Asigurări Comerciale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 37028
Mărime: 567.65KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Cazacu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Monea
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI – FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Capitolul I: Introducere în asigurãri
 3. 3
 4. 1.1. Fortele distructive ale naturii si accidentele – pericole permanente pentru viata si integritatea corporalã si bunurile omului
 5. 3
 6. 1.2. Necesitatea constituirii unor fonduri de protectie împotriva riscurilor
 7. 5
 8. 1.3. Conceptul de asigurare
 9. 7
 10. 1.4. Functiile asigurãrii
 11. 12
 12. 1.5. Elementele tehnice ale asigurãrilor
 13. 13
 14. 1.6. Clasificarea asigurãrilor
 15. 18
 16. Capitolul II: Piata asigurãrilor
 17. 22
 18. 2.1. Caracteristicile pietei asigurãrilor
 19. 22
 20. Capitolul III: Asigurãri de bunuri
 21. 27
 22. 3.1. Particularitãti ale asigurãrilor de bunuri
 23. 27
 24. 3.2. Asigurarea clãdirilor si a continutului acestora pentru pagube produse de incendii si alte calamitãti.
 25. 30
 26. 3.3. Asigurarea complexã a gospodãriilor persoanelor fizice
 27. 34
 28. 3.4. Asigurarea autocasco a autovehiculelor
 29. 35
 30. 3.5. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (cargo)
 31. 38
 32. 3.6. Asigurarea aeronavelor
 33. 39
 34. 3.7. Asigurarea maritimã
 35. 42
 36. 3.7.1. Conceptul de avarie
 37. 42
 38. 3.7.2. Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului maritim
 39. 44
 40. 3.7.3. Asigurarea navelor maritime si fluviale
 41. 45
 42. 3.8. Asigurarea animalelor si a culturilor agricole
 43. 47
 44. 3.8.1. Asigurarea animalelor
 45. 47
 46. 3.8.2. Asigurarea culturilor agricole
 47. 50
 48. 1
 49. Capitolul IV: Asigurãri de persoane
 50. 52
 51. 4.1. Conceptul si caracteristicile asigurãrilor de persoane
 52. 52
 53. 4.2. Tipuri de asigurãri de viatã
 54. 55
 55. 4.3. Asigurãri de persoane altele decât cele de viatã
 56. 59
 57. Capitolul V: Asigurãri de rãspundere civilã
 58. 62
 59. 5.1. Caracteristici ale asigurãrilor de rãspundere civilã
 60. 62
 61. 5.2. Tipuri de asigurãri de rãspundere
 62. 64
 63. Capitolul VI: Forme si metode de reasigurare
 64. 68
 65. 6.1. Consideratii generale
 66. 68
 67. 6.2. Contractul de reasigurare si principiile ce stau la baza acestuia
 68. 69
 69. 6.3. Forme de reasigurare
 70. 71
 71. 6.3.1. Reasigurarea proportionalã
 72. 71
 73. 6.3.2 . Reasigurarea neproportionalã
 74. 74
 75. 6.4. Metode de reasigurare
 76. 77
 77. Capitolul VII: Eficienta activitãtii de asigurare
 78. 80
 79. 7.1. Conceptul de eficientã a activitãtii de asigurare
 80. 80
 81. 7.2. Indicatori de apreciere a eficientei activitãtii de asigurare
 82. 82
 83. Capitolul VIII: Teste grilã si aplicatii practice
 84. 89
 85. Bibliografie
 86. 104

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN ASIGURÃRI

1.1. Fortele distructive ale naturii si accidentele – pericole permanente pentru viata si integritatea corporalã si bunurile omului

Pericolele la care omul este supus sunt multiple si variate, cauzate de fortele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiti factori speciali si sociali – economici. Aceste pericole sunt generatoare de pagube si de aceea omul trebuie sã le cunoascã pentru a se pune la adãpost de efectele lor, pentru a putea actiona împotriva lor.

Fortele naturii declanseazã calamitãti cu efecte distructive puternice, printre care se numãrã: seceta, înghetul, ploile torentiale, grindina, uraganele, inundatiile, cutremurele de pãmânt, trãsnetul, incendiile, prãbusirile si alunecãrile de teren, avalansele de zãpadã, etc. O serie (multitudine) de cauze naturale provoacã decese, boli si îmbãtrânire la oameni, afecteazã evolutia plantelor ori pun în pericol viata animalelor.

Dezvoltarea stiintei si tehnicii face posibilã cresterea rapidã a productiei, usurarea muncii, progresul social, dar în anumite împrejurãri, ea poate provoca accidente care sa avarieze sau sa distrugã complet anumite mijloace de productie si bunuri de consum ori sa afecteze capacitatea de muncã si chiar viata oamenilor.

Astfel, defectiunile ivite în functionarea masinilor, instalatiilor si aparatelor pot provoca explozii, incendii, electrocutãri, asfixieri, arsuri, etc.; dezvoltarea traficului rutier, feroviar aerian si maritim mãreste pericolele circulatiei, etc.

Omul, prin modul necorespunzãtor (neglijentã, nepricepere) în care îsi îndeplineste uneori atributiile de serviciu sau prin comportarea sa reprobabilã în societate (actiuni delictuale: jaf, furt, crimã) poate sa provoace pierderi semenilor sãi.

Anumiti factori sociali-economici pot, de asemenea provoca fenomene cu efecte negative asupra desfãsurãrii normale neîntrerupte a activitãtii economice. Din aceste categorii fac parte: crizele economice, somajul si inflatia, conjunctura economicã nefavorabilã, etc.

3

Din simpla enumerare a cauzelor care genereazã pericole rezultã cã unele sunt independente de vointa omului, adicã au caracter obiectiv, în timp ce altele, legate de comportarea omului, poartã un caracter subiectiv.

Cauze obiective: pozitia terenului fatã de sursa de apã, ceea ce îl face sã fie supus inundatiilor sau sã fie ferit de acestea; sensibilitatea unor culturi agricole la grindinã, caracteristicile unor materiale de constructii de a fi inflamabile sau neinflamabile, etc.

Cauze subiective: atitudinea iresponsabilã si inconstientã a unor oameni, poate sã provoace sau sã favorizeze înregistrarea de accidente cu efecte grave umane si materiale.

Cunoasterea împrejurãrilor în care se pot produce diverse fenomene perturbatoare si pãgubitoare, permite omului sã ia mãsurile de rigoare pentru a evita si preveni asemenea fenomene sau pentru a limita actiunea lor distructivã.

Calamitãtile naturale cele mai pãgubitoare si cele mai de temut, dar si cu arie largã de rãspândire pe glob sunt: seceta, cicloanele (uraganele), inundatiile cutremurele de pãmânt, incendiile si accidentele.

Seceta, indiferent de forma pe care o îmbracã - diminuarea umiditãtii din atmosferã, uscarea progresivã a pãmântului, imposibilitatea plantelor de a-si asigura apa necesarã, chiar dacã aceasta existã în sol – afecteazã puternic activitatea economicã si, prin aceasta, pericliteazã însãsi viata oamenilor, pe întinse zone geografice. Pe un plan mai general, seceta influenteazã negativ produsul intern brut, balanta comercialã si balanta de plãti a tãrii.

Pe glob existã întinse zone frecvent bântuite de secetã: nordul continentului african, S.U.A. – centrul si vestul, Asia – China, Mongolia, India, Europa – sudul continentului. În tara noastrã: Dobrogea, estul Moldovei, Muntenia si Oltenia.

Cicloanele (denumite în unele regiuni uragane, iar în altele taifunuri) sunt deplasãri de mase de aer având un diametru de la câteva zeci de km pânã la 1500-2000 km, care se miscã în spirale, dupã caz în directia acelor de ceasornic sau în directia opusã acestora, timp de 4-7 zile si chiar mai mult.

Cicloanele se formeazã atât în emisfera nordicã, cât si în cea sudicã, în zona tropicalã, ca si în cea temperatã. Cicloanele tropicale sunt însotite de mari cãderi de precipitatii provocând inundatii catastrofale.

Inundatiile se produc, de regulã, primãvara în regiunile temperate sau reci, ca urmare a topirii bruste a zãpezii ori a ghetii, si vara in regiunile cu climat tropical ori musonic. si acestea au provocat de-a lungul anilor, în anumite zone ale globului, importante pagube materiale si victime.

Preview document

Asigurări Comerciale - Pagina 1
Asigurări Comerciale - Pagina 2
Asigurări Comerciale - Pagina 3
Asigurări Comerciale - Pagina 4
Asigurări Comerciale - Pagina 5
Asigurări Comerciale - Pagina 6
Asigurări Comerciale - Pagina 7
Asigurări Comerciale - Pagina 8
Asigurări Comerciale - Pagina 9
Asigurări Comerciale - Pagina 10
Asigurări Comerciale - Pagina 11
Asigurări Comerciale - Pagina 12
Asigurări Comerciale - Pagina 13
Asigurări Comerciale - Pagina 14
Asigurări Comerciale - Pagina 15
Asigurări Comerciale - Pagina 16
Asigurări Comerciale - Pagina 17
Asigurări Comerciale - Pagina 18
Asigurări Comerciale - Pagina 19
Asigurări Comerciale - Pagina 20
Asigurări Comerciale - Pagina 21
Asigurări Comerciale - Pagina 22
Asigurări Comerciale - Pagina 23
Asigurări Comerciale - Pagina 24
Asigurări Comerciale - Pagina 25
Asigurări Comerciale - Pagina 26
Asigurări Comerciale - Pagina 27
Asigurări Comerciale - Pagina 28
Asigurări Comerciale - Pagina 29
Asigurări Comerciale - Pagina 30
Asigurări Comerciale - Pagina 31
Asigurări Comerciale - Pagina 32
Asigurări Comerciale - Pagina 33
Asigurări Comerciale - Pagina 34
Asigurări Comerciale - Pagina 35
Asigurări Comerciale - Pagina 36
Asigurări Comerciale - Pagina 37
Asigurări Comerciale - Pagina 38
Asigurări Comerciale - Pagina 39
Asigurări Comerciale - Pagina 40
Asigurări Comerciale - Pagina 41
Asigurări Comerciale - Pagina 42
Asigurări Comerciale - Pagina 43
Asigurări Comerciale - Pagina 44
Asigurări Comerciale - Pagina 45
Asigurări Comerciale - Pagina 46
Asigurări Comerciale - Pagina 47
Asigurări Comerciale - Pagina 48
Asigurări Comerciale - Pagina 49
Asigurări Comerciale - Pagina 50
Asigurări Comerciale - Pagina 51
Asigurări Comerciale - Pagina 52
Asigurări Comerciale - Pagina 53
Asigurări Comerciale - Pagina 54
Asigurări Comerciale - Pagina 55
Asigurări Comerciale - Pagina 56
Asigurări Comerciale - Pagina 57
Asigurări Comerciale - Pagina 58
Asigurări Comerciale - Pagina 59
Asigurări Comerciale - Pagina 60
Asigurări Comerciale - Pagina 61
Asigurări Comerciale - Pagina 62
Asigurări Comerciale - Pagina 63
Asigurări Comerciale - Pagina 64
Asigurări Comerciale - Pagina 65
Asigurări Comerciale - Pagina 66
Asigurări Comerciale - Pagina 67
Asigurări Comerciale - Pagina 68
Asigurări Comerciale - Pagina 69
Asigurări Comerciale - Pagina 70
Asigurări Comerciale - Pagina 71
Asigurări Comerciale - Pagina 72
Asigurări Comerciale - Pagina 73
Asigurări Comerciale - Pagina 74
Asigurări Comerciale - Pagina 75
Asigurări Comerciale - Pagina 76
Asigurări Comerciale - Pagina 77
Asigurări Comerciale - Pagina 78
Asigurări Comerciale - Pagina 79
Asigurări Comerciale - Pagina 80
Asigurări Comerciale - Pagina 81
Asigurări Comerciale - Pagina 82
Asigurări Comerciale - Pagina 83
Asigurări Comerciale - Pagina 84
Asigurări Comerciale - Pagina 85
Asigurări Comerciale - Pagina 86
Asigurări Comerciale - Pagina 87
Asigurări Comerciale - Pagina 88
Asigurări Comerciale - Pagina 89
Asigurări Comerciale - Pagina 90
Asigurări Comerciale - Pagina 91
Asigurări Comerciale - Pagina 92
Asigurări Comerciale - Pagina 93
Asigurări Comerciale - Pagina 94
Asigurări Comerciale - Pagina 95
Asigurări Comerciale - Pagina 96
Asigurări Comerciale - Pagina 97
Asigurări Comerciale - Pagina 98
Asigurări Comerciale - Pagina 99
Asigurări Comerciale - Pagina 100
Asigurări Comerciale - Pagina 101
Asigurări Comerciale - Pagina 102
Asigurări Comerciale - Pagina 103
Asigurări Comerciale - Pagina 104
Asigurări Comerciale - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Asigurari Comerciale.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect asigurări Groupama

Scopul acestui proiect este analiza unei societati de asigurare. In vederea unui diagnostic complet al societatii alese de noi, societatea franceza...

Piața de asigurări din România

Cap.1. Istoric al asigurarilor Aparitia ideii de asigurare Putem spune, intr-un fel, ca asigurarea a aparut odata cu aparitia societatii umane....

AIG Life Asigurări - tehnici de vânzare

Prezentarea S.C. AIG LIFE ASIGURARI ROMANIA S.A. S.C. AIG LIFE ASIGURARI ROMANIA S.A. infiintata in baza legii nr.31/1990, inregistrata la...

Riscurile în asigurarea maritimă

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CONCEPTELE DE RISC ȘI ASIGURARE MARITIMĂ Reprezentând un domeniu vast, ce îmbină în mod concret economia, finanțele,...

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL 1 ECONOMIA RISCULUI ŞI A ASIGURĂRILOR Obiective: Acest capitol urmăreşte formarea conceptelor de bază ale funcţionării pieţei...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Asigurările Comerciale în România

Odata cu trecerea de la economia naturala si autoconsum la schimb si economia de piata, întreprinzatorii, de la micii mestesugari cu atelierele lor...

Asigurări comerciale - sarcini de lucru

Sarcina de lucru 1 “Redacteaza un eseu care sa cuprinda cauze producatoare de pagube” Unele dintre cauzele producatoare de pagube sunt...

Asigurări comerciale - studiu privind asigurările de viață

1. Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata reiese din nevoia de protectie a oamenilor. Pe...

Asigurările Comerciale de Persoane

1. Noţiuni introductive privind asigurările comerciale. 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I 1. Ce este riscul şi cum pot agenţii economici să se protejeze împotriva acestuia? Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o...

Asigurări comerciale

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie...

Ai nevoie de altceva?