Monedă și Credit

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 241 în total
Cuvinte : 126141
Mărime: 2.08MB (arhivat)
Publicat de: Ioanina Dobre
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgeta Dragomir
Organizarea monetara la nivel national

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Cuvinte cheie
 3. CAPITOLUL I.
 4. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU
 5. 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente
 6. 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară
 7. 1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici
 8. 1.3.1. Scurtă incursiune
 9. 1.3.2. Teoria cantitativă traditională
 10. 1.3.3. Variante moderne ale teoriei cantitative
 11. 1.3.4. Banii în teoria keynesistă
 12. 1.3.5. Teoria monetaristă
 13. 1.3.6. Consideratii actuale
 14. 1.4. Masa monetară - locul monedei în ansamblul activelor financiare
 15. 1.5. Contrapartidele masei monetare si riscuri asociate
 16. 1.6. Creatia monetară si multiplicatorul creditului
 17. Teste de autoevaluare si control
 18. CAPITOLUL II.
 19. ORGANIZAREA MONETARÃ LA NIVEL NAłIONAL
 20. 2.1. Organizarea monetară în evolutii, semnificatii si structuri
 21. 2.2. Unitatea monetară
 22. 2.3. Tipologia sistemelor monetare în functie de etalonul monetar
 23. 2.4. Mecanisme de stabilizare în cazul sistemelor bazate pe moneda cu valoare
 24. integrală
 25. 2.5. Modul de batere, emisiune si circulatie a monedei fără valoare integrală
 26. 2.6. Convertibilitatea monetară
 27. 2.7. Sistemul monetar al României – repere definitorii în epoca modernă
 28. CAPITOLUL III.
 29. SISTEMUL MONETAR INTERNAłIONAL SI ORGANISME REPREZENTATIVE -
 30. MECANISME DE CREDITARE
 31. 3.1. Evolutia sistemului monetar international
 32. 3.2. Drepturile speciale de tragere – solutii si alternative
 33. 3.3. Organisme financiar-bancare internationale
 34. 3.3.1. Participarea României la FMI si BIRD
 35. CAPITOLUL IV.
 36. SISTEM MONETAR EUROPEAN SI UNIFICARE MONETARĂ
 37. 4.1. Initiative si realizări în spatiul european
 38. 4.2. ECU si mecanisme de finantare europeană
 39. 4.3. Dezideratul unificării monetare a Europei
 40. 4.4. Influente ale utilizării monedei unice europene
 41. 4.5. Institutii europene si rolul lor monetar
 42. CAPITOLUL V.
 43. MECANISMELE FINANCIARE SI CREDITUL
 44. 5.1. Intermedierea financiară si elementele definitorii ale creditului
 45. 5.2. Capitalul de împrumut si trăsăturile raportului de credit
 46. 5.3. Rolul si functiile creditului
 47. 5.4. Sursele creditului
 48. 5.5. Tipologia creditului
 49. Teste de autoevaluare si control
 50. CAPITOLUL VI.
 51. CREDITUL COMERCIAL SI EFECTELE DE COMERł
 52. 6.1. Elemente de gestiune a creditului comercial
 53. 6.2. Functii ale creditului comercial
 54. 6.3. Cambia si biletul la ordin
 55. 6.4. Operatiunile de factoring
 56. Teste de autoevaluare si control
 57. CAPITOLUL VII.
 58. FINANłAREA PRIN CREDIT BANCAR
 59. 7.1. Caracteristici ale creditului bancar
 60. 7.2. Finantarea durabilă a economiei prin credit bancar
 61. 7.3. Creditul bancar pe termen mediu mobilizabil
 62. 7.4. Decizia de creditare bancară – elemente generale
 63. 7.5. Garantarea creditului
 64. 7.6. Riscurile în materie de credit
 65. 7.7. Operatiunile de leasing
 66. 7.8. Elemente definitorii ale dobânzii si tipologie
 67. 7.9. Factori de influentă asupra nivelului dobânzii
 68. 7.10. Creditul pe termen mediu si lung
 69. 7.10.1. Creditul obligatar
 70. 7.10.2. Creditul de consum si implicatiile sale la nivel macroeconomic
 71. 7.10.3. Creditul ipotecar
 72. Test de autoevaluare si control
 73. CAPITOLUL VIII
 74. PIAłA MONETARĂ SI LOCUL EI ÎN PIEłELE DE CAPITAL
 75. 8.1. Configuratii ale pietelor de capital
 76. 8.2. Mecanismele pietei interbancare si interventia băncii centrale
 77. 8.3. Deschiderea pietei monetare si inovatia financiară
 78. Test de autoevaluare si control
 79. CAPITOLUL IX.
 80. ACTIVITĂłI SI STRUCTURI BANCARE
 81. 9.1. Sistem bancar – elemente definitorii si comparative, în plan national,
 82. european si international
 83. 9.2. Banca centrală – functii si operatiuni specifice
 84. 9.3. Operatiunile bancare si locul monedei în bilant
 85. 9.4. Operatiunile active ale băncilor comerciale si managementul activelor
 86. 9.5. Operatiunile pasive si managementul pasivelor bancare
 87. 9.6. Operatiuni în afara bilantului
 88. 9.7. Cheltuielile, veniturile si rezultatele bancare
 89. 9.8. Optimizarea activitătii bancare prin corelarea activelor si pasivelor
 90. 9.9. Principii de gestiune bancară si risc. Managementul riscului ratei dobânzii
 91. 9.10. Evaluarea performantelor bancare
 92. Test de autoevaluare si control
 93. CAPITOLUL X.
 94. INFLAłIA SI ECHILIBRUL MONETAR
 95. 10.1. Descifrări conceptuale
 96. 10.2. Cauze si forme de manifestare ale inflatiei
 97. 10.3. Efectele clasice ale inflatiei
 98. 10.4. Politica monetară si politicile antiinflationiste
 99. Bibliografie

Extras din curs

CAPITOLUL I.

MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU

1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente

1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară

1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici

1.3.1. Scurtă incursiune

1.3.2. Teoria cantitativă traditională

1.3.3. Variante moderne ale teoriei cantitative

1.3.4. Banii în teoria keynesistă

1.3.5. Teoria monetaristă

1.3.6. Consideratii actuale

1.4. Masa monetară - locul monedei în ansamblul activelor financiare

1.5. Contrapartidele masei monetare si riscuri asociate

1.6. Creatia monetară si multiplicatorul creditului

Teste de autoevaluare si control

1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente

Problemele monetare au făcut obiectul a numeroase cercetări si interpretări iar teoria

monetară constituie unul din domeniile cele mai vaste si mai complexe ale stiintei economice.

Moneda a generat, din toate timpurile, pasiuni, interes dar si interese, nu numai sub aspectul

procurării ei în cantităti cât mai mari, dar si sub aspectul analizelor stiintifice. Banii au intrat

în existenta socială ca un element de legătură între om si viata sa economică si, în acelasi

timp, ca o expresie definitorie a activitătii economice. La rândul ei, istoria a făcut din bani,

indiferent de forma lor, un factor explicativ al evenimentelor cruciale din societate sau, altfel

spus, un document de atestare istorică.

De la troc la moneda-marfă, inclusiv metalele pretioase, apoi la biletul de bancă

convertibil sau la bancnotele actuale, asa-numitii “bani fiduciari”, până la moneda scripturală

sau, mai recent, la mult disputata monedă electronică, s-a parcurs un drum lung, de mai bine

de 3000 de ani, un drum care a însotit evolutiile omenirii în ansamblul ei si care-i marchează

si în prezent existenta. Si aceasta nu numai ca un element pasiv, ca un simplu intermediar în

schimburi, ci ca un factor decisiv, de interventie si transformare a societătii în care se

regăseste.

Numerosi sunt cei care s-au aplecat asupra banilor si le-au descifrat tainele, mereu

controversate până la ora actuală si din ce în ce mai ample, raportat la realitatea tot mai

complexă.

Moneda (notiune pe care o vom asimila în această lucrare cu termenul de bani)1 a fost

definită în decursul timpului în functie de formele si rolul care i s-au atribuit în fiecare

perioadă a dezvoltării societătii, problemă la care vom reveni. În limba română, contrar

diferitelor definitii oficiale (dictionare) sau particularizate, termenul de „ban” ar proveni de la

piesele monetare bătute în banii slavoni care au circulat în număr mare si pe teritoriul

primelor state românesti, în perioada 1270-1380; cuvântul „monedă” îsi are originea în latină,

1 O bună perioadă de timp cei doi termeni aveau un continut diferit, în sensul că notiunea de “bani” avea un

caracter mai cuprinzător, în timp ce “moneda “ definea numai banii din metal, autorii în domeniu având păreri

divergente. In prezent, termenul de monedă a fost extins , inclusiv la formele dematerializate ale banilor.

din atributul „Moneta Sfătuitoarea” conferit zeitei Junona, în templul căreia statul roman

instalase unul dintre primele ateliere de batere a pieselor monetare care, pe una din fete,

aveau imprimat chipul zeitei.2

Una dintre cele mai exacte si concentrate definitii a fost dată de François

Perroux : "moneda este un instrument de plată nedeterminat, general si imediat".

 Nedeterminat : pentru că trebuie să permită plată unei datorii, oricare ar fi ea si

dobândirea oricărui bun sau serviciu;

 General : pentru că trebuie să fie admisă în orice loc, în orice moment, de către

toată lumea;

 Imediat : pentru că transferul ei trebuie să permită reglarea imediată si definitivă a

oricărei tranzactii comerciale sau financiare.

În această definitie se regăsesc de altfel, cele trei functii traditionale ale monedei, care

se manifestă la nivel microeconomic si care sunt în general acceptate.

Astfel, moneda este în acelasi timp instrument de plată si rezervă de valoare, etalonul

valorii în general, dar si instrument de politică în puterea statului.

Principalele functii ale banilor sunt reprezentate în istoria monetară prin multiple forme,

dintre care selectăm două componente generale si anume:

 la nivel microeconomic :

a) intermediar al schimburilor ;

b) unitate de măsură a valorii ;

c) rezervă de valoare (de putere de cumpărare ) ;

 la nivel macroeconomic :

d) instrument de politică monetară .

a) Banii, ca intermediar al schimburilor

În toate tările lumii se stabileste o retea complexă de schimb între agenti economici,

persoane fizice, institutii etc. prin care se realizează repartitia si redistribuirea veniturilor între

consum, investitii sau operatii financiare. Moneda este un mijloc de plată general acceptat

pentru a cumpăra un bun oarecare sau pentru stingerea unei datorii . Moneda e considerată un

bun ce se poate schimba direct pe toate celelalte bunuri, eliminând inconvenientele trocului,

este deci un instrument de plată admis peste tot, de către toată lumea si în toate

circumstantele.

Economiile noastre sunt economii monetare în care produsele nu se schimbă prioritar

pe alte produse ci pe monedă care, la rândul ei, se schimbă pe produse ( P-M-P ).

Acceptarea monedei este legată de spatiul de suveranitate, adică de existenta statului

care a emis moneda respectivă, care o sustine si care îi conferă putere liberatorie si curs legal

Preview document

Monedă și Credit - Pagina 1
Monedă și Credit - Pagina 2
Monedă și Credit - Pagina 3
Monedă și Credit - Pagina 4
Monedă și Credit - Pagina 5
Monedă și Credit - Pagina 6
Monedă și Credit - Pagina 7
Monedă și Credit - Pagina 8
Monedă și Credit - Pagina 9
Monedă și Credit - Pagina 10
Monedă și Credit - Pagina 11
Monedă și Credit - Pagina 12
Monedă și Credit - Pagina 13
Monedă și Credit - Pagina 14
Monedă și Credit - Pagina 15
Monedă și Credit - Pagina 16
Monedă și Credit - Pagina 17
Monedă și Credit - Pagina 18
Monedă și Credit - Pagina 19
Monedă și Credit - Pagina 20
Monedă și Credit - Pagina 21
Monedă și Credit - Pagina 22
Monedă și Credit - Pagina 23
Monedă și Credit - Pagina 24
Monedă și Credit - Pagina 25
Monedă și Credit - Pagina 26
Monedă și Credit - Pagina 27
Monedă și Credit - Pagina 28
Monedă și Credit - Pagina 29
Monedă și Credit - Pagina 30
Monedă și Credit - Pagina 31
Monedă și Credit - Pagina 32
Monedă și Credit - Pagina 33
Monedă și Credit - Pagina 34
Monedă și Credit - Pagina 35
Monedă și Credit - Pagina 36
Monedă și Credit - Pagina 37
Monedă și Credit - Pagina 38
Monedă și Credit - Pagina 39
Monedă și Credit - Pagina 40
Monedă și Credit - Pagina 41
Monedă și Credit - Pagina 42
Monedă și Credit - Pagina 43
Monedă și Credit - Pagina 44
Monedă și Credit - Pagina 45
Monedă și Credit - Pagina 46
Monedă și Credit - Pagina 47
Monedă și Credit - Pagina 48
Monedă și Credit - Pagina 49
Monedă și Credit - Pagina 50
Monedă și Credit - Pagina 51
Monedă și Credit - Pagina 52
Monedă și Credit - Pagina 53
Monedă și Credit - Pagina 54
Monedă și Credit - Pagina 55
Monedă și Credit - Pagina 56
Monedă și Credit - Pagina 57
Monedă și Credit - Pagina 58
Monedă și Credit - Pagina 59
Monedă și Credit - Pagina 60
Monedă și Credit - Pagina 61
Monedă și Credit - Pagina 62
Monedă și Credit - Pagina 63
Monedă și Credit - Pagina 64
Monedă și Credit - Pagina 65
Monedă și Credit - Pagina 66
Monedă și Credit - Pagina 67
Monedă și Credit - Pagina 68
Monedă și Credit - Pagina 69
Monedă și Credit - Pagina 70
Monedă și Credit - Pagina 71
Monedă și Credit - Pagina 72
Monedă și Credit - Pagina 73
Monedă și Credit - Pagina 74
Monedă și Credit - Pagina 75
Monedă și Credit - Pagina 76
Monedă și Credit - Pagina 77
Monedă și Credit - Pagina 78
Monedă și Credit - Pagina 79
Monedă și Credit - Pagina 80
Monedă și Credit - Pagina 81
Monedă și Credit - Pagina 82
Monedă și Credit - Pagina 83
Monedă și Credit - Pagina 84
Monedă și Credit - Pagina 85
Monedă și Credit - Pagina 86
Monedă și Credit - Pagina 87
Monedă și Credit - Pagina 88
Monedă și Credit - Pagina 89
Monedă și Credit - Pagina 90
Monedă și Credit - Pagina 91
Monedă și Credit - Pagina 92
Monedă și Credit - Pagina 93
Monedă și Credit - Pagina 94
Monedă și Credit - Pagina 95
Monedă și Credit - Pagina 96
Monedă și Credit - Pagina 97
Monedă și Credit - Pagina 98
Monedă și Credit - Pagina 99
Monedă și Credit - Pagina 100
Monedă și Credit - Pagina 101
Monedă și Credit - Pagina 102
Monedă și Credit - Pagina 103
Monedă și Credit - Pagina 104
Monedă și Credit - Pagina 105
Monedă și Credit - Pagina 106
Monedă și Credit - Pagina 107
Monedă și Credit - Pagina 108
Monedă și Credit - Pagina 109
Monedă și Credit - Pagina 110
Monedă și Credit - Pagina 111
Monedă și Credit - Pagina 112
Monedă și Credit - Pagina 113
Monedă și Credit - Pagina 114
Monedă și Credit - Pagina 115
Monedă și Credit - Pagina 116
Monedă și Credit - Pagina 117
Monedă și Credit - Pagina 118
Monedă și Credit - Pagina 119
Monedă și Credit - Pagina 120
Monedă și Credit - Pagina 121
Monedă și Credit - Pagina 122
Monedă și Credit - Pagina 123
Monedă și Credit - Pagina 124
Monedă și Credit - Pagina 125
Monedă și Credit - Pagina 126
Monedă și Credit - Pagina 127
Monedă și Credit - Pagina 128
Monedă și Credit - Pagina 129
Monedă și Credit - Pagina 130
Monedă și Credit - Pagina 131
Monedă și Credit - Pagina 132
Monedă și Credit - Pagina 133
Monedă și Credit - Pagina 134
Monedă și Credit - Pagina 135
Monedă și Credit - Pagina 136
Monedă și Credit - Pagina 137
Monedă și Credit - Pagina 138
Monedă și Credit - Pagina 139
Monedă și Credit - Pagina 140
Monedă și Credit - Pagina 141
Monedă și Credit - Pagina 142
Monedă și Credit - Pagina 143
Monedă și Credit - Pagina 144
Monedă și Credit - Pagina 145
Monedă și Credit - Pagina 146
Monedă și Credit - Pagina 147
Monedă și Credit - Pagina 148
Monedă și Credit - Pagina 149
Monedă și Credit - Pagina 150
Monedă și Credit - Pagina 151
Monedă și Credit - Pagina 152
Monedă și Credit - Pagina 153
Monedă și Credit - Pagina 154
Monedă și Credit - Pagina 155
Monedă și Credit - Pagina 156
Monedă și Credit - Pagina 157
Monedă și Credit - Pagina 158
Monedă și Credit - Pagina 159
Monedă și Credit - Pagina 160
Monedă și Credit - Pagina 161
Monedă și Credit - Pagina 162
Monedă și Credit - Pagina 163
Monedă și Credit - Pagina 164
Monedă și Credit - Pagina 165
Monedă și Credit - Pagina 166
Monedă și Credit - Pagina 167
Monedă și Credit - Pagina 168
Monedă și Credit - Pagina 169
Monedă și Credit - Pagina 170
Monedă și Credit - Pagina 171
Monedă și Credit - Pagina 172
Monedă și Credit - Pagina 173
Monedă și Credit - Pagina 174
Monedă și Credit - Pagina 175
Monedă și Credit - Pagina 176
Monedă și Credit - Pagina 177
Monedă și Credit - Pagina 178
Monedă și Credit - Pagina 179
Monedă și Credit - Pagina 180
Monedă și Credit - Pagina 181
Monedă și Credit - Pagina 182
Monedă și Credit - Pagina 183
Monedă și Credit - Pagina 184
Monedă și Credit - Pagina 185
Monedă și Credit - Pagina 186
Monedă și Credit - Pagina 187
Monedă și Credit - Pagina 188
Monedă și Credit - Pagina 189
Monedă și Credit - Pagina 190
Monedă și Credit - Pagina 191
Monedă și Credit - Pagina 192
Monedă și Credit - Pagina 193
Monedă și Credit - Pagina 194
Monedă și Credit - Pagina 195
Monedă și Credit - Pagina 196
Monedă și Credit - Pagina 197
Monedă și Credit - Pagina 198
Monedă și Credit - Pagina 199
Monedă și Credit - Pagina 200
Monedă și Credit - Pagina 201
Monedă și Credit - Pagina 202
Monedă și Credit - Pagina 203
Monedă și Credit - Pagina 204
Monedă și Credit - Pagina 205
Monedă și Credit - Pagina 206
Monedă și Credit - Pagina 207
Monedă și Credit - Pagina 208
Monedă și Credit - Pagina 209
Monedă și Credit - Pagina 210
Monedă și Credit - Pagina 211
Monedă și Credit - Pagina 212
Monedă și Credit - Pagina 213
Monedă și Credit - Pagina 214
Monedă și Credit - Pagina 215
Monedă și Credit - Pagina 216
Monedă și Credit - Pagina 217
Monedă și Credit - Pagina 218
Monedă și Credit - Pagina 219
Monedă și Credit - Pagina 220
Monedă și Credit - Pagina 221
Monedă și Credit - Pagina 222
Monedă și Credit - Pagina 223
Monedă și Credit - Pagina 224
Monedă și Credit - Pagina 225
Monedă și Credit - Pagina 226
Monedă și Credit - Pagina 227
Monedă și Credit - Pagina 228
Monedă și Credit - Pagina 229
Monedă și Credit - Pagina 230
Monedă și Credit - Pagina 231
Monedă și Credit - Pagina 232
Monedă și Credit - Pagina 233
Monedă și Credit - Pagina 234
Monedă și Credit - Pagina 235
Monedă și Credit - Pagina 236
Monedă și Credit - Pagina 237
Monedă și Credit - Pagina 238
Monedă și Credit - Pagina 239
Monedă și Credit - Pagina 240
Monedă și Credit - Pagina 241

Conținut arhivă zip

 • Moneda si Credit
  • 1[1]. Mon si credit 1.cuprins CIG.pdf
  • 2[1]. Mon si cred 2.3 Sist mon CIG.pdf
  • 3[1]. Moneda cred 4 Sist europ CIG.pdf
  • 4. Moneda credit 5.6 cr com CIGx.pdf
  • 5[1]. Moneda credit 7 Credit bancar CIG.pdf
  • 6[1]. Moneda credit 8 Piata mon. CIG.pdf
  • 7[1]. Moneda cred 9 Sist banc CIG.pdf
  • 8[1]. Moneda cred 10 infl. CIG.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Analiza Fundamentală

1. INTRODUCERE ÎN ANALIZA FUNDAMENTALA Odata cu aparitia primelor burse, investitorii implicati în procesul de tranzactionare cu actiuni,...

Fiscalitate comparată

PROBLEME PRIVIND TVA-UL 1 Tratamentul fiscal aferent avansurilor din prisma TVA Exemplul nr. 1: SC Mina SRL încasează un avans pentru o livrare...

Creditare bancară

.1 Fundamentele creditării bancare 1.1 Cadrul juridic al creditării bancare 1.2 Rolul şi locul activităţii de creditare în activitatea băncilor...

Bazele contabilității economico-financiare

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Conceptul, definiţia şi funcţiile contabilităţii financiare a întreprinderilor 1....

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Politică de creditare a băncilor comerciale

CAPITOLUL 1 CREDITUL 1.Definirea, elementele creditului 1.1 Definirea creditului ”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri...

Monedă și credit - creditul pentru investiții

Introducere Relațiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producției de mărfuri și anume, atunci când această dezvoltare a...

Monedă și credit - oferta de monedă într-un sistem bancar cu două niveluri

În economiile contemporane, moneda este creată de sistemul financiar-bancar, însă organizarea şi funcţionarea acestuia diferă mult de la o ţară la...

Ai nevoie de altceva?