Metode și Tehnici de Evaluare

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13950
Mărime: 137.04KB (arhivat)
Publicat de: Camil Nițu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I: DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND ACTIVITATEA
 4. DE EVALUARE 4
 5. 1.1 Concepte şi fundamente metodologice 4
 6. 1.1.1 Standarde profesionale şi etice 6
 7. 1.1.2 Definiţia evaluatorului. Competenţă şi calificare 7
 8. 1.1.3 Tipuri de valoare 8
 9. 1.2 Procesul de evaluare 10
 10. 1.2.1 Ofertarea serviciului de evaluare 10
 11. 1.2.2 Contractarea evaluării 11
 12. 1.2.3 Evaluarea propriu - zisă 12
 13. 1.3 Raportul de evaluare 13
 14. 1.3.1 Forma raportului de evaluare 13
 15. 1.3.2 Conţinutul raportului de evaluare 14
 16. CAPITOLUL II : STUDIU PRACTIC PRIVIND EVALUAREA S.C. SFERA
 17. EXPERT S.R.L. 16
 18. 2.1 Obiectul, scopul şi beneficiarul evaluării 16
 19. 2.2 Prezentarea societăţii evaluate 18
 20. 2.3 Analiza diagnostic 20
 21. 2.3.1 Diagnosticul juridic 20
 22. 2.3.2 Diagnosticul tehnic 24
 23. 2.3.3 Diagnosticul resurselor umane 25
 24. 2.3.4 Diagnosticul managementului 30
 25. 2.3.5 Diagnosticul comercial 31
 26. 2.3.6 Diagnosticul financiar-patrimonial 38
 27. 2.4 Metode de evaluare 43
 28. 2.4.1 Metoda bazată pe active (patrimonială) 43
 29. 2.4.2 Metoda bazată pe venituri (prin randament) 45
 30. 2.5 Reconcilirea rezultatelor. Opinia evaluatorului 49
 31. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din disertație

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de întreprindere recurgând la raţionament profesional, economic şi favorizează înţelegerea necesităţii şi mecanismul metodologic de abordare al evaluării la nivelul firmei.

Evaluarea constituie un instrument de gestiune pentru orice conducător de întreprindere, deoarece acesta trebuie să descopere în întreprindere surse potenţiale de valoare şi să le exploateze în scopul creşterii valorii întreprinderii.

Evaluarea prezintă un mare interes pentru activitatea economică şi funcţionarea pieţelor financiare; în definitiv, numeroase operaţiuni au la origine evaluarea şi chiar este de neconceput să poată fi realizate fără evaluare: transmiterea sub orice formă a societăţilor, oferta publică de cumpărare, de vânzare şi de schimb, privatizarea, plasarea titlurilor pe piaţa financiară, estimarea patrimoniului în vederea determinării anumitor tipuri de impozite etc.

Evaluarea, în general, are semnificaţia de stabilire sau estimare a unei valori la un moment dat. Activitatea de evaluare se finalizează printr-un raport de evaluare, elaborat în urma unui proces complex, prin care se atribuie un tip de valoare unor drepturi de proprietate, asupra unor entităţi (întreprinderi), proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, active financiare.

Acest proces, realizat de experţi evaluatori profesionişti, are la bază informaţiile relevante de pe piaţa în care se face transferul acestor drepturi de proprietate, prin respectarea unor metode şi standarde profesionale şi etice specifice.

Valoarea estimată la un moment dat este valabilă numai în momentul respectiv şi nu mai devreme sau mai târziu. De aceea în raportul de evaluare este obligatoriu să existe o parte intitulată reconcilierea rezultatelor care să aibă menţionată data şi chiar ora la care s-a făcut judecata de valoare.

Profesia de evaluator este recunoscută în România, prin Ordinul nr.86/2000 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale privind completarea Clasificării Ocupaţiilor din România, având un caracter multidisciplinar şi solicitând cunoştinţe solide din domenii diferite: economie, inginerie, statistică, juridic.

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND ACTIVITATEA

DE EVALUARE

1.1 Concepte şi fundamente metodologice

Evaluarea, în general, are semnificaţia de stabilire sau estimare a unei valori, este un ansamblu de tehnici, procedee şi metode prin care se stabileşte valoarea unui bun, grupă de bunuri, activ sau întreprindere. Cu alte cuvinte, evaluarea reprezintă o apreciere finalizată prin stabilirea unei valori pentru proprietatea respectivă.

„Întreprinderea, ca obiect al evaluării, poate fi privită din două puncte de vedere diferite: ca o sumă de active, deci ca o sumă de valori patrimoniale, pe de o parte, şi din punct de vedere al capacităţii de a genera profit, pe de altă parte. Un aspect foarte important pentru evaluarea întreprinderii este capacitatea acesteia de a genera profit, acesta fiind aspectul cel mai important pe care îl urmăreşte un potenţial investitor.” 1

Activitatea de evaluare este o profesiune specifică economiei de piaţă, a cărei utilitate publică este impusă de interesele investitorilor (bănci, fonduri de investiţii, persoane) de a face tranzacţii cu diferite tipuri de proprietăţi.

În activitatea de evaluare trebuie făcută o dinstincţie importantă între valoare şi preţ. În urma acestei activităţi, întreprinderii i se atribuie o valoare, care este o opinie, stabilită în urma unui raţionament, unor calcule, unei expertize şi care ste valabilă numai în momentul respectiv.

“Preţul este o sumă de bani concretă, rezultată în urma unei tranzacţii, apărută între vânzător şi cumpărător (preţul este solicitat de vânzător şi acceptat de cumpărător) şi este diferit de valoare, care este o sumă de bani estimată cu subiectivism.” 2

Preţul se formează pe piaţă iar valoarea este rezultatul activităţii de evaluare şi poate fi preluată în tranzacţie să devină preţ sau nu. Preţul este unic în orice tranzacţie pe când valorile sunt multiple.

Alt aspect important este distincţia ce trebuie făcută între activitatea de reevaluare contabilă şi activitatea de evaluare. Reevaluarea înseamnă a evalua din nou iar în mod obişnuit aceasta constă în aducerea valorii la « preţul zilei ».

“Reevaluarea contabilă este o activitate administrativă, prin care se urmăreşte reactualizarea valorilor contabile ale imobilizărilor corporale (terenuri şi mijloace fixe), înregistrate la costuri istorice, cu cele actuale, influenţate de procesul inflaţionist.

Preview document

Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 1
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 2
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 3
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 4
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 5
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 6
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 7
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 8
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 9
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 10
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 11
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 12
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 13
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 14
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 15
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 16
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 17
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 18
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 19
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 20
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 21
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 22
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 23
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 24
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 25
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 26
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 27
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 28
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 29
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 30
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 31
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 32
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 33
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 34
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 35
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 36
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 37
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 38
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 39
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 40
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 41
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 42
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 43
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 44
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 45
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 46
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 47
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 48
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 49
Metode și Tehnici de Evaluare - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Metode si Tehnici de Evaluare.DOC

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Riscurile în afacerile economice internaționale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Riscurile în afacerile economice internaţionale” s-a urmărit stabilirea riscurilor evidente şi mai puţin...

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Evaluare economică și financiară a afacerii

CAPITOLUL I – EVALUAREA FIRMEI – PREZENTARE Evaluarea unei întreprinderi reprezintă o preocupare centrală pentru specialiştii români din diverse...

Analiza Diagnostic la SC Technic Development SRL

REZUMAT Cuvinte cheie: analiză economică, diagnostic, bilanţ, întreprindere, potenţial Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Te-ar putea interesa și

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în...

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă

CAP.I. INTRODUCERE 1.1. Resursele umane: definiţii, exprimare 1.2. Evaluarea resursei umane (evaluare cantitativă şi calitativă) 1.1....

Metode utilizate în evaluarea satisfacției clienților la Radisson Blu Hotel

Primul hotel Radisson a fost construit in Minneapolis in 1909, purtand numele onoratului explorator francez din secolul XVII-lea Pierre-Esprit...

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Metode și tehnici de evaluare a impactului ecologic prin metoda integrată

CAPITOLUL 1 Amplasament. Fluxul tehnologic al procesului de laminare la cald S.C. Mittal Steel S.A. Roman este situată pe şoseaua Roman –Iaşi, la...

Metode și Tehnici de Evaluare a Resursei Umane

Modalități de exprimare a standardelor de performanță în organizații Evaluarea este judecarea performanţei unui angajat pe postul său, bazată şi...

Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la...

Ai nevoie de altceva?