Ecologie - noțiuni de bază

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2312
Mărime: 122.94KB (arhivat)
Publicat de: Veronica Negru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I Sisteme biologice

- Au caracter istoric, însușirile structurale și funcționale sunt rezultatul evoluției în timp

- Sunt sisteme informaționale: recepționează, prelucrează și acumulează informații de la mediu sau transmit către mediu

- Informațiile sunt transmise pe căi fizice (sunete, culori), căi chimice (miros, subst.chim. din sol, apă), căi fiziologice (comportamente, gesturi, activități)

- Caracterul istoric - moștenesc un stoc informațional + informația proprie

- Integralitatea - nu sunt aditive, au însușiri noi

- Echilibru dinamic - schim de energie și substanță cu mediul

- Sunt entități cu program: program pentru sine, program inferior și program superior

- Sunt sisteme deschise, informaționale

- Au capacitate de autoconservare, autoreproducere, autoreglare, autodezvoltare, comportament antientropic (stabilitate)

II. Structura ecosistemelor

- Ecosistem= unitatea organizatorică elementară a ecosferei alcătuită din biotop, biocenoză și relațiile dintre acestea. Structura ecosistemului este reprezentată de structura biotopului și structura biocenozei.Cuprinde, de asemenea, relațiile dintre factorii abiotici și populațiile biocenozei. Interacțiunile dintre componente sunt complexe, astfel încât nici un factor biotic sau abiotic nu acționează singur ci reprezintă rezultatul unor interrelații

Biotop-reprezintă totalitatea factorilor abiotici în dinamica lor și în interacțiune unii cu ceilalții,factorii abiotici nu au valori constante, ci variază între anumite limite;există variații cu anumită periodicitate și amplitudine- variații cu caracter de regim.Există variații fără periodicitate, care apar neașteptat și depășesc o anumită amploare- variații cu caracter de zgomot;efectul variațiilor cu caracter de regim este adaptarea;efectul variațiilor cu caracter de zgomot este apariția factorilor limitanți.

Biotop

- Factori geografici:Poziția geografică - latitudine și longitudine

- Altitudinea

- Expoziția geografică

- Morfologia unui ecosistem

- Factori mecanici

- Vântul- deplasarea maselor de aer

- Adaptări

- Mișcarea apei - curenți, eroziune, aluviuni

- Factori fizici

- Temperatura

- Focul

- Lumina

- Apa. Umiditatea

- Factori chimici

- Compoziția ionică

- Salinitatea

- Oxigenul

- pH

Biocenoza -reprezintă o comunitate de organisme,o unitatea supraindividuală de integrare (organizare) a vieții;reprezintă un ansamblu de populații care se găsesc pe un teritoriu sau habitat fizic bine determinat. Este o unitate organizată cu caracteristici în plus față de componente și funcționează ca o unitate prin transformări metabolice cuplate,sunt sisteme cu structură dinamică, iar modificările sunt determinate de specificul fluxului de energie (procese entropice), fluxului de materie (transformări chimice) și fluxului informațional (transformarea sistemelor).

Trăsături ale biocenozei - Interdependența- integralitatea - Dependența întregului atât de factorii fizici (biotop) cât și de cantitatea (nr.specii/indivizi) fiecărei componente - Reprezintă primul nivel la care apare însușirea productivității biologice, ca o consecință a relațiilor interspecifice

Preview document

Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 1
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 2
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 3
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 4
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 5
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 6
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 7
Ecologie - noțiuni de bază - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Ecologie - notiuni de baza.docx

Alții au mai descărcat și

Noțiuni de ecologie

NOTIUNI DE ECOLOGIE 1. Ecologia Ecologia a aparut ca stiinta de sine statatoare la inceputul aniilor 1900, insa radacinile ei se afla departe in...

Sănătate publică

sanatatea-stare de bine dpdv fizic,psihic,moral si social,nu doar lipsa bolii sau infirmitatii,7 aprilie –ziua mondiala a sanatatii +capacitatea...

Compostarea

Componentele care constituie fracţia organică a MSW sunt: resturile alimentare, hârtia, cartonul, plasticul, textilele, cauciucul, pielea,...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Monitorizarea calității mediului

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă...

Legislația mediului

Curs 1 Mediul, notiuni generale Mediul reprezinta ansamblul factorilor ecologici in cadrul carora omul a facut modificari. Din punct de vedere...

Ecologie și Protecția Mediului

INTRODUCERE Ecologia: de la ştiinţă la conştiinţă Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei, spun mult pentru cei...

Te-ar putea interesa și

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Ecologia Sistemelor Antropice

1.Ecosistenele antropice 1.1 Definitie, componente si tipuri. Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea si simplificarea sistemelor...

Ecologie - generalități, obiecte de studiu, dezechilibre ecologice datorate acțiunii umane

Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg, dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe...

Ecologizarea Comunei Berzunți prin Educarea Populatiei în Domeniul Ecologiei și a Dezvoltarii Durabile

1. INTRODUCERE Ideea realizării acestui proiect a apărut in urma constatării modului de gândire si de actiune al locuitorilor comunei Berzunţi. Am...

Casele viitorului - studiu de caz

INTRODUCERE Casa este un loc de reşedinţă, un refugiu. Este de obicei locul în care un individ sau o familie se odihneşte, stochează anumite...

Canale de Marketing Ecologice

Rezumat Referatul cuprinde noţiuni introductive despre apariţia şi rolul ecomarketingului In cadrul referatului sunt definite concepul de...

Istoricul Ecologiei în România

Preocupari sporadice de ecologie se leaga de inceputul secolului al XVIII-lea fiind evidentiate in scrierile unor oameni de stiinta romani. In...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Ai nevoie de altceva?