Administrarea afacerii

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 32263
Mărime: 147.06KB (arhivat)
Publicat de: Georgianaa C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Elisabeta Nicorescu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta

Cuprins

 1. Tema 1
 2. ANTREPRENORUL - PROMOTORUL AFACERILOR ..4
 3. Istoricul afacerilor ...4
 4. Conceptul de întreprinzător .5
 5. Tema 2
 6. ANTREPRENORUL .. .. ...11
 7. Diferența antreprenori-întreprinzători.. .. 12
 8. Bariere în calea antreprenorilor . ..13
 9. Satisfacții și insatisfacții .. ...16
 10. Antreprenorul și factorii de influență .18
 11. Școala de gândire privind antreprenoriatul .22
 12. Tema 3
 13. CONCURENȚA ȘI PIAȚA ..25
 14. Piața .. . ...26
 15. Echilibrul pieței .. . ..27
 16. Tema 4
 17. MEDIUL CONCURENȚIAL .28
 18. Deschiderea unei afaceri . ..28
 19. Strategii diferențiale și segmentarea . . 31
 20. Strategii de segmentare a pieței . ...33
 21. Tema 5
 22. PLANIFICAREA AFACERII 34
 23. Descrierea afacerii ...35
 24. Analiza pieței ..36
 25. Concurența .37
 26. Strategia afacerii .38
 27. Tema 6
 28. STRATEGII DE AFACERI ...38
 29. Obiective.Funcții . .39
 30. Structura salariaților .. 45
 31. Tema 7
 32. EVALUAREA POSTURILOR. STRUCTURA SALARIILOR ..41
 33. Fișele posturilor . 41
 34. Evaluarea posturilor ..42
 35. Structura salariaților . ..44
 36. Echipa de conducere ..45
 37. Tema 8
 38. RESURSELE FINANCIARE ALE AFACERII 46
 39. Prezentarea generală .46
 40. Realizarea unui plan de afaceri la o firmă 47
 41. Tema 9
 42. SUCCESUL ÎN AFACERI ÎN CONTEXT EUROPEAN ..56
 43. Importanța monedei .56
 44. Elemente, condiții, măsuri
 45. Tema 10
 46. NIVELUL OPERATIV SAU DE AFACERI .59
 47. Sumarul planului de afaceri .60
 48. Descrierea afacerii 60
 49. Tema 11
 50. SISTEMUL INFORMATIONAL - COMUNICATIONAL MANAGERIAL . 62
 51. Subsistemului informational .. . 62
 52. Componenetele procesului de comunicare .. 63
 53. Tema 12
 54. CREAREA UNEI ÎNTREPRINDERI .64
 55. Etapele creării întreprinderii .64
 56. Planul de marketing ..65
 57. Înființarea unei întreprinderi în Romania ..65
 58. Factorii de succes în înființarea întreprinderii ..66
 59. Tema 13
 60. ECHIPA MANAGERIALĂ ÎN INFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR . 70
 61. Carcateristicile unor buni membrii din echipă .. ..71
 62. Tabloul de bord - instrument managerial 72
 63. Tema 14
 64. ECHIPA MANAGERIALĂ
 65. Recapitulare
 66. BIBLIOGRAFIE ...74

Extras din curs

Tema 1

ANTREPRENORUL- PROMOTORUL AFACERILOR

1.1.Istoricul afacerilor

Originea afacerilor se pierde în negura timpului. Acestea au avut o evoluție sinuoasă, cu perioade de glorie și decădere. Cauza acestei evoluții o constituie modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului. În continuare, prezentăm câteva repere mai importante din această evoluție.

Antichitate. În vechiul Regat babilonian afacerile erau în floare.

Cu două milenii înainte de Cristos a apărut Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament și conduită ale comercianților și vânzătorilor ambulanți.

În Grecia antică, afacerile și îndeosebi comerțul s-au dezvoltat. Totuși, filozofii greci priveau comerțul cu dispreț.

În Roma antică deși comerțul a fost tolerat, nu era văzut nimic nobil în această activitate.

Evul mediu. Această perioadă este una de stagnare.

Sistemul feudal și biserica catolică au inhibat dezvoltarea economică. Doar în ultima parte Evului mediu s-a înregistrat o modificare importantă, în special în orașele-republică italiene. Comerțul fiind considerat o activitate degradantă, clerul, nobilii, militarii nu puteau face acte de comerț. În schimb, negustorii nu aveau bani pentru a-și desfășura normal activitatea lor. Soluția găsită a fost apariția formei de asociere “societa en comandita semplice” - societatea în comandită simplă, existentă și astăzi în unele țări. În felul acesta, se unea capitalul nobililor, militarilor și clerului cu priceperea negustorilor - oamenii fără de odihnă - pentru a obține satisfacții ambele părți.

Capitalismul etic. Dezvoltarea urbanismului și comerțul de peste mări au schimbat atitudinea față de afaceri în general și față de comerț în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut și religia.

Există două explicații interesante cu privire la modificările în valorile religiei și a atitudinii acesteia față de afaceri.

Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esențial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau deține pământ în Europa și le era interzis să desfășoare activități în anumite domenii, ei au fost impinși spre domeniul afacerilor. La acestea, se adaugă și valorile iudaice: sobrietatea, economia și autocontrolul.

Max Weber arată în lucrarea

Etica protestantă și spiritul capitalist că protestantismul a avut un rol fundamental în schimbarea atitudinii față de afaceri și dezvoltarea spiritului antreprenorial. Martin Luther, întemeietorul protestantismului german, a pus accent pe rolul acțiunilor individuale, interpretarea Bibliei și importanța muncii. Jean Calvin, fondatorul calvinismului, a subliniat valorile calvine: modestia, cumpătarea și hărnicia. Calvin a considerat că bogăția este un semn al grației divine, ea fiind agreată de Dumnezeu, dacă este obținută prin muncă.

Modificarea atitudinii față de afaceri are și explicații de natură economică. Apariția, în anul 1776, a cărții lui Adam Smith Avuția Națiunilor a fost esențială pentru fundamentarea teoretică și dezvoltarea eticii capitaliste. Smith a pledat pentru libertatea economică - principiul laissez-fair-ului - pe baza premisei că prin maximizarea interesului personal, fiecare individ va aduce beneficii și avantaje pentru întreaga societate. “Mâna invizibilă” a pieței și concurența creată vor asigura maximizarea beneficiilor sociale, intervenția statului fiind considerată negativă. El a argumentat că piața liberă este un mecanism ingenios, care este reglementat de cerere și ofertă.

Mâna invizibilă de astăzi este competiția, care aduce prețuri mai mici, servicii mai bune, calitate superioară și o mai mare varietate de bunuri și servicii. Tocmai de aceea Adam Smith a fost considerat “părintele economiei”.

Un alt moment important în schimbarea atitudinii față de afaceri a fost apariția darwinismului social. În anul 1858, Charles Darwin a scris cartea Originea speciilor, prin care explică evoluția organismelor biologice de la formele inferioare de viață la cele superioare. Esența acestei teorii evoluționiste este că cel mai bine adaptat supraviețuiește. Acest concept s-a extins și la societate în general, darwinismul social reliefând faptul că oamenii cei mai capabili și mai dotați se vor ridica în vârful ierarhiei sociale și aceasta este ordinea naturală a lucrurilor (homo homini lupus).

Darwinismul social a întărit etica protestantă și conceptul laissez-fair - ului a lui Adam Smith. În acest fel, darwinismul social a prevăzut baza ideologică a omului de afaceri din ultima perioadă a secolului al XIX-lea.

Perioada contemporană. În perioada contemporană afacerile au luat o amploare fără precedent. Progresele realizate în tehnologie și comunicații reduc distanțele și timpul.

Consecința o constituie globalizarea piețelor, în condițiile menținerii specificului local. Chiar și micile firme se implică în afaceri internaționale. Internaționalizarea nu mai este un apanaj doar al marilor corporații.

Bibliografie

1. Alexandru, P. „ Managementul afacerilor economice” - vol. II, Editura Independența Economica, București, 2009;

2. Burciu, A. „ Introducere in management” , Editura Economica, București, 2008;

3. Florea, R. „ Management strategic”, Editura Tehnopress, 2007;

5. Paunescu M. - Organizarea si campuri organizationale, Ed.Polirom, Iasi, 2006;

6. Zaharia M. - Modele si metode cantitative in economia firmei, Ed.Universitara, Bucuresti, 2007.

Preview document

Administrarea afacerii - Pagina 1
Administrarea afacerii - Pagina 2
Administrarea afacerii - Pagina 3
Administrarea afacerii - Pagina 4
Administrarea afacerii - Pagina 5
Administrarea afacerii - Pagina 6
Administrarea afacerii - Pagina 7
Administrarea afacerii - Pagina 8
Administrarea afacerii - Pagina 9
Administrarea afacerii - Pagina 10
Administrarea afacerii - Pagina 11
Administrarea afacerii - Pagina 12
Administrarea afacerii - Pagina 13
Administrarea afacerii - Pagina 14
Administrarea afacerii - Pagina 15
Administrarea afacerii - Pagina 16
Administrarea afacerii - Pagina 17
Administrarea afacerii - Pagina 18
Administrarea afacerii - Pagina 19
Administrarea afacerii - Pagina 20
Administrarea afacerii - Pagina 21
Administrarea afacerii - Pagina 22
Administrarea afacerii - Pagina 23
Administrarea afacerii - Pagina 24
Administrarea afacerii - Pagina 25
Administrarea afacerii - Pagina 26
Administrarea afacerii - Pagina 27
Administrarea afacerii - Pagina 28
Administrarea afacerii - Pagina 29
Administrarea afacerii - Pagina 30
Administrarea afacerii - Pagina 31
Administrarea afacerii - Pagina 32
Administrarea afacerii - Pagina 33
Administrarea afacerii - Pagina 34
Administrarea afacerii - Pagina 35
Administrarea afacerii - Pagina 36
Administrarea afacerii - Pagina 37
Administrarea afacerii - Pagina 38
Administrarea afacerii - Pagina 39
Administrarea afacerii - Pagina 40
Administrarea afacerii - Pagina 41
Administrarea afacerii - Pagina 42
Administrarea afacerii - Pagina 43
Administrarea afacerii - Pagina 44
Administrarea afacerii - Pagina 45
Administrarea afacerii - Pagina 46
Administrarea afacerii - Pagina 47
Administrarea afacerii - Pagina 48
Administrarea afacerii - Pagina 49
Administrarea afacerii - Pagina 50
Administrarea afacerii - Pagina 51
Administrarea afacerii - Pagina 52
Administrarea afacerii - Pagina 53
Administrarea afacerii - Pagina 54
Administrarea afacerii - Pagina 55
Administrarea afacerii - Pagina 56
Administrarea afacerii - Pagina 57
Administrarea afacerii - Pagina 58
Administrarea afacerii - Pagina 59
Administrarea afacerii - Pagina 60
Administrarea afacerii - Pagina 61
Administrarea afacerii - Pagina 62
Administrarea afacerii - Pagina 63
Administrarea afacerii - Pagina 64
Administrarea afacerii - Pagina 65
Administrarea afacerii - Pagina 66
Administrarea afacerii - Pagina 67
Administrarea afacerii - Pagina 68
Administrarea afacerii - Pagina 69
Administrarea afacerii - Pagina 70
Administrarea afacerii - Pagina 71
Administrarea afacerii - Pagina 72
Administrarea afacerii - Pagina 73
Administrarea afacerii - Pagina 74
Administrarea afacerii - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Administrarea afacerii.doc

Alții au mai descărcat și

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Analiza Site-ului Clean Team

I. Descrierea firmei şi a site-ului Firma S.C. Clean Team S.R.L. este o firmă clujeană de curăţenie, care se adresează atât persoanelor juridice...

Interviu cu un Antreprenor

Il am “invitat in platou” pe Edi Tecsan, fondatorul GamesLine.ro si Pro Strategy Group. Inainte de a trece la interviul propriu zis trebuie sa...

Valori și Principii ale Eticii în Afaceri

1. Consideraţii generale privind normele morale şi etica 1.1 Normele morale Etica poate fi privită ca o cercetare asupra normelor morale şi ca o...

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Audit Financiar - Curs 2

CURS 2 Abordarea auditului fiscal: ordonatorii potentiali, etapele de realizare, cunoasterea entitatii, evaluarea riscurilor clientului precum si...

Curs de Audit

Controlul intern : concept, tipuri, principii , obiective. 1. Conceptul de control intern. Etimologia cuvântului control provine din expresia...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Te-ar putea interesa și

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Studiu Privind Rolul Comunicării în Administrarea Afacerilor

Introducere Parte a activităţii umane zilnice, comunicarea este, indiscutabil, un element definitoriu pentru om ca şi fiinţă, dar şi ca specie....

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,...

Planificarea afacerii în unitățile economice - Studiu de caz SC Pescarom SRL

CAPITOLUL I. ROLUL PLANIFICĂRII AFACERII CA SUBSISTEM AL GESTIUNII ÎNTREPRINDERII 1.1. Particularitățile planificării în economia tranzitorie...

Locul și Rolul Negocierii în Administrarea Afacerii

Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se...

Proiect la o firmă - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Cap. I. Descrierea generala a afacerii: Firma noastra si-a propus sa dezvolte pe piata natinala un segment nou de activitate oferind posibilitatea...

Proiectarea unui sistem informațional cu bază de date pentru administrarea afacerilor în turism

Introducere Asa cum stim cu totii turismul este cunoscut ca fiind cea mai vasta industrie din ziua de azi. Veniturile obtinute din turism au o...

Administrarea Afacerilor - Intelligent Research

1. Conceptul de Intelligent Research 1.1. Ce este studiul de piaţă? Studiul de piaţă reprezintă colectarea informaţiilor pe o piaţă. În funcţie...

Ai nevoie de altceva?