Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 17 fișiere: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 28803
Mărime: 5.33MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Mircea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Porcar Dan
Curs prezentat in cadrul Universitatii Prtru-Maior din Tg. Mures. specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie.

Extras din curs

Scurt istoric

Primele mãsuri care se cunosc în istorie legate de limitarea gradului de poluare a aerului sunt:

- în 1273 Parlamentul Britanic adoptã o lege prin care se interzice arderea cãrbunilor în Londra;

- în 1398 regele Carol al -VI-lea dã un edict prin care se interzice emiterea de fumuri rãu mirositoare;

- în 1510 la Rouen s-au luat mãsuri contra fumului provenit din arderea cãrbunilor;

- în epoca contemporanã majoritatea statelor lumii au impus anumite reguli elementare sau legi pentru protejarea aerului atmosferic;

- în epoca contemporanã, în România legea Nr.9/ din 20 iunie 1973, privind protectia mediului înconjurãtor, pune bazele moderne pentru crearea cãilor si instrumentelor prin care se poate realiza prevenirea si combaterea poluãrii;

- în februarie 1973 s-a infiintat „Consiliul National pentru Protectia Mediului Înconjurãtor” iar pe plan local se infiinteaza Comisii judetene pentru Protectia Mediului;

- eficienta acestora a fost redusã pânã la revolutia din decembrie 1989 datoritã aservirii politice a tuturor institutiilor fatã de institutiile statului din acea perioadã;

- dupã 1990 i-a fiinta Agentia Nationala de Stat pentru Protectia Mediului având filiale in majoritatea resedintelor de judete din tara;

- are loc procesul de modernizare si aliniere a legislatiei la nivelul Uniunii Europene. Apare Legea 137/ 1995 si apar noile norme de poluare;

- Ordonantei de Urgentã Nr 91/2002, care cuprinde Legea 137/1995, cu amendamentele si modificãrile aduse ulterior conform documentului de pozitie al României cuprinse în Capitolul 22 al documentului de aderare.

Structura actualã a Legii protectiei mediului,în forma amendatã si modificatã de OU 91/2002

CAPITOLUL I

Principii si dispozitii generale

CAPITOLUL II

Evaluarea de mediu pentru anumite planuri si programe

CAPITOLUL II 1

Reglementarea activitãtilor economice si sociale cu impact asupra mediului Sectiunea 1– Procedura de autorizare

Sectiunea a 2 a– Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Sectiunea a 21a– Regimul deseurilor si al deseurilor periculoase Sectiunea a 3 a– Regimul îngrãsãmintelor chimice si al produselor de uz fitosanitar Sectiunea a 4 a– Regimul activitãtilor nucleare

CAPITOLUL III

Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitãtii

Sectiunea 1 – Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice Sectiunea a 2 a– Protectia atmosferei

Sectiunea a 3 a– Protectia solului, a subsolului si a

ecosistemelor terestre

Sectiunea a 5 a– Protectia asezãrilor umane

CAPITOLUL IV

Atributii si rãspunderi Sectiunea 1 – Atributii si rãspunderi ale autoritãtilor pentru protectia mediului Sectiunea a 2 a– Atributii si rãspunderi ale altor autoritãti centrale si locale

Sectiunea a 3 a– Obligatiile persoanelor fizice si juridice

CAPITOLUL V

Sanctiuni

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

- privind protectia atmosferei in Romania prin OUG nr.243/2000 se prevede adoptarea de acte normative conform legislatiei europene;

- pe plan European în majoritatea tãrilor Uniunii Europene s-au infiintat partide ecologiste cu scopul în special de a crea instrumente de presiune asupra factorilor de decizie pentru luarea de mãsuri în vederea asigurãrii unor conditii optime de viatã printre care se includ si cele privind reducerii poluãrii mediului;

- ca urmare în fiecare tarã se înfiinteazã organisme guvernamentale, se elaboreazã legi si ghiduri de protectia mediului ce reglementeazã emisiile poluante (inclusiv monitorizarea acestora).Principalele directive sunt:

1. Directiva Consiliului nr 96/62/EEC privind evaluarea si managementul calitãtii aerului

2. Directiva Consiliului nr. 99/30/EC privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot si oxizi de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic

3. Directiva Consiliului nr. 92/72/EEC privind poluarea aerului cu ozon

4. Directiva Consiliului nr. 2000/69/EC privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul înconjurãtor

5. Decizia Consiliului nr. 93/389/EEC (amendata prin Directiva nr.99/296/EEC) privind mecanismul de monitorizare comunitar pentru CO2 si alte gaze cu efect de sera

6. Directiva Consiliului nr. 93/12/EEC privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi amendata prin Directiva nr.99/32/EC

7. Directiva Consiliului nr. 97/68/EC privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate împotriva emisiilor de gaze si particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere

8. Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

9. Directiva Consiliului nr. 98/70/EC privind calitatea benzinei si motorinei

10. Directiva nr. 99/94/EC privind furnizarea cãtre comparatorii de autoturisme noi a informatiilor legate de economia de combustibil si emisiile de CO2.

Preview document

Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 1
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 2
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 3
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 4
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 5
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 6
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 7
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 8
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 9
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 10
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 11
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 12
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 13
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 14
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 15
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 16
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 17
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 18
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 19
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 20
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 21
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 22
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 23
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 24
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 25
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 26
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 27
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 28
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 29
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 30
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 31
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 32
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 33
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 34
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 35
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 36
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 37
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 38
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 39
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 40
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 41
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 42
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 43
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 44
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 45
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 46
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 47
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 48
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 49
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 50
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 51
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 52
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 53
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 54
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 55
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 56
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 57
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 58
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 59
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 60
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 61
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 62
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 63
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 64
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 65
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 66
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 67
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 68
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 69
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 70
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 71
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 72
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 73
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 74
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 75
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 76
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 77
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 78
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 79
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 80
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 81
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 82
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 83
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 84
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 85
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 86
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 87
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 88
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 89
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 90
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 91
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 92
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 93
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 94
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 95
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 96
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 97
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 98
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 99
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 100
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 101
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 102
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 103
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 104
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 105
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 106
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 107
Procedee și Echipamente de Epurare a Aerului - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Procedee si Echipamente de Epurare a Aerului
  • Curs 1 Tg Mures.pdf
  • Curs 10a Tg Mures.pdf
  • Curs 10bTg Mures.pdf
  • Curs 11 Tg Mures.pdf
  • Curs 12 Tg Mures.pdf
  • Curs 2 Tg Mures.pdf
  • Curs 3a Tg Mures.pdf
  • Curs 3b Tg Mures.pdf
  • Curs 4a Tg Mures.pdf
  • Curs 4b Tg Mures.pdf
  • Curs 5a Tg Mures.pdf
  • Curs 5b Tg Mures.pdf
  • Curs 6a Tg Mures.pdf
  • Curs 6b Tg Mures.pdf
  • Curs 7 Tg Mures.pdf
  • Curs 8 Tg Mures.pdf
  • Curs 9 Tg Mures.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Ingineria Mediului - Aer

1. NOTIUNI TEORETICE SI GENERALE PRIVIND POLUAREA INDUSTRIALA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Hazarde Naturale și Accidente Ecologice

I. Introducerea Hazardele naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetele, care...

Poluarea și poluanții - studiu de caz orașul Ploiești

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Recuperarea și reciclarea deșeurilor

ARGUMENT Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat. Deşeurile pot fi...

Protecția mediului

I. DEFINIŢII. PROPRIETĂŢI FIZICO -CHIMICE ALE AERULUI. Mediul – noţiune des utilizată, fără un sens juridic précis, desemnează natura...

Surse și efecte ale poluării cu oxidul de carbon

SURSE SI EFECTE ALE POLUARII CU OXIDULUI DE CARBON Atmosfera este un sistem complex, aflat in echilibru dinamic, care-si mentine constante...

Te-ar putea interesa și

Metode și soluții pentru valorificarea deșeurilor solide prin compostare și piroliză

Consideraţii generale Integrarea României în Uniunea Europeana impune armonizarea legislaţiei din ţara noastră cu legislaţia Uniunii Europene....

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Ingineria Mediului - Aer

1. NOTIUNI TEORETICE SI GENERALE PRIVIND POLUAREA INDUSTRIALA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Tehnologii de Purificare a Aerului

Importanta aerului Aproape paradoxal, intr-o lume in care viata devine din ce in ce mai confortabila si mai usoara, datorita masinilor care...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice prin care se reduce încărcarea...

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Proiectarea unui bioreactor de tip secvențial pentru epurarea apelor uzate din industria alimentară

4. INTRODUCERE 4.1 APA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Una dintre problemele majore ale omenirii o constituie în prezent poluarea. Este evident că mediul...

Apa

1. INTRODUCERE Dintre multiplele probleme care frământă astăzi omenirea se detaşează una de extremă generalitate şi importanţă: APA. Apa —...

Ai nevoie de altceva?