Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3298
Mărime: 42.44KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Abstract

The international context of commerce has dramatically changed in the last years and continues to do it. Liberalization and globalization have induced a better mobility of activities on valuable chains of products and services. Thus, the international concurrency is more dynamic, and the competitive advantages are more volatile and less lasting.

In the view of contributing on a steady economical development, the Moldavian exports have to be more and more centered on competitive advantages

The competitive advantage is a phrase that has developed in connection with foreign trade and has become, in actuality, as a quality business culture. Initially developed as a competitive advantage theory of trade efficiency or comparative advantage as a result of absolute or comparative advantage due to a relative. In a competitive environment for any company, competitive advantage is given by the part of the offer, which makes products to achieve the maximum efficiency conditions.

Key words: Competitive advantage, exports, strategies, objectives, knowledge, management excellence, competition, success, profit and quality

Actualmente competiția între țări, regiuni și companii devine din ce în ce mai complexă, datorită globalizării și liberalizării comerțului. Constrîngerile la nivelului competitivității firmelor, în special în cazul IMM-urilor, sunt mai greu de identificat și de depășit. Într-o lume tot mai globalizată, firmele au tendința să conștientizeze cu întârziere multe dintre constrîngerile noi ce apar ca urmare a modificării unor condiții de acces pe piețe, a introducerii unor noi reglementări cum ar fi cele legate de reducerea emisiilor cu efect de seră sau chiar legate de apariția unor noi modele de afaceri centrate pe tehnolgia informațiilor, pentru a cita numai cîteva. Mai mult, puține firme sesizează oportunitățile deschise de astfel de constrîngeri dacă adoptă o poziție creativă în afaceri.

Capacitatea de cuantificare a competitivității la nivel internațional este surprinsă, într-un mod foarte sugestiv, la nivelul Secretariatului OECD: ”măsurarea competitivității internaționale este - chiar și în condițiile unui cadru conceptual bine definit - de cele mai multe ori, o problemă de alegere și compromis în ceea ce privește datele disponibile și implică o serie de compromisuri între diferite criterii și obiective ”.

„Competitivitatea în comerțul internațional reprezintă măsura capacității sau incapacității unei țări de a vinde produsele sale pe piețele internaționale” (OECD)

Competitivitatea este abilitatea de a rezista concurenței.pe care o deține o firmă la un moment dat. Competitivitatea este, prin urmare, un potențial care se caracterizează printr-un avantaj față de concurenții de pe aceiași piață. Rentabilitatea sau productivitatea nu sunt decât niște măsuri parțiale ale competitivității (Pricewaterhouse Coopers Développement).

Contextul actual cere schimbări radicale atît în modul de implicare în comerțul internațional cît și în export, atît la nivelul companiilor, al grupurilor de firme, precum și în maniera în care instituțiile de sprijin susțin firmele pentru a aplica cele mai bune soluții de creare și menținere a unor avantaje competitive durabile. Competitivitatea la diferite etape de dezvoltare economică este asigurată în mod diferit de anumiți factori caracteristici.(Tabelul 1)

Tabelul 1 Importanța factorilor ân asigurarea competitivității la diferite etape de dezvoltare economică.

Competitivitate bazată pe factori esențiali Competitivitate bazată pe factori de eficiență Competitivitate bazată pe factori inovaționali și de cunoaștere

Factori esențiali 0.5 0.2 0.2

Factori de eficiență 0.3 0.5 0.3

Factori inovționali și bazați pe economia cunoașterii 0.2 0.3 0.5

Total 1.00 1.00 1.00

Sursa: elaborat de autor în baza Global Competitiveness Report 2015 disponibil la: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport.

Fiind un concept foarte complex, diferite studii oferă o multitudine de factori și indicatori care determină competitivitatea națională. Legătura dintre exporturi și creșterea economică, este un fenomen larg studiat și corelația pozitivă dintre acestea nu poate fi contestată. În special pentru economiile mici, cum este și cazul Republicii Moldova, exporturile joacă un rol deosebit de important în asigurarea sustenabilității creșterii economiei naționale. Exporturile au o contribuție majoră pentru economia țării: exploatarea economiilor de scară, care sunt foarte dificil de atins în cazul unei piețe interne mici, prezintă influxuri de valută străină în economie și perfecționare, dar au și un rol social important - sporind numărul locurilor de muncă etc. Astfel, schimbările structurale și dinamica exporturilor sunt un bun indicator de evaluare a competitivității firmelor naționale pe piețele externe.

Bibliografie

1. Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 511 din 25.04.2016 Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122 art Nr : 565

1. Porter, E. Michael, 1995, „The Competitive Advantage of Nations”, (McGraw Hill, New-York);

2. Cezar Mereuță, Lucian Liviu Albu, , Model of Comparative Analysis of the Main Indices of Economic and Social Performance of the European Union Countries, ERSA Conference Papers, RePEc:wiw:wiwrsa:ersa12p111, 2012

3. The Global Competitiveness Report 2016- 2017: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of the Global Competitiveness and Risks Team.

4. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5344&parent=0//accesat 12.06.2016.

Preview document

Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 1
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 2
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 3
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 4
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 5
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 6
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 7
Aspecte ale creșterii competitivității întreprinderilor din Republica Moldova pe piața internațională prin perfecționarea politicii economice de export - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale cresterii competitivitatii intreprinderilor din Republica Moldova pe piata internationala prin perfectionarea politicii economice de export.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Întreprinderii

VALOARE În limba latină, cuvîntul valoare descinde etimologic valere ce înseamna a fi puternic. Atribute: calitate, vechime (tradiția), se caută...

Unitatea monetară

1. Definirea salariului Salariul- reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca...

Evaluarea întreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Analiza pieței Cofetăria Sweet SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI Cofetăria Sweet S.R.L. este o societate comercială înființată in anul 2018, care se află în București pe strada...

Fundamentele Evaluării Întreprinderii

Cap.1 Fundamentele evaluării întreprinderii 1.1 Evaluarea si scopurile evaluării - Evaluarea= procesul de estimare a valorii. - Evaluarea este...

Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA ECONOMICĂ A UNEI INTREPRINDERI Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale cum ar...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

INTRODUCERE Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare Globalizarea...

Ai nevoie de altceva?