Fiscalitate - teste grilă

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 27967
Mărime: 84.63KB (arhivat)
Publicat de: Eusebia Vintilă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morariu Ana

Extras din curs

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit:

a) persoane juridice romane in asociere cu persoane juridice straine;

b) persoane juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoane fizice rezidente,in asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice.

2. Care este cota de impozitare pentru profilul realizat din export in anul fiscal 2005:

a) 5%;

b) 6%;

c) 16%.

3. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazionurilor:

a) cota standard de 16%;

b) cota standard de 16% plus o cota optionala de 22% ;

c) cota standard de 16% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati.

4. Profitul impozabil se determina ca :

a) diferenta intre veniturile realizate di orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal ;

b) diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile ;

c) diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuieli aferente acestora.

5. Care este , conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,regimul deductibilitatii dobanzilor :

a) deductibile integral;

b) limitate la nivelul veniturilor din dobanzi plus 10% din celelalte venituri, daca gradul de indatorare este mai mic ca unu ;

c limitata la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate.

6. Regimul de amortizare accelerata de aplica pentru :

a) activele corporale si necorporale ,indiferent de tipul acestora ;

b)….. numai pentru echipamente tehnologice ,respectiv masini si utilaje ,instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ;

c) pentru echipamente tehnologice,respectiv masini,utilaje si instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ,precum si pentru brevetele de inventie.

7. In cazul leasigului financiar ,cheltuielele de amortizare se deduc de catre :

a) …. utilizator ;

b) proprietar ;

c) locator.

8. Un sediu permanent include :

a) un loc de conducere,o sucursala,un birou, o fabrica,un magazin,un atelier,precum si o mina,un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale ;

b) un loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse,de bunuri,sau colectari de informatii ;

c) mentinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai pentru expunerea in cadrul unui targ comercial sau al unei expozitii si care pot fi vandute la inchiderea targului sau a expozitiei.

9. Metodele utilizate pentru determinarea valorii de piata a tranzactiilor dintre persoane asociate, ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala,sunt :

a) metoda compararii pretului ,metoda pretului de revanzare,metoda cost-plus ;

b) metoda aprecierii, pe baza datelor disponibile ;

c) metode pretului de cost.

10. Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentand :

a) contributiile obligatorii aferente unei luni ,datorate ,potrivit legii,de salariati ;deducerea personala acordata pentru luna respectiva ,cotizatia sindicala platita si contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale pana la echivalentul in lei a 200 euro anual ;

b) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate ;

c) contributiile obligatorii datorate,potrivit legii, de salariati ,deducerile personale,precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale.

11. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina :

a) prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30% aplicata asupra venitului brut ;

b). prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

c) prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cote forfetare de cheltuieli : 50% aplicata la nivelul brut in cazul constructilor ; 30% aplicata la nivelul brut in celelalte cazuri.

12. Activitaile desfasurate in interiorul zonelor libere sunt purtatoare de TVA :

a)…. da, cu unele exceptii ;

b) nu

c) da, cu conditia ca valoarea operatiunii sa depaseasca valoarea de 50.000euro.

13. Ce se intelege prin operatiuni cu plata ,in sensul legii,privind TVA. Prin operatiuni cu plata se intelege:

a) obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta;

b) obligativitatea efectuarii platii TVA in numerar ;

c) efectuarea platii TVA prin virament.

14. In sensul legii privind TVA , se considera livrari de bunuri :

a) vanzarea de bunuri cu plata in rate ;

b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora;

c) scoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne.

15. Cand intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata in cazul livrarilor de bunuri si/sau servicii care se efectueaza continu,ex.energie electrica ,termica,gaze naturale ?

a) la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal ;

b) la data intocmirii decontului de TVA ;

c) la data depunerii decontului de TVA la organul fiscal.

16. In baza de impozitare a TVA sunt cuprinse :

a) dobanzile percepute pentru plati cu intirziere ,vanzari cu plata in rate,operatiuni de leasing ;

b) impozitele,taxele ,daca prin lege nu se vede altfel ,exclusiv TVA ;

c) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia.

17. N u poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la :

a) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate populatiei;

b) operatiuni care au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile ;

c) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.

18. Care sunt persoanlele supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor :

a) toate persoanele juridice romane,care , la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii si/sau desfasoara activitate de comert ;au de la 1 pana la 9 salariati ; au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro ; capitalul social este detinut de persoane ,altele decat statul,autoritatile locale si institutiile publice.

b) Toate persoanele fizice sau juridice care,la data de 31 decembrie a a nului precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ; au realizat venituri reprezentand echivalentul inlei pana la 100.000 euro inclusiv au capital integral privat.

c) Toate persoanele juridice care , la data de 31 decembrie a anului precedent , indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,prestari servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ;au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 euro inclusiv.

Preview document

Fiscalitate - teste grilă - Pagina 1
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 2
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 3
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 4
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 5
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 6
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 7
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 8
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 9
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 10
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 11
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 12
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 13
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 14
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 15
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 16
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 17
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 18
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 19
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 20
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 21
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 22
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 23
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 24
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 25
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 26
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 27
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 28
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 29
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 30
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 31
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 32
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 33
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 34
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 35
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 36
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 37
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 38
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 39
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 40
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 41
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 42
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 43
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 44
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 45
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 46
Fiscalitate - teste grilă - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate - Teste Grila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

IFRS - 2 plăți pe bază de acțiuni

Introducere O modalitate de plata din ce în ce mai folosita de societati ( nu neapărat din România) este plata pe baza de actiuni. Tranzactia...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor...

Dreptul Uniunii Europene grile

Uniunea Europeană dobândește personalitate juridică prin: a. Tratatul ce instituie Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului (CECO), semnat în...

IAS 1

Acest standard a fost revizuit şi cuprinde toate modificările care rezultă din IFRS-urile publicate până la 17 ianuarie 2008. Revizuirea survine...

Contabilitate și gestiune fiscală

Politica de contabilitate și fiscalitatea întreprinderii; Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare, convenții și...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Contabilitatea rezultatului din exploatare la o societate comercială pe exemplul TIN - COMPANY SRL

Introducere Orice entitate desfășoară activități atât consumatoare de resurse, cât și generatoare de rezultate. În contabilitate, consumurile de...

Analiza echilibrului financiar la SC Jet Car Stil SRL

I N T R O D U C E R E Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă este în permanentă mişcare, ca urmare a acţiunii factorului timp...

Plata Impozitului pe Profit și Obligațiile Plătitorilor

INTRODUCERE “Impozitul înseamnă ceea ce plătim pentru o societate civilizată” ( Justice Oliver Wendell Holmes) Impozitul reprezintă un...

Forme ale Fraudei Fiscale și Premise ale Producerii Acesteia

I. Evaziunea fiscală Evaziunea fiscală este una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă statele contemporane. Statul ȋși procură...

Studiu privind comportamentul fiscal la nivel național

Capitolul 1. Comportamentul fiscal la nivel național 1.1. Aspecte privind fiscalitatea agentului economic Fiscalitatea a constituit și continuă...

Teste grilă drept financiar și fiscal

1. Care din următoarele reguli aparţin creditelor bugetare, ca şi condiţie de bază pentru efectuarea de cheltuieli publice? 1) prevederea expresă...

Fiscalitate - teste grilă

1. Sistemul fiscal reprezintã: a) totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoane fizice si persoane juridice care alimenteazã...

Ai nevoie de altceva?