Subetajul fag cu rășinoase

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5884
Mărime: 39.90KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Răspândire. Frecvent întâlnit (în vecinătatea molidişurilor) sub formă de fâşii, pe depozite de cuvertură pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe locuri aşezate la baza pantelor pe roci bazice (conglomerate poligene, calcaroase, fliş marno-gresos, calcare, gresii calcaroase) şi intermediare (şisturi cristaline), cu rezerve însemnate de silicaţi cu cationi bazici de Al şi Fe, CaCO3.

Condiţii climatice, Sunt de subetaj superior apropiate de cele ale molidişurilor cu minus de căldură şi plus de umiditate.

Condiţii edafice. Eutricambosoluri (pe roci bazice) şi districambosoluri (pe roci intermediare) cu volum edafic mijlociu spre mare, cu humus de tip mull şi mull-moder, slab scheletice, semischeletice, bine aprovizionate cu apă.

Pătura vie de tip Oxalis – Asperula, cu grad de acoperire variabil, frecvent numai cu floră normală ce apare înaintea înfrunzirii fagului (Dentaria bulbifera, Anemone nemorosa, Allium ursinum).

Factori restrictivi – vântuire puternică.

Pretabilitate forestieră - bonitate superioară pentru molid şi mijlocie pentru brad şi fag. Arborete cu consistenţă ridicată dar cu creşteri reduse ca urmare a factorilor climatici limitativi.

Recomandări. Este indicată promovarea molidului în zonele periclitate de doborâturi de vânt (ROŞU şi IANCU, 1977), deoarece acesta valorifică cel mai bine potenţialul staţional al acestor înălţimi. CHIRIŢĂ şi colab. (1977) recomandă ca proporţia de răşinoase (molid, brad) să fie de 70-80%, iar în amestec, pe lângă specia de bază (fagul) recomandă introducerea paltinului, frasinului (laricele pe înălţimi), iar cu rol peisagistic pinul strob şi duglasul.

MONTAN DE AMESTECURI PUTERNIC VÂNTUIT, PREPODZOL – PODZOL, EDAFIC SUBMIJLOCIU, CU MUŞCHI ŞI ALTE SPECII ACIDOFILE (FM2.Pi(m). TI.HIV.Ue4-3)

Răspândire. Se află frecvent în vecinătatea molidişurilor predominant pe versanţi slab înclinaţi, cu expoziţii variate, dar şi pe coame, depozite de cuvertură, formate din roci acide (şisturi cristaline, clorito– sericitoase, gnaise, filite), mai rar roci magmatice şi roci sedimentare necorbonatate (gresii).

Caractere ecologice. Condiţii climatice asemănătoare molidului (cu minus de căldură şi plus de umiditate faţă de etajul amestecurilor).

Condiţii edafice – învelişul de soluri este format din prepodzoluri şi podzoluri cu troficitate foarte scăzută, determinate în special de o aciditate ridicată (pH = 3,8-4,9) şi debazificare însemnată.

Pătura vie variată în funcţie de faciesuri:

• pentru faciesul tipic în special pe versanţi nordici este reprezentată de speciile de muşchi acidofili (Hylocomium splendens, Dicranum scoparium), însoţiţi de Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinaceae, Luzula albida, Homogine alpina ş.a.

• pentru faciesul cu soluri superficial stagnogleizate, în pătura vie alături de muşchi apar şi Deschampsia flexuosa, Luzula albida şi Soldanella hungarica.

Factori limitativi - temperatura aerului (scăzută pentru fag), substanţe nutritive reduse, aciditate ridicată, volum edafic redus.

Pretabilitate forestieră. Bonitate mijlocie pentru molid, mijlocie-scăzută pentru fag (clasa a IV-a), tendinţe (naturală şi antropică) de reducere a fagului şi bradului şi promovare a molidului.

Recomandări. Restabilirea proporţiei speciilor din tipul natural de pădure prin promovarea bradului şi fagului. CHIRIŢĂ şi colab. (1977) recomandă introducerea laricelului, iar ROŞU şi IANCU (1977) recomandă chiar introducerea şi a altor specii (aninul alb).

2. TIPURI DE STAŢIUNI DIN SUBETAJUL INFERIOR

A. DE BONITATE SUPERIOARA

MONTAN DE AMESTECURI Ps EUTRICAMBOSOLURI – DISTRICAMBOSOLURI, EDAFIC MARE, CU ASPERULA – DENTARIA (OXALIS) (FM2.Ps.TIV-V.HIV-V.Ue4-3)

Răspândire. Larg răspândit în cea mai mare parte a lanţului carpatic pe terenuri cu înclinări slabe până la moderate, pe depozite de cuvertură provenite din roci sedimentare intermediare şi bazice (conglomerate, gresii calcaroase, calcare) în care predomină elementele grosiere cea ce favorizează un drenaj bun.

Preview document

Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 1
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 2
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 3
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 4
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 5
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 6
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 7
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 8
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 9
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 10
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 11
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 12
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 13
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 14
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 15
Subetajul fag cu rășinoase - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Subetajul Fag cu Rasinoase
    • Fag cu rasinoase.doc
    • fagete,gorunete si dealuri.doc

Alții au mai descărcat și

Echipamente Pentru Epurare

Principalul poluant ce caracterizează industria metalurgică este praful. Implicaţiile imense din punct de vedere biologic, social şi economic ale...

Metode de reducere a poluării sonore

1. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care-și întinde amenințarea asupra întregii planete, ajuns la un punct în care atacă dezlănțuit omul și...

Principii Generale ale Modelării și Simulării Proceselor de Epurare a Apelor

CAP.1 PRINCIPII GENERALE ALE MODELĂRII ŞI SIMULĂRII PROCESELOR DE EPURARE 1.1. Aspecte generale Analiza proceselor din staţiile de epurare a...

Ecologie - noțiuni de bază

I Sisteme biologice - Au caracter istoric, însușirile structurale și funcționale sunt rezultatul evoluției în timp - Sunt sisteme informaționale:...

Evaluare risc și indicatorii de caracterizare a calității apei

Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH...

Factori poluanți ai mediului

Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar...

Agricultura ecologică

INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei...

Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor

- Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în Județul Gorj

Introducere “Se insala cine crede ca o priveliste e aceeasi vazuta in aceleasi conditiuni, ca rasariturile, amiezile si amurgurile se repeta. Cine...

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

INTRODUCERE În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului...

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale...

Fenomene Geoeconomice ale Perioadei de Tranziție în Municipiul Piatra Neamț

Introducere Perioada de tranziţie reprezintă perioada aferentă trecerii de la un regim poltic şi economic la altul. În cazul ţării noastre această...

Constituirea unei Pepiniere Silvice

Introducere „Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea înfăţişării Pământului”. Melodie...

Analiză din punct de vedere al pădurii și produselor pădurii - Județul Argeș

PREZENTARE :Judetul Arges e situat in partea central sudica a Romaniei pe cursul superior al raului Arges. Este limitat de judetele Sibiu si Brasov...

Fitocenoze - județul Neamț

FITOCENOZE În judetul Neamt în functie de altitudine si relief se pot evidentia urmatoarele etaje de vegetatie: - etajul subalpin +n zonele cele...

Silvicultura în Județul Neamț

I.STRUCTURA FONDULUI FORESTIER I.1Vegetatia Judetul Neamt ocupa un teritoriu asezat in jumatatea de est a tarii, incluzand o parte din Carpatii...

Ai nevoie de altceva?