Auditul în construcții

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 17837
Mărime: 356.84KB (arhivat)
Publicat de: Natalia P.
Puncte necesare: 0
academia de stiinţe economice din Moldova, specialitatea Audit financiar avansat (2014)

Extras din curs

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE

1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor de constructie

1.2.Domeniul de aplicare a misiunii de asigurare în cazul auditului situa.iilor financiare ale unei

entitãti autorizate în constructie

1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în construc.ie

-1.1.-

Activitãtile de constructie realizate de entitãtile autorizate în acest domeniu sunt reglementate

de urmãtoarele acte normative de bazã:

1. Legea privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructie nr.163 din 09.07.2012;

2. Legea privind calitatea în constructii nr.721 din 02 februarie 1996;

3. Hotãrîrea nr.226 din 29.02.2008 emisã de Guvern pentru aprobarea Reglementãrii tehnice

cu privire la produsele pentru constructii.

Legea nr.163 prevede urmãtoarele trei aspecte principale de reglementare în domeniul

constructiilor:

a) modul de autorizare, avizare si verificare a lucrãrilor de proiectare;

b) modul de autorizare, avizare si verificare a lucrãrilor de executare si desfiintare a

constructiilor;

c) autorizarea constructiilor de orice categorie, gen, destinatie si tip de proprietate.

Legea din 02 februarie 1996 reglementeazã controlul comportãrii constructiilor în exploatare.

Aceastã lege prevede ca în cadrul controlului sã se verifice rezistenta si stabilitatea constructiilor,

sigurantã în exploatare si la incediu a constructiilor, igiena si protectia mediului înconjurãtor.

Prevederile legilor nominalizate sunt completate de Guvernul Republicii Moldova prin

intermediul Hotãrîrii nr.226, care stabileste:

- grupele de produse pentru constructii (de ex.: nisip, usi, cãrãmidã, tapete etc) supuse

evaluãrii conformitãtii;

- cerinte fatã de produsele pentru constructii (de ex.: rezistentã mecanicã, securitate de

incendiu, igienã si sãnãtate etc);

- metode de control al conformitãtii produselor pentru constructii (de ex.:

încercarea/testarea produsului, controlul intern al procesului de productie, inspectia si

supravegherea controlului intern al procesului de productie);

- proceduri de evaluare a conformitãtii produselor pentru constructii (de ex.: certificarea

produselor de cãtre un organism de evaluare a conformitãtii, declararea conformitãtii

produsului de cãtre producãtor).

Tratamentul fiscal al activitãtilor de constructii este determinat de Codul fiscal si alte acte ale

legislatiei fiscale. Codul fiscal stabileste anumite impozite si taxe pentru activitatea de

antreprenoriat, inclusiv si pentru antreprenoriatul în constructii, cum ar fi:

- impozitul pe venit, titlul II al Codului fiscal, inclusiv art.45 „Metoda procentajului

îndeplinit”;

- TVA, titlul III al Codului fiscal, în special art.103 „Scutirea de TVA”;

- impozitul pe imobil, titlul VI al Codului fiscal, punct de referintã fiind art.278 „Obiectele

impunerii si baza impozabilã a bunurilor imobiliare”.

Art.45 al Codului fiscal stabileste ca evidenta în scopuri fiscale a veniturilor, deducerilor si

trecirilor în cont, care tin de contracte pe termen lung (pe un termen de cel putin 24 luni) se

efectueazã în baza metodei procentajului îndeplinit. Conform prevederilor acestui articol, metoda

în cauzã se bazeazã pe procentajul îndeplinirii lucrãrilor de constructie. Adicã în cazul

contractelor de constructii veniturile si cheltuielile pentru fiecare an fiscal se determinã în limita

acestui procentaj.

Impunerea constructiilor cu impozit pe imobil, potrivit art.278 al Codului fiscal se efectueazã

în urmãtoarele douã cazuri:

1. pentru constructii aflate la o etapã de finisare de 50% si mai mult;

Auditul in constructie / curs / masterat / tema 1 Pag 2 din 6 2

2. dacã constructiile au rãmas nefinisate timp de 3 ani din momentul începerii lucrãrilor de

constructii.

Acte normative privind efectuarea operatiunilor de casã si prin virament în economia nationalã a

Republicii Moldova:

1. Legea nr. 845-XII din 3.01.1992 cu privire la antreprenoriat si întreprinderi.

2. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutarã.

3. Hotãrîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru

efectuarea operatiunilor de casã în economia nationalã a Republicii Moldova.

4. Hotãrîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea masinilor de casã si

control cu memorie fiscalã pentru efectuarea decontãrilor în numerar.

5. Hotãrîrea Bãncii Nationale nr. 373 din 15.12.2005 privind aprobarea Regulamentului cu

privire la transferul de credit.

6. Hotãrîrea Bãncii Nationale nr. 374 din 15.12.2005 privind aprobarea Regulamentului cu

privire la debitarea directã.

7. Hotãrîrea Bãncii Nationale nr. 62 din 24.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu

privire la cardurile bancare.

8. Hotãrîrea Bãncii Nationale nr. 297 din 25.11.2004 cu privire la aprobarea

Regulamentului privind deschiderea, modificarea si închiderea conturilor la bãncile licentiate din

Republica Moldova.

-1.2.-

În cazul auditului rapoartelor financiare ale unei entitãti autorizatã în constructie, procedurile

de audit se evidentiazã prin urmãtoarele particularitãti:

I. necesitatea aplicãrii anumitor cunostinte legate de reglementarea lucrãrilor de constructii;

II. examinarea prevederilor care necesitã o atentie sporitã din partea auditorului.

I.Pentru aplicarea procedurilor de audit sunt necesare anumite cunostinte legate de

reglementarea activitãtilor de constructii, de bazã fiind urmãtoarele trei aspecte:

A. cunosterea formalitãtilor documentare;

B. responsabilitãtile investitorului si ale executantilor lucrãrilor de constructie;

C. pãrtile implicate în supravegherea activitãtilor de constructii.

Preview document

Auditul în construcții - Pagina 1
Auditul în construcții - Pagina 2
Auditul în construcții - Pagina 3
Auditul în construcții - Pagina 4
Auditul în construcții - Pagina 5
Auditul în construcții - Pagina 6
Auditul în construcții - Pagina 7
Auditul în construcții - Pagina 8
Auditul în construcții - Pagina 9
Auditul în construcții - Pagina 10
Auditul în construcții - Pagina 11
Auditul în construcții - Pagina 12
Auditul în construcții - Pagina 13
Auditul în construcții - Pagina 14
Auditul în construcții - Pagina 15
Auditul în construcții - Pagina 16
Auditul în construcții - Pagina 17
Auditul în construcții - Pagina 18
Auditul în construcții - Pagina 19
Auditul în construcții - Pagina 20
Auditul în construcții - Pagina 21
Auditul în construcții - Pagina 22
Auditul în construcții - Pagina 23
Auditul în construcții - Pagina 24
Auditul în construcții - Pagina 25
Auditul în construcții - Pagina 26
Auditul în construcții - Pagina 27
Auditul în construcții - Pagina 28
Auditul în construcții - Pagina 29
Auditul în construcții - Pagina 30
Auditul în construcții - Pagina 31
Auditul în construcții - Pagina 32
Auditul în construcții - Pagina 33
Auditul în construcții - Pagina 34
Auditul în construcții - Pagina 35
Auditul în construcții - Pagina 36
Auditul în construcții - Pagina 37
Auditul în construcții - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Auditul in Constructii.pdf

Alții au mai descărcat și

Strategii investiționale în afaceri - SC Mika Construct SRL

1. Prezentarea societăţii S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L cu sediul în Suceava str. Gavril Tudoraş este înregistrată în...

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Bazele Pietii Imobilului

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil 2 Principalele tranzacţii cu bunurile...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în Comerț

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN COMERŢ 1.1. Cadrul legislativ şi normativ de reglementare a auditului în comerţ...

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Raport de audit intern al modului de organizare a activității de tehnologia informației în entitatea publică

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Fundamentarea și finanțarea unei instituții publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI FRĂTĂUŢII-NOI 1.1. Scurt istoric Studiul monografic este realizat la Primăria comunei...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Ai nevoie de altceva?