Evaluarea întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15956
Mărime: 250.61KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea cauzelor şi a măsurilor care să conducă la reglarea situaţiei.

Diagnosticul juridic presupune:

1. Dreptul comercial:contractul de societate, statutul şi modificările ulterioare înfiinţării; registrul AGA; registrul acţionarilor, registrul acţiunilor; contractele de vânzare-cumpărare; de închiriere, contractele de locaţie de gestiune, cele de concesiune etc.

2. Dreptul civil. analizează şi se verifică actele şi contractele privind: dreptul de proprietate asupra construcţiilor; situaţia juridică a terenurilor întreprinderii (drept de proprietate, contractul de închiriere etc); situaţia juridică a imobilizărilor necorporale; situaţia imobilizărilor financiare; situaţia împrumuturilor

3. Dreptul fiscal. verifică: înregistrarea întreprinderii la organele abilitate de administraţie financiară; dacă s-au achitat obligaţiile legale datorate (impozite, taxe, contribuţii etc); situaţia plăţilor restante comparativ cu termenele exigibile; ultimul control fiscal şi rezultatele sale.

4. Dreptul muncii. verifică şi analizează existenţa contractelor colective şi individuale de muncă, a regulamentului de ordine interioară etc.

5. Dreptul mediului. activitatea firmei evaluate se desfăşoară în cadrul impus de legislaţia de mediu, dacă are un studiu de impact,etc.

6. Litigii. Se urmăreşte dacă întreprinderea este implicată în litigii, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al Arbitrajului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie şi ce posibilităţi de rezolvare există.

Diagnosticul Tehnic presupune: analiză detaliată a factorilor tehnici de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie a produselor, a organizării producţiei şi a muncii.În legătură cu activele fixe, evaluatorii trebuie să se pronunţe cu privire la: starea de funcţionare a maşinilor, utilajelor, gradul de uzură fizică; performanţele acestora în raport cu cele care se produc în momentul dat pe plan mondial; posibilităţile de utilizare în viitor, etc.

Diagnosticul Resurselor Umane si al Managementului pp: cunoaşterea resurselor umane din punct de vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului şi eficienţei utilizării lor, precum şi al echipei de conducere a întreprinderii. Se pot folosi următorii indicatori:

- numărul mediu de salariaţi (cu contract de muncă), care se deternină ca o medie aritmetică simplă a numărului zilnic al salariaţilor

- numărul mediu de personal (cu contract de muncă sau convenţie civilă), care se stabileşte prin adăugarea la numărul mediu de salariaţi a numărului mediu de co-laboratori angajaţi pe bază de convenţie civilă;

- numărul maxim de personal, care reprezintă limi¬ta superioară stabilită în funcţie de volumul efectiv de activitate şi productivitatea muncii prevăzută.

În ceea ce priveşte conducerea întreprinderii evaluate: echipa de conducere (nume, prenume, funcţia, vârsta, experienţa în domeniu etc); baza legală în virtutea căreia îşi exercită preroga¬tivele funcţiei; poziţia echipei de conducere faţă de acţionarii fir¬mei, bănci, administraţia financiară etc; obiective negociate şi prevăzute în contractul de management, care vizează strategia societăţii comerciale; gradul de realizare a criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de management sau alt document în virtutea căruia se exercită actul de conducere; referiri şi aprecieri asupra stilului de conducere.

Diagnosticul Comercial pp: estimarea pieţei actuale şi potenţiale a întreprinderii şi a locului ei pe piaţă. Se recomandă abordarea următoarelor aspecte: evoluţia vânzărilor; analiza structurală a vânzărilor pe produse şi pieţe de desfacere; analiza clienţilor întreprinderii; analiza repartiţiei vânzărilor în funcţie de ciclul de viaţă a produselor; analiza furnizorilor întreprinderii; studierea concurenței.

În activitatea de evaluare a unei firme interesează vânzările de bunuri, lucrări şi servicii, care formează obiectul activităţii, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.

Cifra de afaceri, pe care o regăsim ÎN contul "profit şi pierderi", este evaluată în unităţi monetare curente.

CA reală =CA în preţuri curente / Indicele mediu al preţurilor

Analiza concurenţei trebuie să aibă în vedere: nominalizarea principalilor concurenţi; stabilirea cotei de piaţă (cpi) deţinută de întreprin¬dere şi cea a principalilor competitori:

cpi = (CAi/CAt ) x 100, în care: CAi = cifra de afaceri a firmei i;CAt = cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei ;

Cifra de afaceri poate fi analizată şi pe baza unor modele de analiză specifice domeniului de activitate al întreprinderii. Astfel, pentru analiza vânzărilor în ramurile productive se recomandă modelul: CA= Nx(Mf/N)x(Qe/Mf)x(CA/Qe), în care:

Mf - valoarea medie anuală a mijloacelor fixe folo¬site de întreprindere, indiferent dacă sunt sau nu în pro¬prietatea ei; Qe - producţia exerciţiului.

Determinarea cotei de piaţă relative (cpi') care reprezintă "o expresie a raportului direct de forţe dintre firme"*), utilizând raportul: cpi’ = (CAf/CA’ ) x 100, în care: CAf = cifra de afaceri a firmei analizate;CA’ = cifra de afaceri a concurentului cel mai important.

Diagnosticul Financiar

1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net = diferenţă între acti¬vele totale şi datoriile totale.

Finanţat din:capital social; rezerve; fonduri proprii; rezultatul nerepartizat (profit nerepartizat/pierdere neacoperită); subvenţii pentru investiţii; provizioane reglementate.

2. Diagnosticul corelaţiei fond de rulment - necesar de fond de rulment; trezoreria netă

Fondul de rulment (FR) = diferenţa dintre capitalul permanent şi activele imobilizate=> >0, atunci FR = parte a capitalului permanent des¬tinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente; <0, atunci deficit de fond de rulment.

Nevoia de fond de rulment (NFR) = diferen¬ţa dintre activele circulante (fără disponibilităţi) şi obligaţiile pe termen scurt (fără credite pe termen scurt) => >0, aceasta reprezintă activele circulante de natura stocurilor şi creanţelor ce urmează a fi finanţate din fondul de rul¬ment; <0 atunci se înregis¬trează nu o nevoie de fond de rulment, ci o degajare de surse atrase.

Trezoreria netă : Tn = FR- NFR

Viteza de rotaţie a NFR = (NFR/CA) x T

Viteza de rotaţie a FR = ( FR/CA) x T, unde T reprezintă numărul de zile al perioadei.

3. Diagnosticul corelaţiei creanţe – obligaţii

Este importantă cunoaşterea evoluţiei corelaţiei dintre creanţe şi obliga¬ţii, ea influenţează în direct capacita¬tea de plată.

Se cercetează evoluţia creanţelor şi obligaţiilor, în raport cu CA, pentru a pune în evidenţă raportul dintre imobili¬zarea capitalului firmei şi folosirea surselor atrase.

Durata de imobilizare a creanţelor (Di): Di = (Sd x T) / (Rd sau CA) în care:

Sd = soldul creanţelor; Rd = rulajul debitor al conturilor de creanţe; CA = cifra de afaceri;

T = perioada de timp considerată.

Preview document

Evaluarea întreprinderii - Pagina 1
Evaluarea întreprinderii - Pagina 2
Evaluarea întreprinderii - Pagina 3
Evaluarea întreprinderii - Pagina 4
Evaluarea întreprinderii - Pagina 5
Evaluarea întreprinderii - Pagina 6
Evaluarea întreprinderii - Pagina 7
Evaluarea întreprinderii - Pagina 8
Evaluarea întreprinderii - Pagina 9
Evaluarea întreprinderii - Pagina 10
Evaluarea întreprinderii - Pagina 11
Evaluarea întreprinderii - Pagina 12
Evaluarea întreprinderii - Pagina 13
Evaluarea întreprinderii - Pagina 14
Evaluarea întreprinderii - Pagina 15
Evaluarea întreprinderii - Pagina 16
Evaluarea întreprinderii - Pagina 17
Evaluarea întreprinderii - Pagina 18
Evaluarea întreprinderii - Pagina 19
Evaluarea întreprinderii - Pagina 20
Evaluarea întreprinderii - Pagina 21
Evaluarea întreprinderii - Pagina 22
Evaluarea întreprinderii - Pagina 23
Evaluarea întreprinderii - Pagina 24
Evaluarea întreprinderii - Pagina 25
Evaluarea întreprinderii - Pagina 26
Evaluarea întreprinderii - Pagina 27
Evaluarea întreprinderii - Pagina 28
Evaluarea întreprinderii - Pagina 29
Evaluarea întreprinderii - Pagina 30
Evaluarea întreprinderii - Pagina 31
Evaluarea întreprinderii - Pagina 32
Evaluarea întreprinderii - Pagina 33
Evaluarea întreprinderii - Pagina 34
Evaluarea întreprinderii - Pagina 35
Evaluarea întreprinderii - Pagina 36
Evaluarea întreprinderii - Pagina 37
Evaluarea întreprinderii - Pagina 38
Evaluarea întreprinderii - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderii.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea unei Firme

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Detalii de identificare: Nume firmă: CONSPROIECT S.A. Cod Unic de...

Secretele Unui Management de Succes - Rolul Managerului de Proiect

„ Capacitatea de a conduce este aidoma frumuseţii. E greu să o defineşti, dar când o vezi, o recunoşti imediat.” Warren Bennis Conceptul de...

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Analiza ratelor de rentabilitate

Analiza ratei rentabilităţii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice, pune în evidenţă...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă...

Imobiliare

INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această...

Diagnostic Financiar

Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări 1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

INTRODUCERE „Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld). În acest...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Ai nevoie de altceva?