Politică de creditare a băncilor comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 20257
Mărime: 255.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Slusariuc Gabriela

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

CREDITUL

1.Definirea, elementele creditului

1.1 Definirea creditului

”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat, deopotrivă, în activitatea, bancară, în contabilitate, cât şi în relaţiile cotidiene, nu numai economice, dintre oameni. Desigur, cea mai largă utilizare a creditului aparţine însă domeniului financiar, bancar şi comercial.

Creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente, contra unei valori monetare viitoare. Deci, creditul este o relaţie bănească ce apare în legatură cu acordarea de împrumuturi unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa ulterior la scadenţă.

Caracterizând specificul creditului, Virgil Madgearu scria că “prin credit se înţelege schimbul de bunuri actuale contra bunurilor viitoare, valorificarea unei obligaţii viitoare pentru o afacere prezentă.Deci,creditul este o afacere în care prestaţiunea şi contraprestaţiunea sunt separate în timp”. Creditul reprezintă tranzacţia dintre o persoană fizică sau juridică, numită creditor, care acordă unei alte persoane, numită debitor, un împrumut în bani în general cu o dobandă stabilită în funcţie de riscul pe care şi-l asumă creditorul sau de reputaţia debitorului. Etimologic, cuvantul „credit” îşi are originea în limba latină „creditum-creditare”, care înseamnă „a crede” sau „a avea încredere”, fapt ce scoate la iveală un element de ordin psihologic: încrederea, care presupune existenţa unei anumite culturi sociale, a unei „psihologii colective”, care diferă însă în timp şi de la o colectivitate la alta.

Operaţiunea de acordare a creditului exprimă o conexiune directă între producător şi consumator, între producător şi consumator, între ofertă şi cerere şi între cei doi agenţi economici reprezentativi ai economiei: furnizorul şi beneficiarul, această relaţie dintre cei doi parteneri definind întrega relaţie a procesului de creditare.

Sub un alt aspect, creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţi agenţi economici, proces căruia nu-i poate face faţă moneda lichidă, din această perspectivă, creditul reprezintă o pârghie a desfăşurării oricărui proces economic. La nivelul enunţului economic, se constată că, pe lângă capitalul propriu, acesta contractează si împrumuturi, în particular bancare, sub forma creditului. Lărgirea şi modernizarea producţiei spre care tinde orice manager, crearea conditiilor pentru a rezista concurenţei şi, nu în ultimul rând,obţinerea unui profit care să-i asigure desfăşurarea normală a activităţii sunt de neconceput fără existenţa creditului.”

”Pentru definirea creditului, este necesară prezentarea a trei opinii care s-au conturat cu privire la acest concept, respectiv:

• creditul ca încredere;

• creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire;

• creditul ca formă a relaţiilor de schimb.

Creditul ca încredere: este o concepţie care plasează la baza relaţiilor de credit ideea de încredere, de unde rezultă caracterul subiectiv al acestora. Considerarea creditului ca încredere se fundamentează pe definiţiile date acestui concept. Termenul credit îşi are originea în cuvintele latine „creditum”, „de credere” care desemnează încrederea în ceva sau cineva. În practică, această încredere se concretizează în relaţiile dintre creditor şi debitor, în sensul că cel din urmă trebuie să prezinte o anumită bonitate, astfel încât să genereze încredere din partea creditorului.

Creditul ca expresie a relaţiilor de schimb, reprezintă „un acord prin care anumite bunuri, servicii sau o cantitate de monedă sunt cedate în schimbul unei promisiuni de plată viitoare”.

Unei asemenea abordări a creditului, îi sunt aduse contraargumente dintre care cel mai puternic, acela potrivit căruia creditul nu este o formă a schimbului, nici din punct de vedere al scopului şi nici al conţinutului material al valorii.

Creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire reprezintă o abordare care porneşte de la conţinutul economic specific al creditului, respectiv transferul unei părţi din produsul social de la unii din participanţii la circuitul economic către alţi participanţi la acest circuit. Spre deosebire de alte forme ale relaţiilor de redistribuire a veniturilor, ca de exemplu impozitele şi taxele, care au caracter definitiv, creditul este o formă particulară a acestor relaţii, prin caracterul temporar al transferului din economie.

Definirea completă a creditului poate fi realizată prin luarea în considerare şi corelarea acestor trei abordări, ceea ce poate duce la următoarea formulare:

Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei părti din PIB sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii unor nevoi de capital şi al realizării unor obiective ale politicii economice.”

”S-au elaborat o serie de teorii privind creditul, printre acestea amintim:

a. - teoria naturalistă a creditului;

b. - teoria expansionistă a creditului;

c. - teoria creditului reglementat.

a. - Teoria naturalistă a creditului - prezintă urmatoarele caracteristici:

1. - consideră creditul ca fiind doar un mijloc de transmitere a banilor de la un posesor la altul;

2. - a apărut în condiţii istorice specifice legate de primele faze ale dezvoltării economiei capitaliste.

Printre fondatorii acestei teorii se numără Adam Smith şi David Ricardo; această teorie este reluată şi in zilele noastre.

Preview document

Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 1
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 2
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 3
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 4
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 5
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 6
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 7
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 8
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 9
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 10
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 11
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 12
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 13
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 14
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 15
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 16
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 17
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 18
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 19
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 20
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 21
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 22
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 23
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 24
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 25
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 26
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 27
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 28
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 29
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 30
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 31
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 32
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 33
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 34
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 35
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 36
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 37
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 38
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 39
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 40
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 41
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 42
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 43
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 44
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 45
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 46
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 47
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 48
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 49
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 50
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 51
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 52
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 53
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 54
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 55
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 56
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 57
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 58
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 59
Politică de creditare a băncilor comerciale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Politica de Creditare a Bancilor Comerciale.doc

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Politici Monetare Promovate de BNR după 1990

Cap. 1 Politica monetara promovata de BNR în perioada de dupa 1990 si implicatiile sale Trecerea economiei la o noua etapa a produs ample si...

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Analiza portofoliului de credite al băncilor comerciale din România

1. Scopul studiului Acest studiu prezinta importanta portofoliului de credite al bancilor comerciale din Romania respectiv analiza acestuia pe...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Apariţia şi organizarea băncilor centrale Apariţia băncilor, în accepţiunea modernă a termenului, a avut loc după anul 1100, atunci când comerţul,...

Ai nevoie de altceva?