Mediul

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3868
Mărime: 20.76KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Danilă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Serban Cecilia

Extras din curs

MEDIUL -reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsol,aspecte caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune

2.ACCIDENT_ECOLOGIC - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice.

3ACTE DE REGLEMENTARE - avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de import/export plante şi/sau animale sălbatice non-CITES, permisul CITES, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, acordul de import pentru organisme modificate genetic, autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, autorizaţia privind activităţile cu organisme modificate genetic.

4ACORD DE MEDIU - actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punctul de vedere al protecţiei mediului.

5ACORDUL DE IMPORT PENTRU ORGANISME MODIFICATE GENETIC - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta se poate desfăşura, conform legislaţiei în vigoare

6ARIE/SIT - zona definită geografic exact delimitată

7ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ- zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având' un regim special de ocrotire şi conservare in care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită

8ARIE SPECIALĂ DE CONSERVARE - arie de interes comunitar desemnată printr-un act statutar, administrativ şi/sau contractual în scopul aplicării măsurilor de conservare necesare pentru menţinerea sau restaurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care a fost desemnată

9AUDIT DE MEDIU - instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul:

a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;

b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei

10AUTORIZAŢIE DE MEDIU - act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcţiune

11AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU- act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

12AUTORIZAŢIE PRIVIND ACTIVITĂŢI CU ORGANISME MODIFICATE GENETIC - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care reglementează condiţiile de introducere deliberată în mediu şi/sau pe piaţă a organismelor modificate genetic şi pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

13AUTORITATE COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI- autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia

14AVIZE DE MEDIU EMISE DE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDlULUI:

a) avizul de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;

b) avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii, faliment, având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile menţionate anterior;

c) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice - act tehnico-juridic emis de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi respectiv de autorizare a îngrăşămintelor chimice;

d) aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării

15BILANŢ DE MEDIU - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sau a autorizaţiei de mediu, şi care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu de evaluare a riscului

16BIODIVERSITATE- variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor.

17BIOTEHNOLOGIE- aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică.

18BIOTEHNOLOGIE MODERNĂ - aplicarea în vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic şi a tehnicilor de fuziune celulară, altele decât cele specifice selecţiei şi ameliorării tradiţionale, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică

19CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE- stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor- limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

a) tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare.

Preview document

Mediul - Pagina 1
Mediul - Pagina 2
Mediul - Pagina 3
Mediul - Pagina 4
Mediul - Pagina 5

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Impactul Proceselor Tehnologice asupra Mediului

Termenul stiintific "poluare" vine din francezul "polluer". Poluarea este un complex de fenomene care au schimbat sau tind sa schimbe mediul...

Controlul poluanților în biosferă

Apa constitue leaganul vietii, prin proprietatile sale fizico-chimice participa activ la toate procesele vitale asigurind mentinerea si perpetuarea...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Fitocenologie

Fizionomia unei fitocenoze Aspectul unei fitocenoze A. Fizionomia fitocenozelor Fitocenozele reprezintă un sistem biologic unitar (dar nu...

Tehnici de Conservare

STABILIREA PRIORITATILOR IN CONSERVARE De ce este necesara stabilirea de prioritati? Deoarece resursele (financiare si umane) sunt limitate, iar...

Conservarea axată pe specii

STRATEGII DE CONSERVARE In prezent în conservare se întâlnesc o mare diversitate de abordări, coexistând tehnici şi metode tradiţionale cu...

Știința solului

ACIDITATEA ACTUALA SAU PH-UL SOLULUI Apa pe seama careia se formeaza solutia solului provine din precipitatii. Apa de ploaie contine totdeauna...

Laboratoare de Ecologie

Ecologie generala – Laborator 1 Orientare în Microsoft Excel Pentru acest laborator avem nevoie de o discheta pentru a avea siguranta ca...

Te-ar putea interesa și

Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita

CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA - O AMENINŢARE PENTRU OMENIRE Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Evaluarea Mediului de Marketing la McDonald's Sibiu

Povestea a inceput cu adevarat in 1948, cand doi frati Dic si Mac McDonald au deschis un restaurant care avea la baza o linie de asamblare a...

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Tema de proiectare In timpul procesarii combustibililor ( metan, pacura) in arzatoare speciale pentru producerea aburului rezulta oxizi de carbon...

Prevenirea poluării și protecția mediului - valorificarea deșeurilor lemnoase

MEMORIU JUSTIFICATIV Protecţia mediului, sănătatea populaţiei, starea capitalului fizic şi natural, menţinerea diversităţii biologice şi a...

BRD - Mediul de Marketing

INTRODUCERE În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de care...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Evaluarea impactului asupra mediului prin metoda indicelui de poluare globală - SC Elmet Internațional SRL

INTRODUCERE Societatea ELMET INTERNATIONAL S.R.L. are sediul şi punctul de lucru în localitatea Bacău, str. Constanţei, nr. 1, jud. Bacău, fiind...

Ai nevoie de altceva?