Standarde internaționale de audit

Notiță
6.8/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11898
Mărime: 53.67KB (arhivat)
Publicat de: Crin Jianu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ana Morariu
Grile Rezolvate Partial.

Extras din notiță

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit emise de CAFR.

1. Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari a:

a) unei certificari asupra modului de întocmire a situatiilor financiare;

b) unei opinii cu privire la activitatea societatii;

c) unei opinii asupra situatiilor financiare întocmite.

Audit financiar ofera o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu sunt eronate în mod semnificativ

2. În exercitarea independenta a profesiei, pentru a nu aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala, auditorii financiari:

a) trebuie sa fie liberi de orice constrângere;

b) trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere;

c) sa aiba o buna reputatie profesionala.

Independenta auditorului poate fi analizata sub doua aspecte:

-independenta de fapt;

-independenta aparenta

Independenta de fapt se refera la procesul mental al auditorului, la atitudinea sa impartialitate si obiectivitate. Independenta de fapt sau independenta psihologica este maniera în care auditorul abordeaza o situatie de audit si nu un mijloc indirect, utilizând probe de audit.

Idependenta de spirit fiind inobservabila de catre terti este foarte greu de verificat conditiile ce permit dezvoltarea spiritului de independenta.

Independenta aparenta presupune perceptia acestei notiuni de catre utulizatori: actionari, investitori si piata financiara. Aceste prescriptii acopera ansamblul relatiilor financiare, familiare si organizationale între auditori si clientii lor.

Cercetarea asupra independentei auditorilor poate fi separata în trei curente: filozofic, economic,social.

3. În cazul unei societati care aplica prevederile OMFP 94/2001, raportul de audit se adreseaza:

a) actionarilor sau consiliului director al societatii;

b) directorului economic;

c) tuturor entitatilor care au un interes legat de activitatea societatii

Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare ale intreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termenul prevazut de lege.

4. Care sunt utilizatorii raportului de audit?

a) actionarii, potentialii investitori, institutiile de credit, alte organisme ale statului;

b) societatile auditate, care folosesc raportul de audit;

c) directorii societatii care tin cont de opinia auditorului în întocmirea situatiilor financiare.

5. De regula, raportul de audit:

a) se prezinta în cadrul AGA de catre auditor pentru ca actionarii societatii sa ia cunostinta de constatarile echipei de audit si de opinia acestuia;

b) se aproba de catre AGA a societatii auditate;

c) se prezinta AGA dupa ce a fost aprobat de directorul economic sau directorul general.

6. Cum influenteaza opinia auditorului exprimata în raportul de audit, situatiile financiare auditate?

a) nu le influenteaza în nici un fel;

b) contribuie la îmbunatatirea întocmirii situatiilor financiare;

c) sporeste credibilitatea situatiilor financiare auditate.

7. Auditul trebuie desfasurat în conformitate cu:

a) standardele internationale de contabilitate;

b) standardele internationale de audit si standardele internationale de contabilitate;

c) standardele internationale de audit.

8. Auditul financiar furnizeaza un nivel de asigurare:

a) mediu;

b) ridicat, dar nu absolut;

c) foarte ridicat.

9. Datorita aplicarii rationamentului profesional, utilizarii testelor, existentei unor limitari ale sistemelor contabile si de control intern, nivelul de asigurare furnizat de audit:

a) nu poate fi ridicat;

b) nu poate fi absolut;

c) nu poate fi apreciat.

10. Angajamentele de revizuire, angajamentele privind proceduri convenite si angajamentele de elaborare (compilare) sunt:

a) servicii de audit;

b) servicii de consultanta financiar contabila;

c) servicii conexe auditului financiar.

11. Obiectivul unui angajament de revizuire este ca auditorul sa stabileasca daca:

a) exista indicii care sa îl faca sa creada ca situatiile financiare nu sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiara;

b) exista indicii care sa îl faca sa creada ca situatiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiara;

c) situatiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu cadrul de raportare.

Intr-o misiune de examen limitat, auditorul furnizeaza un nivel moderat de asigurare ca informatiile nu sunt viciate de anomalii semnificative. Aceasta situatie este exprimata sub forma unei certificari negative

12. Procedurile utilizate într-un angajament de revizuire sunt:

a) mai complexe decât cele utilizate într-un angajament de audit;

b) mai putin complexe si nu ofera toate probele cerute într-un angajament de audit;

c) complexe si revizuite de catre conducerea societatii client.

13. Obtinerea de probe ca urmare a unor procese de inspectie, observatie, confirmare si calcul sunt specifice:

a) angajamentelor de revizuire;

b) angajamentelor de elaborare (compilare);

c) angajamentelor de audit.

misiune de examen limitat … evaluarea sistemului contabil si de control intern, controlul conturilor, confirmarea de solduri ale tertilor, observarea si inspectia care sunt proceduri specifice auditului.

14. Nivelul de asigurare furnizat în cazul unui angajament de revizuire este:

a) ridicat;

b) moderat;

c) inexistent.

Preview document

Standarde internaționale de audit - Pagina 1
Standarde internaționale de audit - Pagina 2
Standarde internaționale de audit - Pagina 3
Standarde internaționale de audit - Pagina 4
Standarde internaționale de audit - Pagina 5
Standarde internaționale de audit - Pagina 6
Standarde internaționale de audit - Pagina 7
Standarde internaționale de audit - Pagina 8
Standarde internaționale de audit - Pagina 9
Standarde internaționale de audit - Pagina 10
Standarde internaționale de audit - Pagina 11
Standarde internaționale de audit - Pagina 12
Standarde internaționale de audit - Pagina 13
Standarde internaționale de audit - Pagina 14
Standarde internaționale de audit - Pagina 15
Standarde internaționale de audit - Pagina 16
Standarde internaționale de audit - Pagina 17
Standarde internaționale de audit - Pagina 18
Standarde internaționale de audit - Pagina 19
Standarde internaționale de audit - Pagina 20
Standarde internaționale de audit - Pagina 21
Standarde internaționale de audit - Pagina 22
Standarde internaționale de audit - Pagina 23
Standarde internaționale de audit - Pagina 24
Standarde internaționale de audit - Pagina 25
Standarde internaționale de audit - Pagina 26
Standarde internaționale de audit - Pagina 27
Standarde internaționale de audit - Pagina 28
Standarde internaționale de audit - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Standarde Internationale de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Standardele internaționale de raportare financiară

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

IAS 16 - imobilizări corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri A. Obiectiv Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Controlul calității de audit financiar - standardul internațional de audit 220

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale având scopul de a analiza modalităţile de organizare şi...

Standarde internaționale de audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Standardul internațional de audit 315 - cunoașterea entității și mediului său și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Standardul Internațional de Audit 330

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a furniza recomandări privind determinarea răspunsurilor...

Management contabil, expertiză și audit - standardul internațional de audit 315

1) Introducere. Aria de aplicabilitate. Data intrării în vigoare 2) Obiectiv Definiţii Cerinţe Proceduri de evaluare a riscului şi...

Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit

INTRODUCERE Domeniul de aplicare al prezentului ISA 1. Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis...

Standardul internațional de audit ISA 700 R

1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare. (Standardul de audit 700 Raportul auditorului asupra situaţiilor finaciare)...

Ai nevoie de altceva?