Analiză economico-financiară aprofundată

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20569
Mărime: 522.20KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ec. Mircea Muntean
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

 1. Capitolul I - Rolul analizei economico-financiare aprofundate în
 2. managementul agenților economici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 3. 1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate . . . . . . . . . . 1
 4. 1.2. Locul, rolul și funcțiile analizei economico-financiare
 5. aprofundate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 6. 1.3. Tipuri de analize economice utilizate în studiul
 7. fenomenelor economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 8. 1.4. Etape în realizarea analizei economico-financiare aprofundate . . . 4
 9. 1.5. Metoda analizei economico-financiare aprofundate . . . . . . . . . . . . 5
 10. 1.6. Procedee de calcul utilizate în analiza economico-
 11. financiară aprofundată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 12. Capitolul 2 - Analiza economică privind activitatea de producție
 13. și comercializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 14. 2.1. Sistemul de indicatori valorici utilizați pentru caracterizarea
 15. activității de producție și comercializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 16. 2.2. Analiza cifrei de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 17. 2.2.1. Analiza economică a cifrei de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 18. 2.2.2. Analiza structurii cifrei de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 19. 2.2.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 20. 2.2.4. Analiza cotei de piață . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 21. 2.3. Analiza valorii adăugate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 22. 2.3.1. Definirea și analiza dinamicii și structurii valorii adăugate . . 12
 23. 2.3.2. Analiza factorială a valorii adăugate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 24. 2.4. Analiza producției fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 25. 2.4.1. Analiza realizării prodgrmaului de producție fizică
 26. pe sortimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 27. 2.4.2. Analiza structurii producției fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 28. 2.5. Analiza calității produselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 29. 2.6. Analiza producției exercițiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 30. Capitolul 3 - Analiza potențialului intern al întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 31. 3.1. Analiza gestiunii resurselor umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 32. 3.1.1. Analiza cantitativă a resurselor umane . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 33. 3.1.2. Analiza mobilității și stabilității resurselor umane . . . . . . . . . 17 3.1.3. Analiza calificării personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 34. 3.1.4. Analiza utilizării timpului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 35. 3.1.5. Analiza productivității muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 36. 3.2. Analiza gestiunii resurselor materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 37. 3.2.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 38. 3.2.2. Analiza stocurilor de materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 39. Capitolul 4 - Analiza cheltuielilor întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 40. 4.1. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale
 41. ale întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 42. 4.2. Analiza nivelului cheltuielilor la 1.000 lei venituri din
 43. activitatea de exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.3. Analiza diagnostic a cheltuielilor la 1.000 lei cifră de afaceri . . . . 25
 44. 4.3.1. Analiza diagnostic a cheltuielilor variabile la 1.000
 45. lei cifră de afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 46. 4.3.2. Analiza eficienței cheltuielilor fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4. Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 47. 4.5. Analiza costului marginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 48. Capitolul 5 - Analiza financiară a rentabilității pe baza contului de
 49. profit și pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 50. 5.1. Rentabilitatea - criteriu de performanță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 51. 5.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 52. 5.2.1. Soldurile intermediare de gestiune - activitate . . . . . . . . . . 31
 53. 5.2.2. Soldurile intermediare de gestiune - rentabilitate . . . . . . . . 31
 54. 5.2.3. Capacitatea de autofinanțare și autofinanțarea . . . . . . . . . 32
 55. 5.3. Analiza ratei rentabilității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 56. 5.3.1. Analiza ratei rentabilității resurselor consumate . . . . . . . . . 33
 57. 5.4. Modalități de evaluare a resurselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 58. 5.4.1. Evaluarea riscului de exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 59. 5.4.2. Evaluarea riscului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 60. 5.4.3. Evaluarea riscului total (global) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 61. Capitolul 6 - Analiza situației financiare pe baza bilanțului . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 62. 6.1. Tipuri de bilanț utilizate în diagnosticul financiar . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 63. 6.2. Diagnosticul echilibrelor financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 64. 6.3. Diagnosticul ratelor pe baza bilanțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
 65. Capitolul 7 - Analiza financiară prin fluxuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 66. 7.1. Analiza tabloului de finanțare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 67. 7.2. Analiza tabloului fluxurilor de numerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 68. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Extras din curs

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate

Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea proceselor de activitate economică, a factorilor de influență și a cauzelor care determină anumite situații și este realizată prin intermediul analizei economico-financiare. Prin analiza economico-financiară se urmărește "în general activitatea economico-financiară a agenților economici la nivelul micro sau macroeconomic, pe care o cercetează dintr-un unghi de vedere propriu și anume din punctul de vedere al rezultatelor utilizării resurselor umane, materiale și financiare, în scopul descoperirii și valorificării posibilităților de perfecționare în viitor"1. Ca instrument al conducerii analiza economico-financiară "se află într-o legătură organică cu funcțiile întreprinderii și cu funcțiile (atributele) conducerii care se exercită asupra tuturor funcțiilor întreprinderii"2. Prin intermediul analizei economico-financiare, conducerea întreprinderilor urmărește obținerea de răspunsuri la o serie de întrebări, cum ar fi:

- Cum se apreciază structura utilităților și resurselor?

- Cum sunt asigurate echilibrele financiare?

- Dacă întreprinderea probează eficacitatea de utilizare a resurselor economice și financiare?

- Care sunt rezultatele obținute de întreprindere și dacă sunt satisfăctoare?

- Care sunt performanțele și obiectivele dorite?

Analiza economico-financiară este unul dintre instrumentele de bază ale managementului modern performant, o disciplină indispensabilă acesteia. Rolul analizei este considerabil amplificat în contextul mecanismelor pieții odată cu creșterea gradului de complexitate a activității economice și financiare a întreprinderii, cu profunde implicații în procesul de conducere, care nu se mai poate realiza numai pe bază de experiență și rutină, necesitând în plus analize pertinente care să stea la baza deciziilor operative și strategice.

Complexitatea fenomenelor economice imprimă analizei economico-financiare aprofundate un dublu caracter, pe de o parte, disciplină cu fundamentare teoretică, cu un corp de principii generale, o disciplină a logicii care poate fi aplicată interpretării tuturor problemelor economice trecute sau prezente și, pe de altă parte, activitate practică permanentă care oferă răspuns la întrebări privind relațiile de cauzalitate dintre fenomene și factori. Pe baza explicării cauzelor și factorilor care au modificat indicatorii, analiza formulează legități și principii de interpretate care trebuie generalizate.

Analiza are metodă generală de cercetare a fenomenelor din natură și societate, ceea ce înseamnă descompunerea acestora în părțile lor componente, în elementele lor simple, pentru a fi studiate și descoperite relațiile de cauzalitate prin procedee specifice domeniului cercetat; analiza economico-financiară aprofundată vizează activitățile cu caracter economic, consumatoare de resurse și generatoare de rezultate.

___________

1. Petrescu Silvia, Mironiuc Marilena, Analiză economico-financiară, Editura Tiparul, Iași, 2002, p.22

2. Stănescu C., Ișfănescu A., Băicuși A., Analiza economico-financiară, Editura Economică, București, 1996, p.20

2

1.2. Locul, rolul și funcțiile analizei economico-financiare aprofundate

Analiza economico-financiară aprofundată constituie un instrument operațional de urmărire și valorificare a funcționării sistemului economic, în scopul descoperirii disfuncționalităților apărute în subsistemele acesteia, precum și depistarea cauzelor care conduc la disfuncționalități.

Funcționarea întreprinderii ca sistem depinde de funcționarea unui ansamblu de subsisteme, corelate prin legături structural-funcționale, care oferă informații pentru realizarea unui proces de decizii care să asigure reglarea funcționării normale a sistemului. În acest sens rolul analizei economico-financiare aprofundate este în depistarea cauzelor perturbatoare ale stării de normalitate, în vederea inițierii măsurilor de redresare. Este necesară utilizarea funcțiilor analizei economico-financiare aprofundate după cum urmează:

a. Diagnoză și reglarea activității întreprinderii care se realizează prin intermediul analizei diagnostic, care presupune o cercetare amplă și completă în depistarea cauzelor și a eventualelor acțiuni ale factorilor perturbatori în funcționarea firmei. Prin diagnoză, analiza economico-financiară aprofundată localizează punctele "tari" și punctele "slabe" din cadrul sistemului studiat, sensibilizând centrele de decizie pentru a lua măsurile de reglare.

b. Descoperirea și mobilizarea rezervelor interne urmărește depistarea depășirii nivelului programat al consumului de resurse: materiale, umane și financiare și utilizarea eficientă a acestora pentru creșterea rentabilității întreprinderii.

c. Întărirea autonomiei economico-financiare decurge din faptul că prin intermediul acestei funcții se urmărește prevenirea, descoperirea și lichidarea fenomenelor și cauzelor generatoare de rezultate negative. Analiza economico-financiară aprofundată "este o dimensiune a autonomiei agentului economic prin faptul că prin tot ce întreprinde vizează maximizarea veniturilor și minimizarea cheltuielilor procesului de activitate economică a firmei". Autonomia reprezintă libertatea de mișcare a întreprinderii în mediul economic, iar fundamentarea deciziilor este realizată și pe baza informațiilor oferite de analiza economico-financiară aprofundată.

d. Administrarea eficientă a patrimoniului, asigurarea unui echilibru economico-financiar permanent și a unei rentabilități competitive. Prin analiza economico-financiară aprofundată, centrele de decizie urmăresc în cadrul întreprinderii administrarea eficientă a patrimoniului, asigurarea unui echilibru economico-financiar permanent și a unei rentabilități competitive. Această funcție contribuie la: utilizarea eficientă a resurselor financiare, înlăturarea cheltuielilor neeconomicoase, controlul realizării cifrei de afaceri și a modului de finanțare a activității de exploatare a firmei.

e. Verificarea modului de realizare a obiectivelor prestabilite prin planul de afaceri și crearea bazei pentru elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu și lung. Exercitarea acestei funcții impune un anumit tip de analiză și se corelează cu funcția analizei de a oferi informațiile necesare fundamentării deciziilor pe criterii de eficiență în toate etapele.

Ținând cont de funcțiile analizei economico-financiare și de implicațiile acesteia în centrele de decizie se poate determina locul pe care îl ocupă analiza în sistemul de management al firmei:

3

1.3. Tipuri de analize economice utilizate în studiul fenomenelor economice

Necesitatea analizei economice a fost determinată de cercetarea complexă a fenomenelor și proceselor economice, a factorilor de influență asupra acestora și stabilirii relațiilor cauză-efect asupra modificării conținutului obiectivelor studiate, în vederea stabilirii deciziilor pentru activitatea viitoare a domeniului cercetat. Prin obiectul de studiu, analiza economică vizează activitățile cu caracter economic, consumatoare de resurse și generatoare de rezultate. Datorită complexității fenomenelor și proceselor economice, tipul de analiză economică utilizat în studiul acestora este stabilit de anumite criterii:

a. După nivelul la care se desfășoară există:

Bibliografie

Brezeanu, P., Dignostic financiar, Editura Economică, București, 2004

Boștinaru, A.,

Prăjișteanu, B.,

Colasse, B., Analiza financiară a întreprinderii (Traducere Neculai Tabără), Editura Tipo Moldova, Iași, 2009

Crecană, C., Rentabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii,

Ed..Economică, București, 2000

Georgescu, N., Analiză economico-financiară, Editura A.S.E.,

Robu, V., București, 2001

Gheorghiu, Al., Analiză economico-financiară la nivel microeconomic,

Editura Economică, București, 2004

Mărgulescu, D., Diagnostic economico-financiar. Concepte-metode-

(coodonator) tehnici, Editura Romcart, București, 1994

Mironiuc, M., Analiză economico-financiară, Editura Sedcom Libris,

Iași, 2006

Muntean, M., Analiza echilibrului economico-financiar al întreprinderilor

comerciale, Editura Edusoft, Bacău, 2006

Niculescu, M., Diagnostic global-strategic, Editura Economică,

București, 1997

Păvăloaia, W., Analiză economico-financiară și informatică de gestiune,

Editura Moldovia, Bacău, 2000

Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Editura Sedcom Libris,

Iași, 2004

Petrescu, S., Analiză și diagnostic financiar-contabil, Ediția a II-a, Editura CECCAR, București, 2008

Thibaut, J.P., Le diagnostic d'entreprise - Guide practique, Editions

Coureaux, Grenoble, 1989

Vâlceanu, Gh., Analiză economico-financiară, Editura Economică,

Robu, V., București, 2004

Georgescu, N.,

Preview document

Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 1
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 2
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 3
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 4
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 5
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 6
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 7
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 8
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 9
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 10
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 11
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 12
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 13
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 14
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 15
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 16
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 17
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 18
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 19
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 20
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 21
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 22
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 23
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 24
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 25
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 26
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 27
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 28
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 29
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 30
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 31
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 32
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 33
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 34
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 35
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 36
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 37
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 38
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 39
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 40
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 41
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 42
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 43
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 44
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 45
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 46
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 47
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 48
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 49
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 50
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 51
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 52
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 53
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 54
Analiză economico-financiară aprofundată - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Analiza economico-financiara aprofundata.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza cifrei de afaceri la SC Aurora SA

Analiza diagnostic a fost iniţiată în ţările dezvoltate industrial după anii 60 ca o metodă de perfecţionare a managementului unei firme....

Analiza economică financiară aprofundată

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC SC MOBAM s.a. produce mobilier de inalta complexitate de peste 25 de ani. Infiintata in anul 1991, societatea...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de...

Analiza Factorială a Cifrei de Afaceri

Introducere Caracterizarea stării interne a viitorului firmei înseamnă relevarea performanţelor obţinute şi decelarea dificultăţilor existente...

Analiză și Diagnostic economico-financiar

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1. Forma juridică, organizare SC TIDO SRL este o societate cu răspundere limitată creată în anul 1992, cu...

Prezentarea regiunii Sud-Est

Așezare geografică, suprafață și frontiere Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la nord cu Regiunea...

Analiză economico-financiară aprofundată - SC Turism Felix SA

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA SOCIETÃTII 1.5. Date de prezentare a societãTii comerciale: - Sediul social: Bãile Felix, com- Sânmartin, jud- Bihor -...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Analiza activității întreprinderii SC Panifcom SRL dintr-o perspectivă economico - financiară

INTRODUCERE Analiza economico-financiară reprezintă un proces de identificare a stării economico-financiare în care se află agenţii economici, o...

Contabilitatea amortizărilor și a provizioanelor la SC Romexpo SA

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND NOŢIUNILE DE AMORTIZARE ŞI PROVIZIOANE 1.1. Abordări conceptuale privind noţiunile de amortizare si...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Introducere Contabilitatea este o ştiinţă din sfera economică care asigură înregistrarea ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de...

Diagnosticul global strategic la SC Albalact SA

1. Întreprinderea - caracterizare strategică 1.1 Scurt istoric și descrierea succintă a întreprinderii și a sectorului de care aparține;...

Ai nevoie de altceva?