Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 16350
Mărime: 74.12KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Codreanu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. TEMA I
 2. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE
 3. 1.1. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament
 4. 1.2. Contabilitatea valorilor primite sau date în pensiune
 5. 1.3. Contabilitatea creanţelor interbancare restante şi îndoielnice
 6. TEMA II
 7. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU CLIENTELA
 8. 2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale
 9. 2.2. Contabilitatea creditelor de trezorerie
 10. 2.3. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturile curente
 11. 2.4. Contabilitatea operaţiunilor efectuate cu ajutorul cardurilor
 12. TEMA III
 13. CONTABILITATEA EMISIUNII DE TITLURI ŞI OPERAŢIUNILOR DIVERSE
 14. 3.1. Contabilitatea datoriilor constituite prin emisiunea de titluri
 15. 3.2. Contabilitatea decontărilor cu personalul
 16. 3.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată
 17. 3.4. Contabilitatea dividendelor, a debitorilor şi creditorilor diverşi
 18. TEMA IV
 19. CONTABILITATEA CAPITALULUI INSTITUŢIILOR DE CREDIT
 20. 4.1. Contabilitatea capitalului social
 21. 4.2. Contabilitatea primelor de capital
 22. 4.3. Contabilitatea rezervelor de capital
 23. 4.4. Contabilitatea datoriilor subordonate
 24. 4.5. Contabilitatea provizioanelor de capital

Extras din curs

TEMA I

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE

1.1. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament

Contul 101 „Casa”

Cu ajutorul acestui cont se înregistrează numerarul aflat în casieria băncii (bancnote şi monede care au curs legal), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. Numerarul expediat prin intermediul societăţilor de transport, rămân înregistrate în contul 101„Casa” până în momentul transferului proprietăţii efective a fondurilor, independent de modalităţile folosite pentru transferul acestor fonduri.

Este un cont cu funcţia contabilă de activ. Se debitează în corespondenţă cu conturile care arată sursa încasărilor prin casieria băncii şi anume conturile din clasa 2, din clasa 3 şi din clasa 7.

În debitul contului (rulajul debitor) se reflectă o serie de operaţiuni care se pot grupa astfel:

a) depuneri de numerar în contul curent şi în conturi de depozite bancare: sumele depuse în numerar de către acţionari sau asociaţi, persoane fizice, ca aport la capitalul social ; sumele încasate în numerar reprezentând depuneri în conturile curente şi cele de depozit ale titularilor; sumele încasate în numerar reprezentând vânzări de certificate de depozit şi depuneri pe carnete şi librete de economii; alimentările cu numerar efectuate de la Banca Naţională a României sau de la subunităţile aceleiaşi bănci;

a) depuneri de numerar în contul curent şi în conturi de depozite bancare: sumele depuse în numerar de către acţionari sau asociaţi, persoane fizice, ca aport la capitalul social ; sumele încasate în numerar reprezentând depuneri în conturile curente şi cele de depozit ale titularilor; sumele încasate în numerar reprezentând vânzări de certificate de depozit şi depuneri pe carnete şi librete de economii; alimentările cu numerar efectuate de la Banca Naţională a României sau de la subunităţile aceleiaşi bănci;

b) restituiri de avansuri şi alte încasări efectuate prin casa administrativă a instituţiilor de credit: sumele încasate în numerar reprezentând restituiri de avansuri spre decontare; sumele încasate în numerar de la diverşi debitori, reprezentând dobânzi; sumele încasate în numerar de la diverşi creditori, plusurile de casă constatate, precum şi sume încasate necuvenit; sumele încasate în numerar reprezentând venituri diverse de exploatare bancară; sumele încasate în numerar din vânzarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor imobilizări; încasări în numerar reprezentând taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise către clienţi sau în alte documente legale, aferentă vânzărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi executărilor de lucrări; sumele încasate în numerar reprezentând venituri privind mijloace de plată, comisioane încasate în numerar din activităţi de asistenţă şi de consultanţă;

c) alte încasări din operaţiuni financiar-bancare: sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri din prestaţii de servicii financiare; încasări în numerar reprezentând venituri excepţionale din operaţiuni de gestiune; sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri excepţionale; sumele încasate în numerar reprezentând venituri din recuperări de creanţe amortizate; sumele încasate în numerar reprezentând venituri diverse de exploatare; sumele încasate în numerar reprezentând venituri din cesiunea imobilizărilor financiare; sumele încasate în numerar din operaţiuni de schimb valutar şi cu cecuri de călătorie; alte sume încasate în devize reprezentând creanţe; contravaloarea în lei reprezentând vânzări de devize şi de cecuri de călătorie în devize ; comisioane încasate în numerar pentru cecuri de călătorie şi servicii de schimb şi arbitraj ; comisioane încasate în numerar privind operaţiuni cu clientela şi operaţiuni cu titluri; sumele încasate în numerar reprezentând împrumuturi pe baza obligaţiunilor emise; sumele încasate în numerar de la diverşi debitori; sumele încasate în numerar reprezentând creanţe asupra personalului; sumele încasate în numerar aferente creanţelor şi dobânzilor restante şi îndoielnice; sumele încasate din vânzarea cecurilor de călătorie; chiriile încasate în numerar, aferente operaţiunilor de locaţie simplă.

În rulajul creditor al contului 101 „Casa” se înregistrează ieşirile de numerar, iar operaţiunile respective se pot grupa astfel:

a) sume plătite în numerar pentru depozite şi alte convenţii bancare: sumele plătite în numerar acţionarilor sau asociaţilor, persoane fizice, la răscumpărarea acţiunilor proprii, în vederea reducerii capitalului social, potrivit legii; sumele plătite în numerar titularilor de conturi; dobânzi plătite, în numerar, la depozite constituite; sumele plătite în numerar furnizorilor şi creditorilor diverşi, precum şi cele achitate colaboratorilor; sumele plătite în numerar privind certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii; dobânzi plătite, în numerar, pentru certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii;

b) avansuri acordate şi alte plăţi din operaţiuni proprii instituţiilor de credit: depuneri în numerar la Banca Naţională a României sau alimentarea cu numerar a altor subunităţi ale băncii; sumele eliberate în numerar personalului băncii, reprezentând avansuri spre decontare; sumele plătite în numerar creditorilor diverşi reprezentând dobânzi; sumele plătite în numerar asociaţilor reprezentând avansuri acordate acestora; sumele în numerar plătite necuvenit, minusuri de numerar, precum şi alte sume reprezentând debite imputate terţilor sau personalului; sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, precum şi diverse cheltuieli de exploatare; sumele plătite în numerar personalului reprezentând: remuneraţii, ajutoare materiale, participare la profit, precum şi alte datorii în legatură cu personalul ; sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri de la salariaţi; dividende plătite în numerar acţionarilor sau asociaţilor, persoane fizice; sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli exceptionale privind operaţiuni de gestiune;

c) Alte plăţi efectuate cu numerar pentru operaţiuni financiar-bancare: sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli cu mijloace de plată; sumele plătite în numerar privind operaţiuni de schimb valutar; alte sume plătite în devize reprezentând datorii; sumele plătite în numerar reprezentând alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare ; contravaloarea în lei reprezentând cumpărări de devize şi cecuri de călătorie în devize ; sumele plătite în numerar reprezentând preţul de răscumparare al acţiunilor proprii; sumele plătite în numerar pentru cecurile de călătorie cumpărate; rambursarea împrumuturilor primite pe baza titlurilor de creanţe negociabile emise de bancă şi plata dobânzilor aferente; rambursarea împrumuturilor primite pe baza obligaţiunilor emise de bancă şi plata dobânzilor aferente; rambursarea împrumuturilor primite pe baza titlurilor emise de bancă şi plata dobânzilor aferente ; sumele plătite în numerar clientelei reprezentând comisioane; sumele plătite în numerar reprezentând alte cheltuieli care privesc activitatea de exploatare bancară; sumele plătite în numerar reprezentând cheltuielile ocazionate de înfinţarea şi extinderea activităţii băncii; sumele plătite în numerar reprezentând valoarea materialelor, obiectelor de inventar, valorilor din alte metale şi pietre preţioase, achiziţionate; sumele plătite în numerar reprezentând valoarea altor stocuri şi asimilate, achiziţionate; sumele utilizate pentru alimentarea cu numerar a ghişeelor automate de bancă; sumele plătite în numerar reprezentând contravaloarea cheltuielilor înregistrate în avans; valoarea titlurilor emise de bancă, răscumpărate sau rambursate anticipat; sumele plătite în numerar reprezentând alte cheltuieli de repartizat; rambursarea împrumuturilor primite reprezentând datorii subordonate la termen şi pe durată nedeterminată; dobânzi plătite în numerar, aferente datoriilor subordonate la termen şi pe durată nedeterminată; sumele plătite în numerar reprezentând alte cheltuieli exceptionale.

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casieria băncii.

Sintetizând cele prezentate se constată că operaţiunile de casă pot fi grupate în trei categorii:

a) operaţiuni de casă care privesc încasările în lei şi în valută efectuate pentru persoane fizice, societăţi comerciale, ş.a.

b) operaţiuni de casă care privesc alimentarea cu numerar, redistribuirea şi depunerea excedentului de casă în conturi la BNR.

c) operaţiuni de casă administrativă ce privesc operaţiunile interne ale băncii, cum sunt: plăţile salariale, avansul spre decontare şi plăţi diverse de interes administrativ, (încasări şi plăţi în lei şi valută) ş.a.

Organizarea evidenţei şi mişcării valorilor de casă este stabilită prin norme speciale ale băncii.

Preview document

Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 1
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 2
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 3
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 4
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 5
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 6
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 7
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 8
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 9
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 10
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 11
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 12
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 13
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 14
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 15
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 16
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 17
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 18
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 19
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 20
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 21
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 22
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 23
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 24
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 25
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 26
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 27
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 28
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 29
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 30
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 31
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 32
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 33
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 34
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 35
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 36
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 37
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 38
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 39
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 40
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 41
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 42
Tematică licență - contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Tematica Licenta - Contabilitatea Institutiilor de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Aspecte teoretice și practice privind contabilitatea decontărilor intrabancare

INTRODUCERE Prin decontare se înțelege transferul de fonduri între bănci și încărcarea și descărcarea de gestiune a băncilor participante la...

Proceduri Analitice

Referintele de baza privind procedurile analitice sunt date de urmatoarele standarde: ISA 500 “Probe de audit” ISA 501” Consideratii suplimentare...

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de :...

Aspecte teoretice și practice privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor

INTRODUCERE Instituțiile de credit sunt reprezentate de: bănci, organizații cooperatiste de credit, bănci de economisire și creditare în domeniul...

Contabilitatea Operațiunilor cu Clientela

Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu agenţii economici, alţii decât băncile, sub formă de credite, depozite sau de conturi...

Proceduri de Audit

Proceduri de audit Evolutia auditului a fost determinata de dezvoltarea continua a mediului economic, de amploarea complexitatii operatiunilor...

Contabilitatea Institutilor de Credit

1.1 Sistemul bancar romanesc Primele dovezi care atesta existenta sistemului bancar romanesc dateaza din 1765 cand au fost gasite cateva placute...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016

INTRODUCERE Economia de piață presupune, în mod necesar, existența unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților...

Ai nevoie de altceva?