Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5880
Mărime: 100.47KB (arhivat)
Publicat de: Raluca E.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii 3
 2. 1.1 Scurt istoric al teoriei evaluării 6
 3. 1.2. Concepte privind teoria și practica evaluării 7
 4. Capitolul 2. Necesitatea evaluării întreprinderii 9
 5. 2.1 Cauzele care determină evaluarea întreprinderii 11
 6. 2.2. Actori implicați în procesul evaluării întreprinderii 12
 7. Capitolul 3. Conținutul evaluării. Procesul de evaluare 16
 8. 3.1.Trăsăturile procesului de evaluare 16
 9. Concluzii 18
 10. Bibliografie 19

Extras din curs

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii

Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă multiple trăsături și aplicații bine definite. În ultima perioadă s-a conturat și mai precis contextul operațiunii de evaluare a întreprinderii, deși necesitatea acestui proces a fost evidențiată de la început.

În ceea ce privește evaluarea, există patru domenii de activitate, din punct de vedere economic, unul dintre ele fiind și evaluarea întreprinderii:

- evaluarea întreprinderii;

- evaluarea proprietăților imobiliare;

- evaluarea bunurilor mobile;

- evaluarea activelor financiare.

În evaluarea unor afaceri care conțin una sau mai multe activități operaționale distincte se utilizează conceptul de valoare a afacerii/ întreprinderii (going concern value), definit relativ apropiat în Standardele Internaționale și cele Europene.

În literatura de specialitate evaluarea este definită în mai multe moduri.

Într-o accepțiune generală, evaluarea reprezintă o părere referitoare la valoarea cuiva sau o activitate care are menirea de a stabili valoarea unui lucru. Același autor definește evaluarea ca fiind “un proces prin care se procedează la estimarea costului sau valorii unui bun, a unui grup de bunuri sau a totalitații bunurilor unei întreprinderi sau a unei investiții.”

Într-o altă forma de definire, “evaluarea este un proces prin care se stabilește valoarea de piață (de circulație) a unui bun, a unui grup de bunuri sau a unei întreprinderi”

Evaluarea este procesul de estimare de valori, reprezentând, de fapt, un ansamblu de tehnici, procedee si metode prin care se stabileste valoarea unui bun, grupa de bunuri, activ sau intreprindere. Cu alte cuvinte evaluarea reprezintă o apreciere finalizată prin stabilirea unei valori pentru proprietatea respectiva.

Evaluarea este, într-o alta formă de definiție, o succesiune de operațiuni prin care, cu ajutorul unor metode, tehnici, procedee specifice și în baza unor ipoteze credibile se stabilește valoarea unui bun economic sau a unei întreprinderi la un moment dat.

“Evaluarea întreprinderii este actul sau procesul de a ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii unei întreprinderi, unei afaceri sau a unei participații la aceasta” , rezultând că evaluarea întreprinderii vizează stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuției (bogăției) reale și a potențialului acesteia de a-și mări bogăția în perioada următoare. Deci se urmarește și capacitatea întreprinderii de a genera profit, fluxuri de disponibilități la dispoziția proprietarului.

Activitatea de evaluare presupune, deci stabilirea și calcularea unui preț care să poată fi utilizat în vederea realizării unei tranzacții economice între potențialii parteneri de afaceri (vânzători și cumpărători) .

Într-o altă definiție, evaluarea este operație de cuantificare, de măsurare în expresie valorică, a resurselor materiale, a bunurilor create, a cheltuielilor de muncă înmagazinate în produse sau în servicii prestate și a altor activități economice .

Evaluarea întreprinderii presupune determinarea în formă bănească a costului care poate deveni preț de vânzare și trebuie să reflecte ambele calități a întreprinderii ca marfă, adică utilitatea și cheltuielile efectuate pentru a întreține această utilitate.

În lucrări de specialitate românești, evaluarea este definită ca: “un complex de tehnici, procedee și metode prin care un bun, o grupă de bunuri, un active sau element intangibil, o întreprindere în ansamblul său sunt aduse, din punct de vedere valoric, la nivelul pieței și prin care li se asigură comparabilitatea cu aceasta. Într-o accepțiune mai restrânsă a evalua, integral sau în parte, o întreprindere constă în a determina zona cea mai probabilă în care s-ar putea situa prețul la care o tranzacție s-ar putea încheia în condiții normale de piață.”

Ca o definiție generală, evaluarea este “un proces menit să determine, cu ajutorul unor metode și proceduri specifice, prețul cel mai probabil la care ar putea să se încheie o tranzacție privind acea întreprindere în condiții normale de piață” .

Activitatea de evaluare poate fi corelată cu cea de reevaluare. Reevaluarea înseamnă a evalua din nou, iar în mod obișnuit aceasta constă în aducerea valorii la - prețul zilei - .

Deci între evaluare și reevaluare nu există deosebiri de fond, diferența vizând momentele diferite de existență a elementelor care fac parte din obiectul operațiunii. Situația este diferită în cazul când din diferite motive aceasta este executată în mod fortuit.

De asemenea, noțiunea de evaluare poate fi pusă în legătură cu cea de “măsurare” sau de “estimare”. Față de măsurare, evaluarea oferă în plus și noțiuni referitoare la mărimea valorii pe care o are un anumit obiect. Față de estimare, evaluarea nu este atât de diferită ca și conținut, pentru că a evalua înseamnă a estima prețul unui element, indiferent de natura lui.

Bibliografie

I. Cărți:

1. Bucătaru D., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Junimea, 2006;

2. Dumitrescu D., Dragotă V., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Economică, București, 2000;

4. Gavriletea M. D., “Economia întreprinderii”, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003;

5. Onofrei Mihaela,“ Management financiar”, Editura C. H. Beck, București, 2006;

6. Stan S., “Evaluarea întreprinderilor necotate”, Editura Tribuna Economică, București, 2003.

II. Site-uri web:

1. www.anevar.ro

2. www.economica.com

Preview document

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 1
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 2
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 3
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 4
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 5
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 6
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 7
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 8
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 9
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 10
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 11
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 12
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 13
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 14
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 15
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 16
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 17
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 18
Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Necesitatea si continului evaluarii intreprindeii.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de expertiză contabilă

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A-III-A Civila DOSAR NR.3745/208/2019 TERMEN 20.11.2019 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ CAPITOLUL I...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Evaluarea întreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE...

Ai nevoie de altceva?