Proceduri de Audit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4024
Mărime: 24.48KB (arhivat)
Publicat de: Crin Mureșan
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Proceduri de audit

Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea complexitatii operatiunilor economice si de tranzactiile efectuate de entitati.

Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare. Auditul a inceput de la corectarea fraudelor in documentele financiar-contabile si a continuat cu aprecierea globala de fidelitate a situatiilor (rapoartelor) emise de entitatile economice, cu analiza critica a structurilor acestora si cu evaluarea procedurilor utilizate la intocmirea situatiilor (auditul financiar), in prezent, auditul este orientat spre evaluarea modului de respectare, de catre managementul entitatilor, a principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea resurselor financiare (auditul performantei).

Baza oricarui audit o constituie informatiile acumulate si evaluate de auditor, si din acest motiv auditorul trebuie sa aiba cunostinte si aptitudini necesare pentru a acumula dovezi si probe temeinice in baza carora sa-si poata exprima opinia sa asupra unui anumit fapt (in dependenta de angajamentul sau fata de client).

La planificarea lucrarilor de audit este important de a stabili momentul de exercitare a procedurilor de audit, adica de stabilit procedurile ce vor fi aplicate la etapa:

- pregatitoare de audit;

- planificarii auditului;

- verificarii pe teren;

- finisarii auditului .

Auditorul trebuie sa obtina probe de audit suficiente si adecvate pentru a fi capabil sa emita concluzii rezonabile pe care sa se bazeze opinia de audit.

Suficienta probelor semnifica faptul ca probele obtinute trebuie sa fie destule din punct de vedere cantitativ pentru a permite auditorului sa atinga nivelul de incredere dorit.

Adecvarea probelor reprezinta latura calitativa a probelor de audit. La rindul sau adecvarea prezinta 2 caracteristici fundamentale de care trebuie sa se tina cont:

- relevanta – consta in faptul ca o proba de audit poate influenta rationamentul auditorului in a accepta sau respinge o anumita declaratie prezentata in situatiile financiare;

- credibilitatea – consta in faptul ca probele de audit trebuie sa fie demne de incredere.

Studiul National de Audienta ( S.N.A. )-500 „Dovezi de audit” prevede urmatoarele proceduri de obtinere a dovezilor de audit:

- examinare – consta in cercetarea inregistrarilor, documentelor sau activelor materiale. Examinarea inregistrarilor si a documentelor permite de a obtine dovezi de audit de diferite grade de credibilitate, in functie de natura si sursa acestora, precum si de eficienta procedurilor de control intern.

Examinarea activelor materiale ofera dovezi de audit credibile referitoare la existenta acestor active, dar nu neaparat si informatia despre proprietarul sau valoarea lor.

- observare - consta in urmarirea procedurilor sau proceselor desfasurate de alte persoane, de exemplu, participarea la inventarierea efectuata de personalul agentului economic sau observarea procedurilor de control ce nu necesita documentare.

- solicitare si confirmare.

Solicitarea consta in adresarea dupa informatie catre persoane competente din cadrul agentului economic sau catre terti. Solicitarile pot varia de la oficiale, in forma scrisa, adresate tertilor, pina la neoficiale, verbale, adresate personalului agentului economic. Raspunsurile la solicitari pot oferi auditorului informatie de care el nu dispunea anterior sau pot asigura cu dovezi de audit confirmatoare.

Confirmarea este raspunsul la o solicitare in scopul confirmarii informatiei contabile. Spre exemplu, auditorul solicita, de obicei, confirmari despre creante prin adresari directe catre debitori.

- recalculare - consta in verificarea corectitudinii calculelor aritmetice in documentele primare si in registrele contabile sau in efectuarea calculelor independente.

- proceduri analitice - reprezinta analiza corelatiilor (coeficientilor) si tendintelor importante pentru business-ul clientului, inclusiv examinarea ulterioara a fluctuatiilor si a interconexiunilor acestora, care nu se coreleaza cu alta informatie relevanta sau care deviaza de la rezultatele previzionate.

Momentul exercitarii procedurilor de audit va depinde si de perioadele in care dovezile de audit corespunzatoare pot fi obtinute.

Preview document

Proceduri de Audit - Pagina 1
Proceduri de Audit - Pagina 2
Proceduri de Audit - Pagina 3
Proceduri de Audit - Pagina 4
Proceduri de Audit - Pagina 5
Proceduri de Audit - Pagina 6
Proceduri de Audit - Pagina 7
Proceduri de Audit - Pagina 8
Proceduri de Audit - Pagina 9
Proceduri de Audit - Pagina 10
Proceduri de Audit - Pagina 11
Proceduri de Audit - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Proceduri de Stadiu.doc

Alții au mai descărcat și

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Proceduri Analitice

Referintele de baza privind procedurile analitice sunt date de urmatoarele standarde: ISA 500 “Probe de audit” ISA 501” Consideratii suplimentare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA 2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE...

Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit

TEMA I CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE 1.1. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament Contul 101 „Casa” Cu ajutorul...

Proceduri de Audit - Dovezi

1. Baza oricărui audit o constituie informaţiile acumulate şi evaluate de auditor, şi din acest motiv auditorul trebuie să aibă cunoştinţe şi...

Te-ar putea interesa și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Controlul conturilor de stocuri - audit statutar

Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Audit intern - hotărârea nr 88 din 19 aprilie 2007

Introducere Activităţile de audit intern se desfăşoară în diverse medii legale şi culturale; în interiorul organizaţiilor care variază în funcţie...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Probele de Audit

Probele de audit – Totalitatea informatiior obtinute de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia de audit. Probele de audit...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Ai nevoie de altceva?