Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18459
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Afrodita B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Voncila
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA EMIE

Extras din curs

Capitolul 1

1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã

Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte dintr-un domeniu

cu o arie foarte largã – la ora actualã – ce reuneste totalitatea proceselor, metodelor si mijloacelor

ce caracterizeazã atât interactiunea continuã a sistemelor dezvoltate pe baza câmpului

electromagnetic cu mediul ambiant cât si solutiile utilizate pentru atenuarea efectelor negative

ale acestei interactiuni, domeniu ale cãrei probleme specifice sunt reunite sub sintagma

„compatibilitate electromagneticã”.

Dezvoltarea fãrã precedent – în ultimele decenii – a stiintei si tehnicii au reclamat aparitia

– pe lângã multiplele studii privind cresterea efectului util a sistemelor ce utilizeazã câmpul

electromagnetic pentru dezvoltarea de forte – si a numeroase cercetãri privind aparitia de efecte

nocive ale acestor sisteme. Astfel, privind economia ca un sistem integrat, multitudinea de

subsisteme ce interactioneazã continuu pentru viabilitatea acesteia – trebuie sã îmbrace o

caracteristicã nouã: sã functioneze la parametrii proiectati si, totodatã, sã perturbe cât mai putin

functionarea subsistemelor din vecinãtatea lor. O astfel de idee este înglobatã în conceptul de

compatibilitate electromagneticã.

Prin definitie compatibilitatea electromagneticã este disciplina care are scopul de a reda

capabilitatea de functionare a aparatelor sau componentelor sensibile si de a stabili influentele

asupra fiintelor vii aflate în medii electromagnetice perturbatoare.

Scopul compatibilitãtii electromagnetice este de a studia urmãtoarele aspecte:

o cauzele de producere a perturbatiilor;

o propagarea perturbatiilor;

o mijloacele de reducere a perturbatiilor precum si metode de protectie a instalatiilor

contra perturbatiilor;

Pentru prezentarea fenomenelor compatibilitãtii electromagnetice se folosesc urmãtoarele

notiuni:

.. vector de energie;

.. vector de informatie;

.. perturbator sau sursã – care este de regulã un element aflat la nivel energetic înalt;

.. element perturbat sau victimã – care este de regulã un aparat electronic purtãtor de

informatie sau o fiintã vie.

2

În ceea ce priveste retelele electrice, procesul de modernizare – dezvoltare se face si prin

introducerea mijloacelor informatice si electronice purtãtoare de informatii, dintre care

enumerãm:

• aparataj de telecomandã;

• aparataj de telecomunicatii;

• aparataj de telemãsurã;

• aparataj informatic de control si gestiune a energiei electrice.

Sursele de perturbare - în cazul retelelor electrice – le constituie: defectele

(scurtcircuitele), descãrcãrile atmosferice, în special loviturile de trãznet, regimul nesimetric si

efectul Corona în cazul retelelor de înaltã tensiune. În toate aceste cazuri apar fenomene electrice

ce pot influenta – în mod radical – atât aparatele electrice si electronice cât si fiintele vii (mediul

biotic).

Pentru ca aparatajul foarte sensibil – folosit în cadrul retelelor electrice – sã poatã asigura

controlul si buna functionare a aparatajului primar, în conditii perturbatoare, aparatura electricã

trebuie compatibilizatã.

În acest scop este necesarã atât gãsirea modelelor care sã punã în evidentã interactiunile

dintre perturbator si perturbat cât si a mijloacelor practice care sã permitã validarea calculelor

astfel încât sã poatã fi luate mãsurile care se impun în fiecare caz particular al diverselor medii

perturbate.

1.2 Relatia perturbator - perturbat

Semnalele se transmit de la un emitãtor spre unul sau mai multe receptoare printr+un

sistem de transmisie care poate fi de tip difuz (unde hertziene) sau de tip canalizat (canale

hertziene): cabluri telefonice, fibre optice etc.

Legãtura între sursele de perturbatie si echipamentele perturbate se realizeazã prin mediul

de cuplaj (fig.1.1).

Fig. 1.1 Modul de transmitere al perturbatiilor de la sursã la receptor

SURSA

DE

PERTURBATII

(EMITATOR)

MEDIU DE

CUPLAJ

SISTEM

PERTURBAT

(RECEPTOR)

3

Un sistem electric poate fi afectat de o perturbatie electromagneticã prin patru cãi si

anume:

.. cuplaj galvanic (conductie);

.. cuplaj inductiv;

.. cuplaj capacitiv;

.. cuplaj prin radiatie.

În tabelul 1 sunt prezentate – pentru exemplificare – atât cazuri de surse de perturbatie si

elemente perturbate cât si mediile particulare de cuplaj (legãturã) dintre acestea.

Preview document

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 1
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 2
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 3
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 4
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 5
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 6
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 7
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 8
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 9
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 10
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 11
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 12
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 13
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 14
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 15
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 16
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 17
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 18
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 19
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 20
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 21
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 22
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 23
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 24
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 25
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 26
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 27
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 28
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 29
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 30
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 31
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 32
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 33
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 34
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 35
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 36
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 37
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 38
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 39
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 40
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 41
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 42
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 43
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 44
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 45
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 46
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 47
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 48
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 49
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 50
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 51
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 52
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 53
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 54
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 55
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 56
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 57
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 58
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 59
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 60
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 61
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 62
Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Protecția mediului

I. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI FIZICO -CHIMICE ALE AERULUI. Mediul – noţiune des utilizată, fără un sens juridic précis, desemnează natura...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Tehnica Măsurării și Controlului Calității Mediului

INTRODUCERE Acest curs este destinat studenţilor anului IV al Facultăţii De Inginerie Managerială din Universitatea Eologică Bucureşti care au în...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Tratarea Apelor Industriale

7.1. Caracteristicile calitative şi cantitative ale apelor uzate industrial Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate...

Curs atmosferă

1.3. Poluare - poluanţi Dezvoltarea economică, creşterea populaţiei la nivel mondial, criza resurselor naturale, inarmarea şi utilizarea armelor...

Termeni definiți în domeniul ingineriei calității aerului

Capitolul 1 Noţiuni generale Pământul este otrăvit! Pământul este bolnav! Pământul este în pericol! Se ştie ca acţiunea omului determină...

Toate Cursurile de la Ecologie - EAM

I. Principiile proceselor ecologice - Pentru „economia” metabolismului din celulă este nevoie de: - energie, pentru exercitarea funcţiilor sale,...

Te-ar putea interesa și

Particularități climatice din municipiul Tulcea cu privire specială asupra fenomenelor de risc

Municipiul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in Dobrogea de Nord, la contactul Dealurior Tulcei cu Dunărea (braţul Tulcei) şi cu Delta...

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Implementarea Sistemului Integrat de Management - Calitate - Mediu în Domeniul Produselor Electrocasnice

1.1. Generalitati Prin credibilitatea si recunoasterea internationala pe care le confera, implementarea si certificarea unui sistem al calitatii...

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre...

Unele Fenomene Meteorologice de Risc în Perioada Caldă a Anului pe Teritoriul Republicii Moldova

Introducere Actualitatea lucrării. Din toţi factorii de mediu, climei ii revine rolul cel mai important. Ea constituie principalul agent energetic...

Poluarea cu Petrol

INTRODUCERE Lumea contemporană se caracterizează printr-o dezvoltare nemaiîntâlnită a sistemului socio-economic (antroposfera), componentă...

Studiu de Caz Midane Electronics

1.Informatii generale Infiintata in 1993, MIDANNE Electronics este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in...

Energia eoliană

Energia eoliană face parte, alături de energia solară, a apelor curgătoare, cea rezultată în urma proceselor biologice si a căldurii geotermale,...

Ai nevoie de altceva?