amenajarea Teritoriului - Pagina 96
Amenajarea Teritoriului - Pagina 97
Amenajarea Teritoriului - Pagina 98
Amenajarea Teritoriului - Pagina 99
Amenajarea Teritoriului - Pagina 100
Amenajarea Teritoriului - Pagina 101
Amenajarea Teritoriului - Pagina 102
Amenajarea Teritoriului - Pagina 103
Amenajarea Teritoriului - Pagina 104
Amenajarea Teritoriului - Pagina 105
Amenajarea Teritoriului - Pagina 106
Amenajarea Teritoriului - Pagina 107
Amenajarea Teritoriului - Pagina 108
Amenajarea Teritoriului - Pagina 109
Amenajarea Teritoriului - Pagina 110
Amenajarea Teritoriului - Pagina 111
Amenajarea Teritoriului - Pagina 112
Amenajarea Teritoriului - Pagina 113
Amenajarea Teritoriului - Pagina 114
Amenajarea Teritoriului - Pagina 115
Amenajarea Teritoriului - Pagina 116
Amenajarea Teritoriului - Pagina 117
Amenajarea Teritoriului - Pagina 118
Amenajarea Teritoriului - Pagina 119
Amenajarea Teritoriului - Pagina 120
Amenajarea Teritoriului - Pagina 121
Amenajarea Teritoriului - Pagina 122
Amenajarea Teritoriului - Pagina 123
Amenajarea Teritoriului - Pagina 124
Amenajarea Teritoriului - Pagina 125
Amenajarea Teritoriului - Pagina 126
Amenajarea Teritoriului - Pagina 127
Amenajarea Teritoriului - Pagina 128
Amenajarea Teritoriului - Pagina 129
Amenajarea Teritoriului - Pagina 130
Amenajarea Teritoriului - Pagina 131
Amenajarea Teritoriului - Pagina 132
Amenajarea Teritoriului - Pagina 133
Amenajarea Teritoriului - Pagina 134
Amenajarea Teritoriului - Pagina 135
Amenajarea Teritoriului - Pagina 136
Amenajarea Teritoriului - Pagina 137
Amenajarea Teritoriului - Pagina 138
Amenajarea Teritoriului - Pagina 139
Amenajarea Teritoriului - Pagina 140
Amenajarea Teritoriului - Pagina 141
Amenajarea Teritoriului - Pagina 142
Amenajarea Teritoriului - Pagina 143
Amenajarea Teritoriului - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Teritoriului.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Județul Alba - presiuni asupra mediului

Capitolul I 1.0 Judetul Alba – pozitie geografica. Situat in Transilvania ,Alba este un judet asezat in partea central-vestica a Romaniei,...

Biodiversitatea din Județul Galați

INTRODUCERE Când spunem natură şi biodiversitate ne gândim la un singur lucru şi anume viaţă pe Pământ. Una dintre cele mai importante componente...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Caracteristici Constructive și Funcționale ale Componentelor Rețelei de aducțiune-distribuție pentru Irigarea prin Picurare

CAP.3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE COMPONENTELOR REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU IRIGAREA PRIN PICURARE. În...

Biocenoză

1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare...

Te-ar putea interesa și

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Elemente de urbanism - amenajarea teritorială

I.AMENAJAREA TERITORIALA-CONCEPTE GENERALE Amenajarea teritoriala (regionala) a aparut dintr-o necesitate practica de a utiliza rational spatiul,...

Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași

I. Introducere A. Cadru legislativ Amenajarea teritoriului Art. 7. - Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la...

Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului

Introducere În lucrarea dată” Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului” voi relata urbanismul și amenajarea...

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre...

Rolul Politicii de Amenajare a Teritoriului în Întărirea Coeziunii Teritoriale la Nivelul UE

1. Conceptul de amenajare a teritoriului Amenajarea teritoriului urmăreşte obiective de justiţie teritorială şi rentabilitate economică. Astfel,...

Documentațiile de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Din punct de vedere al nivelurilor teritoriale, domeniul urbanismului porneşte de la scara unei parcele (conform reglementărilor în vigoare, cea...

Ai nevoie de altceva?