Monedă și Credit

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 50610
Mărime: 831.75KB (arhivat)
Publicat de: Sidonia Rus
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Renate Bratu
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ
 2. 1.1. Concept, definire, forme
 3. 1.2. Functiile monedei
 4. 1.3. Puterea de cumpãrare a monedei
 5. CAPITOLUL II. SISTEMELE MONETARE NATIONALE
 6. 2.1. Scurt istoric al sistemelor monetare
 7. 2.2. Continutul si elementele sistemelor monetare
 8. 2.3. Evolutia sistemelor monetare
 9. 2.3.1. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-monedã
 10. 2.3.2. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-lingouri
 11. 2.3.3. Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-devize
 12. 2.3.4. Sistemul monetar bazat pe etalonul devize
 13. 2.4. Convertibilitatea monetarã
 14. CAPITOLUL III. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL
 15. 3.1. Conceptul de sistem monetar international. Sistemul monetar postbelic
 16. 3.2. Criza sistemului monetar international
 17. 3.3. Reforma sistemului monetar international
 18. 3.4. Institutii financiare internationale
 19. 3.4.1. Fondul Monetar International
 20. 3.4.2. Grupul Bãncii Mondiale
 21. CAPITOLUL IV. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
 22. 4.1. Primii pasi spre unificarea monetarã în Europa
 23. 4.2. Principiile de bazã ale functionãrii Sistemului Monetar European
 24. 4.3. Uniunea Monetarã Europeanã
 25. CAPITOLUL V. MASA MONETARÃ. CEREREA SI OFERTA DE MONEDÃ
 26. 5.1. Masa monetarã si agregatele monetare
 27. 5.1.1. Structura masei monetare
 28. 5.1.2. Indicatori si agregate monetare
 29. 5.2. Contrapartidele masei monetare în circulatie
 30. 5.3. Cererea si ofertã de monedã
 31. 5.3.1. Cererea de monedã
 32. 5.3.2. Oferta de monedã
 33. 5.3.3. Echilibrul pietei monetare
 34. CAPITOLUL VI. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN STINGEREA OBLIGATIILOR DE PLATÃ LA
 35. NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL
 36. 6.1. Plata în numerar
 37. 6.2. Cãrtile de platã
 38. 6.3. Instrumentele de platã si credit
 39. 6.4. Ordinul de platã
 40. CAPITOLUL VII. CREDITUL SI DOBÂNDA
 41. 7.1. Elementele constitutive ale creditului
 42. 7.2. Formele creditului: comercial, bancar, obligatar, ipotecar, de consum
 43. 7.3. Dobânda
 44. CAPITOLUL VIII. SISTEMUL BANCAR
 45. 8.1. Banca centralã - rol si functii
 46. 8.2.Bãncile comerciale
 47. 8.2.1. Tipologia bãncilor comerciale
 48. 8.2.2. Operatiunile desfãsurate de bãncile comerciale

Extras din curs

CAPITOLUL I

MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ

1.1. Concept, definire, forme

Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai întâi o incursiune în interiorul schimbului de

bunuri si servicii si mai apoi în cel al aparitiei si evolutiei banilor.

Schimbul de bunuri si servicii a fost între primele nevoi ce le-a simtit omul, trecând de la viata

izolatã primitivã la starea de viatã socialã si civilizatã. Odatã cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când

omul, în mod constient si cu vointã, începe sã producã bunuri cu intentia de a le duce la târg sau piatã cu

scopul de a fi schimbate, simte lipsa unui instrument de care sã se foloseascã pentru efectuarea mai usoarã a

schimbului.

Prima mare diviziune a muncii care a avut loc încã din comuna primitivã si a constat în separarea

triburilor de pãstori de triburile de vânãtori si pescari a determinat primele forme de schimb. Aceste triburi

au simtit nevoia sã schimbe între ele produsele ce le prisoseau nevoilor curente iar acest schimb s-a fãcut la

început bun contra bun sau serviciu contra serviciu (troc).

Accentuarea diviziunii muncii si înmultirea bunurilor si serviciilor produse de om, i-a creat acestuia

dificultãti în efectuarea schimbului de bunuri sub forma trocului si l-au determinat sã caute o modalitate de

efectuare mai usoarã a schimbului si de stabilire mai usoarã a raportului de valoare dintre bunurile

schimbate. Cãutãrile omului pentru gãsirea unei modalitãti mai facile de efectuare a schimbului de bunuri si

servicii au sfârsit prin descoperirea banilor.

Banii sunt o denumire genericã pentru toate felurile de monede si de semne de valoare. Din

multitudinea definitiilor date banilor se desprind douã idei dominante:

· una care considerã banii o marfã cu însusiri speciale, desprinsã din lumea diversã a mãrfurilor si având o

existentã obiectivã si

· alta, dupã care banii sunt o expresie a vointei oamenilor, un semn sau o creantã asupra emitentului sau

economiei, deci un instrument cu însusiri subiective.

Notiunea de ban (nu cuvântul) este o notiune foarte largã, mai veche decât cea de monedã. Ea

cuprinde toate instrumentele de schimb folosite dupã epoca schimbului direct de bun contra bun, pânã la

aparitia monedei. Trebuie fãcutã o deosebire între mijlocul de schimb si instrumentul de schimb.

Banul din acest punct de vedere trebuie considerat ca un mijloc de schimb, este un element care

poate fi folosit mai departe în schimb sau poate fi transformat oricând într-un bun care sã ne satisfacã o

utilitate (mãrfuri bani - cuprul, aurul, argintul, pieile de animale etc.).

Moneda este un instrument de schimb, întrucât destinatia este numai schimbul si plata. La schimbul

direct, cei care schimbã dau si primesc bunul din nevoie si cu intentia de a-l folosi direct si imediat. Fiecare

este producãtor al bunului cedat si consumator al bunului primit. Pentru nici unul bunul nu îndeplineste altã

functiune si nu poate fi nici ban, nici monedã. Acelasi bun, când amândoi sau numai unul din cei ce schimbã,

nu-l primeste cu intentia de a-l consuma ci cu intentia de a-l folosi în schimb, trecându-l mai departe în

schimbul altui bun de care are nevoie, îndeplineste functiunea de instrument de schimb, care chiar dacã nu

este monedã, este totusi ban, fiind în acelasi timp mijloc de schimb.

Dupã schimbul direct de bunuri a urmat schimbul de bani-marfã care a evoluat cu timpul, dupã nevoi

si dupã popoare, oprindu-se în cele din urmã la un anumit fel de marfã si anume la metale, recunoscute si

întrebuintate aproape peste tot. Între metale, cele mai folosite în acest scop au fost metalele pretioase.

Renuntarea la diferitele bunuri care au fãcut serviciul de etalon de schimb se datoreazã faptului cã

acest sistem de schimb era departe de a satisface cerintele impuse. Mai întâi, bunul folosit ca atare, varia de

la popor la popor. Apoi, natura perisabilã a acestor bunuri, precum si greutatea de a le deplasa, având un

volum mare pentru valoarea lor, îngreuna mult schimbul. Faptul de a atribui unui obiect o utilitate sau o

functiune de instrument de schimb depinde de vointa posesorului sãu. Un obiect care îndeplineste functiunea

de instrument de schimb si este ban, în nici un caz nu este monedã.

Fenomenele monetare au aspecte atât de variate si atât de complicate încât pãrerile exprimate asupra

lor merg pânã la adversitate. Fiecare priveste moneda din alt unghi si o considerã din alt punct de vedere.

Dupã unii moneda este o realitate cãreia trebuie sã i ne supunem; dupã altii, moneda este numai o

fictiune ce trebuie subordonatã intereselor noastre. Oricum ar fi privitã, moneda rãmâne ceva conventional,

având de îndeplinit anumite functiuni sau cum spune dictonul englez "Money is what Money does". Din

vastul noian de definitii elaborate vom reda în continuare câteva definitii date de unii cercetãtori ai monedei.

4

Prima încercare de a defini moneda apartine lui Aristotel, care în "Politica" prezintã moneda ca o

materie utilã prin ea însãsi, usor de a o folosi în diferite nevoi ale vietii. Ea poate fi metal, fier, argint sau

orice altã substantã cãreia i se va determina mai întâi dimensiunea si greutatea.

Platon defineste moneda mai putin precis, concepând-o ca fiind bãtutã din metal nepretios.

Jean Baptiste Say spune cã dacã existã în societate o marfã care sã fie apreciatã si cãutatã nu din

cauza serviciilor sale, ci din cauza calitãtii de a i se putea da o cantitate, a cãrei valoare sã fie exact

proportionatã cu valoarea a ceea ce voim sã avem, aceasta este moneda.

Aupetit, în lucrarea “Théorie de la Monnaie” defineste moneda ca un anume capital permanent prin

intermediul cãruia se efectueazã toate schimburile.

Walras, în lucrarea "Elements d'économie pure" spune cã se poate defini situatia unei piete,

raportând valoarea tuturor mãrfurilor, la valoarea numai a uneia din ele. Aceastã marfã se cheamã numerar.

Sintetizând, moneda poate fi definitã în general ca un instrument etalon legal de platã pentru

facilitarea schimbului, pentru acumulãri si stingerea obligatiilor, mãsurãtor general de valori, care se

bucurã de încrederea publicã si poartã girul statului, care atunci când moneda este confectionatã din metal

pretios îi garanteazã greutatea si titlul.

Moneda trebuie sã fie acceptatã de cãtre toti, peste tot si oricând. Este necesar de adãugat cã pentru a

fi acceptatã de cãtre toti, valoarea monedei trebuie sã fie fondatã pe încrederea pe care o au în ea purtãtorii.

Aceastã încredere nu se manifestã decât în sânul comunitãtii monetare, care este în general natiunea. Totusi,

anumite instrumente monetare pot fi utilizate în afara frontierelor, cãpãtând caracterul de valutã (dolar

american, euro, yen japonez etc.).

Moneda este expresia unor situatii si imperative economice (productie, schimb) dar ea este totodatã

si o expresie a suveranitãtii, a vointei statului, al cãrui gir îl poartã si al cãrui control îl acceptã. Moneda este

în acelasi timp unul din instrumentele puterii de stat.

Moneda este intermediarul modern al schimburilor si unitatea de cont prin care sunt exprimate

preturile si datoriile. Controlând evolutia monedei si a creditului, statul si banca sa de emisiune pot spera sã

favorizeze echilibrul dintre economii si cheltuielile pentru investitii.

Preview document

Monedă și Credit - Pagina 1
Monedă și Credit - Pagina 2
Monedă și Credit - Pagina 3
Monedă și Credit - Pagina 4
Monedă și Credit - Pagina 5
Monedă și Credit - Pagina 6
Monedă și Credit - Pagina 7
Monedă și Credit - Pagina 8
Monedă și Credit - Pagina 9
Monedă și Credit - Pagina 10
Monedă și Credit - Pagina 11
Monedă și Credit - Pagina 12
Monedă și Credit - Pagina 13
Monedă și Credit - Pagina 14
Monedă și Credit - Pagina 15
Monedă și Credit - Pagina 16
Monedă și Credit - Pagina 17
Monedă și Credit - Pagina 18
Monedă și Credit - Pagina 19
Monedă și Credit - Pagina 20
Monedă și Credit - Pagina 21
Monedă și Credit - Pagina 22
Monedă și Credit - Pagina 23
Monedă și Credit - Pagina 24
Monedă și Credit - Pagina 25
Monedă și Credit - Pagina 26
Monedă și Credit - Pagina 27
Monedă și Credit - Pagina 28
Monedă și Credit - Pagina 29
Monedă și Credit - Pagina 30
Monedă și Credit - Pagina 31
Monedă și Credit - Pagina 32
Monedă și Credit - Pagina 33
Monedă și Credit - Pagina 34
Monedă și Credit - Pagina 35
Monedă și Credit - Pagina 36
Monedă și Credit - Pagina 37
Monedă și Credit - Pagina 38
Monedă și Credit - Pagina 39
Monedă și Credit - Pagina 40
Monedă și Credit - Pagina 41
Monedă și Credit - Pagina 42
Monedă și Credit - Pagina 43
Monedă și Credit - Pagina 44
Monedă și Credit - Pagina 45
Monedă și Credit - Pagina 46
Monedă și Credit - Pagina 47
Monedă și Credit - Pagina 48
Monedă și Credit - Pagina 49
Monedă și Credit - Pagina 50
Monedă și Credit - Pagina 51
Monedă și Credit - Pagina 52
Monedă și Credit - Pagina 53
Monedă și Credit - Pagina 54
Monedă și Credit - Pagina 55
Monedă și Credit - Pagina 56
Monedă și Credit - Pagina 57
Monedă și Credit - Pagina 58
Monedă și Credit - Pagina 59
Monedă și Credit - Pagina 60
Monedă și Credit - Pagina 61
Monedă și Credit - Pagina 62
Monedă și Credit - Pagina 63
Monedă și Credit - Pagina 64
Monedă și Credit - Pagina 65
Monedă și Credit - Pagina 66
Monedă și Credit - Pagina 67
Monedă și Credit - Pagina 68
Monedă și Credit - Pagina 69
Monedă și Credit - Pagina 70
Monedă și Credit - Pagina 71
Monedă și Credit - Pagina 72
Monedă și Credit - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Moneda si Credit.pdf

Alții au mai descărcat și

Piața valutară și cursul de schimb

1. Introducere Tematica referatului este „Piata valutara si Cursul valutar”. In prima parte a referatului este prezentat piata valutara.Literatura...

Piața financiară - concept și forme

CAP. I PIAŢA FINANCIARĂ- DEFINIRE ŞI DESCRIERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I Banii şi rolul lor în economie 1.1. Bani şi monedă 1.1.1. Banii Banii sunt definiţi astfel: Banii reprezintă un instrument...

Creditul

SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost descoperite...

Funcțiile și Rolul Monedei

INTRODUCERE Moneda, însoţind permanent viaţa cotidiană a omului îşi relevă cu putere funcţia socială. Totuşi, ea rămâne o noţiune extrem de...

Banii și originea lor

Banii constituie o categorie economica foarte larga si complexa. Aparitia lor a reprezentat una din cele mai ingenioase creatii ale omenirii, ea...

Formarea prețurilor produselor agricole, studiu pe exemplu României privind formarea prețurilor la aceste produse

1.CONCEPTUL DE PREŢ Definit in termenii cei mai generali, pretul reprezinta o suma de bani primita sau platita pentru cedarea, respectiv...

Micro și Macroeconomie

I. UNIVERSUL ECONOMIEI Omul şi societatea pentru a exista sunt nevoiţi să-şi satisfacă trebuinţele şi pentru că natura le oferă de-a gata numai...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Rolul și influența creditului în economie

Introducere Unul din sectoarele care pot avea un rol hotărâtor în creşterea economică a unei ţări este sectorul bancar. O bancă poate fi definită...

Monedă și credit - creditul pentru investiții

Introducere Relațiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producției de mărfuri și anume, atunci când această dezvoltare a...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Ai nevoie de altceva?