Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5547
Mărime: 31.63KB (arhivat)
Publicat de: Cristina R.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Victoria
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. Introducere
 2. Domeniul de aplicare al prezentului ISA
 3. Data intrării în vigoare
 4. Obiectiv
 5. Definiții
 6. Dispoziții
 7. Tehnica de eșantionare, dimensiunea eșantionului și selectarea elementelor pentru testare
 8. Efectuarea procedurilor de audit
 9. Natura și cauza abaterilor și denaturărilor
 10. Extrapolarea denaturărilor
 11. Evaluarea rezultatelor eșantionării în audit
 12. Materiale privind aplicarea și alte materiale explicative
 13. Definiții
 14. Tehnica de eșantionare, dimensiunea eșantionului și selectarea elementelor pentru testare
 15. Efectuarea procedurilor de audit
 16. Natura și cauza abaterilor și denaturărilor
 17. Extrapolarea denaturărilor
 18. Evaluarea rezultatelor eșantionării în audit
 19. Anexa 1: Stratificarea și selectarea în funcție de valoare
 20. Anexa 2: Exemple de factori care influențează dimensiunea eșantionului în cazul testelor controalelor Anexa
 21. 3: Exemple de factori care influențează dimensiunea eșantionului în cazul testelor de detaliu Anexa
 22. 4: Metode de selectare a eșantionului

Extras din proiect

INTRODUCERE

Domeniul de aplicare al prezentului ISA

1. Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis să utilizeze eșantionarea în audit pentru efectuarea procedurilor de audit. Acesta tratează utilizarea de către auditor a eșantionării statistice și nestatistice în proiectarea și selectarea eșantionului de audit, efectuarea de teste ale controalelor și teste de detaliu și evaluarea rezultatelor eșantionului.

2. Prezentul ISA completează ISA 5001 , care tratează responsabilitatea auditorului de a proiecta și efectua proceduri de audit pentru a obține suficiente probe de audit adecvate în vederea formulării unor concluzii rezonabile pe care auditorul să își bazeze opinia. ISA 500 furnizează îndrumări cu privire la metodele de selectare a elementelor de testat, aflate la dispoziția auditorului, una dintre acestea fiind eșantionarea în audit.

Data intrării în vigoare

3. Prezentul ISA este în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2009 sau ulterior acestei date.

Obiectiv

4. Obiectivul auditorului, atunci când utilizează eșantionarea în audit, este de a obține o bază rezonabilă pe care să își formuleze concluziile cu privire la populația din care este selectat eșantionul.

Definiții

5. În contextul ISA-urilor, următorii termeni au înțelesurile atribuite mai jos:

(a) Eșantionarea în audit (eșantionare) - Aplicarea procedurilor de audit pentru mai puțin de 100% din elementele din cadrul unei populații cu relevanță pentru audit în așa fel încât toate unitățile de eșantionare să aibă posibilitatea de a fi selectate, cu scopul de a-i furniza auditorului o bază rezonabilă în funcție de care să formuleze concluzii cu privire la întreaga populație.

(b) Populație - Întregul set de date din care este selectat un eșantion și despre care auditorul dorește tragă concluzii.

(c) Risc de eșantionare - Riscul ca auditorul să ajungă, pe baza unui eșantion, la o concluzie diferită de concluzia la care ar fi ajuns dacă întreaga populație ar fi fost supusă aceleiași proceduri de audit. Riscul de eșantionare poate duce la două tipuri de concluzii eronate:

(i) În cazul unui test al controalelor, la concluzia potrivit căreia controalele sunt mai eficace decât în realitate sau, în cazul unui test de detaliu, la concluzia că nu există o denaturare semnificativă, când de fapt aceasta există. Auditorul este preocupat, în primul rând, de acest tip de concluzie eronată, deoarece aceasta afectează eficacitatea auditului și este mai probabil să conducă la o opinie de audit neadecvată.

(ii) În cazul unui test al controalelor, la concluzia potrivit căreia controalele sunt mai puțin eficace decât în realitate sau, în cazul unui test de detaliu, la concluzia că există o denaturare semnificativă, când de fapt aceasta nu există. Acest tip de concluzie eronată afectează eficiența auditului, deoarece conduce, de regulă, la o muncă suplimentară pentru a stabili dacă au fost incorecte concluziile inițiale.

(d) Risc asociat altor factori decât eșantionarea - Riscul ca auditorul să ajungă la o concluzie eronată din orice motiv independent de riscul de eșantionare.

(e) Anomalie - O denaturare sau o abatere care se poate demonstra că nu este reprezentativă pentru denaturările sau abaterile aferente unei populații.

(f) Unitate de eșantionare - Elementele individuale care constituie o populație.

(g) Eșantionare statistică - O abordare a eșantionării care are următoarele caracteristici:

(i) Selectarea aleatorie a elementelor eșantionului; și

(ii) Utilizarea teoriei probabilității pentru a evalua rezultatele eșantionului, inclusiv evaluarea riscului de eșantionare. O abordare a eșantionării care nu prezintă caracteristicile de la subpunctele (i) și (ii) este considerată o eșantionare nestatistică.

(h) Stratificare - Procesul de divizare a populației în subpopulații, fiecare dintre acestea fiind un grup de unități de eșantionare care prezintă caracteristici similare (de obicei, valoarea monetară).

(i) Denaturare tolerabilă - O valoare monetară stabilită de auditor pentru care acesta încearcă să obțină un nivel de asigurare adecvat, conform căruia valoarea monetară stabilită de el nu este depășită de denaturarea reală din cadrul populației.

(j) Rata tolerabilă a abaterii - O rată a abaterii de la procedurile de control intern prevăzute, stabilită de auditor, pentru care auditorul încearcă să obțină un nivel de asigurare adecvat, conform căruia rata abaterii stabilită de auditor nu este depășită de rata reală a abaterii din cadrul populației.

Preview document

Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 1
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 2
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 3
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 4
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 5
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 6
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 7
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 8
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 9
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 10
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 11
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 12
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 13
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 14
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 15
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 16
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 17
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 18
Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Prezentarea Standardului International de Audit 530 - Esantionarea in Audit.docx

Alții au mai descărcat și

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Standardul Internațional de Audit 220

Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sunt folosite în auditarea situaţiilor financiare şi, conform necesităţilor, la auditarea de informaţii...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA 2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE...

Te-ar putea interesa și

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Standarde internaționale de audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Opinia de audit - Corelația cu materialitatea și cu eșantionare

I. Auditul – opinia de audit Prin audit se înţelege “examinarea profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Teste Grilă Audit Financiar 181 - 305

NOTA: începând cu nr. 181, întrebarile necesita analiza si judecati profesionale. 181. Prezentati cel putin 7 caracteristici ale auditului...

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA 2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

CAPITOLUL I PRINCIPII ŞI REGULI CU CARACTER GENERAL 1.1. AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al XVIII-lea,...

Ai nevoie de altceva?