Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5124
Mărime: 28.40KB (arhivat)
Publicat de: Stelian Cîrstea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA

2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE AUDIT 530

“Eşantionul de audit şi alte proceduri de testare selectiva”

Standardele de audit ale Curţii de Conturi a României definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi metodelor folosite în etapele de planificare, execuţie şi raportare ale procesului de auditare a situaţiilor financiare, a performanţei şi a sistemelor informatice asigurând calitatea acestei activităţi în conformitate cu standardele de audit internaţionale.

Pornind de la recomandările formulate de Uniunea Europeană în vederea integrării României în rândul ţărilor membre, Standardele de audit ale Curţii de Conturi au fost elaborate pe baza Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI ) şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC ). De asemenea, au fost avute în vedere Liniile directoare europene pentru implementarea Standardelor INTOSAI precum şi standardele de audit ale altor instituţii supreme de audit. Prin prezentele standarde se urmăreşte şi aplicarea „celor mai bune practici” de audit în activitatea desfăşurată de auditorii Curţii de Conturi, în condiţiile respectării cerinţelor profesionale şi etice stabilite pentru realizarea fiecărei etape a procesului de audit.

Standardele de audit reprezintă un set de concepte, proceduri şi metode referitoare la realizarea activităţii de audit, a căror aplicare şi îndeplinire este recomandată de către o autoritate competentă la nivel naţional. Standardele internaţionale de audit elaborate de INTOSAI cu titlu de recomandare pentru instituţiile supreme de audit, creează un cadru de stabilire a procedurilor şi metodelor ce vor fi folosite în desfăşurarea unui audit. Acestea exprimă şi o punere de acord a instituţiilor supreme de audit cu privire la sintagma „cele mai bune practici”. Curtea de Conturi este membră a INTOSAI din anul 1998, participând activ la acţiunile întreprinse de aceasta.

În România, activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte normative care privesc modul de desfăşurare a auditului, persoanele abilitate să desfăşoare aceste misiuni, reguli (norme) de conduită şi etică profesională etc.:

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar .

-Regulamentul de organizare şi funcţionare privind Camera Auditorilor din România aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/20002.

-Cadrul general privind Normele minimale de audit intern aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1267/21.09.2000 .

Normele specifice pentru desfăşurarea unui audit se grupează în două categorii:

Standardele de audit, ca norme profesionale de lucru şi de raport a opiniilor asupra situaţiilor financiare . Pentru efectuarea auditului financiar în România, Camera Auditorilor din România, în baza legii, a hotărât aplicarea Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit.

Reguli de comportament profesional stabilite prin „Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul financiar“. Standardele de audit, în număr de 44, cuprind în mod detaliat Cadrul General al Standardelor de Audit (120)5, responsabilitate ce revine auditorilor, planificarea auditului (300), evaluarea riscurilor şi controlului intern (400), probele de audit (500), procedurile auditorului principal privind competenţa profesională a utilizării unui alt auditor (600), concluziile auditorului şi raportarea asupra situaţiilor financiare (700), serviciile conexe privind angajamentele de revizuire a sistemelor financiare (910) şi de efectuare a procedurilor agreate cu privire la informaţiile conturilor anuale (920).

Obiectivul standardului ISA 530 consta in stabilirea normelor si recomandarilor privind utilizarea procedurilor de esantionaj si altor procedee de selectare a elementelor pentru testare in scopul colectarii dovezilor de audit. Sunt prezentate instrucţiuni privind utilizarea procedurilor de selectare a elementelor pentru testare în vederea obţinerii probelor de audit, cum ar fi eşantionarea. Instrucţiuni şi explicaţii

Eşantionarea în audit presupune aplicarea procedurilor de audit asupra colectivităţii generale (elemente cuprinse într-o categorie anumită de operaţiuni economice), astfel ca cel care face controlul, în urma evaluării probelor de audit obţinute prin testarea acestor elemente, să formuleze concluzii pentru întreaga colectivitate generală.

La planificarea procedurilor de audit, auditorul, în vederea obţinerii unor probe suficiente de realizare a obiectivelor de audit, trebuie să stabilească modalităţi rezonabile pentru selectarea elementelor ce vor fi testate. La aplicarea procedurilor de audit asupra fiecărui element al eşantionului, auditorul:

va analiza natura şi cauza oricărei erori descoperite în eşantion şi efectul posibil asupra obiectivului auditului.

Preview document

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 1
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 2
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 3
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 4
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 5
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 6
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 7
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 8
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 9
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 10
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 11
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 12
Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530 - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Esantionarea si alte Proceduri de Testare Selective - ISA 530.doc

Alții au mai descărcat și

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Prezentarea Standardului Internațional de Audit 530 - Eșantionarea în Audit

INTRODUCERE Domeniul de aplicare al prezentului ISA 1. Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis...

Proceduri de Audit

Proceduri de audit Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea complexitatii operatiunilor...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Te-ar putea interesa și

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia...

Auditul Statutar al Situațiilor Financiare

AUDITUL STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE 1. Examinarea situatiilor financiare anuale Informatiile din situatiile financiare sunt adresate unei...

Standarde internaționale de audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Planificarea unui Audit al Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I AUDIT FINANCIAR - EVOLUŢIE ISTORICĂ, CONCEPT, OBIECTIVE ŞI FORME Contabilitatea şi auditul au apărut în cadrul unor civilizaţii...

Controlul Calității Activității de Audit

R A P O R T DE A U T O E V A L U A R E Abordarea unui subiect precum controlul calităţii activităţii de audit, reprezintă, din punctul meu de...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

CAPITOLUL I PRINCIPII ŞI REGULI CU CARACTER GENERAL 1.1. AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al XVIII-lea,...

Ai nevoie de altceva?